Databáze českého amatérského divadla

Texty: Lužany, o. Plzeň-jih, Ochotnický kroužek – historie

OCHOTNICKÝ KROUŽEK LUŽANY
HISTORIE
Zdroj: http://www.obec-luzany.cz/spolky-sdruzeni/ochotnicky-krouzek-luzany/ 16. 8. 2011

V zápise z výroční schůze k 50. výročí hasičů v Lužanech 2. 7. 1933 se píše - " V roce 1918 bylo započato se hraním divadla. Koncem roku 1923 zakoupil hasičský sbor vlastní jeviště, aby tak svépomocí dosáhl "vyšších finančních cílů"."

Ochotníci tak pomáhali hasičům restaurovat vybavení, které bylo poničeno válkou. Sbor měl v té době 102 členy. Z prvních divadelních her lze jmenovat "Z českých mlýnů", "Bim, bum, bác", "Kubata dal hlavu za blata", "Na letním bytě", a další.

Pan František Kovařík, jako režisér, navrhl, aby u hasičského sboru byl zřízen dramatický odbor. Z dalších her ve 30. - 40. letech lze jmenovat: "Zemský ráj to na pohled", "Vesničko má", "Veličenstvo v base", "Lucerna", "Na otcovském klepáči".

Na návrh přednosty stanice, pana Košaře, bylo rozhodnuto konečně ustavit dramatický odbor a zakoupit a udělat jeviště pro potřebu hraní v lužanském parku. Zároveň se diskutovalo o vztahu k DTJ a jejich divadlu. Divadelní odbor DTJ vyvíjel svou činnost velmi zřídka. Jinak byla oboustgranná spolupráce. Kronika zaznamenává v prvních dvou desetiletích ochotníků, že některá představení se zpěvem doprovázela hudba Šustíků (Pěchoučků). Kronika také zmiňuje rok 1923, kdy bylo skutečně zakoupeno od firmy František Fešler z Husovic u Brna divadelní jeviště za 4 194 korun. Divadla se potom hrála pravidelně o pouti i jinak v zámeckém parku. 1. března 1925 se na počest prezidenta Masaryka konalo divadelní představení "Bělohorská mračna". V roce 1925 byla sehrána čtyři představení. Jedním z nich byla hra "U bílého koníčka". V této divadelní hře hrál komickou roli režisér měst. divadla v Plzni pan Vendelín Budil j.h. Ke světlým okamžikům lužanského divadla se zapsala 9. září 1928 divadelní hra "Jánošík", která se setkala s neobyčejným úspěchem. Režisérem byl správced velkostatku Jan Elmer. Již jmenované předsavení Jánošík bylo s velkým úspěchem opakováno při odhalení pomníku padlým ve světové válce. Úspěšně byla v Lužanech uváděna i představení školních dětí v zámeckém parku a současně ve školních třídách se konaly výstavy prací žáků, které organizovaly slečny učitelky Kožíšková, Přibylová a Velkoborská. Příkladem takové akce v parku byla hra "Krakonoš". V září 1932 navštívil představení Lucerny v zámeckém parku prezident České akademie věd a umění Mistr J. B. Foerster se svojí chotí. V tomto divadelním představení účinkoval orchestr pana Cukra z Přeštic. Hasiči v tomto roce doprovodili zemřelou paní Matyldu Meyerovou, za což dostali děkovný dopis od Hlávkovy nadace. 6. listopadu 1932 se v Lužanech konal "humoristický večírek". V tomto roce se ve zprávě hasičů mimo jiné uvádí: "...hraní divadla dopomáhá k penězům, abychom mohli restaurovati válkou zničenou výzbroj."

23. 6. 1935 spolupracovala hasičská jednota se spolkem "Budeč" při odhalování pamětní desky Josefa Kožíška na lužanské škole.

