Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rakovník, Závěrečné hodnocení, Popelka 2004

Závěrečné hodnocení POPELKY Rakovník 2004

Základní údaje
Název akce: POPELKA, národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti (23. ročník)
Místo konání: Rakovník
Termín: 10. – 14.11.2004
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA Praha a Královské město Rakovník
z pověření a za finančního přispění MK
Spolupořadatelé: Divadelní spolek Tyl Rakovník
Kulturní centrum Rakovník
Odborná spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha

Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
- náklady na ubytování (kromě členů hrajících souborů
á 2 noci);
- náklady na stravování;
- náklady na dopravu (kromě dopravy hrajících souborů).

Splnění odborného účelu akce
a) Program přehlídky
• Detailně viz příloha.
• V soutěžní části programu bylo uvedeno 9 inscenací od 9 souborů v 9 představeních. V inspirativní části programu byla uvedena 3 představení profesionálních souborů. Další představení odehrál poloprofesionální soubor jako host přehlídky.
Letošní přehlídka, co se kvality soutěžních představení týče, patřila spíše k těm méně úspěšným. Naštěstí lze ale konstatovat, že za několik posledních ročníků dochází k výraznému zkvalitnění v oblasti dramaturgie. Příjemným faktem bylo, že většina předloh byla značně autorsky přepracovaná nebo byla přímo autorská. Problematická je spíše práce režijní. Letošní úroveň se odráží také na počtu ocenění. Odborná porota udělila 6 čestných uznání, 6 cen z toho 1 za inscenaci a 1 inscenaci doporučila k výběru do programu Jiráskova Hronova 2005.
Součástí přehlídky byla i tzv. inspirativní představení. Kejklířské divadlo České Budějovice přivezlo inscenaci O kouzelné kuličce aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel, Divadlo Alfa Plzeň inscenaci Jeminkote, Psohlavci a Divadlo Drak z Hradce Králové inscenaci Hamlet. Jako host přehlídky vystoupilo jihlavské divadlo T.E.J.P. s inscenací Edisoni.

a) Vzdělávací část
Jednotlivé soutěžní inscenace byly reflektovány odbornou porotou prostřednictvím rozborových seminářů, představení inspirativní pak prostřednictvím diskusních fór Každé inscenaci byla věnována nejméně hodina, během níž byly prezentovány i poznatky získané z práce lektorů se skupinami dětí, které sledovaly a reflektovaly všechna představení přehlídky. Rozborových seminářů se zúčastňovali členové hrajících souborů a proměnlivý počet pozorovatelů z řad ostatních souborů nebo těch, kteří se individuálně přihlásili k pobytu na přehlídce. Rozborové semináře vedli a diskusní fóra moderovali členové odborné poroty, která pracovala ve složení: předseda – Mgr. Milan Schejbal, členové – Mgr. Marie Caltová, Rudolf Felzmann, Mgr. Pavel Purkrábek a Jan Šotkovský. Tajemnicí poroty byla Simona Bezoušková. S mladší skupinou dětí pracovala PhDr. Marcela Škábová a Eva Kodešová, se starší Mgr. Marie Poesová a Mgr. Pavlína Morávková.
b) Doplňkové pořady
Přehlídku slavnostně zahájil ředitel Kulturního centra Rakovník spolu se starostou. V prostorech rakovnického divadla probíhala výstava kreseb dětí z ústavu pro mentálně postižené Ráček.
c) Společenská část
Byla realizována poloorganizovaně vždy ve večerních až nočních hodinách po rozborových seminářích.
Ke společenské části náležel i vlastní závěr přehlídky s vyhlášením výsledků a oceněním nejlepších výkonů a inscenací.
d) Tiskoviny
• Byl vydán programový plakát, programový leták a programová brožura.
• V průběhu POPELKY vycházelo Kukátko, zpravodaj přehlídky (6 čísel). Členy redakce byli Tomáš Lisý, Adam Doležal, Sandra Nováková, Anna Rollová a Jan Švácha. Zpravodaj obsahoval recenze představení, psané členem odborné poroty, Janem Šotkovským, rozhovory s divadelníky, potřebné informace pro účastníky, nechyběly v něm ani klípky odrážející atmosféru přehlídky. Lze říci, že se Kukátko řadí k těm lepším (neobsáhlým) přehlídkovým zpravodajům.


I. Organizace přehlídky
Organizace přehlídky byla výborná. Zásluhu na tom má především Kulturní centrum Rakovník a také domácí divadelní soubor Tyl v čele s Alenou Mutinskou. Organizátoři vytvořili perfektní provozní a technické podmínky pro hrající soubory a výborné klima pro všechny účastníky.

II. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování jsou předloženy samostatně.

III. Návrhy a náměty pro další ročník
Zachovat stávající model přehlídky, včetně inspirativních představení s tím, že pokud by úroveň soutěžních představení měla být podobná té letošní, bylo by lepší omezit počet představení soutěžních a navýšit počet inspirativních. To samozřejmě znamená značný nárůst nákladů, který je ale podle mého názoru opodstatněný a mohl by přispět k rozvoji a kultivaci oblasti divadla pro děti, která ji tolik potřebuje.

Vypracovala: Simona Bezoušková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':