Databáze českého amatérského divadla

Texty: Edice loutkového divadla, stav dle knihovny Muzea loutkářských kultur 2011

Soupis edic loutkového divadla, ročníky a svazky v knihovně Muzea loutkářských kultur (2011)


• Horeckého loutkové divadlo, r. 1931, sv. 2
• Bábková knižnica, r. 1947-1949, sv. 1-9
• Bábkové divadlo, r. 1954-1958, sv.1-17
• Bábkové hry, r. 1953, sv.14
• BUM – Bibliotéka uměleckých maňásků, r. 1946-1950, sv.1-9
• České loutkové divadlo, r. 1900-1916, sv.1-18
• Československé svérázné loutkové hry, r. 1919-1923, sv.1-16
• Dětská knihovna, už před r. 1921 -1948, sv. 8, 25, 27, 28
• Dětská scéna, r. 1948, sv. 31
• Dětské divadélko, r. 1922, sv.1
• Dětské divadélko KVETA, okolo r. 1930, sv. 1
• Dětské Loutkové divadlo pro školu i dům, r. 1901-1914, vydával R. Storch, sv. 1-40; r. 1916-1919 vydával E.Šolc,1920-1925 vydával E. Šolc a Šimáček
• Divadélko, r. 1955-1965, sv. 1-114
• Divadelní hry pro mládež, r. 1920-1930, sv. 4, 8, 22, 44, 45, 51, 63
• Divadelní sbírka dětských a loutkových her, r. 1915-1919, sv. 1-30
• Divadelní sborník mládeže, r. 1925-1945, sv. 10-292 (jen některé)
• Divadla pro děti s loutkami, před r. 1900, sv. 3
• Divadlo s loutkami, r. 1887-1909, sv. 1-27
• Edícia bábkových hier, r. 1959-1960, sv. 2
• Gašparkovo divadlo, r. 1929-1937, sv. 1-43
• Hry dobrých autorů pro divadla loutková i dětská, r. 1931-1934, sv. 1-14
• Hry měsíčníku “Loutkář“, r. 1917-1933, roč. 2 - 8 her, roč.3 - 4 hry, roč. 4 - 6 her, roč. 5 - 4 hry, roč. 6 - 5 her, roč. 7 až 9 - 5 her, roč.10 - 6 her, roč.11 - 7 her, roč. 12 - 5 her, roč.13 - 6 her, roč.14 - 5 her, roč.15 - 5 her, roč. 16 - roč.18 - 6 her, roč. 19 - 11 her


