Databáze českého amatérského divadla

Texty: Praha-Braník, Repertoár Divadla Braník a SDO pro dospělé, ale i jiných div. skupin, dle plakátů ve sbírce Národního muzea. Zprac. V. Šrámková, foto plakátů J. Němec, 2011

Divadlo Braník po svém vybudování Spolkem divadelních ochotníků v roce 1925 fungovalo přednostně jistě pro SDO, který měl činoherní skupinu, jež se pouze z části kryla s operetním ansámblem a z níž se rekrutovala i menší skupinka hrající pro děti.
V činoherní skupině hráli a režírovali také profesionální herci a režiséři, kteří navíc dávali dohromady menší skupinky kolegů, s nimiž připravovali svá soukromá představení a někdy v nich hráli i členové SDO. SDO někdy na plakátech uváděl, že jde o jeho inscenaci (třeba při premiéře), ale mnohdy uvedeno na plakátě pouze "Divadlo Braník" (třeba i při dalších reprízách stejné inscenace), Divadlo Braník bez dalšího upřesnění patrně bylo uváděno i u produkce profi skupin.
Operetní ochotnický ansámbl byl doplňován známými profesionálními operetními hvězdami (někdy bývalými ochotníky), ale o označování na plakátech platilo totéž.
Divadlo Braník fungovalo i jako stagiona, bylo pronajímáno jiným ochotnickým i profi souborům a ne vždy to bylo na plakátě jednoznačně vyjádřeno.
SDO měl po postavení divadla značné dluhy, takže nejdůležitější bylo plakátem přilákat diváka.

Divadlo Braník repertoár
1925 – srpen - Hraběnka z Podskalí, r. Komenda, sc. Karel Poustecký.
---
1926 Slavnost 55letého trvání SDO v Braníku. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.062;
program C 20.068
1926 Bílý lev. Div. odd. Národního muzea: C 20.063
1926 Karel Fořt, hudba Em. Starý: Z českých mlýnů, režie O.Šebelík, výprava J. Poustecký, dirigent Petrlík
---

1927 Oznámení o skandálu kolem chystané premiéry hry On a jeho sestra.) Div. odd. Národního muzea: C 20.961
1928 Honzo, nedej se! Div. odd. Národního muzea:C 157
1928 Divadlem ke svobodě. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.187
1929 Čapek: Loupežník. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.225
1931 60.výročí vzniku spolku. Div. odd. Národního muzea: C 20.421
1931 Pagnol: Abeceda úspěchu. Pl Div. odd. Národního muzea: C 20.440
1927
1927 – leden - Fr. Hlavatý: Městská rada na námluvách, režie A. Špoula, scénická hudba Fr. Petrlík.
SDO - 1927 – leden - Eugen Burg a Louis Taufstein: Děti v notesu, fraška, režie K. Kašpar, scéna K. Poustecký.
1927 – leden, únor - B. B.: On a jeho sestra, zpěvní fraška, režie K. Koutný, dirigent Fr. Petrlík, scénická výprava Karel Poustecký.
1927 – únor - Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek, velká zpěvní a taneční fraška, režie Jar. Ptáček.
1927 – únor - F. F. Šamberk: Podskalák, režie J. Komenda, hudbu složil J. Hartl, dirigent Fr. Petrlík.
1927 – únor - J. Skružný: Falešná kočička, režie L. Tatzauer.
1927 – březen - podle Rodena V. Vrána, hudba Milan Smaček: Irčin románek, opereta, režie Karel Blecha, dirigent Fr. Petrlík, šéf výpravy K. Poustecký.
1927 – březen - Fr. Arnold a A. Bach: Pst, Tondo zabrzdi!, režie Karel Koutný
1927 – březen - André de Lorde a Pierre Chaine (dle Clémenta Vautela): Náš pan farář, režie Antonín Mašek.
1927 – duben - Clémente Vautel André de Lorde a Pierre Chaine: Náš pan farář, režie Antonín Mašek, nápěvy k písním Fr. Petrlík, scénická výprava Karel Poustecký.
1927 – duben - Růžena Jesenská: Je veliká láska na světě?, režie V. Ryba, výprava K. Poustecký, 2x.
SDO - 1927 – duben - Gabriela Preisová: Její pastorkyňa, režie Václav Černoušek.
1927 – duben - Karel Fořt, hudba Karel Vašata: Tulácká krev, režie K. Koutný, dirigent Fr. Petrlík, výprava Karel Poustecký, taneční část nastudoval K. Blecha.
SDO – 1927 – květen - Ladislav Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě, režie Antonín Mašek, představení pořádala organizace čs. nár. Socialistů.
1927 – květen - K. Bakosy-bo, hudba Em. Kálmán: Podzimní manévry, opereta, režie Jarda Ptáček, dirigent Fr. Petrlík.
1927 – květen - Jaroslav Tumlíř: Nemravný život, režie Jan Dlesk, 2x.
1927 - květen - Fr. Arnold a Arnošt Bach: Španělská muška, fraška, režie Antonín Mašek
1927 - květen - Podzimní manévry, 2x
1927 – květen - Ignát Herrmann: Otec Kondelík a ženich Vejvara, režie Vilda Vlasák, jh. Th. Pištěk a A. Nedošínská za spoluúčinkování několka členů SDO Braník.

