Databáze českého amatérského divadla

Texty: Historie vírských ochotníků

http://www.virstiochotnici.cz/

Na přelomu 19. a 20. století nastal rozmach ochotnického divadla na vesnici, kde začalo kulturní vyžití obyvatel. Tato kulturní činnost se nevyhnula ani obci Vír. První divadlo se ve Víru hrálo již v r. 1908 a rok nato, v r. 1909, sehráli i své první divadelní představení žáci ve škole.
Začátky ochotnického divadla ve Víru nebyly nijak jednoduché. Hrávalo se, kde se dalo – v domech s většími světnicemi, v hostinci „Beseda“ a v hostinci „U Fialů“. Vytvořit zde improvizované jeviště nebyl problém, na narovnané bečky od piva se položily desky, z prostěradel vznikla opona a mohlo se začít hrát. Osvětlení bylo rovněž primitivní. Svítilo se svíčkami nebo petrolejovými lampami. V létě se hrávalo i venku, například u Rossiho vily.
V předválečných letech hrávaly dva soubory – „Sokoli“ a „Katolická omladina“. Od r. 1954 směly pořádat divadla jenom závodní kluby. Jedním z nich byl „Vlnap“ (továrna) a „Ingstav“ (stavba přehrady). V Sokole režíroval dříve pan M. Janoušek, později paní F. Mičínová. Ve Vlnapu režíroval pan A. Navrátil, výpravu míval u všech kusů pan F. Jagoš.
V r. 1929 postavil pan František Šťastný turistickou chatu. V poschodí byly cizinecké pokoje, v přízemí byl rozsáhlý sál, kde se konaly slavnosti, přednášky, divadla a taneční zábavy. Takový sál byl velkým přínosem pro vírské ochotnické divadlo.
V rámci výstavby přehrady se mimo jiné postavila i jídelna (kantýna), dnešní KD s velkým sálem a pěkným jevištěm, kam se postupně přenesla veškerá kulturní činnost. V březnu 1950 se tu začalo promítat kino a první film byl „Divá Bára“.
Loutkové divadlo se hrálo v době výstavby přehrady v dnes již zbouraném baráku za zdravotním střediskem v místech, kde dnes stojí dům pana Antonína Navrátila. Loutkové divadlo patřilo rodině Křížových, která ho později prodala místní školce.
Vírští ochotníci rádi vystupovali a vystupují pohostinně v okolních obcích. Dříve to však nebylo tak snadné jako dnes. Všechno se naloží do autobusu a jede se, i když problémy také byly. Třeba v r. 2005 se hrálo 18. 3. V Jimramově a bylo tolik sněhu, že se autobus k sokolovně na kopci nedostal a tak jsme těžké kulisy a rekvizity začali odnášet ručně a když jsme nemohli, tak místní museli sehnat traktor a zbytek nahoru odvézt.
Dříve ochotníci při hostování třeba v Karasíně museli kulisy přivázat na záda a šlo se. Odehrálo se představení a zase zpátky. To ale může dělat jenom ten, koho to baví, rád baví lidi a kdo má divadlo rád.
Je to láska k divadlu, bez které by to nemohl nikdo dělat, nespočítané hodiny na zkouškách, kdy odcházíte od rodin i 4x týdně, včetně nedělí a odměnou je Vám v den premiéry a repríz jen vůně šminek, mastixu a nervozity, než vstoupíte na jeviště a s prvním promluvením tato odchází a Vás krásný pocit je umocněn potleskem spokojených diváků, toto je jediná odměna ochotníků.
Vraťme se však k úplnému začátku ochotnického divadla ve Víru. Informace z této doby jsou velmi strohé, v obecní kronice jsou jen krátké poznámky, mnohdy bez uvedení názvu hry.
V divadelní kronice, kterou psal Vlastimil Ševčík, uvádí, že v r. 1975 se musel obrátit na tehdy žijící herce a tak z jejich pamětí skládal mozaiku historie ochotnického divadla. Je možné, že zde budou uvedeny určité nepřesnosti, protože paměť lidská je zrádná, navíc mnohé z pamětí a zážitky byly převraty od dalších pamětníků a tím mohou vzniknout některé odlišnosti od skutečného dění, proto, prosím za pochopení. I fotografií se dochovalo velmi málo.
Od r. 1950 se situace zlepšila díky dochovaným záznamům a fotografiím.

