Databáze českého amatérského divadla

Texty: Publikace, Malované opony divadel českých zemí, 2010 / Stopy po oponách, úvod, s. 388-389

STOPY PO OPONÁCH

Dokumentace vzniku a osudů opon je převážně zlomkovitá a strohá. Zcela výjimečná je vlastivědná studie učitele,
ochotnického herce a dokumentaristy J. Vlacha (1913–1995): Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí, publikovaná v roce 1989.
„První oponu v Žarošicích vlastnil Pěvecko-čtenářský spolek Lumír, založený roku 1880 Theodorem Martinů (1844
Polička – 1907 Žarošice). Jeviště a dekorace byly pořízeny svépomocí. (…) Potřebné dekorace za pomoci Anny Dziwonské
namaloval Theodor Martinů. (…) Dekorace pro první divadelní hru roku 1881 – Rebelii v Kocourkově Václava Vlčka – byly
zhotoveny, avšak co s oponou? Protože Martinů znal účinnost opony a vida nezbytnost, pustil se do malování opony sám.
(…) František Vacek (1884–1956), pozdější významný žarošický dramaturg, režisér a ochotník, vzpomíná na tuto první žarošickou
oponu slovy: ,Pamatuji si živě, jak jsem jako malý chlapec stával vždy u vytrženi před oponou, obdivuje se jí, ba přímo
se jí kochaje. Byl na ní zobrazen nádherný v mých očích palác, jehož základy omývaly vlny klidného moře. A na vlnách kolébaly
se lodičky poháněné veslaři; v pozadí pak zelenalo se rozkošné stromoví. Po letech si uvědomuji, že opona byla dílo
umělecké'. Po roce 1910, kdy byl Lumír přeměněn v místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, rozhodl se
v roce 1911 člen divadelního kroužku Národní jednoty, technický úředník Václav Vacek (1895–1951) k namalování opony
nové. Byl to talentovaný malíř a kreslíř, který své kreslířské umění uplatnil v mykologii, ale zanechal i řadu olejů a akvarelů
s motivy starých Žarošic. Podle předlohy o rozměrech 100 x 75 cm zhotovil olejomalbu s námětem Západ slunce na horách.
Je to pravděpodobně motiv tatranský. Opona, která sloužila do roku 1937, se sice nezachovala, avšak její předloha je
umístěna ve Vlastivědném památníku“.

VLACH, Jaroslav: Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí. Vlastivědný věstník moravský roč. 41, 1989, č. 1
Žarošické opony viz též s. 86, 168, 169, 278

Z podobných informačních zdrojů, jež uvádíme u jednotlivých míst v Databázi českého amatérského divadla - www.amaterskedivadlo.cz,
jsme získali informace i o někdejší existenci opon v následujících městech a obcích. Nechť je naše publikace podnětem k dalšímu pátrání
o jejich osudech i pobídkou k větší péči o opony, jež se dochovaly.

Často jsme při pátrání po malovaných oponách slyšeli slova „ztratila se, shořela,
nezachovala se, pamětníci již zemřeli, byla přemalována, je nezvěstná“, nebo slova
vyřčená s nadějí - „pátráme po ní, budeme vás informovat“.
Zprávy jsme zaznamenali a publikujeme je jako alespoň částečná svědectví
o pokladech, které pravděpodobně většinou již neuvidíme.

V této kapitole jsou zmíněny i opony obtížně zařaditelné do tematických kapitol či opony, jejichž existenci dosvědčuje
pouze nedokonalá reprodukce, nebo takové, které byly dohledány v období závěrečných prací na publikaci.

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':