1927 – bez určení měsíce – dle plakátu i složení herců nejistý soubor - Arkadij Averčenko: Hra o lásce a smrti, režie K. Springer

1927 – srpen - A. H. Horáková: Páni, režie Antonín Mašek
1927 – srpen, září - A. a V. Mrštíkové: Maryša, režie Jarda Ptáček, dirigent Fr. Petrlík, výprava K. Poustecký, představení na zahájení sezony.
1927 - září - Alfred Kelm a Martin Frelsse: Když jsem ještě poupě byla..., režie Karel Kašpar, hudební vložky a sborový zpěv nastudoval Fr. Petrlík.
SDO – 1927 – září - Paul Gawalt a Robert Charvay: Slečna Josefinka, moje žínka, režie Jan Dlesk.
1927 - září - Em. Brožík a V. Vrána, hudba Rud. Piskáček: Praha v Roztokách, komická opereta, režie K. Blecha, dirigent Fr. Petrlík, scéna K. Poustecký, nové dekorace dodal A. Špesla, závod malířský v Braníku.
SDO – 1927 - září - Lad. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, režie V. Černoušek, v roli sedláka Vrby Fr. Kodet, představení na počest jeho 30leté ochotnické činnosti.
1927 – říjen - V. V. (zřejmě Václav Vrána): Plavci na Volze, epopej ze současného Ruska dle amerického velkofilmu, režie K. Koutný, scénickou hudbu upravil a orchestr řídil Fr. Petrlík.
1927 – říjen - D. Želenský, A. V. Kudela: Rebelantská krev, "velká výpravná národní revue", režie Karel Blecha, dirigent Fr. Petrlík,
SDO – 1927 – listopad - A. Gignoux a A. Savoir: Nezralé ovoce, režie Václav Černoušek.
1927 – listopad - J. J. Kolár: Pražský žid, režie Antonín Špoula, výprava K. Poustecký, se slavnostní předehrou Fr. Petrlíka a Písní exulantů, kterou zpíval Pěvecký odbor SDO v Braníku; 2x.
1927 – listopad - H. Chaloupka, úprava L. Tatzauer: Jak se Vám to líbí?, revue, režie L. Tatzauer.
1927 – prosinec - Olga Scheinpflugová: Žena, která zabila muže (Zabitý), režie L. Tatzauer.
Em. Brožík a V. Vrána: Táta dlouhán, režie Jar. Ptáček, dirigent Fr. Petrlík, na počest 30leté divadelní činnosti K. Pousteckého.
1927 – prosinec - Když všechno blázní!, silvestrovská kabaretní revue, režie L. Tatzauer, dirigent Fr. Petrlík.
-----

1928
1928 – únor - Marie Slavíková: Jak Rezka přišla do rodiny, režie Jan Dlesk
1928 - únor - Rudolf Bernauer a Rudolf Oesterreicher: Rajská zahrada, režie Jan Dlesk, scéna K. Poustecký, efekty M. Dotzauer, 2x
1928 - únor - R. Branald: Brabčák ševce Andrýska, režie R. Branald, hudba a dirigoval V. Mühlbach.
1928 - březen - dle A. Jiráska A. Fencl: Psohlavci, režie V. Černoušek, scéna K. Poustecký, Laminger V. Černoušek, Kozina Fr. Kodet, jeho žena Hančí J. Dvořáková
1928 – březen - dle A. Jiráska A. Fencl: Psohlavci, režie V. Černoušek.
1928 – březen - Josef Skružný: Románek na horách, režie Karel Kašpar, výprava F. Lehovec, též. 1. dubna.
1928 – březen - Josef Skružný: Milenky starého kriminálníka, režie J. Nepimach, jh. Vojta Merten.
1928 – březen - R. Branald, hudba Václav Mühlbach: Krajánek Holandr jde na vandr, režie ?? (patrně R. Branald)
1928 – duben - Charley Balling, hudba Vít Grzyb: Její výsost primadona, opereta, režie J. Dlesk, dirigent K. Ullrich, scén. výprava K. Lehovec.
1928 – duben - Dr. Fr. Langer: Grand hotel Nevada, režie V. Černoušek.
1928 – duben - Jar. Rudloff, hudba Emilián Starý: Na Kozlanském klepáči, režie K. Kašpar, dirigent V. A. Kubát jh., zpěvy nastudoval Oldřich Vacek, scéna F. Lehovec, kostýmy A. Šalková, 2x, 1x s vložením směsi slováckých tanců.
1928 – květen - Václav Moser a Jan Morávek, hudba Václav Mühlbach, populární dirigent Branaldova uměleckého souboru: Fanynka z údolí, opereta, režie Jan Dlesk, dirigent K. Ullrich, hráli členové SDO a hosté.
1928 – květen, duben – Fr. V.Jeřábek: Služebník svého pána, režie Josef Šiška, 2x.
1928 – květen - Kamil Novák a Emilian Starý: Kouzlo májové noci, premiéra operety, režie Jar. Nepimach.
1928 - květen - dle Haška Ruda Mařík: Dobrý voják Švejk rukuje, režie a scéna Jan Dlesk (hráli členové SDO, plakát neoznačen).
1928 – červen - Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, hudba J. Suk, scénickou hudbu nastudoval a řídil V. A. Kubát jh., scéna Fr. Lehovec, světelné efekty Karel Vaněk, poslední představení sezony.