1908 Jak již bylo uvedeno, první ochotnické divadlo ve Víru se hrálo první divadelní hru v r. 1908 od Štecha TŘETÍ ZVONĚNÍ za řízení učitele Gustava Sommera, rodem z Horní Bobrové

1909 O Vánocích na rozloučení se starou školou bylo sehráno pod vedením učitelů, první dětské divadelní představení ŠTĚDRÝ VEČER od Plumlovské, ve školní třídě s bohatým vánočním stromkem a nadílkou. Je dochován plakátek z této hry – původně činohra o 3 jednáních od Fr. Pravdy se zpěvy:
Hráli: Jan Menšík, Josef Svára, Stanislav Menšík, Kristýna Havlová, Adolf Chládek, Adolf Štyndl, M. Chládková, Josefa Halvová, M. Javůrková, Josefa Špačková, František Svára, Františka Unčovská, Marie Menšíková, Vladimír Šťastný.
Hra děje se ve větším městě – vstup volný.
Ku slavnosti této všechny PT pány rodiče a přátele školy uctivě pozívá sbor učitelský.

1910 17. 4. se odehrála v hostinci v Besedě divadelní hra NAŠI FURIANTI za režie učitele Gustava Sommera
Hráli: Čeněk Burša, Adolf Navrátil, Běla Navrátilová, Vincencie Skoumalová, Marie Navrátilová (roz. Řezníková), Josef Makovec, Julie Sýsová, Marie Sýsová, Františka Unčovská, Kadlecová (provd. Pokorná), Slavíčková.

Dále byla sehrána divadelní hra MARYŠA, datum nezjištěno. Hrálo se v Besedě v režii Gustava Sommera.
Hráli: Běla Navrátilová, Josef Náhlík, Vincenc Matuška, Vincencie Skoumalová, Emilie Herníková, Adolf Navrátil, Čeněk Burša, Adéla Slavíčková, Albína Navrátilová, Stanislav Šenkýř, Františka Skoumalová, Josef Kadlec, Josef Skoumal, Marie Navrátilová
1914 se hrálo divadelní představení ZÁPAS O NEVĚSTU. Muži byli ve válce a proto, aby se mohlo hrát, 1915 vystoupila v roli muže paní Josefa Sadílková. Hrálo se v hostinci Beseda, režie učitel J. Matěj, hráli: Stanislav Vilím, Antonín Šauer, Emilie Matušková, Filipka Havlíčková, Josefa Sadílková

1917? Další sehraná hra byla GAZDINA ROBA v režii učitele J. Matěje v hostinci Beseda.
Herci: Františka Unčovská, Emilie Poláková, Antonín Šauer, Stanislav Vilím.
Hrálo se na bečkách od piva, kulisy byly vypůjčeny ze školy, kde učitel Gustav Sommer pořídil vybavení jeviště.

1919 Dne 18. 5. Měla premiéru divadelní hra VESNICKÝ MUČEDNÍK. Více nebylo zjištěno.
V témže roce pořádala Národní jednota (později Sokol) ještě divadlo, řízené učitelem J. Matějů.
Po prvních obecních volbách v republice a do Národního shromáždění roztřídilo se i zdejší obyvatelstvo v politické skupiny. Založená odbočka „Sokol“ pořádala dále divadelní představení. Ale také členové Katolické omladiny hráli samostatně divadla. Stalo se, že Sokol v hostinci č. 21 a 29 v Besedě a Omladina v hostinci č. 6 U Fialů ve stejný den i hodinu odpoledne i večer hráli současně. Také členové hasičského sboru pořádali ve svůj prospěch divadelní představení. Citace kroniky OÚ: O schopné ochotníky žádná zde nouze, což svědčí o dobrém vzdělání obyvatelstva.

1921 Sehráno představení HONBA ZA ŽENICHEM, režie Josefa Sadílková, hrálo se v Besedě
Herci: Ludvík Vašek, Marie Vašková, Františka Menšíková, František Čermák, Marie Javůrková (provd. Šenkýřová), Boh. Kadlec (z Karasína), Adolf Sadílek, Ladislav Sadílek, Jindřiška Šenkýřová
Jeviště bylo vypůjčeno z Karasína od nájemce hostince p. Holého, který za to musel odejít z místa

Další hrou v tomto roce bylo drama OPUŠTĚNÁ v režii Josefy Sadílkové, hrálo se v hostinci Beseda
Herci: Marie Vašková, Marie Javůrková, Josefa Češková, Ladislav Vašek, Jindřiška Šenkýřová, Adolf Sadílek, Ladislav Sadílek
Hra byla nacvičena za 1 týden! Tato krátká doba nácviku však byla znát na hereckém výkonu

