Databáze českého amatérského divadla

Texty: NĚMEC, Jiří: Ochotnické divadlo v Havlíčkově Brodě. Diplomní práce. 1992. 4.část

rok 1987
J. Edlis Žízeň u pramene

rok 1988
J. Edlis Žízeň u pramene
H. Hall Kouzelný pytel
M. Zbavitel Malý a velký Klaus
rok 1989
H. Hall Kouzelný pytel
REJSTŔÍK MÍSTNÍ

Antverpy, 58, 117
Belgie, 58, 117
Brod, 4, 114, 117
Brod Smilův, 4, 117
Brusel, 58, 117
Bystré u Poličky, 54, 55, 117
Červený Kostelec, 62, 117
Česká Bělá, 50, 117
Českomoravská vrchovina, 1, 114, 117
Dolní Krupá, 47, 117
Dolní Město, 50, 117
Habry, 4, 50, 117
Havlíčkův Brod, 1, 3, 7, 8, 40-42, 46-48, 50-53, 56-60, 62,
63, 65, 69, 71-74, 117
Hradec Králové, 54, 62, 117
Hronov, 57, 75, 117
Humpolec, 29, 53, 98, 117
Chotěboř, 50, 117
Chlumec nad Cidlinou, 54, 117
Jihlava, 1, 4, 47, 51, 53, 55, 56, 117
Knyk, 50, 117
Kotlina, 26, 87, 117
Krásná Hora, 47, 48, 117
Letohrad, 61, 117
Lipnice nad Sázavou, 4, 117
Litomyšl, 9, 10, 117
Melsele, 58, 118
Mírovka, 50, 118
Nová Ves u Světlé, 47, 48, 118
Německý Brod, 1, 3, 4-6, 8-12, 14, 17, 18, 21-23, 25-27, 30,
32, 37, 69, 71, 72, 118, 122, 124,
Pardubice, 60, 86, 89, 118
Pelhřimov, 53, 57, 62, 118
Plzeň, 27, 118
Pohled, 29, 53, 69, 81-84, 118
Praha, 4, 11, 19, 27, 53, 87, 118
Přibyslav, 48-50, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 92, 118
Rusko, 8, 9, 28, 118
Sázava, řeka, 4, 118
Světlá nad Sázavou, 58, 118
Svitavy, 56, 60, 63, 118
Šlapánka, řeka, 23, 118
Štoky, 50, 118
Třebechovice pod Orebem, 56, 118
Třešť, 55-57, 60, 75, 118
Týniště nad Orlicí, 56, 118
Úpice, 49, 60, 62, 118
Vilémovice, 47, 118
Znojmo, 51, 118
Žďár nad Sázavou, 1, 42, 52, 53, 118
REJSTŘÍK VĚCNÝ

abonentní vstupenky, 50, 119, 124
alkoholismus, 2, 119
amatérské divadlo, 46, 56, 58, 61, 119
argandské lampy, 9, 119
archív okresní, 53, 69, 71-74, 119
Athleticko-fotballový klub, 29, 119
Burianovo divadlo, 27, 119
budova divadelní, 14, 18, 19, 31-33, 40, 44, 119
časopis Pyramida, 27, 119
Činnost amatérského divadla v letech 1938-1948, 36-39, 119
členská schůze, 48, 119
Československý kamenoprůmysl, 54, 119
český jazyk, 2, 119
čestný člen spolku, 14, 15, 30, 36-38, 119
dějepis, 14, 68, 119
dějiny národní, 1, 69, 119
dějiny regionální, 69, 119
derniéra, 61, 62, 119
design, 3, 67, 119
diktatura fašistická, 36, 119
diváci, 10 28, 32, 43, 48, 50, 51, 57, 58, 60, 63, 119
divadelní budova, 14, 18, 19, 31-33, 40, 44, 119
festival, 42, 48, 51, 53-63, 119
hra, 9, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 37, 38, 43, 47-50, 54, 57, 60, 61, 63,85-87, 89, 95, 97, 119
inscenace, 25, 49, 60, 119
kursy, 37, 54, 120
ochotníci, 9-12, 14, 15, 19, 21, 26, 31, 32, 41, 43, 51, 54-56, 58, 120
opona, 30, 39, 61, 62, 120
plakát, 69, 120
představení,8, 9, 11, 12, 18, 21-24, 28-31, 37, 38,
41-43, 47, 49-51, 54, 59, 62, 65, 69, 85, 88, 97, 120 repertoár, 13, 16, 49, 51, 54, 56, 60, 120
sál, 41, 42, 50, 51, 120
spolek, 8, 12-14, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 85, 98, 120
divadlo amatérské, 46, 56, 58, 61, 120
divadlo Burianovo, 27, 120
divadlo Národní, 15, 43, 53, 58, 86, 94, 120, 122
divadlo Na provázku, 51, 120
divadlo Vinohradské, 26, 51, 120
Domy dětí a mládeže, 1, 68, 120
domy kulturní, 1, 120
drogová závislost, 2, 120
druhá světová válka, 1, 68, 120
dům osvěty, 43, 120
estetická výchova, 1, 65, 68, 120
estetika, 2, 120
fašistická diktatura, 36, 119, 120
fašistická okupace, 1, 39, 68, 120