1928 – červenec - Josef Skružný: Románek na horách, režie Rudolf Kotyšan, pohostinské vystoupení v Ronově nad Doubravou

1928 – srpen - Josef Kajetán Tyl: Chudý komediant, hudba Fr. Škroup, režie a scéna Jan Dlesk, též v roli sládka Vejvody, dirigent Miroslav Oliva, jh., dekorační návrhy ak. mal. C. Kotyšan, scénická výprava Fr. Lehovec, světelné efekty Karel Vaněk, jedno z představení cyklu her k 10. výročí republiky.
1928 – srpen - Louis Verneuil: Hlava či orel, režie Jar. Nepimach.
1928 – září - Vilém Neubauer, dramatizace Jos. Burda a Kamil Novák: Sextánka, režie Jan Dlesk (titul úspěšný v českém filmu).
1928 – září - Abigail Horáková: Žena legionářova, režie Alois Vyplel, hráli Fr. Kodet, M. Langrová, Jos. Dvořáková, Rud. Kotyšan, Al. Vyplel, Julie Vyplelová, Zd. Kotyšanová, Cyril Kotyšan, ? Švarcová.
1928 – září - Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, režie Václav Černoušek.
1928 – říjen - J. Balda a A. V. Kudela (hudba): Tvrdé palice (Česká srdéčka), opereta, režie K. Kašpar, dirigent M. Oliva jh.
1928 – říjen - Alois Jirásek: M. D. Rettigová, režie Václav Forejt, Rettigová - Zd. Kotyšanová, pořádal MOS Prahy XV, slavnostní představení k 10. výročí republiky.
1928 – říjen - J. Kubík, Dyna Hallová: Podzimní píseň lásky, režie V. A. Kubát j.h.
1928 – říjen - F. K. a V. P. S.: Pod tou naší lipou, režie Věra Maninská j. h., hudba V. K. Kubát, jh.V. Maninská a Jos. Kolínský, v rámci oslav 10. výročí republiky.
1928 – listopad 1., 3. – Raupach: Mlynář a jeho dítě, režie Antonín Mašek, výprava Fr. Lehovec.
1928 - listopad -Leo Stein, Oskar Nedbal: Polská krev, opereta, režie V. A. Kubát, dirigent M. Oliva, zesílený orchestr, tančila M. Poustecká a baletní sbor.
1928 - prosinec - Angelo Guimerá: V nížině, drama, režie V. Černoušek
1928 – prosinec - Anna Ziegloserová: Cácorka, režie Jan Dlesk.
1928 – prosinec - R. Medek: Plukovník Švec, režie C. a R. Kotyšan, výprava C. Kotyšan.
1928 – prosinec - (Avery Hoppwode)?: Vzorný manžel, režie Jan Dlesk, též v titulní roli.
1928 – prosinec - Otto Faster: Krásná Lída, fraška se zpěvy, režie Josef Šiška, dirigent V. A. Kabát.
-------------------

1929
1929 – leden - Alexandr Bisson: Bezejmenná, režie Jan Dlesk, na počest 15leté divadelní činnosti sl. Zd. Kotyšanové (v hl. Roli).
1929 – leden - Leo Stein, Oskar Nedbal: Polská krev, režie Jan Dlesk, dirigent Miroslav Oliva, jh., tance nastudovala Máša Poustecká.
1929 – únor - Karel Scheinpflug: Druhé mládí, režie K. Kašpar, výprava V. Lehovec (hráli členové SDO)
1929 – únor - Karel Čapek: Loupežník, režie Václav Forejt, výprava Josef Janoušek, Loupežník Václav Forejt, Mimi Anna Novohradská, služka Fanka Zd. Kotyšanová.
1929 – březen - Jan Patrný: Muži nestárnou, režie Jan Dlesk.
1929 – březen, 3. - Ignát Herrmann, dramatizace Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, režie Al. Vyplel, výprava Fr. Lehovec.
1929 – březen - Medek: Plukovník Švec,
1929 – březen - Josef Skružný: Románek na horách, režie Karel Kašpar, výprava F. Lehovec
1929 – březen - R. Medek: Plukovník Švec, režie C. a R. Kotyšan, hru, kterou hrál SDO, pořádal k oslavě narozenin presidenta MOS Prahy XV.
1929 – březen 2x, duben 1. -Julius Braunner a Alfred Grünvald, hudba Leo Fall: Stambulská růže, opereta, režie K. Kašpar, dirigent M. Oliva, jh., výprava Josef Janoušek, v hl. roli Máňa Lehovcová, dále Vl. Žďárský, K. Čedíková, K. Kašpar, Z. Kotyšan, J. Dlesk, hráno o Velikonocích.
1929 - duben - Dítě cirku, režie J. Dlesk, dirigent M. Oliva jh, hlavní role V. Frejt, K. Kašpar, K. Čedíková (členové SDO)
1929 – duben -Alexandr Bisson: Bezejmenná, režie Jan Dlesk.
1929 – duben - Josef Hais-Týnecký: Pan biskup, režie Jan Dlesk, jh. Fr. Smažík.
1929 – duben - F. Arnold a A. Bach: Přerušená svatební noc, režie Jan Dlesk.
1929 – duben - R. Homola: Pod revolučními prapory, drama z ruské revoluce, režie R. Kotyšan.
1929 - květen - Karel Piskoř: Radostná událost, nastudoval Fr. Smažík, řídil Jan Dlesk, jh. členové Divadla Na Slupi Máňa Kratorchvílová, Fr. Smažík, Vláďa Palička.
1929 – květen - Robert Bodanský a F. Thelen, hudba Edmund Eysler: Dítě cirku, opereta, režie J. Dlesk, dirigent M. Oliva, scén. výprava J. Janoušek.
1929 – květen - F. Arnold a A. Bach: Čertíčku, vyskoč!, fraška, režie Jan Dlesk, hráli: Rud. Princ jh., Zd. Kotyšanová, Anna Novohradská, R. C. Kotyšan jh., Fr. Smažík jh., Karla Čedíková, Marie Mašková, Fr. Königsmark, L. Vyplel, Václav Jankovský, Ant. Mašek, Jára Nádeník(?).
1929 – květen - František Smažík a Vláďa Palička: Už to není, jak to bývalo, revue o starém Podskalí a nové Praze, režie František Smažík, jh. František Smažík a Vláďa Palička, 2x (premiéra a 1. repríza).
1929 – květen - Růžena Jesenská: Starý markýz, režie Alois Vyplel, jh. Máňa Lehovcová a Franta Smažík.
1929 – červen - Ferenc Futurista, Jára Kohout, J. Neuberg: Max & Moritz, režie Jan Dlesk, zpěvní vložky nastudoval a řídil J. (?) Ullrich.
1929 – červen - F. Arnold a A. Bach: To neznáte Hadimršku.., režie Jan Dlesk
1929 - červen - Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška, režie Václav Forejt, slavnostní představení k ukončení sezony 1928/29, hráno 2x, v sobotu odpol. pro děti, v neděli večer pro dospělé.

