Databáze českého amatérského divadla

Texty: 2008 červen Záchrana opon, Místní kultura, rozhovor s J. Valentou

Místní kultura, odpovědi Jiřího Valenty na otázky pro časopis

1) Jak se vyvíjí situace kolem opon od Vaší výzvy k jejich záchraně? Můžete říci, jak reaguje veřejnost a kolik exponátů se Vám podařilo odhalit z těch, které byly nepoužívané a ohrožené?
Teprve ve chvíli, kdy jsme v Databázi zachytili základní informace, a třeba dosud jen nedokonalou fotodokumentaci asi 150 malovaných opon, jsem začal mít pocit, že jsme odhalili skrytý poklad, jehož si dosud příliš nevšímali ani divadelníci ani výtvarníci. A když jsme za pomoci grafika Martina Tallera po prvé vystavili soubor padesáti vybraných opon v libereckém Malém divadle, uzrála myšlenka upozorňovat na tento poklad putovní výstavou nabídnutou do míst divadelních festivalů. Její organizace se ujalo Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně, a tak od ledna výstava úspěšně putuje od místa k místu. Pražská výstava na Zlaté cestě všech turistů je pokusem pochlubit se pokladem i cizincům.
Nepředkládáme veřejnosti pouze opony funkční, zralá a obdivovaná díla mistrů, ale i dílka místních malířů nebo fabrikáty sériově vyráběné malířskými dílnami. Mezi nimi řadu takových, které již byly odsouzeny k zániku.

2) Jsou mezi nimi takové, jejichž autorem je známý umělec?
Takových je pěkná řádka. Nejznámější je opona Alfonse Muchy pro ochotníky ve Zbiroze, opona dle návrhu Mikuláše Aleše v Náchodě, Oldřicha Blažíčka v Bobrové, Hugo Ullika v Berouně, Josefa Weniga v Kladně a v Rožďalovicích, Otakara Kubína ve Vanovicích. Veřejnost se mohla nedávno seznámit s dílem Václava Boštíka, když ji nový majitel - galerista vystavil v pražské Staroměstské radnici.... a dalo by se ještě pokračovat.

3) Kterou Vy osobně považujete za nejvzácnější a která je nejstarší?
Pro mne je nejvzácnější ta, za kterou jsem jako dítě hrál před sedmdesáti lety divadlo. Namaloval ji místní malíř pokojů a zobrazil na ní průvod vesničanů vedených Čechií k Řípu. A ta nejstarší? Ze čtyřicátých let 19. století vím o oponě královéhradeckých ochotníků a o oponě v Novém Městě nad Metují – obě zobrazují dobový pohled na siluetu města.

4) Už při první výzvě jste informoval o tom, že dvě opony byly prohlášeny za kulturní památky, jsou na obzoru další?
V některých místech se skutečně o opony starají jako o domácí zlato. Poslední informaci o prohlášení opony za kulturní památku mám z Miletína. Ale ta nejpěknější zpráva přišla z Roprachtic. Tam nečekají na podporu, zápisem z kroniky si připomněli chvíle slávy místní opony, a dali se do sbírky mezi občany obce na její rekonstrukci.

5) Dozvěděl jste se při svém pátrání po oponách o některé se „smutným“ osudem a mohl byste jej stručně popsat?
Na vernisáži putovní výstavy Malované opony v Libochovicích mi vyprávěli, jaký smutný osud stihl jejich původní oponu, na níž mj. byla zobrazena silueta hradu Házmburku. Obraz hradu si neznámý pachatel zcela prostě z opony vyřízl a pravděpodobně zpeněžil. Libochovičtí ochotníci si ale nechali namalovat oponu novou. Ovšem těch smutných osudů by bylo možno vyjmenovat pěknou řádku. Většinou jsou osudy opon spojeny s nevšímavostí místních funkcionářů, když torza jevišť (tedy majetek dávno třeba již nečinných divadelních souborů) necitelně nechávají v objektech bývalých hostinců a jejich sálů ve chvíli, kdy se dostávají do soukromých rukou. První myšlenka takových nových majitelů je obvykle, jak ten velký obraz (oponu) co nejlépe zpeněžit.

6) Jaké plány s oponami se vám nyní rodí v hlavě?
Plán první: Putovní výstavu Malované opony uplatnit při všech příležitostech jako upozornění na dosud nedoceněný poklad.
Plán druhý: Soustředit ve spolupráci se soubory a s obcemi dokumentační materiál o jednotlivých oponách, jejich tvůrcích a o okolnostech jejich vzniku.
Plán třetí: Připravit publikaci, která by dokumentovala toto bohatství.
Plán čtvrtý: Ve spolupráci s Národní galerií připravit reprezentativní výstavu originálů opon.

7) Tyto plány si určitě zaslouží realizovat, ale lidově řečeno „kde na ně vzít?“ Můžete se krátce zmínit o financování celého projektu?
Shromažďování informací a dokumentace opon bylo a je součástí prací na Místopise a na něj navazující Databázi českého amatérského divadla, kterou deset let organizuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze, zčásti za pomoci grantů Ministerstva kultury na vědu a výzkum.
Realizace jednotlivých plánů je do značné míry spojena s ochotou okruhu obětavých lidí něco udělat, aniž by předem věděli, co za to bude.
Členové občanského sdružení Muzeum českého amatérského divadla bez nároku na honorář realizovali výstavu a organizují její putování.
Soustředění dokumentace se opírá o práce na Databázi českého amatérského divadla garantované příspěvkovou organizací NIPOS. Až do této chvíle vlastně nebylo jasné, zda se to, co jsme si v malé skupince zpracovatelů databáze předsevzali jako potřebné k oponám zrealizovat, podaří ekonomicky zvládnout. Od poloviny tohoto měsíce je Databáze zaštítěna právě schváleným tříletým finančním grantem z tzv. Norských fondů EU v rámci společného projektu péče o kulturní dědictví českého divadla, jehož předkladetelem je partnerský Divadelní ústav. Tento grant se vztahuje i na vydání reprezentativní publikace o oponách.
Myšlenka, že by Národní galerie mohla uspořádat výstavu opon, vznikla, když jsme hledali odborníka k napsání studie pro publikaci, jímž by měl být docent Tomáš Vlček, ředitel sbírky moderního umění. Opony ho tak zaujaly, že přišel a návrhem na uspořádání výstavy. Ta by měla být v gesci NG, takže pro nás to znamená pouze domluvit se o případném pracovním podílu na přípravách.

Nic z toho se nedá splnit jen se strohým přístupem k možnostem zajištěných finančních zdrojů. Každý z plánů bude muset být realizován s pracovním nasazením, které nemá nic společného s filozofií "kolik za to bude".

Kdybyste se chtěli o malovaných oponách něco dozvědět (nebo dokonce o některé něco povědět) vyhledejte další informace:
o výstavě: http://amaterskedivadlo.cz/main.php?data=novinky&id=2
ukázky opon: http://amaterskedivadlo.cz/main.php?data=novinky&id=5
o pořádajícím Muzeu: http://miletin.amaterskedivadlo.cz
Email: muzeummiletin@seznam.cz
Tel: 728 305 839

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':