Databáze českého amatérského divadla

Texty: HORÁČKOVÁ, Azalka: Krajské kolo 20.3.2010, Malé divadlo, Liberec. Deník Dětské scény 11. - 17. 6. 2010.

KRAJSKÉ KOLO 20. 3. 2010,
MALÉ DIVADLO, LIBEREC
Organizátor přehlídky: Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci zastoupený Hanou Malinovou a Annou Sýbovou.
Krajského kola DS v Liberci se zúčastnilo 7 dětských divadelních souborů, letos v širokém rozsahu podle způsobu práce, tzn. vystoupily soubory divadelní, recitační, loutkářské, folklorní, pohybové.
Dopolední blok zahájil loutkářský soubor Na Židli z Turnova pod vedením Petra Záruby. Děti předvedly pětiminutovou hříčku „To“ na motivy pohádky O Otesánkovi. Ocenili jsme vtipné vyřešení Otesánka (TO = stále se zvětšující papírový sáček) a rodičů (TEN, TA = papírové fi gurky vytvarované před očima diváků). Kladem byl též úsporný text, leckde sestavený do vtipných návazností. Bohužel prezentace tohoto dobrého základu proběhla bez napětí, bez gradace, celkem jednotvárně.
Druhým vystupujícím souborem byl Dětský folklorní soubor Jizerka z Liberce vedený Helenou Janouškovou. Jejich představení V půlnoční hodinu aneb chození s betlémem porota doporučila k širšímu výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna.
Námět vychází z lidového vánočního zvyku - čisté zpracování jednoduchými výrazovými prostředky, vkusné oblečení, zapojení živé hudby, pohyb čistě částečně stylizovaný. Vystoupení má divadelní tvar, který od okresního kola doznal změny k lepšímu (zpřesnění jednání, zvýraznění mluvy, zvýraznění humoru a vztahů). Zbývá ke zlepšení projev postav Tří králů (vnitřní napětí a vztah mezi sebou a mezi jimi a Herodesem) a rovněž jednání Herodesovo. Doporučujeme do širšího výběru pro výběr látky, kultivovaný projev dětí a možnost použití nejen k vánočním svátkům.
Dalším dopoledním představením byla inscenace Pády Medarda Koukola (podle knihy I. Březinové Pomeranče v podprsence) ve vlastním zpracování souboru Pampalin ZUŠ Turnov pod vedením Aleny Tomášové. Účinkující žáci 8. třídy si s chutí „pohráli“ s tématem dospívání, prezentovaným v osmi etudách. Ocenili jsme plno vtipných nápadů i úspornost v promluvách postav. Celek však neměl potřebnou gradaci, též některé jednotlivé situace nebyly dostatečně vypointované. Porota doporučila dotáhnout práci v detailech akcí, v držení těla, v přechodech situací. Inscenace má potenciál být úspěšnou.
Dopolední blok představení uzavřel Soubor ZUŠ Liberec pod vedením Lenky Jánovové pohybovým představením Strach, které porota též doporučila k širšímu výběru do celostátního kola DS. Převážně pohybové zpracování problematiky, která „hýbe dětmi“ v autorském scénickém tvaru. Desetičlenná smíšená (věkově i složením) skupina v pěti obrazech (a expozici) zpracovává různé formy strachu, obav, úzkosti… Výtvarné řešení: jeviště bez dekorací, oblečení – je jednoduchý černý trikot; použití hudby a světla zvýrazňuje dramatický efekt. Od okresního kola je patrný posun k přesnějšímu výrazu jednotlivých výstupů, čímž celé vystoupení získalo na přehlednosti. Porota doporučila zkrácení pohybové expozice a posledního strachu (šikana). Do širšího výběru doporučujeme pro aktuálnost problematiky mezi lidmi všech generací a pro osobitou výpověď členů souboru k této problematice.
Odpoledne otevřelo Taneční a pohybové studio Magdaléna z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Vedoucí souboru Ludmila Rellichová připravila s dětmi představení Pojď za mnou. Kultivované tanečně-pohybové vystoupení působilo příjemně. Je nesporné, že děti jsou velmi dobře vedeny k estetickému vyjadřování se tělem a pohybem. Dobře vybraná hudba umocňovala příjemný pocit ze zhlédnutého. Avšak nedostatek divadelních prvků neumožnil divákovi orientovat se v ději, pochopit důvod mnohých pohybových sekvencí, zůstalo nejasné i užití kloboukových masek.
Soubor Kuki-Kuki ze ZUŠ Železný Brod pod vedením Milany Vilušínské přivezl vlastní zpracování části veršované sbírky Modlitby z archy autorky Carmen Bernoz de Gasztold. Vedoucí souboru chtěla dětem pomocí divadelního zpracování přiblížit vnímání poezie. Tento účinek dovnitř souboru se nejspíš podařil. S dětmi je bezesporu velmi dobře metodicky pracováno, vzájemně spolupracují, vědí, co chtějí sdělit. Bohužel ven - směrem k divákovi – zůstala práce na půl cesty: částečně nesrozumitelné, nedotaženost ve výrazu, nejasnost postav, výtvarná a pohybová stránka příliš zatlačila do pozadí slovo. Přes dobrý úmysl a mnohé dobré nápady na jevišti nevyzněl ani příběh, ani poezie.
Přehlídku uzavřelo divadelní představení souboru Pondělí 17:00 ZUŠ Liberec pod vedením Michaely Homolové. Inscenaci Jako v zrcadle, jen v hádance porota doporučila k přímému postupu na celostátní přehlídku DS v Trutnově. Citlivá a působivá adaptace stejnojmenné prozaické předlohy, která se zabývá otázkou nemocí, života a smrti (dětí). Díky dobrému soustředění a vztahům mezi jednotlivými postavami celé vystoupení nepůsobí sentimentálně, ale nese v sobě etické poselství. Vystoupení má i prvky humoru, vyplývají ze sourozeneckého a vrstevnického života. Výtvarné řešení jednoduché, působivé použití hudby a světel. Na základě připomínek z okresního kola představení získalo na slyšitelnosti a srozumitelnosti. K přímému postupu doporučuje porota zejména pro čistý dramatický tvar, profesionální vedení souboru a etické působení inscenace.
Porota pracovala ve složení: Jana Vobrubová, Azalka Horáčková, Eliška Vobrubová.
Azalka Horáčková (s použitím posudků lektorského sboru)

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':