SDO 1929 – srpen 17. - Fr. Ad. Šubert: Probuzenci, režie Václav Černoušek, pro stranu nár. soc. k oslavě 30letého trvání ,ístní odbočky
SDO 1929 – srpen 25. - Al. Jirásek: Lucerna, režie Mašek - Jankovský, Mlynář František Kodet, Hanička Máša Mašková, Klásková Zd. Kotyšanová, zahajovací představení nové sezony 1929/30.
SDO - 1929 – září - Gabriela Preisová: Dvě ukolébavky, režie Jan Dlesk.
SDO – 1929 – září - Frant. Lašek: Tatínek jde na manévry, fraška, režie Jar. Poustecký.
SDO - 1929 – září - Jiří Ohnet: Majitel hutí, režie Jan Dlesk.
SDO - 1929 – září - Pavel Rudlof: Husopaska (Selská krev), lidová hra se zpěvy, režie Karel Kašpar
SDO - 1929 – říjen - Václav Vrána: Moje nejlepší dívenka, režie Jan Dlesk.
SDO - 1929 – říjen - Emanuel Brožík, Zdeněk Hübach a M. Lipas: Teče voda teče, režie Jan Dlesk, národní hra se zpěvy k 11. výročí republiky.
SDO - 1929 – listopad - P. M. Malloch: Černé oči, proč pláčete..., režie Antonín Mašek.
1929 – listopad – Karel Piskoř: Šťastní otcové, režie Václav Forejt.
SDO - 1929 – listopad - František Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, režie Vašek Jankovský, jh. Jan Pivec a Věra Durstová, posluchači dram. konzervatoře v Praze, 2x.
1929 – listopad - A. Horáková (?): Černé oči, režie A. Mašek.
SDO 1929 – listopad - Jos. Kajetán Tyl: Drahomíra a její synové, režie V. Černoušek??(nečitelné)
1929 – listopad ­ Frant. Langer: Obrácení Ferdyše Pištory, režie Vašek Jankovský.
SDO – 1929 – prosinec - Zlatá rybka, hráno pro Čsl Obec legionářskou a Svaz národního osvobození v Braníku,
SDO – 1929 - prosinec - Josef Hais -Týnecký: Na horské faře, režie Václav Černoušek
SDO – 1929 - prosinec - Velký rozmarný večer, pořádal A. Vyplel, v rámci večera fraška J. O. Hradčanského: Osvědčený prostředek.
SDO – 1929 - prosinec - R. Mařík: Chci moderní ženu za každou cenu, fraška, režie R. Mikuškovič.
SDO – 1929 - prosinec - F. Novotný, R. Piskáček: Slovácká princezna, opereta, režie K. V. Kašpar, dirigent M. Oliva, scéna K. Poustecký a F. Lehovec.
----

