Databáze českého amatérského divadla

Texty: MICHNA, Radomír: Divadlo v Místku. http://www.divadloctyrlistek.cz/historie/historie_mistopis_mistek.php

Místopis českého ochotnického divadla - MÍSTEK - do roku 1945
MÍSTEK okr. Frýdek-Místek, do roku 1943 jako samostatné město, poté místní část Frýdku-Místku


Počátek divadelních aktivit – organizační činnost Občanské besedy (zal. 1865) a divadelní aktivity DDO (zal. 1890, respektive 1905) a SDO (zal. 1933) – viz zde.

Ihned po svém založení roku 1892 vyvíjel divadelní činnost Spolek katolických tovaryšů. Do roku 1899 hrával velmi pravidelně „U Deutschera“. V jeho repertoáru se objevily i hry klasických autorů (např. Jiráskova „Vojnarka“, Tylova „Paličova dcera“ aj.).

Od roku 1900 pravidelněji (dříve doloženo jen k roku 1885) hrávali svá představení studenti, a to převážně o prázdninách. V roce 1913 byl založen Akademický klub „Ostravica“, jenž se zaměřil na náročnější hry cizích autorů. Po roce 1918 se často studentské divadlo pořádalo pod záštitou českého reálného gymnázia a za režie zkušených profesorů. V třicátých letech působilo Akademické sociální sdružení, zaměřující se na veseloherní repertoár.

V roce 1901 sehrála své první představení Národně vzdělávací a podporovací beseda "Svépomoc", o sedm let později Skupina všeodborového sdružení křesťanských socialistů (v 30 .letech jako Čsl. odbor. sdružení křesť.-sociální) a Česká obchodnická beseda (dříve jen kratší výstupy v rámci zábav), jedním představením v roce 1909 se prezentoval dramatický odbor nár. soc. „Havlíček“; po roce 1912 hrával nepravidelně Pěvecko-hudební spolek „Smetana“.

Divadelní činnost vyvíjely tradičně i tělovýchovné spolky: TJ Sokol (zal. 1887) – dala podnět k založení DDO roku 1890 a poskytla mu finanční částku 60 zl. DDO však brzy přešlo pod hlavičku Občanské besedy a roku 1905 se přetvořilo v samostatný spolek. Jednota proto ustavila nový divadelní odbor, který však hrával jen příležitostně, v třicátých letech se jednota věnovala hlavně loutkovému divadlu. Divadelní aktivita jednoty nedosahovala takové výše jako v okolních obcích. Po roce 1920 se začaly divadelně angažovat DTJ (vedle her lehčího rázu i hry ze sociálním námětem) a o něco aktivnější TJ Orel (často hry z náboženskou tématikou).

Po roce 1918 byly aktivně činné následující spolky a organizace: Odbočka svazu čsl. důstojnictva („Vojenské zátiší“) – většinou hrávali ve spojení s TJ Sokol nebo s Družstvem pro postavení sokolovny; Pol. org. strany komunistické (1923, 1924); ojediněle Pol. org. strany soc. dem.; Lidová jednota (čsl. strany lidové); Obecná chlapecká škola a Česká dívčí okrašlovací škola s Dívčí živnostenskou besídkou; Farní úřad; Nadační sirotčinec – pravidelně v letech 1923-1941, výtěžky z představení sloužily k podpoře sirotků; v třicátých letech se přidal místní odbor Čsl. ochrany matek a kojenců; 8. pěší Slezský pluk (1932,1933); Jednota proletářské tělovýchovy; Sdružené katolické spolky (převážně hry se zpěvy), Klub čsl. junáctva "Bezkyd" – pravidelně od roku 1933 do 1938, Odbočka Svazu kat. žen a dívek, Matice Cyrilo-Metodějská, nepravidelně Skupina čsl. válečných poškozenců aj.

V době okupace se na divadelní činnosti podílely: Matice Cyrilo-Metodějská, Farní charita, Nadační sirotčinec, DDO, Národní souručenství a jeho Mládež.

***

Zajímavou kapitolu v místeckém ochotnickém dění tvoří velké zastoupení německých ochotnických spolků. Prameny dokládají hraní německého ochotnického divadla již v 80. letech 19. století. Německy se hrávalo v Německém domě. Z žádostí o povolení představení vyplývá, že většina německých spolků s divadelní činností měla sídlo ve Frýdku (samostatné město, sloučeno teprve 1943): nejaktivnější z nich např. Deutscher Ortsvolksrat (v letech 1925-1933 žádost o přibližně 24 představení), Deutscher Turnverein (1920-1925 – 12), Friedecker Deutscher Männergesangverein aj. Místecké německé spolky již nebyly tak aktivní: Deutscher Frauen und Mädchen Wohltätigkeitsverein für Mistek, Bundesgruppe Mistek des Bundes der Deutschen, Deutscher Turnverein, Verein des Deutsches Hauses aj.

(autor: Radomír Michna)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':