Tentokrát drama vystřídala veselohra „MORÁVKOVA RODINA NA VENKOVĚ opět v režii Josefy Sadílkové, změnilo se jen místo hraní a to v hostinci u Fialů, hrálo se 1x
Herci: Ladislav Sadílek, Blažena Šenkýřová, Jindřiška Vilímová, Marie Vašková, Ladislav Menšík, Františka Menšíková, Ladislav Vašek a Marie Javůrková

1922 Opět se vrací na scénu MARYŠA, režie se ujímá velmi dobrá paní Josefa Sadílková, hrálo se u Fialů pouze 1x
Herci: Jindřiška Šenkýřová, Marie Vašková, Ladislav Vašek, Josefa Navrátilová, Josef Navrátil

V hostinci u Fialů je sehráno další divadelní představení KŘÍŽ U POTOKA, režie Josefa Sadílková, hráno 1x
Herci: Ladislav Vašek, Marie Vašková, Ladislav Sadílek, Adolf Navrátil, Františka Menšíková, Boh. Sadílek, František Hamerský, Jan Vilím

1923 Také tento rok byl bohatý na divadelní představení, poprvé je uvedena hra se zpěvy POTKALO JI ŠTĚSTÍ, režie Josefa Sadílková, hrálo se v Besedě a také v přírodě u Chrástce (u Rossiho vily), celkem 7x, nacvičovalo se u Švonců na Hrdé Vsi, nyní Vír č. p. 210.
Herci: Marie Kulková (Bolešín), Marie Vašková (provd. Stěničková), Marie Javůrková (provd. Šenkýřová), Ladislav Vašek, Josef Navrátil, Božena Sýsová, Adolf Sadílek, Františka Menšíková, Adolf Navrátil (poválečný režisér), Arnošt Vašek, Ladislav Menšík, Anežka Goliášová, František Čermák, František Řehůřek, Štěpánka Javůrková (provd. Hauptová), Blažena Šenkýřová, Jindřiška Šenkýřová (provd. Vilímová)

5. července měla premiéru hra DEBORA (drama), režisér František Kadlec (Karasín), hrálo se v přírodě 2x (repríza 6. července), maskér František Svoboda z Bystřice n. P., text Štěpánka Javůrková
Herci: Boh. Špaček, Josef Hájek, Ladislav Sadílek, Marie Špačková, Adolf navrátil, Marie Kulková, Marie Vašková, Vincenc Navrátil, Marie Hájková, František Kotouček, Anežka Goliášová, Jan Vilím, František Matuška, Františka Kolářová, Jindřiška Šenkýřová, Josef Kulka, Stanislav Sadílek, Jaroslav Menšík, Zdeňka Havlíková
 V noci hlídali u ohně herci kulisy, které byly venku, Stanislav Sadílek se tlačil k ohni, a když usnul, prohořely mu kalhoty na zadku.


Uvedena hra POKLAD (obraz ze života), režie Josefa Sadílková, hrálo se 1x u Fialů
Herci: Josef Hájek, Boh. Špaček, Adolf Navrátil, Marie Šplíchalová, Emilie Menšíková, František Hamerský, Vojtěch Straka (Karasín), Marie Hájková, Františka Menšíková, Blažena Šenkýřová, František Menšík, Boh. Sadílek
 Generálka se u této hry nekonala pro neshody mezi herci, premiéra ale byla úspěšná.

1924 Sehráli dospělí ochotníci ve Víru divadelní hru ZUZANČIN PAN KAPRÁL, režisérkou byla p. Josefa Sadílková, hrálo se 2x v hostinci u Fialů, text sledovala p. Štěpánka Javůrková
Herci: Jan Vilím, Marie Koukalová, Františka Menšíková, Antonín Křenek, Adolf Navrátil, Ladislav Vašek, Josef Navrátil, Marie Špačková, František Hamerský, Marie Šplíchalová, Boh. Špaček, Marie Štouračová, Františka Kolářová. Komický výkon podala paní Marie Špačková, provd. Bartoňová v roli baronesy z Rumprtálu.

Na Velikonoce byla uvedena hra PANÍ REVÍRNÍKOVÁ A JEJÍ TÓNY, režie Josefa Sadílková, text sledovala p. Štěpánka Javůrková, hrálo se u Fialů
Herci: Adolf Navrátil, Marie Kotoučková, Marie Koukalová, Františka Bartoňová, Emilie Menšíková, Josef Hájek, František Kotouček, František Hamerský, Adolf Sadílek, Boh. Špaček, Marie Kulková, Jan Vilím, Jindřiška Šenkýřová, František Švancara.