SDO – 1930 – leden - Jaroslav Tumlíř: Strašidelná tetička, veselohra, režie Jan Dlesk.
SDO – 1930 – leden - Fr. Lašek: Tatínek jde na manévry, "nejlepší fraška sezony!", režie Jar. Poustecký.
SDO – 1930 – leden - F. Novotný, R. Piskáček: Slovácká princezna, režie K. V. Kašpar
SDO – 1930 – leden - Alfred Savoir: Osmá a první, režie Václav Forejt, scénická výprava K. Poustecký a F. Lehovec.
SDO 1930 – únor - Gabriela Zapolská: Morálka paní Dulské, režie V. Černoušek.
SDO – 1930 – únor - Vilém Werner: Srdce na uzdě, režie Jan Dlesk.
SDO - 1930 - únor - M. Glass a C. Klein: Potasch a Perlmutter, režie K. V. Kašpar, scéna F. Lehovec a F. Švec, čestný večer Rud. Kotyšana při příležitosti jeho 20leté ochotnické činnosti.
SDO – 1930 – březen - Karel Piskoř: Šťastní otcové, režie Václav Forejt, výprava F. Lehovec a F. Švec.
SDO – 1930 – březen - Josef Kopta: Jejich lidská tvář, J. M. Barrie: Maminka, režie C. Kotyšan, k oslavě 80. narozenin prezidenta TGM.
SDO – 1930 – březen - Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, režie C. Kotyšan, k oslavě 80. narozenin prezidenta TGM.
SDO 1930 – březen - F. F. Šamberk: Nezapřeš nikdy své ženy, režie Jan Dlesk.
SDO 1930 – březen - Alf. Fekete: Polibek smrti, režie V. Romanovský, scéna Fr. Lehovec.
1930 - březen - F. V. Krejčí: Povodeň, režie Vašek Jankovský, hráli Langrová, Zd. Kotyšanová, J. Dvořáková, V. Špačková, V. Černoušek, K. V. Kašpar, V. Jankovský, J. Kapitán.
1930 – březen - F. V. Krejčí: Povodeň, režie Vašek Jankovský. "Elektrické motorory, reservoiry, motor. čerpadla potřebná pro znázornění povodně zapůjčila fa. Heyduk a Faix...“
SDO – 1930 – duben - Romain Rolland: Danton, režie Václav Černoušek, scéna F. Lehovec.
SDO – 1930 – duben - Alois Jirásek: Vojnarka, režie ??, zahájení cyklu her Aloise Jiráska k uctění jeho památky.
SDO – 1930 – duben - Karel Chalupa, hudba Miroslav Oliva, populární dirigent Divadla Braník, em. dirigent Studentské filharmonie: Jano - cigán, opereta, režie Karel Vl. Kašpar, scéna F. Lehovec a F. Švec.
SDO – 1930 – duben - Vilém Werner: Choulostivá historie, režie Jan Dlesk, s hosty, mj. z Divadla Na Slupi - M. Kratochvílová, Jára Böhm
1930 – duben - P. Bilhaud a M. Hennequin: Milostpánova komorná, režie Bohumil Procházka, výprava Fr. Lehovec.
1930 – květen - Romain Rolland: Danton, režie Václav Černoušek, spolu se Sociálním odborem Církve československé v Braníku.
SDO 1930 – květen – F. Arnold a A. Bach: Aj, aj, aj..!, fraška, režie Jan Dlesk, v hlavní komické roli jh. člen Divadla Na Slupi Fr. Smažík.
1930 – květen – Dyna Kubíková- Hallová: Už fouká ze strnišť, režie Jan Dlesk, režisérův čestný večer, scénická výprava A. Janoušek a J. Barták.
1930 – červen - J. Balda, hudba A. V. Kudela: Tvrdé palice Česká srdéčka), lidová opereta, režie K. V. Kašpar, dirigent: M. Oliva.
1930 - červen - dle A. Jiráska A. Fencl: Psohlavci, režie Václav Černoušek, výprava F. Lehovec, Laminger - V. Černoušek, Kozina - F. Kodet.

SDO – 1930 – srpen 31. - Jos. Štolba: Vodní družstvo, režie Jan Dlesk, vzpomínkové představení na JUDr. Štolbu, zahájení nové sezony.
SDO 1930 – září - J. Klecanda, B. Vodičková: Páter Vojtěch, režie Jan Dlesk.
SDO 1930 – září - Pavel Marčan: On podvádí svou ženu..., režie Jan Dlesk, čestný večer člena souboru Fr. Königsmarka před odchodem za vojenskou povinností.
SDO 1930 – říjen – L. N. Tolstoj, dramatizace Jiří Verner: Anna Kareninová, režie Jan Dlesk, scéna Jar. Poustecký.
SDO 1930 – říjen – Karel Fořt: V Českém ráji, režie Jan Dlesk
1930 – říjen – Zdenka Kotyšanová, hudba a dirigoval Ant. Konečný: Rozmary lásky, opereta, režie Jan Dlesk, tance nastudovala Máňa Mesteková; 3x, potřetí jako spolkové představení Spolku hudebníků v Braníku.
SDO - 1930 – listopad - A. Raupach: Mlynář a jeho dítě, režie Jan Dlesk.
SDO – 1930 – listopad - Jos. Hais Týnecký: Tři výhry zámeckého kaplana, režie Robert Pinz, scéna Jar. Poustecký.
SDO 1930 – listopad - Josef Kubík, Dyna Hallová, hudba Emilian Starý: Písnička štěstí, režie Jan Dlesk, dirigent A. Konečný, scéna J. Poustecký.
SDO 1930 – listopad - J. Klecanda, B. Vodičková-Olšovská: Páter Vojtěch, režie Jan Dlesk.
1930 – listopad - Ruda Mařík: Moderní ženu - za každou cenu, režie R. Mikuškovič.
SDO - 1930 – listopad - Jul. Braunner a Al. Grünvald, hudba Leo Fall: Stambulská růže, opereta, režie K. V. Kašpar, dirigrt Mir. Oliva jh., scéna J. Poustecký, výprava A. Janoušek, světelné efekty K. Vaněk, večer k příležitosti 10leté činnosti K. V. Kašpara.
1930 – prosinec - F. X. Svoboda: Směry života, režie R. Kotyšan, představení k 70. narozeninám autora.
SDO – 1930 – prosinec - Jaroslav Tumlíř: Strašidelná tetička, režie Jan Dlesk, hrál SDO, pořádal vzájemně se podporující spolek Občanů dvoreckých ve prospěch vánoční nadílky vdov a sirotků.
SDO 1930 – prosinec - E. A. Longen: C. a k. polní maršálek, režie Jan Dlesk.
----------

1931
1931 – leden - Růžena Utěšilová: Uličnice, r. Rudolf Kotyšan.
1931 – leden - J. K. Tyl, úprava Em Brožek a Rud, Piskáček, hudba R. Piskáček: Děvče z předměstí, r. J. Dlesk, dekorace namaloval A. Janoušek a V. Švejdar, dirigent Mir. Oliva, jh.
1931 – únor - V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk, r. R. Mikuškovic.
SDO 1931 – květen - Vojta Rakous, dramatizace Rud. Brumlík, Mil. Körper a Vojt. Rakous: Modche a Rézi, režie Vašek Jankovský.
1931 – květen - Lederer: Blahoslavený nebožtík (Copak je to za vojáka), r. R. Mikuškovic.
1931 – 31. květen - J. K. Tyl, František Škroup: Fidlovačka, režie V. Černoušek, slavnostní představení k 60. výročí vzniku souboru.

