Databáze českého amatérského divadla

Texty: Karlovy Vary, Městské divadlo: heslo in Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 38

KARLOVY VARY, Městské divadlo

Opona (1080 x 870 cm) je kolektivním dílem, nazvaným Apoteóza básnického umění. Složitá figurální kompozice vytváří
alegorický obraz divadelního umění, jehož smysl je akcentován postavami devíti Múz – krásných žen, umístěných v prvním
plánu. V levé části obrazu sedí mladý muž, kterého obklopují tři Múzy: je to básník, jehož inspiruje dojímavá milostná scéna,
která se „odehrává“ uprostřed obrazu (tři mladí muži jsou na námluvách u tří dívek). Za básníkem stojí Múza Thaleia (patronka
komedie), která svým gestem mladého umělce přímo „navádí k inspiraci“; za zády básníka sedí, s rukou opřenou o píšťaly dud,
Euterpé (Múza hudby); s tamburínou v ruce, v průsvitné říze stojí zády k nám Terpsichoré (patronka tance).
Situování ostatních Múz dále od postavy umělce symbolizuje, že podíl jejich inspirativního vlivu na básnickou (divadelní)
tvorbu je menší. Ležící mladá dívka s amoretem představuje Erató (patronku milostné poezie). Čelně stojící žena s dýkou v levé
ruce je Melpomené (ochránkyně tragédie), napravo od ní sedí plavovlasá Polyhymnia (patronka hymnických zpěvů). Nejvíce
v pozadí (a nejhůře viditelná) je bočně stojící Kleió (patronka dějepisectví), z velké části ji kryje patronka eposu – Múza
Kalliopé, vyobrazená v kostýmu Amazonky. Na nejzazším postě vpravo pak sedí Úraniá, Múza hvězdářství.
Modely pro ženské postavy byly patrně tři sestry Klimtovy. Nestylizované podoby těchto modelek nalézáme v levé spodní
části opony jako tři sedící dívky. Protipólem k nim jsou v kompozici opony tři mladí muži v podobě renesančních hudebníků:
v nich zobrazili malíři sami sebe. Hráč na violu je Franz Matsch, muž s bradkou hrající na příčnou flétnu je Gustav Klimt
a nejmladší z kolektivu je Ernst Klimt, hraje na loutnu.
Dle www stránek města Karlovy Vary

Začínající umělci Matsch a bratři Klimtové vytvořili už za studií společnost, aby společně zvládli náročné zakázky. Divadelní
opona představuje složitou alegorii: Básník čerpá inspiraci od devíti Múz (kolem něj tři), aby mohl zachytit výjevy ze života,
které se odehrávají v zadním plánu. Vzorem byla opona vídeňského městského divadla z roku 1871 od Hanse Makarta, která
shořela roku 1884.
Milan Kreuzzieger

> Karlovarské divadlo/ Malovaná opona (cit. 2010–05–11) http://www.karlovarske-divadlo.cz/cz/divadlo/malovana-opona/
÷ Výstava fotografií divadelních opon Múzám, městu, národu, Státní opera Praha 2003

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':