Ti samí herci hráli v témže roce ještě hru PANÍ REVÍRNÍKOVÁ A JEJÍ VNOUČATA. Ceny vstupenek se v těch letech pohybovaly od 3 do 5 Kč. Návštěvy na divadlo byly hojné, a to nejen diváci vírští, ale i z okolí z Nyklovic, Tresného, Kobylnic, Pivonic, Karasína, Bystřice n. P., Rovečného a jiné.

Další hrou uvedenou v tomto roce bylo drama DEVĚT KŘÍŽŮ NAD DOMAŠOVEM, hrálo se 1x u Fialů, režie Josefa Sadílková
Herci: Boh. Špaček, Boh. Navrátil, Adolf Navrátil (Hrdá Ves), Ladislav Preisler, Jindřiška Šenkýřová, Marie Šplíchalová, Josefa Kryštofová, Františka Bartoňová, Marie Štouračová, František Kotouček

V tomto roce ožilo na scéně opět drama V NÍŽINĚ, v hostinci u Fialů se hrálo 1x v režii Josefy Sadílkové
Herci: Adolf Navrátil, Jindřiška Šenkýřová, Boh. Špaček, Adolf Sadílek, Ladislav Sadílek, Stanislav Sadílek

1925 Byla nastudována hra POMNĚNKY, hrána byla u Fialů, režie Josefa Sadílková
Herci: Antonín Křenek, Anežka Karásková, Jindřiška Šenkýřová

Dále režisérka Josefa Sadílková vybrala a uvedla divadelní hru CIKÁNČIN SVATEBNÍ ZÁVOJ, který se hrál v hostinci u Fialů
Herci: Antonín Křenek, Anežka Karásková, Jindřiška Šenkýřová

1926 Byla sehrána divadelní hra KRÁSKA ZE ŠUMAVY od Karla Fořta, režie Josefa Sadílková, hráno u Fialů

Dále byla nastudována hra se zpěvy od Karla Fořta Z ČESKÝCH MLÝNŮ, režie Josefa Sadílková, hráno u Fialů, hudba a zpěvy Josef Haupt, text sledovala Štěpánka Javůrková
Hráli: Adolf Sadílek, Antonín Křenek, M. Šenkýřová

1927 V tomto roce je uvedena jako první hra TULÁCKÁ KREV (obraz ze života) od Karla Fořta, režie Josefa Sadílková, místo uvedení hry je označeno v divadelní kronice jako první představení na nové scéně tj. v chatě u Šťastných a tady je rozpor, protože v obecní kronice je uvedeno postavení chaty až v r. 1929. Divné je i to, že další hry se hrály v r. 1927 u Fialů.
Hráli: Adolf Navrátil, Žofie Čermáková, Emilie Čermáková, Marie Kotoučková, František Unčovský, František Švancara, František Kotouček, Ladislav Preisler

Další hra v režii Josefy Sadílkové byla CHUDÝ PÍSNIČKÁŘ
Herci: Antonín Křenek, Adolf Navrátil

Opět u Fialů se hrála hra LÁSKA SI NEDÁ POROUČET, režie Josefa Sadílková
Herci: Adolf Navrátil, Alžběta Kulková, Štěpánka Javůrková, František Kotouček, Marie Kotoučková, Jan Vilím, Emilie Menšíková

Jako poslední v tomto roce byla uvedena hra VESNICKÝ MUČEDNÍK, hráno u Fialů, režie Josefa Sadílková
Herci: Boh. Špaček, Antonín Křenek, Jindřiška Šenkýřová, Františka Menšíková, Emilie Menšíková
Po skončení divadelního představení se často pořádala taneční zábava.

1928 V tomto roce vybrala režisérka Josefa Sadílková veselohru MYSLIVECKÁ LATINA a hrála se 1x v chatě u Šťastných
Herci: Antonín Křenek, Adolf Navrátil, Jan Vilím, Boh. Navrátil, Františka Menšíková, Štěpánka Javůrková, Marie Kotoučková, Josef Kryštof, Ladislav Preisler
 V tomtéž roce hráli tuto hru i ochotníci ze Sulkovce v Bystrém. Onemocněl jim však brusič, kterého ve Víru hrál Adolf Navrátil. Sulkovští pro něho přijeli do továrny, odkud ho jak byl, od oleje a šmíru, odvezli do Bystrého. Když ho uviděla jeho partnerka, bylo jí do pláče a odmítala s ním hrát. Ale když se umyl, oholil a namaskoval, ale hlavně, když začal hrát, bylo po zármutku. Pan Navrátil říkal, že si tenkrát padli do oka a každý u toho druhého zanechali kus srdce. Pohostinské vystoupení prý skončilo velkým úspěchem.