1931 – prosinec - Václav Vrána: Její Výsost poroučí..., salonní opereta, hudba J. Golldwel, J. Voldán, Q. Nossberger, režie Franta Smažík jh., dirigent Jan Cajner jh.
1931 – prosinec - Josef Kubík: Na břehu stříbropěnné Vltavy, režie Franta Smažík
1931 – prosinec - V. Hálek, dramatizace Jos. Mervart: Na statku a v chaloupce, režie A. Špoula, v roli sedláka Lísky V. Černoušek
---

1932
1932 – leden - Karel Koutný: Fanynko, neplač, režie a scéna Jar. Poustecký.
1932 – únor - K. Lužanská: Zavadilka vdává dceru, r. R. Kotyšan, scéna Jar. Poustecký.
1932 – únor - A. M. Wilner, Hanuš Richter, hudbu Fr. Schuberta pro jeviště upravil J. Berté: Dům u tří děvčátek, opereta, r. K. V. Kašpar, dirigent Mir. Oliva, nové dekorace podle vlastních návrhů zhotovil A. Špoula, malíř, Braník. Čestný večer herce a režiséra, jednatele spolku Václava Černouška k 20 letům členství v SDO Braník.
1932 – březen - F. Bartoš, A. Jema: Kačka vomáčená, r. V. Švejdar.
1932 – březen - Končel, Chalupa, hudba Mir. Oliva: Ať se mládí vydovádí, původní opereta dirigenta souboru, režie K. V. Kašpar, tance Sláva Doležalová.

1932 – říjen - K. Kosina, text i hudba: Jejich nejlepší hra, opereta, režie K. V. Kašpar, dirigent Mir. Oliva, tance M. Mesteková a K. Krejčí, výprava F. Lehovec.
1932 – listopad - J. Skružný, B. Ludvík: Hanzelínova kometa, r. K. Posíříl.
--------
1933
1933 – květen - Richard Havelka: Cudný Antonín, r. Bohumil Procházka, scéna F. Lehovec.


------
1934
1934 – leden - Zd. Štěpánek, B. Vrbský: Ať vás nevykradou, režie V. Švejdar, scéna a světla Švejdar, Švejda.
1934 – únor - ? - Karel Piskoř: Bouračka, r. Karel Posířil.
1934 – únor - Ivan Stodola: Čaj u pana senátora, r. K. Krejčí,
1934 – březen - Richard Havelka: Cudný Antonín, r. B. Procházka.
1934 – březen - Karel Koutný: Fanynko neplač!, r. Bohumil Procházka, scéna Jar. Poustecký, v hl. roli jh. Autor.
1934 – duben - V. Moser, hudba M. Oliva: Anči, dítě pražské tržnice, opereta, r. K. V. Kašpar, scéna V. Švejdar, světla J. Švejda.
1934 – prosinec - R. Utěšilová: Ctnost na horách, režie a scéna V. Švejdar.
1934 – prosinec - Longen: Umělá láska, komedie Už se pálilo?, režie B. Procházka, v rámci silvestrovského pořadu připraveného s Atletickým branickým klubem.
1934 – prosinec - Ant. Kinzl (hudba), text H. Hradecká a M. Jaroš: Carevnin pobočník, opereta, r. O. Rambousek, výprava a scéna: Švejdar, Švec.
------

1935
1935 – březen - A. Horáková: Žena legionářova, r. R. Kotyšan, k oslavě narozenin prezidenta TGM, spolkové představení Čs. Obce legionářské v Braníku.
1935 – březen - E. Verhaeren: Filip II., režie Václav Černoušek, výprava V. Švejdar, světlo J. Švejda.
1935 – březen - Anthony Armstrong: Deset minut alibi, r. a scéna V. Švejdar.
1935 – duben - Jean de Letraz: Dáma za volantem, r. V. Švejdar.
1935 – prosinec - Kamil Novák: Bouřlivé mládí, r. a scéna Jožka Lukáš.
1935 – prosinec, 1936 – leden - B. Vodičková-Olšovská: Dozněla píseň, režie E. Lukášová.

-----

1936
1936 – březen - Arnošt z Wildenburku: Holka z fabriky, r. J. Lukáš.
1936 – březen - Otto Ernst: Flachsmann vychovatel, režie J. Lukáš, V. Černoušek v roli Flachsmanna, správce chlapecké školy, jh. Karel Jičínský.
1936 – září - Richard Havelka: Fajfka petržel, fraška, r. K. Posířil, scéna a světla.
1936 - říjen - A. J. Urban: Vyučování lásce, r. V. Černoušek, scéna J. Švejda
----

1937
1937 – leden - Karel Chalupa: Franta z nouze dobrý, r. R. Kotyšan.
1937 – únor - B. Rajská-Smolíková: Děvče s ocelovými nervy, r. R. Mikuškovic, scéna J. Švejda.
1937 – březen - Kubík, Regnis, Mrázek, hudba Jar. Jankovec: Brandejsští dragouni, opereta, režie V. Vlasák, scéna J. Švejda, dir. orchestru M. Oliva, 2x.