Další divadelní představení lužanských ochotníků: "Hrátky s čertem", "Paní Mincmistrová", "Když ptáčka lapají", "Václav Hrobčický z Hrobčic", "Naši furianti", "Tři chlapi v chalupě", "Enšpígl", "Sluneční paseka", "Chudák manžel". Ve 30. letech byla dále sehrána ochotnická představení "Padla kosa na kámen", "Zasnoubení ve tmě", "Zlý jelen", "Český muzikant aneb muziky, muziky". Hrála se i hra "Kupte si rádio".

K 10. výročí republiky bylo sehráno představení ochotníky DTJ "Pro vlajku československou" od Ferdinanda Olivy. V roce 1956 se v září hrálo představení "Paní Marjánka matka pluku". V roce 1957 opět divadlo v přírodě "Císař pán o ničem neví". V září 1958 byla v parku uvedena hra J. K. Tyla "Enšpígl". V Lužanech také opakovaně účinkovala estrádní skupina Notáři. Lužanské školní děti uvedly představení "Stříbrná studánka". Hru "Naši furianti" uvedli lužanští také ve Velharticích v přírodním divadle. Do Lužan často zajela Stálá divadelní scéna Klatovy.

To už byla 50. a 60. léta a ochotníci už hráli společně jako Osvětová beseda a Hasičský sbor. Některé hry režiroval Matěj Kasl a František Kovařík. Někdy hrála i kapela Švitorka. Lužanští ochotníci často hráli i mimo Lužany, např. ve Velharticích, Skašově, Skočicích, Roupově. Zvláště v době, kdy se v Lužanech stavěl kulturní dům. Do hraní divadla se často zapojovala i škola, např. divadelní hrou Medová pohádka v září 1962. Hra "Paní Mincmistrová" se právě hrála v té době ve Skočicích, protože v roce 1969 se v Lužanech připravovalo otevření kulturního domu.

Na počátku 60. let přišly do obliby babské bály, na kterých hrála lužanská Švitorka a několikrát byly opakovány Hrátky mládeže a Dětský den na fotbalovém hřišti. Byly uváděny maňáskové hry pro děti. Dramatický kroužek hasičů sehrál divadelní hru "Cop" a v září o pouti se hrála hra "Tři chlapi v chalupě". Dědu Potůčka hrál úspěšně tehdy šestnáctiletý Miroslav Skála.

Ochotníci z Lužan se účastnili vesměs všech divadelních soutěží a přehlídek v rámci okresu i mimo něj. Od roku 1978 jako divadelní kroužek Osvětové besedy hráli ochotníci i v Merklíně a v Roupově např. představeníé "Červené pantoflíčky". Hrálo se i ve Vstiši, Přešticích, Řenčích, Švihově a Nepomuku. Divadelní kroužek vedl Oldřich Váca. Tato skupina připravila i vzpomínku na Karla Hašlera a divadelní představení "Lumpaci vagabundus". Pro důchodce bylo speciálně připravené představení "Talisman" a 12 estrád v obcích v okolí. Bylo sehráno i divadelní představení "Perly panny Serafínky".

Od roku 1991 už v čele lužanského souboru stála Marie Borová. Soubor si začal říkat Lužanská omladina. Vznikl opětovně na popud právě lužanské omladiny. Pod vedením Marie Borové se začalo představením "Neohrožený Mikeš", byla připravena estráda plná lidových písniček, pražských a námořnických písniček, dále divadelní představení "Mumraj na Vejrovně". Soubor nastudoval estrádní vystoupení plné písniček "Tentokrát u nás doma" a v roce 2004 u příležitosti Setkání lužanských rodáků písničkové pásmo "Od vesnice k vesnici, od města k městu", se kterými vystupoval na mnoha místech v okolí. Od roku 1991 se po delší přestávce začínají konat Staročeské máje, buď s volbou královny, nebo jen malé máje s večerní májovou zábavou.

