Databáze českého amatérského divadla

Texty: Lovčice, z historie divadla ex www obce

První spolehlivá zmínka o divadle u nás je zapsána ve zdejší školní kronice. V roce 1872 dne 3. března sehrál podučitel lovčické školy Han Šindelář se školními dětmi hru "Ztracené dítě" a z čistého výnosu zakoupil do školní knihovny IV. díl "Světozoru", přírodopis ptactva a věnoval je II. tř. zdejší školy. Pak pravděpodobně nastala po jeho odchodu přestávka, až teprve koncem let 70tých po příchodu na zdejší školu řídícího učitele Frant. Cóna, jenž vnesl do života Lovčic čilejší ruch kulturní, počalo se hrát divadlo ochotnicky, jak zjištěno od pamětníků dosud žijících. Po nějakém čase se zase přestalo hrát.
Touha po divadle nevymizela a v letech 90tých byla stále projednávána v rámci činnosti Čtenářské besedy Přemysl, jak vidno ze zápisu besedy ze dne 21.3.1897, dle něhož se uvolnil říd. uč. Cón požádati obecní výbor, aby tento poskytl z peněz obce nějakou částku na zřízení vlastního jeviště.
Prvně se hrálo na vypůjčeném jevišti z Nového Města a to 20.1.1901. Byla hrána divadelní hra El. Peškové "Černý kříž v lese" a fraška "Sluha pánem". První divadlo bylo hojně navštíveno a se zalíbením přijato. 10.2.1901 se odehrála nová hra s názvem "Pan baron" a fraška "Ztratil řeč". Na žádost občanů z Lišic, zvláště hostinského Velicha, opakovalo se představení 17.2.1901 v Lišicích.
Čistý výnos z obou her obnášel 37 zl. 68 kr., t. j. 75,36 korun. K obnosu tomuto přispělo honební společenstvo nájemným z honitby v lovčickém katastru částkou skoro 80zl. Za tuto sumu bylo ihned pořízeno nové jeviště.

Poslední divadelní představení s názvem "Sousedi" se konalo dne 18. května 1974.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':