festival divadelní, 42, 48, 51, 53-58, 119, 120
finance, 16, 17, 24, 34, 39, 44, 51, 120, 152
galerie, 19, 87, 120
gymnázium, 5, 14, 29, 30, 86, 117, 120
hejtmanství okresní c.k., 19, 121
herec, 121, 136, 137, 140-145, 147
herecké šatny, 20, 121
historie, 40, 52, 59, 121
historické kroužky, 68, 121
hlavní škola, 9-12, 17, 18, 121
hlediště, 19, 28, 39, 42, 56, 121
hra divadelní, 85-87, 89, 95, 97, 119, 121
hudební skladatelé, 2, 66, 121
hustiské války, 3, 121
inscenace divadelní, 25, 49, 60, 119, 121
intriky, 23, 121
jazyk český, 2, 119, 121
jazyky počítačové, 2, 121
jeviště, 14, 19, 27, 31, 42, 121
kabaret Bum, 27, 121
kolonizace německá, 4, 121
kriminalita mládeže, 2, 121
kroniky, 24, 28, 38, 44, 47-49, 54, 60-62, 64, 69, 74, 75, 121
kroužky historické, 68, 121
KSČ, 1, 36, 40, 56, 121
kulisa, 19, 20, 54, 121
kulturní domy, 1, 120, 121
kurzy divadelní, 37, 54, 119, 121
lampy argandské, 9, 119, 121
lidové písně, 2, 66, 121
lidové tance, 2, 66, 121
městská pečeť, 4, 121
městská rada, 12, 19, 32, 121
městský znak, 4, 122
místodržitelství, 12, 122
mobilizace, 31, 122
muzeum, 8, 30, 71, 74, 122
národní dějiny, 1, 69, 119, 122
Národní divadlo, 14, 15, 43, 53, 58, 86, 94, 120, 122
národní obrození, 68, 122
německá kolonizace, 4, 121, 122
obecenstvo, 15, 16, 21-24, 86, 122
obchodní stezka, 4, 122
obrození národní, 68, 122
odbor mladých, 95-97, 122
ochotníci divadelní, 9-12, 14, 19, 21, 26, 31, 32, 41, 43, 51, 54-56, 58, 120, 122
Ochotnické divadlo v období první republiky, 21-35, 122
okresní archív, 53, 69, 71-74, 119, 122
okresní hejtmanství, c. k. 19, 120, 122
okupace fašistická, 1, 39, 68, 120, 122
opera, 29, 42, 43, 93, 122
opereta, 25, 30, 63, 94, 97, 122
opona divadelní, 30, 39, 61, 62, 120, 121
osnova diplomové práce, 1, 122
osvětlení, 20, 31, 38, 122
OÚNZ, 41, 42, 47, 99-101, 122
Pamětní list divadelních ochotníků v Německém Brodě, 9, 122
papírna, 5, 122
pečeť městská, 4, 121, 122
peněžní ústavy, 5, 122
plakát divadelní, 69, 120, 122
Pleas, 41, 42, 99, 100, 122
podkrajský soud, 5, 123
počet obyvatel, 4, 5, 123
počítače, 2, 3, 123
počítačová technika, 2, 3, 123
počítačové jazyky, 2, 121, 123
Poznámky k jednotlivým kapitolám, 85-90, 123
právo varečné, 4, 123
premiéra, 9, 26, 47, 49, 55-58, 85, 123
prostituce, 2, 123
první republika, 1, 21, 68, 122, 123
první světová válka, 17, 123
předseda spolku, 14, 30, 36-39, 44, 123
představení divadelní, 8-12, 18, 21-24, 28-31, 37, 38, 41-43, 47, 49-51, 54, 59, 62, 65, 69, 85, 88, 97, 120, 123
přelom století, 5, 17, 123
rada městská, 12, 19, 32, 121, 123
regionální dějiny, 69, 119, 123
repertoár divadelní, 13, 16, 49, 51, 54, 56, 60, 120, 123
repríza, 25, 28, 47, 49, 54, 63, 123
respondenti, 65, 67, 123
režisér, 8, 9, 12-14, 16, 21, 22, 24-27, 30, 37, 38, 42-44, 47, 48, 55, 61, 87, 98, 123
revoluční rok 1848, 68, 123
Rico, 41, 99, 123
ROH, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 57, 123
Rozpad jednotného divadelního spolku, 40-45, 123
ředitel spolku, 8, 13, 14, 16, 21, 30, 123
sál divadelní, 41, 42, 50, 51, 120, 123
sčítání lidu, 6, 123
schůze členská, 48, 119, 123
skladatelé hudební, 2, 66, 121, 124
SKP, 50, 51, 54, 56, 60, 63, 65, 124
sokolovna, 5, 31, 124
soud podkrajský, 5, 122, 124
spolek divadelní, 13, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 37, 40, 41, 85, 98, 120, 124
Spolek divadelních ochotníků v Humpolci, 29, 124
spolky, 5, 6, 25, 124