1929 PŘILBICE BEZ POSKVRNY byla hra, které se v tomto roce poprvé jako režisér ujímá pan Adolf Navrátil, mnohým jistě dobře známý. Premiéra byla 1. 4. 1929, hrálo se na chatě u Šťastných.
Herci: Adolf Navrátil, František Burša, František Vavříček, Marie Řehůřková (provd. Kubíková), Božena Jelínková

Dále se ochotníci představili veselohrou MY JDEME SVĚTEM S FLAŠINETEM, režie Josefa Sadílková, hrálo se na chatě u Šťastných 1x
Herci: Antonín Křenek, Adolf Navrátil, Marie Javůrková, Žofie Čermáková, Ladislav Preisler, Boh. Navrátil (Závodí), Jan Vilím, Františka Menšíková, František Švancara

Další hra ŽABIČKY PANA PROFESORA, které se ujímá režisér Adolf Navrátil, měla premiéru 17. 11., hrálo se na chatě u Šťastných
Herci: František Burša, Žofie Čermáková, Emilie Čermáková, M. Řehůřková, Adolf Navrátil, Antonín Matuška

1930 Hra se zpěvy ANDULKA ŠAFÁŘOVÁ v režii Josefy Sadílkové byla sehrána na Vesné, tj. v přírodě
Herci: Adolf Navrátil, M. Kotoučková, Eduard Šťastný, Boh. Navrátil, Růžena Kalasová (Rovečné), Josefa Kryštofová, František Kotouček, Julie Menšíková, Boh. Špaček, Marie Ondrová, Josef Kulka, Adolf Sadílek, Adolf Lukášek, Jindřiška Vilímová, Josefa Menšíková, Sl. Dlouhý, Horníčková (Karasín), Jar. Žilka (Kobylnice), Anna Dlouhá, Mar. Havlová, Jar. Sadílek, František Švancara, Ludmila Kolářová, Antonín Křenek

30. 3. měla premiéru hra ŽENICH S TITULEM v režijní spolupráci Adolfa Navrátila a Severy. Hrálo se v chatě u Šťastných, hudba Adolf Srstka, Josef Haupt
Herci: Antonín Matuška, František Burša, Božena Vašková (provd. Valachová), František Kotouček, Božena Chalupníková, Božena Jelínková, Eduard Šťastný, Severa

Hrou UTRPENÍM KE ŠTĚSTÍ, která měla premiéru 20. 7., byl ukončen tento divadelní rok, režie Adolf Navrátil, hrálo se na chatě u Šťastných
Herci: Josef a Adolf Navrátilovi, Žofie Čermáková, František Vavříček, Boh. Špaček

1931 Herci: Božena Jelínková, Josef Navrátil, Antonín Matuška, František Burša a Boh. Špaček sehráli 6. 6. hru AŽ VSTANEME Z MRTVÝCH, kterou na Chatě režíroval Adolf Navrátil

Drama NEVINNĚ ODSOUZEN se hrálo 1x v Chatě, režíroval Adolf Navrátil, text: Josef Haupt
Hráli: Adolf Navrátil, Antonín Křenek, Adolf Sadílek, Boh. Špaček, František Švancara, Jar. Žilka (Kobylnice), Sl. Dlouhý (Věstínek), Josef Janoušek (Věstínek), Jindřiška Vilímová, Ladislav Preisler, Josefa Kryštofová, Jar. Šťastná, Františka Menšíková, Štěpánka Javůrková, Eduard Šťastný a velký kompars

1932 Veselohra HONBA ZA ŠTĚSTÍM otevřela sérii her r. 1932, režie Adolf Navrátil, hrálo se na Chatě 1x
Hráli: Antonín Křenek, Jan Vilím, Boh. Špaček, Adolf Navrátil, Boh. Navrátil, Marie Šenkýřová, Štěpánka Javůrková, František Švancara, Marie Kotoučková