• Hry pro loutky a maňásky r.1950 , sv.1-31
• Hry pro loutky r.1950-1965, sv.1-72
• Hry pro mládež r.1936-1948 , sv.1-42
• Kašpárkův zpravodaj r.1936-1937, sv.7-10
• Dětem naší republiky loutkové divadélko KIKI okolo r.1925 , sv.1-6
• Klatovská dětská knižnice neuveden rok ,sv.4
• Knihovna lidových divadel r.1919 ,sv.10
• Knihovna českých loutkářů r.1920-1935 ,sv.1-282
• Knihovna loutkářů dělnických tělovýchovných jednot r.1933-1938 ,sv.1-4
• Knihovna loutkové divadla na Král. Vinohradech r.1910 ,sv.1-3
• Knihovna loutkových divadel r.1930 ,sv.1-3
• Knihovna „Našich loutek“ r.1928-1938 ,sv.1-129
• Knihovna vybraných loutkových her r.1918-1934 , sv.1-83
• Knihovna vzorných loutkových her r.1912-1926 , sv.1-36
• Knihovna „Vzdělání lidu“ r.1924 , sv.6
• Knihovnička „Lípy“ r.1926, sv.1
• Knihovnička Ústředního spolku pro zájmy škol mateřských v Praze r.1915-1923 , sv.1-12
• Knižnica bábkového divadla r.1950 , sv.2
• Knižnice sokolských loutkářů 1937 r.1931-1937 , sv.1-4
• Knižnice sokolských loutkářů 1947 r.1947-1948 , sv.1-6
• Komedie a hry Matěje Kopeckého r.1927-1930 , sv.2-61
• Kvapky r.1930-1931, sv.1-10
• Kytice z českých her pro loutkové divadlo r.1918 , sv.1
• Lidové hry českého jeviště asi okolo r.1926 – asi 1935 , sv.172,178,179,181-185,246,290
• Loutkářova vitrinka r.1937-1939, sv.1-5
• Loutkářovy vybrané hry r.1947-1948 , sv.1-4
• Loutkové a maňáskové hry pro mateřské školy a rodiny r.1947 , sv.1-8
• Loutkové dětské divadlo – Edice Veselosti před r.1930 , sv.1-32
• Loutkové divadlo asi okolo r.1918-asi 1930, sv.1
• Loutkové hry – Výbor nejlepších her loutkových r.neuveden, sv.6
• Loutkové hry Českého ráje r.1933 , sv.1-2
• Loutkové hry Knižnice Osvěta r.1941-1948 , sv.1-120
• Loutkové hry Malého čtenáře r.1931-1933, sv.1-40
• Loutkové hry našich dětí r.1940 , sv.1-3
• Loutkové hry pro malé divadélko r.1947-1948 , sv.1-4
• Loutkové hry „ Veselého čtyřlístku“ r.1930 , sv.1-3
• Loutkový kabaret – Knihovna Našich loutek? r.neuveden , sv.1-3
• Malé divadlo Globe r.1917 , sv.1
• Malého Petra loutkové divadlo r.1925 , sv.1-10
• Malý loutkář r.1940 , sv.1-10
• Matěje Kopeckého komedie a hry r.1901-1903 , sv.1-25
• Matěje Kopeckého vybrané komedie r.1901 , sv.1-3
• Moderní bibliotéka r.1904 , sv.8
• Moderní loutková scéna r.1946-1950 , sv.1-10
• Národní loutkové divadlo r.1909 , sv.1-31
• Národní loutkové divadlo – vyd.Karlín r.1912 , sv.1-16
• Národní loutkové divadlo – vyd.Pardubice okolo r.1925 , sv.3-16
• Naše hry r.1946-1949 , sv1-18
• Nové loutkové hry r.1975 , sv.4
• Pilnáčkovo loutkové divadlo r.1928-1934 , sv.1-20
• Pohádkové chvilky Mařenky a Milky r.okolo r.1930 , sv.1-15
• Pohádky „Samouka“ r.1945 , sv.21-30,sv.9-110
• Hry pro loutková divadla (Hry pro Samouka) po r.1945 , sv.1-30
• Příloha časopisu „Loutkář“ r.1934-1935 , roč.2/19
• Příloha“Našich loutek“ r.1923-1938 , roč.1/6,roč.2/6, roč.3/6,roč.4/20
• Radovo loutkové divadlo r.1936 , sv.1-2
• Radovo národní loutkové divadlo r.1908-1909 viz.Národní lout.div.
• Rolničky r.1922-1945 , sv.1-17
• Rozmnožené rukopisy Bábkových hier okolo r.1950 , sv.2-4,sv.6,13,18,25,39,42,46
• Sborník Alešova loutkového divadla r.1916-1917 ,sv.1/5,2/5
• Slovenské lútkové hry r.1919-1920 , sv.1-4
• Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce r.1926-1948 , sv.1-95, 1 řada sv.1-40,2 řada 1-30
• Storchovo národní loutkové divadlo před r.1890-1927 , sv.1-185
• Syrinx r.1919 , sv.84
• Svobodova loutková knihovna r.1937 , sv.1-25
• Švábova knihovna r.1917-po r.1918 , ř.2/50,ř.2/184-186,ř.2/54,113-114,219-220,235,249-250,349-350,431-433,642-645,761-768,1047-1056,119-1130,1141-1180,1185-1218,1229-1238,1259-1270,1327-1371,1543-1552
• Švábovo loutkové divadlo před r.1900 , sv.3-29
• Švábovy dětské besedy před r.1918 , sv.1/2,37-40,88,97,136-141
• Švábova 2 haléřová knihovna pro mládež r.neuveden sv.1-10
• Švábovo veselé divadlo r.neuveden sv.1-5
• Urbánkova divadelní knižnica pre mládež r.1930-1935 ,sv.1-17
• Umělecké snahy r.1917-1932 ,sv.1-76
• Vitáčkovo loutkové divadlo r.1934 , sv.1
• Vyzkoušené hry pro Alšovy loutky r.1916-1925 , sv.1-13
• Zdravotnické maňáskové hry okolo r.1960 , sv.1-10
• Zdravotnickoosvětové scénky r.1962 , sv.1-31 řada sv.1-40,2 řada 1-30