Samostatnou kapitolou lužanského kulturního života byl zábavný spolek S. K. Unikum Lužany. Bylo to sdružení státních úředníků, živnostníků, které pořádalo zábavné a sportovní akce. Rozvíjelo činnost hlavně ve II. polovině 20. let. Předsedou byl Jiří Čistecký, právník a kapitánem klubu Jan Elmer, hospodářský správce. Klub měl i funkci Čestný kapitán sekce (odhrnutých), kterou vedl Jiří Elmer, právník. Spolek měl i svého praporečníka a kmotra. Celkem měl 20 členů, z toho bylo 7 žen. Zakládací listina spolku Unikum je datována rokem 1924. Ze vzpomínek pana Václava Kožíška zaznamenáváme, že účinkoval v těchto hrách - "Jánošík", "Jízdní hlídka", "Plukovník švec", "Naši furianti", "Hrátky s čertem", "Dražba na nevěstu", "Srdce v rákosí", "Na tý louce zelený". Pro velký úspěch se toto představení hrálo třikrát v Lužanech, Borovech a Skočicích. Podle vzpomínek pana V. Kožíška se ochotnických představení jako herci účastnili: Jan Emich, Matěj Červený, Josef Vítovský, Václav Hřebec, Václav Skála, Václav Skála, Josef Lukáš, Josef Havránek, Josef Sedláček, Miluška Valvodová - Sedláčková, Božena Kovaříková, Růžena Kožíšková - Křenová, Věra Lukášová - Česáková, Jiřina Hřebcová - Vraná, Marie Poková - Vítovská, Fanda Poková, Karel Zeman, Jan Pok. Tato představení byla vesměs sehrána pod hlavičkou DTJ.
SOUČASNOST

Ochotnický kroužek Lužany je registrován na Ministerstvu vnitra od 8. 4. 2008, kdy zaslal návrh na registraci. Ještě předtím si však členové 1. 4. 2008 určili stanovy. Na členské schůzi byl poté 15. 5. 2008 zvolen jednatel, pokladník, členové výboru a člen revizní komise - zápis z členské schůze

Členové ochotnického kroužku započali novou kapitolu dějin divadla v Lužanech nastudováním hry "Dívčí válka". Přípravy zabraly celý rok a premiéra se uskutečnila 12. ledna 2008 v KD v Lužanech. A protože hra měla nebývalý ohlas, začaly se hrnout nabídky na vystoupení v dalších obcích. Zde je přehled odehraných představení:

12. 1. 2008 - Lužany

29. 3. 2008 - Lužany

5. 4. 2008 - Kbel (kulturní dům)

10. 5. 2008 - Chlumčany (kulturní dům)

27. 9. 2008

21. 3. 2009 - Přeštice (ZUŠ)

24. 4. 2009 - Dobřany (Káčko)

19. 6. 2009 - Klatovy (celoroční přehlídka divadelních souborů)

21. 6. 2009 - Červené Poříčí (pouťové představení)

27. 6. 2009 - Chlumčany (Den myslivosti)

6. 9. 2009 - Borovy (pouťové představení)Členové kroužku opět stáli před volbou co zahrnout do jejich repertoáru a s čím se ukázat veřejnosti. Padlo mnoho nápadů, mezi kterými zvítězil "Mrazík" - ruská lidová pohádka. První představení bylo naplánováno na oslavy 60. výročí výstavby kulturního domu v Lužanech, takže v září po prázdninách nastal pravý shon s výrobou kulis a s učením textů. Vše nakonec dobře dopadlo a my jsme opět získali mnoho žádostí o sehrání tohoto divadelního kusu. Přesvěčte se sami:

4. 12. 2009 - Lužany

26. 2. 2010 - Dobřany (Káčko)

6. 3. 2010 - Lužany

15. 5. 2010 - Kbel (celoroční přehlídka divadelních souborů)

22. 5. 2010 - Oplot (sokolovna)

26. 6. 2010 - Chlumčany (Den myslivosti)

5. 9. 2010 - Borovy (pouťové představení)

18. 9. 2010 - Klatovy (celoroční přehlídka divadelních souborů)

6. 11. 2010 - Vřeskovice (kulturní dům)

21. 5. 2011 - Nebílovy - zámecké venkovní prostory (Regionální den MAS Aktivios) - viz fotogalerie (foto zhotovil Karel Beneš ze Zeleného)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':