Databáze českého amatérského divadla

Texty: Malované opony divadel českých zemí - česky

Resumé
Publikaci Malované opony českých divadel vydalo v roce 2010 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze jako součást projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla, podpořeného grantem Evropského hospodářského prostoru a Norska ¬– části Databáze českého amatérského divadla.
Kniha je prvním uceleným svědectvím o jednom z aspektů bohatého kulturního života měst a obcí v 19. a v první polovině 20. století. Malované opony divadel – nejen v zámeckém prostředí a v kamenných divadlech větších měst, ale i v sálech vesnických hospod, ve výbavě putujících loutkářů nebo i jako součást rodinných divadélek – jsou jedním z reálných dochovaných důkazů tohoto života.
Za pomoci širokého okruhu spolupracovníků se podařilo soustředit – zdá se, že v hodině dvanácté – rozsáhlou obrazovou dokumentaci, která podává svědectví o podobě opon, zobrazovaných motivech, ale i informace a dokumenty o okolnostech jejich vzniku a o autorech. Jednotlivá zobrazení opon jsme doprovodili komentáři a vyznáními nejen odborníků, ale i místních informátorů či citacemi z vydaných materiálů. Kapitoly potom uvedli svými studiemi teatrologové a historici, jejichž pohledy na fenomén malovaných divadelních opon jsou nejednou prvními odbornými pracemi na toto téma.
Publikaci uvádí editorova poznámka Cesta za pokladem (s. xy), která komentuje situaci vzniku publikace a informuje o její přípravě a uspořádání. Závažným zamyšlením nad funkcí opony je úvodní stať se skromným názvem O oponě obecně (s. xy – xy). Citace části encyklopedického hesla pod názvem K historii opon (s. xy) zařazuje publikaci do kontextu světového vývoje funkce opony v divadle.
Po těchto úvodních kapitolách je bohatství dosud zachycených malovaných opon uspořádáno do kapitol sledujících specifiku jejich užití nebo jejich ikonografie.
Opony zámeckých divadel (s. xy – xy), opony zobrazující alegorické výjevy (s. xy – xy), múzy (s. xy – xy), jsou řazeny chronologicky dle jejich vzniku.
Opony v kapitole Mýty české historie (s.xy – xy) jsou chronologicky řazeny dle svých motivů a jsou doprovázeny komentáři k výkladu českých dějin. Do kapitoly následující jsou včleněny opony s motivy, jež daly této hlavě knihy název Vlastenectví a vlastenčení (s. xy – xy).
Opony zobrazující přírodní prostředí domova, města a obce a život v nich, jsou tématy kapitol: Krajina (s. xy – xy), Veduty vesnic (s. xy – xy), Život na vsi (s. xy – xy), Obrazy domova (s. xy – xy).
Opona se v průběhu 20. století stávala často také součástí scénografického řešení inscenací, zvláště profesionálních divadel (s. xy – xy) A tam se také odehrává hledání současné podoby opon (s. xy – xy). Výtvarné řešení železných opon (s. xy – xy), odděluje publikaci od opon z jiného divadelního světa, v němž převážně místo živých herců vystupují loutky a maňásci.
Opony loutkových divadel jsou zpracovány ve třech částech. Opony stálých loutkových scén (s. xy – xy), putujících loutkářských rodů (s. xy – xy) a tištěné opony pro rodinná loutková divadélka (s. xy – xy), jež v českých zemích dosáhla široké obliby převážně v první polovině 20. století .
Závěrečná část podává svědectví o oponách doložených, které však byly v toku let zničeny, ztratily se anebo jsou z nejrůznějších důvodů nezvěstné (s. xy – xy).
Publikace rovněž zachycuje rozdílné přístupy společnosti k této osobité součásti kulturního dědictví. Od celonárodní úcty a péče, uvědomělého lokálního vztahu k historické i umělecké hodnotě, přes lhostejnost, až k nezájmu o osud opony. Realizátoři soupisu se setkávali s problematickými následky zákonných převodů památek do soukromého vlastnictví a s jejich necitlivým pekuniárním využitím, i s naprostým nezájmem o jejich chátrání v troskách skladišť a v devastovaných prostorách. S politováním bylo nutno konstatovat, že zhruba jedna třetina dokumentovaných opon jsou dnes objekty zničené, ztracené, nebo i zcizené.
Vydavatelé doufají, že publikace se stane impulzem k novým cenným objevům a posílí odhodlání místních zastupitelstev zachránit a prezentovat tento dosud nedoceněný a možná i neobjevený kulturní odkaz minulých staletí.
Soustředěný materiál předkládáme veřejnosti s vědomím, že okruh zjišťování a doplňování informací o oponách není uzavřen. Vydavatelé žádají čtenáře o doplnění informací na adresu divadlo.baze@nipos-mk.cz .

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':