Databáze českého amatérského divadla

Texty: 2009 Opony informace, NIPOS, Výroční zpráva 2009, V. Šrámková

Malované opony českého divadla (pro Výr. zprávu NIPOS 2009 V. Šrámková)
Počátek myšlenky mapovat výskyt malovaných opon v divadlech a u divadelních spolků na území České republiky souvisí s pracemi na Místopisu českého amatérského divadla (1998-2002). Při dokumentaci historie ochotnických divadelních aktivit v jednotlivých obcích České republiky řešitelé úkolu zaznamenali řadu zmínek o malovaných oponách spolků a uvědomili si, že dosud neexistuje žádný ucelený přehled o této movité části kulturního dědictví českého divadla. Jak historici výtvarného umění, tak teatrologové si dosud všímali pouze několika uměleckých děl - většinou umístěných v předních kamenných divadlech, nebo pověstných díky jménu významného autora. Potvrdilo se také, že malé povědomí o výskytu a uměleckohistorickém významu opon do značné míry přímo ovlivňuje časté nedocenění, a tím i nedostatečně šetrné zacházení s nimi.
Už v první žádosti NIPOS (v roce 2004) o grant z tzv. Norských fondů, byla proto dokumentace opon samostatnou a významnou součástí úkolu realizace Databáze českého amatérského divadla. Práce na vyhledávání dosud existujících opon a výzkum i soustřeďování jejich obrazové a písemné dokumentace, pak mohly být cílevědomě realizovány a významně zintenzivněny v polovině roku 2008, kdy NIPOS společně s Divadelním ústavem získal podporu projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla z tzv. Norských fondů. Práce na výzkumu vyvrcholily v roce 2009, kdy bylo dohledáno a dle možností i zdokumentováno 395 opon. (Toto množství patrně není konečné, přesto významně překročilo původní předpoklady, které se pohybovaly kolem několika desítek.) Znamenalo to velmi intenzivní, obsáhlou (většinou vstřícnou, ale často i nelehkou) spolupráci s mnoha archivy, muzei, divadly a divadelními spolky, s představiteli obcí i soukromými majteli. Zvláště náročné – organizačně, technicky i fyzicky – bylo získat kvalitní fotografickou dokumentaci (už vzhledem k velkému formátu opon, z nichž převaha byla např. po řadu let svinuta – v lepším případě v depozitáři).
Původním záměrem bylo soustředit informace o oponách venkovských jevišť. Databáze ukázala, jak významné bylo působení ochotnických organizátorů při iniciování staveb divadelních budov a jak přispívali k jejich činnosti. I proto bylo zřejmé, že nelze rozlišovat opony na profesionoální a „ochotnické“. Výsledkem výzkumu a jeho závěrů bude publikace Malované opony českých divadel, kterou v rámci uvedeného projektu Uchování kulturního dědictví… připraví a vydá NIPOS v roce 2010.Malované opony českého divadla
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':