Databáze českého amatérského divadla

Texty: Žarošice: heslo in Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 168-169

ŽAROŠICE, okres Hodonín

Josef Konečný: Vlast, 1937

V roce 1937 Julius Hausknecht, tehdejší majitel hostince U zlatého jelena, v němž divadelní kroužek Tyl odboru
Národní jednoty hrával divadla, adaptoval budovu. Bylo zapotřebí pořídit nejen nové jeviště, ale i novou oponu. Opět
vzniklo přání, aby ji namaloval tehdy už žák Akademie výtvarných umění Joža Konečný. Ujal se tohoto úkolu s ochotou
a zdarma. Opona má rozměry 520 x 310 cm a je to doposud nejrozměrnější dílo umělcovo. Nyní zdobí průčelní stěnu
v oddělení Kulturní vývoj obce ve Vlastivědném památníku. Námět k obrazu opony navrhl František Vacek: Pod mohutnou
lípou, symbolem slovanství stojí MATKA VLAST s praporem v pravé ruce, beroucí v ochranu děti; lid jí vzdává hold
a přináší jí dary země. Lid je oblečen ponejvíce v kroji kyjovském, jen v pozadích v kroji slovácko-hanáckém severním,
jaký se nosí v Žarošicích a na severním Ždánicku a Kloboucku. Nahoře a po stranách zdobí oponu emblémy,
vlevo je portrét Aloise Jiráska a vpravo Josefa Kajetána Tyla.
Poprvé svému účelu opona sloužila v novém sále U zlatého jelena při dvou pohádkách pro děti. Slavnostní předání
opony publiku proběhlo dne 12. prosince 1937 při zahajovacím představení Tylovy činohry Paní Marjánka, matka pluku.
Vlach, Jaroslav: Divadelní opony a sály v Žárošicích a okolí. Vlastivědný věstník moravský 1989, č. 1

• Oponu na jaře 2006 restauroval akademický malíř Josef Čoban, náklady ve výši 180 000 Kč hradila obec.

JOSEF KONEČNÝ (1909 Žarošice – 1989 Hodonín) byl malířem působícím na Horňácku a v Podluží. V letech 1936 až 1939 studoval
na pražské AVU u Vratislava Nechleby. Svým dílem vycházejícím z realismu vyjádřil vztah k rodnému kraji. Kromě zátiší a portrétů
často zobrazoval i pracovní náměty.

Související Osobnosti

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':