Opět veselohrou i se zpěvy ŠLA NANYNKA DO ZELÍ pokračuje divadelní rok, režie Adolf Navrátil, hrálo se na Chatě 1x a 1x v Olešnici
Herci: Františka Lahodná, Helena Zánová, Adolf Dobiáš, Adolf Karpíšek a Antonín Sedlák (oba Rovečné), Otakar Štoudek (Věstínek), Adolf Navátil, Boh. Navrátil a velký kompars, na varhany hrál Adolf Unčovský, na housle Adolf Srstka (oba Rovečné)
 Adolf Navrátil hrál tenkrát černocha Alulu a při hře zvedl Nanynku (H. Zánová) do náručí a při tanci ji odnášel. Jak se napnul při zvedání, stal se mu malér dík námaze a snědené hrachové kaši si ulevil tak mocně, až zhasla nápovědě svíčka (elektřina tenkrát ještě nebyla)
 V Olešnici Adolf Dobiáš (hrál Američana) zpíval: „Hurá, hurá, buď pozdravena zem, kde jsem narozen.“ Při zpěvu podřepával, což bylo odměňováno aplausem. Po odchodu ze scény se chválil „To bylo, co?“ „Dobrý,“ na to režisér, „až na ten rozepnutej poklopec.“

Hra NECHOĎ TAM, POJĎ RADĚJ K NÁM byla uvedena 12. 11., režie Adolf Navrátil, více nezjištěno

Divadelní hry NA MANŽELSKÉ FRONTĚ KLID a NA MANŽELSKÉ FRONTĚ STÁVKA v režii Adolfa Navrátila, text: Josef Haupt, hrálo se na Chatě 1x
Herci: Marie Šenkýřová, Štěpánka Hauptová, Emilie Herníková , Boh. Špaček, František Burša, Adolf Navrátil, Boh. Navrátil, Božena Vašková, František Vavříček, Jan Vilím, Adolf Stejskal

Premiéru ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY zhlédli diváci 5. 2., režie Adolf Navrátil, hrálo se na Chatě
Herci: Adolf Navrátil, Antonín Křenek, Božena Vašková, Božena Gregorová, Emilie Herníková

1933 Tento rok zahájili ochotníci hrou POSLEDNÍ DROŽKAŘ, režie Adolf Navrátil, hrálo se na Chatě 1x
Herci: Adolf Navrátil, František Šudoma (M. Tresné), Mil. Janoušek
Zda se hrály tento rok i jiné hry, se nepodařilo zjistit.

1934 Premiéru 28. 1. měla hra STARÝ VARHANÍK, režie Adolf Navrátil, hrálo se na Chatě
Obsazení: Antonín Křenek, Josefa Kryštofová, Štěpánka Hauptová, Adolf Navrátil, Josef Navrátil

Strohý záznam sděluje, že byla zahrána hra KOSOVÉ, hrála se v Chatě, režie Adolf Navrátil

1935 V tomto roce byla poprvé nastudována hra NÁMOŘNÍKŮV SEN (v pozdějších letech bylo toto drama nacvičeno ještě 2x), režie Adolf Navrátil, hrálo se na Chatě pouze 1x, což je škoda, vzhledem k náročnosti nastudování této hry.
Herci: Antonín Křenek, Adolf Navrátil, Adolf Křenek, Mar. Preislerová, František Švancara, Jaroslav Sadílek, Ludmila Běhalová, Jan Vilím, Blažena Janoušková (Věstínek), Jindřiška Vilímová

Hry SVATÝ VÁCLAV se po odmlce ujímá znovu Josefa Sadílková
Herci: Josefa Hájková, Adolf Navrátil, Josef Janoušek (Věstínek), Jindřiška Šenkýřová, Boh. Navrátil

Poslední režijní prací Josefy Sadílkové byla hra TA MYSLIVECKÁ LATINA, kterou se paní Sadílková rozloučila s ochotnickým divadlem ve Víru, hrálo se na Chatě, napovídala Štěpánka Hauptová
Herci: Boh. Navrátil, Antonín Křenek, Adolf Navrátil, Marie Kotoučková, Josefa Hájková, Mar. Preislerová, Františka Menšíková, Josef Kryštof, Jaroslav Sadílek, František Švancara, Ladislav Preisler, Marek Javůrek

1918 - Po 1. světové válce se hrály divadelní hry, u nichž nebyl zjištěn datum jejich uvedení. Režiséři:
1939 František Štěrba, Hynek Dědič, není znáno ani místo konání představení, až po dokončení Chaty u Šťastných se hrávalo v ní.