SSM, 1, 12, 50, 52, 59, 124
starosta města, 31, 36, 124
stezka obchodní, 4, 122, 124
stříbro, 3, 124
šatny herecké, 20, 120, 124
škola hlavní, 9-12, 17, 18, 121, 124
špejchar, 18, 124
tance lidové, 2, 66, 121, 124
technika počítačová, 2, 3, 122, 124
Tělocvičná jednota Sokol, 6, 29, 124
tiskoviny - Havlíčkův kraj, Hlasy z Posázaví, Hlasy
Českomoravské vysočiny, Náš kraj, Sázavan, Naše snahy,
Lidový list, Hospodářský samostatní věstník, Dobráček
zábavy a nauky v Německém Brodě, Zora, Zprávy hospodářské,
5, 124
ústavy peněžní, 5, 122, 124
Ústředí matice divadelního ochotnictva českého, 40, 124
Úvod, 1-7, 124
války husitské, 3, 121, 124
valná hromada, 8, 13, 15, 19, 24-26, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 44, 124
varečné právo, 4, 123, 124
Varšavská smlouva, 1, 121, 125
Vinohradské divadlo, 26, 51, 120, 125
vstupenky abonentní, 50, 118, 125
výborová schůze, 24, 37, 39, 125
výchova estetická, 1, 65, 68, 120, 125
výtvarná výchova, 68, 125
výtvarné umění, 67, 125
Vznik amatérského divadla, 8-20, 125
vznik ČSR, 16, 21, 25, 125
zákaz divadla, 37, 97, 125
zakládající listina, 4, 125
Závěr, 65-70, 125
závislost drogová, 2, 120, 125
znak města, 4, 121, 125,
Znovusjednocení ochotnického spolku, 46-64, 125
ZUŠ, 1, 125
živnostníci, 5, 125
REJSTŘÍK JMENNÝ
Albert, F. 77, 126
Alsberk, M. 92, 126
Ambrož, E. st. 8, 126
Ambrož, J. ml. 5, 15, 126
Andersen, H. Ch. 47, 126
Anděl, J. 77, 126
Aristofanes, autor hry 96, 100, 126
Armont, P. 93, 126
Armstrong, A. 93, 126
Averčenko, autor hry 88, 126
Augustin, 25, 84, 126
Baar, J. Š. 91, 126
Bahr, H. 26, 87, 90, 95, 126
Balák, autor hry 24, 87, 126
Balounová, B. 100, 101, 126
Balounová, M. 77, 126
Barry, autor hry 91, 126
Bártlová, Z. 77, 126
Bartoš, F. 78, 126
Bartoš, J. 28, 126
Bártová, E. 77, 126
Bartůšek, A. 30, 32, 37, 126
Bedrníčková, herečka 77, 126
Beer, G. 90, 92, 93, 126
Bechyňová, E. 59, 12650
Beldl, J. 77, 126
Bělocerkovskij, V. 38, 126
Beneditti, de A. 42, 126
Beneš, F. 52, 55, 56, 59, 63, 127
Beneš, J. 77, 127
Benešovská, V. 77, 127
Beránek, J. 77, 127
Beránek, K. 77, 127
Beránková, M. 77, 127
Bernstein, H. 93, 127
Bezděch, E. 93, 127
Bill, V. N. 38, 127
Bína, osvětový sbor, 29, 127
Birabeau, A. 93, 127
Black, J. F. 95, 127
Bláha, L. 77, 127
Blauchneir, Ch. 91, 127
Blažková, A. 77, 127
Blodek, V. 29, 42, 93, 100, 104, 127
Bloch, J. 77, 127
Bobková, Z. 77, 127
Bókay, von J. 96, 127
Borkman, J. H. 96, 127
Bouchner, K. 77, 127
Bouchnerová, M. 77, 127
Breidahl, A. 96, 127
Brodská, herečka 77, 127
Brodský, P. /Seifert P. K./ 10, 127
Brož, M. 37, 96, 97, 127
Brukner, autor hry 94, 127
Bryndal, J. 77, 127
Brzal, P. A. 43, 127
Brzorád, E. 77, 127
Bubelová, L. 92, 128
Bublová, V. 77, 128
Budil, V. 27, 88, 128
Budlovský, profesor, 25, 88, 128
Bukačová, V. 77, 128
Bukovčan, I. 48, 102, 128
Burgetová, S. 77, 128
Burian, V. 27, 127
Burjakovskij, J. 41, 99, 128
Businský, V. 94, 128
Caillavet, autor hry 89, 90, 128
Cihlář, L. 25, 88, 128
Cikhart, A. 8, 10, 11, 13-16, 19, 21, 23-26, 28, 29, 31, 34, 36, 38-41, 46, 69, 71-74, 89-98, 100, 128, 154
Cikhart, J. 43, 77, 100, 128
Cikhartová, B. 77, 128,
Coolen, K. A. 95, 128
Conners, autor hry 91, 128
Coward, autor hry 90, 128
Císařová, L. 57, 128
Croisset, autor hry 89, 128
Curele, de F. 88, 128
Čapek, J. 43, 46, 128
Čapek, K. 95, 100, 128
Čáslavský, herec 77, 128
Čech, S. 95, 128
Čechov, A. P. 28, 88, 128
Čechová, M. 77, 128
Čermáková, F. 8, 128