Související Obrázky

Bábková knižnica 2, tit. strana, sv. 2, 1948
Bábková knižnica, tit. strana, Žilina 1947
Bábkové hry, tit. strana, Slovenské ústredie ĹUT, Martin, 1953, sv.14.
Bibliotéka uměleckých maňásků 2, tit, strana, Čs. kompas, 1948, sv.6
Bibliotéka uměleckých maňásků, tit. strana, sv.6
České loutkové divadlo, tit, strana, sv. 2
Československé svérázné loutkové hry, tit, strana, Brno, Alešova loutková scéna , sv.1
Dětská knihovna, tit, strana, Praha-Karlín, Borecký,  sv. 27.
Dětská scéna, tit. strana, Praha, Neubert 1948, sv. 51
Dětské divadélko KVETA, tit. strana, sv.1.
Dětské divadélko, tit. strana, Praha, SDTJ 1922, sv.1.
Dětské loutkové divadlo pro školu a dům, tit. strana, Praha-Karlín, Storch, pořádá Ludmila Tesařová, sv.12.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 1, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadadelní sbírka dětských a loutkových her 2, tit. strana, Pacov, Přemysl Plaček, kresba V. H. Brunner, sv. 1.
Divadélko, tit. strana, sv.1.
Divadelní hry pro mládež 1, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4..
Divadelní hry pro mládež 2, tit., strana, Praha, Máj, sv. 4.
Divadelní hry pro mládež 3, tit., strana, Praha, Máj, sv. 63..
Divadelní sborník mládeže 1, tit, strana, Praha, Švejdová, sv. 292.
Divadelní sborník mládeže 2, tit. strana, Praha, Švejda 1925, sv. 10.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 212.
Divadelní sborník mládeže 3, tit, strana, Praha, Švejda, sv. 251.
Divadla pro děti s loutkami 2, tit. strana, sv. 3.
Divadlo s loutkami 1, Praha, Storch,  sv. 1,  tit. strana, kresba Mik. Aleš.
Edice loutkových her, Bábková knižnica 2, tit, strana, sv. 2, 1948
Edícia bábkových hier 1, tit. strana, Slovensko
Edícia bábkových hier 2, tit. strana, Slovensko
Gašparkovo divadlo, tit, strana, sv. 42-43. Slovensko
Horeckého loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2.
Hry dobrých autorů pro divadla loutková a dětská, tit, strana, řídí Bohumil Schweigstill, Praha, Storch, sv. 1.
Hry měsíčníku Loutkáře, tit. strana, sv.1.
Hry pro loutková divadla, tit. strana, sv. IX. - 91
Hry pro loutky 2, tit. strana
Hry pro loutky a maňásky, tit. strana, Umění lidu, sv.1.
Hry pro loutky, tit, strana, Praha, Orbis, sv. 2.
Hry pro mládež, tit, strana, Praha, Orbis
Kašpárkova knihovnička, tit. strana, Holešov, F.J. Balatka, sv. 6. Rkp. dedikace Vaška Sojky-Sokolova  Dr. J. Malíkovi, 1937
Kašpárkův zpravodaj, tit. strana, č. 9
KIKI, tit. strana, Brno, Pravá ruka, sv. 4.
Klatovská dětská knižnice, tit. strana, Klatovy, kresba Kašpárka V. Cinybulk
Knihovna českých loutkářů 1 - hry pro loutky na drátku, sv.11, tit, strana
Knihovna českých loutkářů 1, tit, strana, sv. 221, kresba VN
Knihovna českých loutkářů 2, tit, strana, Choceň, knihtiskárna Loutkáře, nakl. Dr. J. Veselý, sv. 208.
Knihovna českých loutkářů 3, tit, strana, sv. 121, Choceň, knihtiskárna Loutkáře
Knihovna českých loutkářů 4, tit, strana, sv. 55,
Knihovna českých loutkářů 5, tit. strana, sv. 17, Praha, Vilímek
Knihovna lidových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, hra Ladislava Nováka Matěj Kopecký
Knihovna loutkářů dělnických tělocvičných jednot, tit. strana, sv. 3.
Knihovna loutkového divadla na Kr. Vinohradech, tit. strana, sv. 1.
Knihovna loutkových divadel, tit. strana, Praha, Družstvo Máje, sv. 2.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 124.
Knihovna našich loutek 2, tit. strana, sv. 57.
Knihovna vybraných loutkových her 1, tit, strana, Sv. 82.
Knihovna vybraných loutkových her 2, tit, strana, Sv.1. Praha-Smíchov, Vaněk a Votava.
Knihovna vzdělání lidu, tit. strana, sv. 7,  Pardubice, 1924
Knihovna vzorných loutkových her 1, tit, strana, sv. 1, vyd. Český svaz přátel loutkového divadla.poř. PhDr. J. Veselý
Knihovna vzorných loutkových her 2, tit, strana, sv. 33.
Knihovnička ústř. spolku pro zájmy škol mateřských, tit, strana, Praha, sv.2..
Knižnica bábkového divadla, tit, strana, sv. 2, Bratislava, Štátne nakladatelstvo
Knižnice sokolských loutkářů 1, tit. strana, sv. 1.,
Knižnice sokolských loutkářů 2, tit. strana, sv. 1., kresba OB