Dohledané hry: TO BYLA NOC; R. U. R.; LIDÉ NA KŘE; PRAŽSKÉ ŠVADLENKY; C. K. POLNÍ MARŠÁLEK; V ROKLI; JÍZDNÍ HLÍDKA; ZMATEK NAD ZMATEK; NÁVRAT LEGIONÁŘE; VOJNARKA; ZELENÍ HÁJOVÉ; KRAJÁNKU, VRAŤ SE; DVĚ VDOVY; ČERT A KÁČA; MUZIKANTSKÁ LIDUŠKA

Většinou hráli: Karel Jelínek, M. Janoušek, Julius Janoušek, Mar. Navrátilová, Božena Jelínková, Jan Menšík, Josef Makovec, Bedřich Jagoš, Žofie Havlová, Anna Nykodýmová, Kristýna Havlová, Mar. Řezníková, František Jagoš, Mar. Gregorová, Josef Pokorný

 Vzpomínka paní Františky Mičínové: při hře C. K. polní maršálek navedli divadelníci D. Buršovou, aby sfoukla nápovědě (F. Mičínová) svíčku, což se jí podařilo. Herci bez nápovědy říkali, co jim slina na jazyk přinesla, dokud se nápovědě nepodařilo najít sirky.
1938 Ve spolupráci dětí s dospělými pod vedením učitelů byla sehrána divadelní hra AŽ POLNICE ZAHLAHOLÍ.

1939 I za okupace 1939-45 se hrálo divadlo. Hry svým obsahem povzbuzovaly národní sebevědomí. Roku 1939 to byla hra DOMOV, režie Miloš Janoušek, hrálo se 1x na Chatě
Herci: M. Dědičová, Miloš Janoušek, Adolf Navrátil, Ladislav Preisler, Josef Kryštof, František Jagoš, Božena Gregorová, Dobra Matušková, Božena Chalupníková, František Kotouček, František Záviský, učitelky Veselá a Priznitzová.

1940 I v tomto roce se ujal režie Miloš Janoušek, nastudována a zahrána byla hra LUCERNA
Herci: Švejcar, František Záviský, Outrata, Helena Goldová, Adolf Navrátil, František Jagoš, Julius Janoušek, František Vavříček, Boh. Navrátil, Zdena Makovcová, Ladislav Hájek, Laša Navrátilová, Boh. Špaček, František Švancara, Jar. Halvová

1941 POSLEDNÍ SOUD byla hra, pro kterou se rozhodl Miloš Janoušek, hrálo se 2x v Chatě a 1x ve Štěpánově. Výprava: František Jagoš
Herci: Boh. Kryštof, Albína Kryštofová, Adolf Navrátil, Mar. Navrátilová, Jos. Švejcar, Bětka Zánová, František Jagoš, Ladislav Preisler, František Švancara
 Kroje na tuto hru byly vypůjčeny v půjčovně v Brně, kde je majitel půjčil jen za slib, že dostane uzené maso. Slib dostal, ale uzené ne.

1942 Veselohru VESNIČKA POD LIPAMI představil režisér Adolf Navrátil, zahrána byla 2x v Chatě.
Herci: Božena Gregorová, Antonín Matuška, Jaroslav Navrátil, Marie Matušková, Vl. Dědič, Marie Dědičová, Julius Janoušek
Vstupné v té době činilo 5, 8, 10 Kč.

1943 Další veselohrou PRACH A BROKY se pokusil režisér Miloš Janoušek zahnat chmury lidí. Hrálo se 2x v Chatě
Herci: Adolf Navrátil, Julius Janoušek, Božena Gregorová, Antonín Matuška, Jar. Havlová

1944 V tomto roce se v Chatě hrála 2x hra TULÁCKÁ KREV, režie Adolf Navrátil
Hráli: Božena Švoncová, Běta Drlová, František Kotouček, František Švancara, Adolf Navrátil, Marta Kryštofová, Josef Štoll

1945 První hrou po osvobození byla hra TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA, režie Adolf Navrátil, balet nacvičila Františka Mičínová, hrálo se 2x na Chatě
Herci: Alois Štourač, Josef Navrátil, Josef Dědič, Vl. Dědič, Fratnišek Ostrý, Mar. Koukalová (provd. Ostrá), Květa Janoušková (provd. Matušková), Mar. Šenkýřová, Vilém Burša, Mil. Hamerská (provd. Dědičová), Jaroslav Nečas, Zdena Špačková, Mil. Navrátil, Ludmila Štouračová
Vstupné bylo 10 Kč!
V letech 1945 – 1956 byl maskérem Jan Vilím, nápověda Josef Haupt

Dále byla nastudována ještě hra PANÍ MINISTROVÁ od Nušiče, režie Františka Mičínová, výprava František Jagoš, text Josef Haupt, hráno v Chatě
Herci: Františka Mičínová, Adolf Navrátil, Julius Janoušek, Helena Goldová, Veselá, František Záviský, Žofie Jagošová