Černá, autorka hry, 43, 101, 128
Černoch, V. 46, 54, 129
Černý, B. 97, 129
Černý, J. 55, 129
Dane, C. 92, 129
David, autor hry 89, 129
Davis, autor hry 88, 129
Dietl, J. 49, 102, 129
Divanij, M. 99, 129
Dlouhý, herec 78, 129
Dokoupil, F. 9, 129
Doleček, Z. 43, 101, 129
Doležal, Z. 59, 129
Domkářová, A. 78, 129
Domorázek, K. 92, 129
Dorrová, K. 59, 129
Dostálová, O. 78, 129
Drda, J. 43, 94, 100, 101, 129
Drdácký, M. 78, 129
Drzmíšek, J. 78, 129
Duben, V. 40, 129
Dubová, J. 78, 129
Duchan, V. 52, 54, 129
Duchoňová, J. 52, 55, 129
Duvernois, H. 94, 129
Dvořák, J. 78, 129
Dvořák, Z. 78, 129
Dyk, V. 92, 96, 129
Edlis, J. 63, 104, 129
Eisenwort, F. 78, 129
Engel, autor hry 87, 129
Ervine, S. J. 93, 130
Faltis, D. C. 97, 130
Fedor, L. 93, 130
Felcman, M. 59, 130
Felix, J. 18, 130
Ferdinand III., císař 4, 130
Fiala, E. 27, 130
Ficek, J. 78, 130
Fikarová, H. 78, 130
Fikarová, M. 52, 55, 130
Fiker, F. 100, 130
Fixová, B. 43, 100, 103, 130
Fleischmann, K. 25, 92, 130
Flers, autor hry 82, 90, 130
Forchheim, J. O. 14, 15, 20, 130
Frank, B. 94, 130
Frídl, herec 78, 130
Friedrich, A. 78, 130
Friedrich, J. 43, 130
Futurista, F. 27, 130
Fux, autor hry 101, 130
Gabriel, F. 78, 130
Gergely, S. 99, 130
Gignous, autor hry 89, 130
Gogol, N. V. 42, 55, 56, 58, 60, 61, 98, 99, 103, 104, 130
Götz, K. 95, 130
Grmela, J. 93, 94, 130
Guitton, J. 94, 130
Haase, O. E. 92, 130
Hacket, W. 91, 130
Hadrbolec, herec 78, 131
Hajný, V. 49, 102, 131
Halík, R. ml. 22, 131
Hall, H. 63, 105, 131
Halvanyová, autorka hry 90, 131
Hartman, herec 29, 131
Hašek, J. 27, 131
Havel, herec 78, 131
Havlena, st. 13, 15, 131
Havlíček, F. 9, 11, 131
Havlíček, K. 41, 43, 99-101, 131
Havlíček, K. Borovský 8-11, 41, 85, 131
Havlíčková, J. 43, 131
Havlová, M. 100, 131
Heijermans, H. 98, 131
Hellich, V. 100, 131
Henrych, J. z Lewenfelsu a na Žďáře 18, 131
Hermann, A. 92, 131
Hermannová, M. 52, 55, 131
Hermanová, T. 55, 131
Heřmánek, D. 12, 13, 131
Hervé, F. R. 95, 105, 131
Heydrich, R. 37, 131
Hinrichs, A. 97, 131
Hilbert, K. 88, 131
Hladík, autor hry 87, 131
Hlaváč, K. 78, 131
Hlávka, M. 97, 131
Hodge, M. 94, 131
Holeček, V. 17, 131
Holenda, K. 23, 132
Holendová, P. 55, 132
Holková, M. 103, 132
Honzová, L. 46, 52, 54, 59, 63, 132
Horáček, J. 78, 132
Horst, autor hry 87, 132
Hrdlička, E. 96, 132
Hrubý, J. 78, 132
Hudík, J. 25, 42, 43, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 132
Hulman, herec 78, 132
Hykyš, J. 46, 55, 132
Chaine, autor hry 90, 132
Chalupa, J. 78, 132
Chalupová, M. 78, 132
Charvát, M. 95, 132
Charvátová, V. 78, 132
Chroustovský, J. 78, 132
Chroustovský, zástupce vzdělávacího spolku, 29, 132
Iblová, J. 78, 132
Ibsen, H. 88, 96, 132
Jäger, F. 78, 132
Jakeš, M. 78, 132
Jašínová, R. 78, 132
Jelínek, F. 78, 132
Jeřábek, J. 19, 132
Jeřábková, V. 78, 132
Jílek, J. 78, 132
Jirásek, A. 90, 91, 98-100, 132
Jiříková, herečka 79, 132
Jojdová, M. 79, 132
Kabeláč, V. 19, 133
Kabeláčová, A. 9, 133
Kadelburg, autor hry 91, 133
Kahule, S. 79, 133
Kalina, A. 13, 93, 95, 133
Kalina, R. 79, 133
Kalinová, Z. 79, 133
Karel VI., král 5, 133
Karlweiss, C. 93, 133
Karpíšek, M. 43, 133
Kesselring, J. 101, 133
Kastnerová, B. 79, 133
Kastnerová, M. 79, 133
Kettner, J. 43, 100, 133
Kišon, E. 43, 101, 133
Klabunda, autor hry 90, 133
Kláuka 9, 133
Klicpera, V. K. 12, 18, 41, 42, 97, 99, 100, 133
Klika, F. 37, 133
Klinkáček, P. 13, 133
Klofáč, F. 79, 133
Knapová, V. 79, 133