Komedie a hry Matěje Kopeckého, sv.2, tit. strana, Praha, Storch
Kvapky,lútkové hry tit, strana, sv. 1, Česká Třebová
Kytice z českých her pro loutkové divadlo, tit, strana, sv. 1, kresba V. K. Klicpery
Lidové hry českého jeviště 1, tit. strana, Divadelní a hudební knihkupectví
Lidové hry českého jeviště 2, tit. strana, sv. 183, Praha, Rosendorf
Lout. hry Čtyřlístku, tit. strana, sv.1, Praha, Rebcovo nakladatelství
Loutkářova vitrinka, tit, strana, sv.1.
Loutkařovy vybrane hry, repertoir Loutkové scény města Teplice-Šanov, tit. strana, sv. 1
Loutkové a maňáskové hry pro mateřské školy a rodiny, tit, strana, sv. 1, Praha, Čs.kompas
Loutkové dětské divadlo, edice Veselosti, tit, strana, sv. 31, Praha-Vyšehrad, J. Heřman-Zefi
Loutkové divadlo, tit, strana.
Loutkové hry Českého ráje, tit. strana. Vydáno ke krajinské loutkářské výstavě v Turnově v červnu 1933
Loutkové hry Knižnice osvěta, tit. strana, sv. 1.
Loutkové hry malého čtenáře, tit, strana, sv.1, Praha, Vilímek
Loutkové hry našich dětí, tit. strana, sv. 1, Praha, Český abstinentní svaz, kresba Lander
Loutkové hry pro malé divadélko, tit. strana, sv. 2, 1947, Zábřeh na Moravě, J. Posmýka
Loutkové hry, tit. strana, sv. 6, Nové Město na Moravě, Bohdan Böhm, 1888
Lútkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Turčanský sv. Martin, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1929
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 1, tit. strana, kresba
Malé divadlo Globe, loutkové hry ze Shakespeara 2, tit, strana
Malého Petra loutkové divadlo, tit, strana
Malý loutkář, tit. strana, sv. 2, kresba MK
Matěje Kopeckého komedie a hry, tit, strana, Praha, Storch
Matěje Kopeckého vybrané komedie, tit, strana, sv.1,  Písek, Jaroslav Burian
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 1, tit, strana, 1904, sv. 8.
Moderní bibliotéka Kr. Vinohrady 2, tit, strana
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Národní loutkové divadlo, sv. 27, tit. strana,Telč, Emil Šolc 1909
Národní loutkové divadlo, sv. 3, tit. strana, Pardubice, Společná knihtiskárna, asi 1925
Národní loutkové divadlo, sv.1, tit, strana, Praha-Karlín, Šolc 1912
Naše hry, repertoir Kašpárkovy říše v Olomouci-Hejčíně,  tit. strana, 1946-1949
Nové loutkové hry, tit. strana, Praha, ÚKVČ 1975
Pilnáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, .1928-1934
Pohádkové chvilky Mařenky a Milky, tit. strana, sv. 1, Ostroměřská továrna kávovin
Pohádky Samouka, tit. strana, 1945
Příloha časopisu Loutkář, tit, strana, roč. 20, Praha, Vilímek
Příloha Našich loutek, tit. strana, Praha-Žižkov, Münzberg 1924
Radovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 2, Praha, Springer.1936
Rolničky, tit, strana, sv. 2, Praha-Karlín, Zora
Rozmnožené rukopisy bábkových hier, tit. strana, sv. 2, Matica slovenská
Sborník Alešova loutkového divadla, tit. strana, sv. 1, 1916
Slovenské lútkové hry, tit, strana, sv.1., vyd. Jindřich Veselý, Praha
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, řada II., sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 1, Praha, Storch 1926
Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce, tit. strana, sv. 31, Praha, Storch 1927
Storchovo národní loutkové divadlo, sv. 1,  tit strana, Praha-Karlín, Storch, před 1890
Švábova 2haléřová knihovna pro mládež, tit. strana, sv. 3,  1917
Švábova knihovna, tit, strana, řada II, č. 50, Praha-Malá Strana, Josef Šváb
Švábovo loutkové divadlo, tit. strana, sv. 1, Praha-Malá Strana, Šváb
Švábovy dětské besedy, tit. strana, č. 1 a 2,  Praha-Malá Strana, Šváb
Svobodova loutková knihovna, tit. strana, 1937
SYRINX, tit, strana, sv. 84, Praha, Springer 1919
Umělecké snahy, tit. strana, sv. 81, Praha, Kočí,
Urbánkova divadelná knižnica pre mládež, tit. strana, sv. 19, Trnava, F. Urbánek
Vitáčkovo loutkové divadlo, tit. strana, r.1934 , sv.1
Vyzkoušené hry pro Alšovy loutky, tit. strana, sv. 3, poř. K. Kobrle a Dr. J. Veselý, 1916
Zdravotnické maňáskové hry, tit. strana, okolo r.1960
Zdravotnickoosvětové scénky, tit, strana, r.1962 , 1. řada sv.1-40, 2. řada 1-30


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':