---

1943
1943 – březen - Jan Grmela: Dědictví, r. V. Černoušek, hráno v sále U zlatého Bažanta v Zátiší
----

1946
1946 – březen - Jiří Verner: Bohatý chudák, režie Václav Forejt, scénická hudba K. Švestka, scéna V. Vachuda, hráli St. Juna, Ant. Černý, Hel. Šímová, Al. Šíma, Mil. Černá, V. Šedivý, Al. Vyplel, Jar. Satoranský, K. Sahula, J. Kapitín, V. Vachuda, opakováno v dubnu.
1946 – květen - O. Scheinpflugová: Guayana, režie Šíma, scéna a světla Vachuda.
1946 – září - R. Rolland: Vlci, režie Václav Černoušek, scéna V. Vachuda, spolkové představení Čs. Obce legionářské v Braníku.
1946 - Karel Piskač: Bouračka, r. Karel Posířil
----

1947
1947 – březen V. Katajev: Cesta květů, r. Václav Černoušek, 2x.
---

1948 - duben - Hoši, dívky a psi, režie K. Jukl, scéna Větrovec
1948 – květen - V. Werner: Červený mlýn, r. V. Černoušek, scéna J. Větrovec, Světla Douda - Máj.
1948 – listopad - Horký: Baťoch, r. Jan Kobes, scéna Větrovec - Jeřábek, světla Jos. Douda.
---
1949
1949 – únor - Krum Kjuljakov (autor byl kult. přidělencem na bulharském vyslanectví v Praze): Drazí hosté, r. Miroslav Suchý.

--------

1960 – únor - O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa, r. O. Lacina.
1960 - Shakespeare: Veselé paničky windsorské, režie Jiří Juna, návrh scény P. Mařík, scéna V. Svoboda, M. Čížek, P. Chmelík.
1960 – říjen - A. N. Ostrovskij: Bouře;