Knitlová, J. 103, 104, 133
Kočová, E. 79, 133
Kočová, M. 79, 133
Kohout, A. 19, 133
Kohout, P. 100, 133
Kokeš, O. 79, 133
Kolár, J. J. 87, 133
Kolesakin, autor hry 88, 133
Kopecká, A. 79, 134
Kopečný, E. 79, 134
Koráb, S. 46, 134
Korber, R. 55, 134
Kořínková, J. 79, 134
Kossolring, J. 43, 134
Kostelecká, L. 43, 134
Kotál, 15, 134
Kotek, V. 79, 134
Kotina, V. 79, 134
Kotková, A. 79, 134
Kotzebue, 9, 134
Koubková, A. 79, 134
Koudelková, M. 79, 134
Kovář, R. 15, 134
Kovář, V. 89, 134
Kovářová, 19, 134
Kozel, A. 97, 134
Kožík, F. 100, 134
Krajinová, herečka 79, 134
Kranz, 30, 134
Krátký, K. 79, 134
Kraučuková, Z. 59, 134
Kraus, F. 25, 93, 134
Krechler, herec 79, 134
Krejčí, autor hry 89, 134
Kristek, J. 79, 134
Krpata, K. 95, 134
Kršňák, herec 79, 134
Krupauerová, J. 79, 134
Krzywossewsky, autor hry 89, 135
Křehulová, A. 79, 135
Křivský, J. 79, 135
Kubát, J. 79, 135
Kubát, V. 79, 135
Kubát, E. 25, 88, 135
Kubát, V. 52, 55, 135
Kubátová, E. 52, 54, 59, 135
Kubátová, J. 52, 135
Kubátová, Z. 46, 135
Kubeš, G. 14, 135
Kubík J. 55, 135
Kupec, F. 79, 135
Kurš, A. 37, 135
Kuta, J. 80, 135
Kynych, B. 80, 135
Kynych, F. 80, 135
Lamač, K. 27, 135
Lang, K. 80, 135
Langer, F. 94, 135
Lašková, L. 80, 135
Laudová, M. 15, 86, 135
Lebrušková, M. 80, 135
Leníček, J. 25, 40, 47, 95, 96, 98, 135
Letraz, de I. 93, 135
Lhotka, M. 55, 61, 62, 135
Lípová, L. 80, 135
Liška, architekt, 39, 135
Longen, A. A. 27, 135
Loos, herec 8, 135
Lorde, autor hry 90, 136
Louvar, L. 8, 136
Louvarová, A. 8, 136
Lukeš, herec 80, 136
Lysý, L. 80, 136
Mafková, Š. 59, 136
Mahen, J. 24, 87, 88, 136
Mahler, W. 80, 136
Mahley, autor hry 99, 136
Mach, V. 80, 136
Mácha, K. H. 62, 136
Machek, herec 8, 136
Makarenko, A. S. 48, 101, 136
Makuš, J. 92, 136
Málek, O. 80, 136
Malina, J. 80, 136
Marková-Nekolová, 38, 136
Maršál, F. 42, 136
Matějka, L. 52, 55, 136
Matějková, J. 55, 136
Materlinck, autor hry 88, 136
Matusová, M. 80, 136
Matuš, J. 80, 136
Matys, herec 80, 136
Marešová, A. 80, 136
Mauer, J. 46, 51, 54, 136
Mauners, autor hry 89, 136
Mazánek, ředitel gymnázia 29, 136
Medek, R. 90, 92, 136
Meissner, kritik 23, 24, 136
Menšík, M. st. 43, 52, 54, 137
Menšík, M. ml. 47, 52, 54, 137
Menšík, P. 54, 137
Metalová, S. 55, 137
Mias, autor hry 99, 137
Michaelis, autor hry 88, 137
Mikulka, A. 104, 137
Mírovský, autor hry 94, 137
Mlha, V. 80, 137
Molík, M. 80, 137
Molina, de T. 97, 137
Molnár, autor hry 89, 137
Monezy, A. 94, 137
Morávek, J. 80, 137
Morávek, S. 16, 137
Motalová, S. 47, 52, 56, 62, 137
Müller, V. 97, 137
Musil, J. 80, 137
Musil, V. 80, 137
Musilová, herečka 80, 137
Muzikáčová, J. 80, 137
Nancey, N. 93, 137
Nápravník, J. 46, 137
Nasek, R. 102, 137
Nash, N. R. 43, 48, 101, 102, 137
Nebesář, herec 80, 137
Nedvědová, I. 46, 137
Nejedlý, Z. 42, 137
Němcová, B. 99, 137
Němečková, J. 80, 137
Neubauer, V. 90, 138
Neudörfl, P. 80, 138
Neudörflerová, M. 80, 138
Neumann, V. 37, 138
Neuern, R. 25, 32, 34, 36, 138
Neuernová, M. st. 80, 138
Neuernová, M. ml. 80, 138
Neužil, K . 6, 138
Niccodemi, D. 92, 96, 138
Nikl, J. 52, 55, 138
Noll, K. 26, 27, 69, 138
Novák, J. 81, 138
Novák, V. 49, 54, 138
Nováková, B. 81, 138
Nováková, B. 81, 138
Nový, K. 81, 138
Nušič, B. 90, 103, 138
Olša, J. F. 4-6, 20, 138
Olšová, L. 81, 138
Ondráček, B. 81, 138
Ondráček, J. 81, 138
Örkeny, I. 57, 103, 104, 138
Ostrovskij, N. A. 49, 92, 138
Oubram, S. 49, 56, 103, 138
Pána, S. 59, 138
Pantůček, autor hry 101, 138
Paris, A. 100, 138
Pascherová, autorka hry 85, 138
Paulton, autor hry 87, 138
Patrný, J. 94, 138
Paulů, J. 47, 139
Pavlíček, J. 81, 139
Pecová, I. 51, 139
Peřina, F. 32, 34, 36, 139
Pelc, E. 81, 139
Pelcová, M. 81, 139
Petelík, 40, 139
Petr, F. 32, 139
Petr, O. 81, 139
Petrák, autor hry 92, 139
Petrovič, P. 92, 139
Petrovičová, V. 97, 139
Petrusová, S. 81, 139
Pešková, M. 81, 139
Philippi, autor hry 89, 139
Pirkl, L. 52, 139
Plottová, M. 46, 52, 55, 139
Plichta, D. 50, 51, 139
Poclén, J. B. 99, 139
Pochobradský, V. 81, 139
Pojezdný, V. 93, 139
Pokorný, L. 81, 139
Polách, B. 96, 139
Polc, E. 25, 139
Popplewel, J. 101, 139
Porto, autor hry 87, 139
Poslušný, V. 81, 139
Poysonová,autorka hry 88, 139
Preissová, G. 87, 139
Prchal, J. 81, 139
Procházka, F. 81, 140
Procházka, P. 18, 140
Prokop, J. 81, 140
Prokšová, S. 24, 140
Prokšová, S. 81, 140
Prokůpková, A. 80, 140
Příhoda, J. 12, 13, 17, 140
Ptáček, A. 16, 21, 25, 88, 89, 140
Ptáčková, herečka 81, 140
Pustina, K. 81, 140
Pyrchan, herec, 9, 140
Piskoř, autor hry, 28, 140
Pytlíková, J. 81, 140
Radil, A. 8, 140
Radilová, M. 81, 140
Radouš, M. 46, 52, 54, 140
Rakušanová, herečka 81, 140
Raphaelson, S. 94, 140
Rašilov, S. 27, 140
Raupach, autor hry, 85, 140
Reed, M. 95, 140
Rey, autor hry 90, 140
Reynohová, herečka 81, 140
Rezek, R. 81, 140
Riedl, A. F. 13, 17, 18, 36, 140
Riedl, L. 8, 140
Richea, autor hry 87, 140
Rohan, autor hry 94, 140
Rohovský, J. 81, 140
Rolland, autor hry 89, 140
Rosner, M. 96, 141
Rossl, herec 81, 141
Rozov, V. 43, 141
Ruller, F.X. 82, 141
Růžička, L. 46, 141
Růžičková, M. 82, 141
Rychlá, M. 82, 141
Řehák, A. 82, 141
Saavedra, M. de Servantes 104, 141
Sachlová, M. 82, 141
Sachlová, Z. 82, 141
Salynskij, A. 100, 141
Saria, G. 100, 141
Sarmentov, autor hry 98, 141
Savoir, autor hry 91, 141
Seifridová, T. 8, 141
Shakespeare, W. 16, 141
Shaw, J. B. 89, 93, 100, 141
Schäfer, autor hry 90, 91, 141
Scheinpflug, K. 88, 98, 141
Scheinpflugová, O. 91, 92, 95, 101, 141
Schiller, F. 43, 141
Schurek, P. 96, 141
Schwiefert, F. 92, 141
Simonov, K. 98, 99, 141
Skála, A. 37, 101, 141
Sklenářová-Malá, 14, 141
Skoch, V. 87, 141
Skružný, autor hry 88, 141
Smetana, B. 42, 141
Smil, z Lichtenburka 4, 142
Smolík, herec, 15, 142
Smrčková, M. 82, 142
Smrčková, M. 82, 142
Sobek, B. 43, 100, 142
Somerset, W. 88, 93, 142
Sommer, J. 93-95, 97, 142
Sommerová, A. 43, 142
Sommerová, Z. 47, 52, 55, 142
Soribe, autor hry 91, 142
Sotorníková, Z. 82, 142
Stach, autor hry, 43, 101, 142
Staněk, F. 25, 142
Staněk, V. 15, 25, 142
Stejskal, F. 42, 99, 142
Stejskal, Z. 46, 51, 52, 54, 56, 59, 100, 142
Stejskalová, I. 55, 142
Stelibský, J. 97, 142
Stibral, K. 25, 90, 91, 142
Stojanová, B. 82, 142
Strádalová, herečka 82, 142
Streig, F. 97, 142
Stroupežnický, L. 26, 53, 87, 93, 142
Sturges, P. 91, 142
Sudermann, H. 96, 142
Sušická, B. 82, 142
Svoboda, J. 88, 89, 142
Svobodová, V. 97, 98, 142
Swerov, autor hry 82, 142
Synek, E. 91, 142
Šabršulová, B. 82, 143
Šamberk, F. 88, 143
Šibová, V. 82, 143
Škoda, jednatel spolku 13, 143
Šlégr, Č. 89, 143
Šlechta, V. 38, 143
Šlemrová, R. 26, 143
Šmejkal, Z. 55, 143
Šoisl, herec 82, 143
Šoislová, herečka 82, 143
Šotola, J. 62, 143
Šouba, předseda MNV 40, 44, 143
Špalková, R. 55, 143
Šperling, K. 82, 143
Špilar, autor hry 94, 143
Špringer, J. 82, 143
Špringer, S. 6, 143
Šrámek, F. 95, 98, 103, 104, 143
Šrámek, J. 8, 143