Praha-Braník, SDO, Divadlo Braník,


Plakáty - Národní muzeum Divadelní odd. - sbírka plakátů - inventární čísla:
DNM P-6-A-275-C20022; DNM P-6-A-275 C 20173; DNM P-6-A-275 C 20177; DNM P-6-A-275 C 20341; DNM P-6-A-275 C 20189; DNM P-6-A-275 C 20358; DNM P-6-A-275 C 20220; DNM P-6-A-275 C 20374; DNM P-6-A-275 C 20282; DNM P-6-A-275 C 20283; DNM P-6-A-275 C 20253; DNM P-6-A-275 C 20336;
DNM P-6-A-275 C 20244; DNM P-6-A-275 C 20179; DNM P-6-A-275 C 20286; DNM P-6-A-275 C 20223; DNM P-6-A-275 C 20268; DNM P-6-A-275 C 20180; DNM P-6-A-275 C 20170; DNM P-6-A-275 C 20272; DNM P-6-A-275 C 20376; DNM P-6-A-275 C 20335; DNM P-6-A-275 C 20192; DNM P-6-A-275 C 20121; DNM P-6-A-275 C 20168; DNM P-6-A-275 C 20147; DNM P-6-A-275 C 20334; DNM P-6-A-275 C 20124; DNM P-6-A-275 C 20126; DNM P-6-A-275 C 20370; DNM P-6-A-275 C 20366; DNM P-6-A-275 C 20140; DNM P-6-A-275 C 20155; DNM P-6-A-275 C 20183; DNM P-6-A-275 C 20213; DNM P-6-A-275 C 20263; DNM P-6-A-275 C 20225; DNM P-6-A-275 C 1770; DNM P-6-A-275 C 20260; DNM P-6-A-275 C 20107; DNM P-6-A-275 C 1775; DNM P-6-A-275 C 20270; DNM P-6-A-275 C 20134; DNM P-6-A-275 C 20330; DNM P-6-A-275 C 20360; DNM P-6-A-275 C 20205; DNM P-6-A-275 C 20340; DNM P-6-A-275 C 20242; DNM P-6-A-275 C 20148; DNM P-6-A-275 C 20277; DNM P-6-A-275 C 20194; DNM P-6-A-275 C 20307; DNM P-6-A-275 C 20233; DNM P-6-A-275 C 20174; DNM P-6-A-275 C 20132; DNM P-6-A-275 C 20120; DNM P-6-A-275 C 20129; DNM P-6-A-275 C 20324; DNM P-6-A-275 C 20145; DNM P-6-A-275 C 20961; DNM P-6-A-275 C 20353; DNM P-6-A-275 C 20306; DNM P-6-A-275 C 20239; DNM P-6-A-275 C 20133; DNM P-6-A-275 C 20320; DNM P-6-A-275 C 20265; DNM P-6-A-275 C 20351; DNM P-6-A-275 C 20363; DNM P-6-A-275 C 20142; DNM P-6-A-275 C 20215; DNM P-6-A-275 C 20232; DNM P-6-A-275 C 20204; DNM P-6-A-275 C 20128; DNM P-6-A-275 C 20202; DNM P-6-A-275 C 20202; DNM P-6-A-275 C 20312; DNM P-6-A-275 C 20210; DNM P-6-A-275 C 20326; DNM P-6-A-275 C 20327; DNM P-6-A-275 C 20138; DNM P-6-A-275 C 20146; DNM P-6-A-275 C 20261; DNM P-6-A-275 C 20245; DNM P-6-A-275 C 20345; DNM P-6-A-275 C 20119; DNM P-6-A-275 C 20131; DNM P-6-A-275 C 20249; DNM P-6-A-275 C 20185; DNM P-6-A-275 C 20144; DNM P-6-A-275 C 20169; DNM P-6-A-275 C 20274; DNM P-6-A-275 C 20275; DNM P-6-A-275 C 20355; DNM P-6-A-275 C 20359; DNM P-6-A-275 C 20200; DNM P-6-A-275 C 20136; DNM P-6-A-275 C 20300; DNM P-6-A-275 C 20178; DNM P-6-A-275 C 20311; DNM P-6-A-275 C 20237; DNM P-6-A-275 C 20191; DNM P-6-A-275 C 20257; DNM P-6-A-275 C 20372; DNM P-6-A-275 C 20271; DNM P-6-A-275 C 20273; DNM P-6-A-275 C 20316; DNM P-6-A-275 C 20284; DNM P-6-A-275 C 20269; DNM P-6-A-275 C 20281; DNM P-6-A-275 C 20243; DNM P-6-A-275 C 20365; DNM P-6-A-275 C 20201; DNM P-6-A-275 C 20342; DNM P-6-A-275 C 20255; DNM P-6-A-275 C 20255; DNM P-6-A-275 C 20356; DNM P-6-A-275 C 20212; DNM P-6-A-275 C 20139; DNM P-6-A-275 C 20352; DNM P-6-A-275 C 20230; DNM P-6-A-275 C 20188; DNM P-6-A-275 C 20217; DNM P-6-A-275 C 20349; DNM P-6-A-275 C 20332; DNM P-6-A-275 C 20216; DNM P-6-A-275 C 20115; DNM P-6-A-275 C 20198; DNM P-6-A-275 C 20150; DNM P-6-A-275 C 20309; DNM P-6-A-275 C 20337; DNM P-6-A-275 C 20111; DNM P-6-A-275 C 20256; DNM P-6-A-275 C 20117; DNM P-6-A-275 C 20193; DNM P-6-A-275 C 20167; DNM P-3-B-227-g C 9337; DNM P-6-A-275 C 20266; DNM P-6-A-275 C 20264; DNM P-6-A-275 C 20367; DNM P-6-A-275 C 20206; DNM P-6-A-275 C 20175; DNM P-6-A-275 C 20130; DNM P-6-A-275 C 20287; DNM P-6-A-275 C 20288; DNM P-6-A-275 C 20112; DNM P-6-A-275 C 20113; DNM P-6-A-275 C 20131; DNM P-6-A-275 C 20231; DNM P-6-A-275 C 20248; DNM P-6-A-275 C 20116; DNM P-6-A-275 C 20221; DNM P-6-A-275 C 20327; DNM P-6-A-275 C 20328; DNM P-6-A-275 C 20186; DNM P-6-A-275 C 20172; DNM P-6-A-275 C 20236; DNM P-6-A-275 C 20369; DNM P-6-A-275 C 20368; DNM P-6-A-275 C 20299; DNM P-6-A-275 C 20127; DNM P-6-A-275 C 20195; DNM P-6-A-275 C 20152; DNM P-6-A-275 C 20303; DNM P-6-A-275 C 20259; DNM P-6-A-275 C 20344; DNM P-6-A-275 C 20343; DNM P-6-A-275 C 20377; DNM P-6-A-275 C 20293; DNM P-6-A-275 C 20291; DNM P-6-A-275 C 20297; DNM P-6-A-275 C 20296; DNM P-6-A-275 C 20190; DNM P-6-A-275 C 20314; DNM P-6-A-275 C 20318; DNM P-6-A-276-b C 20482; DNM P-6-A-276-a C 20441; DNM P-6-A-276-b C 20461; DNM P-6-A-276-d C 20544; DNM P-6-A-276-a C 20416; DNM P-6-A-276-d C 20548; DNM P-6-A-276-d C 20551; DNM P-6-A-276-c C 20515;DNM P-6-A-276-d C 20547; DNM P-6-A-276-b C 20451; DNM P-6-A-276-a C 20390; DNM P-6-A-276-b C 20455; DNM P-6-A-276-a C 20381; DNM P-6-A-276-a C 20422; DNM P-6-A-276-b C 20456; DNM P-6-A-276-b C 20448; DNM P-6-A-276-a C 20420; DNM P-6-A-276-e C 20598; DNM P-6-A-276-d C 20557; DNM P-6-A-276-e C 20624; DNM P-6-A-276-g C 20699; DNM P-6-A-276-d C 20582; DNM P-6-A-276-d C 20551; DNM P-6-A-276-d C 20579; DNM P-6-A-276-d C 20580; DNM P-6-A-276-e C 20606; DNM P-6-A-277-a C 35537; DNM P-6-A-276-e C 20601; DNM P-6-A-276-g C 20693; DNM P-6-A-276-e C 20630; DNM P-6-A-276-f C 20636; DNM P-6-A-276-d C 20555; DNM P-6-A-276-e C 20595; DNM P-6-A-276-f C 20654; DNM P-6-A-276-g C 20690; DNM P-6-A-276-f C 20652; DNM P-6-A-276-b C 20459; DNM P-6-A-276-b C 20485; DNM P-6-A-276-f C 20678;
po 1945
DNM P-6-A-277-b C 20754; DNM P-6-A-277-d C 20859; DNM P-6-A-277-b C 20737; DNM P-6-A-277-b C 20742; DNM P-6-A-277-b C 20767; DNM P-6-A-277-c C 20781; DNM P-6-A-277-d C 20844; DNM P-6-A-277-c C 20783;
DNM P-6-A-277-c C 20777; DNM P-6-A-277-d C 20880; DNM P-6-A-277-d C 20880; DNM P-6-A-277-b C 20749;OB
DNM P-6-A-278 C 20924; DNM P-6-A-278 C 20909; DNM P-6-A-278 C 20945; DNM P-6-A-278 C 20946;_______________________________________
DNM
DNM P-6-A-275 C 20135;
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':