Štáfl, A. 42, 46, 99, 143
Štáfl, E. 52, 54, 143
Štáfl, O. 26, 69, 143
Šťastná, A. 9, 10, 143
Šťastná, M. 82, 143
Šťastný, A. 9, 10, 12, 143
Štefánek, J. 37, 95, 96, 143
Štech, V. 87, 88, 95, 143
Štejnová, herečka 82, 143
Štěpař, J. 82, 143
Štibor, F. 82, 143
Štohanzl, J. 82, 144
Štolba, J. 91, 144
Štolba, V. 37, 144
Štols, A. 15, 144
Štěpánek, Z. 90-92, 144
Šubrt, herec 82, 144
Šudoma, herec 82, 144
Šulc, herec 82, 144
Šupich, P. 32, 144
Švec, V. 82, 144
Švejda, A. 13, 14, 144
Švejda, O. 8, 30, 144
Švestka, O. 82, 144
Švorčík, J. M. 83, 144
Švorčík, K. 25, 37, 43, 96-99, 101, 144
Tajovský, K. 83, 144
Teichman, J. 27, 144
Tesař, B. 83, 144
Tetauer, F. 94-96, 144
Thám, V. 46, 70, 144
Tikovský, J. 83, 144
Tobis, autor hry 94, 144
Toman, J. 95, 144
Tománková, E. 82, 144
Tréval, autor hry 87, 144
Treybal, autor hry 91, 144
Trtík, E. 83, 144
Třebická, K. 102, 144
Turn, hrabě 4, 144
Tyl, J. K. 14, 20, 36, 43, 48, 53, 62, 85, 86, 89, 96, 101,
102, 144 Uher, F. 43, 101, 145
Uhrová, M. 55, 145
Unger, B. 23, 145
Urban, M. 18, 145
Vacek, L. 83, 145
Vacková, J 83, 145
Valenta, J. 25, 145
Valenta, V. 30, 93, 94, 145
Valchář, J. 43, 100, 145
Vančura, V. 43, 145
Vanoušek, F. 83, 145
Vaňkátová, V. 83, 145
Váňová, J. 83, 145
Vanžura, F. 13, 145
Vašák, herec 33, 145
Vašáková, Z. 83, 145
Veiller, autor hry 91, 145
Vejvoda, F. 83, 145
Vejvoda, J. 83, 145
Velíšková, J. 83, 145
Verneuil, M. 90, 92-94, 145
Veverka, J. 25, 30, 87-94, 145
Veverka, M. 83, 145
Veverková, K. 83, 145
Vitera, herec 83, 145
Vítková, herečka 83, 145
Vladislav II., král 4, 145
Vokalová, herečka 83, 145
Volek, K. 83, 146
Vorlíček, K. 83, 146
Voskovec + Werich, 99, 100, 146
Vrbský, B. 90, 94, 146
Vrchlický, J. 42, 146
Vybíral, J. 43, 46, 52, 54, 60, 64, 100, 101, 146
Vybíralová, R. 46, 52, 54, 146
Vychytil, P. 83, 146
Vymlátil, M. 43, 146
Vyskočil, B. 16, 146
Wallaco, E. 93, 146
Watkyn, A. 43, 101, 146
Weidenhoffer, V. 8, 12, 18, 146
Weidenhofferová, F. 9-11, 146
Werner, V. 91-93, 146
Wilde, O. 21, 64, 89, 146
Wolf, autor hry 90, 146
Wolker, A. 83, 146
Wosper, F. 92, 146
Zadinová, E. 52, 55, 146
Zachariáš, F. 55, 146
Zajíček, K. 98, 146
Zapolská, G. 99, 146
Zavřel, M. 52, 55, 146
Zbavitel, M. 63, 105, 146
Zeyer, J. 43, 146
Zelený, J. 43, 146
Zhouf, A. 100, 146
Ziegloserová, autorka hry 89, 146
Zlonický, B. 8, 15, 146
Zrzavý, J. 69, 146
Zvolánková, L. 83, 147
Žák, J. 83, 147
Žák, V. 9, 11, 147
Žáková, E. 83, 147
Žáková, J. 83, 147
Žáková, M. 83, 147
Železný, herec 84, 147
Žižka, J. 69, 147
SEZNAM ZKRATEK

1. atp. - a tak podobně
2. c.k. - císařsko královský
3. JKP - Jednotný klub pracujících
4. JUMŠ - Jednota učitelstva měšťanských škol
5. K - koruna, platidlo
6. Kč - koruna Československá, platidlo
7. KSČ - Komunistická strana Československa
8. ml. - mladší
9. nar. - narozen
10. OK - odbor kultury
11. OKS - okresní kulturní středisko
12. OV - okresní výbor
13. ROH - Revoluční odborové hnutí
14. SKP - Sdružený klub pracujících
15. SSM - Socialistický svaz mládeže
16. st. - starší
17. tis. - tisíc
18. ÚMDOČ - Ústřední matice divadelního ochotnictva českého
19. ZK - závodní klub
20. zl. - zlatý, platidlo
21. ZUČ - zájmově umělecká činnost
22. ZUŠ - zájmově umělecká škola


Seznam pramenů a literatury
A. Prameny
a/ Archívní fondy a sbírky:
Okresní archív Pohled, Spolek divadelních ochotníků a
Havlíčkově Brodě, 1. Protokoly o schůzích 1872-1883 2. Protokoly o schůzích 1892-1904
3. Protokoly o schůzích 1905-1941
4. Protokoly o schůzích 1942-1950
5.- 7. Soupis divadelních her
9. Účty divadla 1870-1893
10. Pokladní kniha 1870-1884
11. Pokladní kniha 1883-1934
karton 1.- 3. Ručně psané divadelní hry sehrané brodskými
ochotníky v 19. století karton 4., 1. Spisy: korespondence 1850-1903
3. korespondence 1924-1950
4. Stanovy spolku 1867,1910,
1937
5. Staré účty kolem roku 1850
6. Výstřižky z tisku
7. Tisky: Památník sdružených spolků
německobrodských, 1893 8. Plakáty divadelních her 1829-1950
9. Sochr, P.: Havlíčkův Brod a jeho divadlo,
Havlíčkův Brod, 1960
b/ Kroniky:
Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Kronika ochotnického
spolku, Cikhart, A., 1898-1948 rodina Šťastných, Památní knížka divadla ochotníků města
Německého Brodu, 1844-1848
Adivadlo, kronika Amatérského divadla, Vybíral, J.,1969-
1989
c/ Noviny a časopisy:
Cesta Vysočiny, týdeník, 1978, 1984, 1986, 1988
České slovo, večerník, 1939, 1941
Divadelní ochotník, časopis, 1863
Havlíčkobrodský zpravodaj, měsíčník, 6/1979, 1/1984
Havlíčkův Kraj, deník, 1935, 1941
Hlasy z Posázaví, týdeník, 1931, 1934,
Jiskra, deník, 1982
Kwěty české, časopis, 1863
Naše hlasy, deník, 1934
Pochodeň, deník, 1979, 1988
Pyramida, časopis, 1981
Rudé právo, 1988
Úřední list c.k. Okresního hejtmanství v Německém Brodě,
1886
Zpravodaj OKS Havlíčkův Brod, měsíčník, 5/1979
d/ Tištěné prameny:
zápis z jednání MNV Havlíčků Brod, 1950
Stanovy spolku, 1867, 1910, 1937
B. Literatura
Teichman, J.: Divadelní slovník, Orbis, 1949
Olša, J. F.: Z dějin a památností Německého Brodu, vydal
v Německém Brodě Neužil, K., 1935
OBSAH

Úvod 1 - 7
I. Vznik amatérského divadla 8 - 20
1. Činnost vysokoškolských studentů v
Německém Brodě 8
2. Příchod Karla Havlíčka do Německého
Brodu 9 - 11
3. Činnost spolku po odchodu Karla
Havlíčka roku 1845 11 - 16
4. Příjmy a výdaje spolku do r.1915 16 - 17
5. Historie divadelní budovy 17 - 20
II. Ochotnické divadlo v období první
republiky 21 - 35
1. Příchod A.Cikharta do Německého
Brodu 21 - 25
2. Činnost souboru v letech 1920-1922 25 - 28
3. První hry pro děti 28
4. Jubileum spolku - 80 let 28 - 29
5. Činnost spolku do okupace 29 - 30
6. Divadelní budova 31 - 34
7. Ekonomická činnost spolku 34 - 35
III.Činnost amatérského divadla 1938-1948 36 - 39
1. Okupace a obsazení divadla 36
2. Nábor mládeže do souboru 37
3. Činnost divadla za okupace 37
4. Amatérské divadlo do roku 1948 38
5. Rekonstrukce divadla 38 - 39
6. Konspirativní činnost - finance 39
IV. Rozpad jednotného divadelního spolku 40 - 45
1. Divadelní spolky při závodech 40 - 44
2. Nová úprava divadla 44
3. Finanční otázky divadelních spolků 45
V. Znovusjednocení ochotnického spolku 46 - 64
1. Nástup nové generace divadelních
ochotníků 46 - 47
2. První divadelní festivaly 48 - 50
3. Repertoár se vrací k dětským hrám 50
4. ROH a kulturní činnost na závodech 50 - 51
5. Činnost souboru do roku 1989 51 - 64
Závěr 65 - 70
Poznámky k jednotlivým kapitolám 71 - 76
Přílohy 77 - 116
Rejstřík místní 117 - 118
Rejstřík věcný 119 - 125
Rejstřík jmenný 126 - 147
Seznam zkrazek 148
Prameny a literatura 149 - 150
Obsah 151 - 152Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval
samostatně a vyznačil jsem v ní všechny použité prameny a literaturu.

Jiří Němec
Dvorek 398
582 22 Přibyslav

V Hradci Králové dne 17. dubna 1992
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':