1946 Od A. Jiráska se hrála hra KOLÍBKA, režie Františka Mičínová, výprava František Jagoš, text Josef Haupt, hráno v Chatě
Herci: Františka Mičínová, Adolf Navrátil, Ladislav Preisler, Josef Kryštof, František Švancara, František Jagoš

1947 Hra ČERVENÝ MLÝN, autor Werner, režie Františka Mičínová, výprava František Jagoš, text Josef Haupt, hráno v Chatě
Hráli: František Ostrý, Josef Štoll, Adolf Navrátil, Františka Mičínová, František Jagoš,

Další hra byla VDAVKY NANYNKY KULICHOVY od Ignáta Hermanna, režie Františka Mičínová, text Josef Haupt, hráno v Chatě
Hráli: Hynek Dědič, Mar. Dědičová, Františka Mičínová, Mil. Dědičová, Adolf Navrátil

V tomto roce se ještě stihla nacvičit hra OKÉNKO od Olgy Scheinpflugové, režie Františka Mičínová, hrálo se už tradičně v Chatě
Hráli: Alois Štourač, Alois Nečas, Ladislav Preisler, K. Janoušková, Františka Mičínová, Mil. Navrátil, Adolf Navrátil

1948 Paní učitelka Františka Mičínová se ujala režie i v tomto roce a vybrala pěknou veselohru JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ, hrálo se v Chatě, výprava František Jagoš
Hráli: František Jagoš, Adolf Navrátil, Josef Kryštof, Ladislav Preisler, Františka Mičínová

Tento rok zanechal jen strohou informaci o hře MARYŠA od Mrštíkových, režie Františka Mičínová, hráno v Chatě, hlavní roli hrála Ludmila Štouračová

??? Dále jsou uvedeny hry anebo jen zmínky o nich, bez uvedení data jejich předvedení na scéně.
Jsou to hry: VELBLOUD UCHEM JEHLY od Langera, režie Františka Mičínová, text Josef Haupt, hráno v Chatě, maskér: Jan Vilím, výprava František Jagoš
Hráli: Adolf Navrátil, Františka Mičínová, K. Janoušková, L. Preisler, M. Dědičová, František Jagoš, František Kotouček

PĚT JEVIŠTNÍCH ŽERTÍKŮ od A. P. Čechova byla další hra, kterou režírovala Františka Mičínová, výprava František Jagoš, hráno v Chatě
Herci: Ludmila Štouračová, Milada Hamerská, Mar. Štouračová, Josef Dědič, Adolf Navrátil, Jana Vilímová

ŽENITBA od Gogola se hrála v Chatě v režii Františky Mičínové
Hráli: Mil. Dědičová, Vincenc Navrátil, Mar. Štouračová, Josef Dědič

Další Gogolova hra MÁŠENKA znovu v režii Františky Mičínové, hrálo se v Chatě
Hráli: Mar. Štouračová, Květa Janoušková, Františka Mičínová, Josef Dědič, Mil. Navrátil

Do třetice od Gogola ŠŤASTNÁ ŽENA v režii Františky Mičínové, v Chatě hráli: Mil. Navrátil a Ludmila Štouračová

PRINCEZNA ZE STATKU od Rydvana je další z mnoha her, které se ve Víru hrály, režie Františka Mičínová, výprava František Jagoš, z herců je uvedena pouze Ludmila Štouračová

Hrál se i BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ od Františka Šamberka, tentokrát režíruje Adolf Navrátil, výpravy se zhostil František Jagoš
Herci: Františka Mičínová, Adolf Navrátil, František Jagoš, Josef Kryštof

Strohá zmínka je o hře LIDÉ NA KŘE, režie Františka Mičínová
Hráli: František Ostrý, Františka Mičínová, Ladislav Ostrý
 Před představením hovořil Josef Zezulák, mluvil však příliš dlouho a tak ho herci smetákem za oponou postrčili, ale tak silně, že mále spadl do diváků a bylo po řeči

Ještě jsou dvě zmínky o hrách POSLEDNÍ SOUD od J. Š. Baara a NEBE, PEKLO, RÁJ od J. Mahena

1951 V tomto roce sáhla režisérka Františka Mičínová po hře od A. Jiráska VOJNARKA, výprava František Jagoš
Hráli: Františka Mičínová, Adolf Navrátil, Mil. Navrátil, Věra Havlíčková, Josef Dědič, Josef Žila, Hynek Dědič, Mil. Hamerská, Vl. Dědič, Ladislav Preisler

1952 HRÁTKY S ČERTEM od Jana Drdy byla hra, kterou režíroval Adolf Navrátil, výprava František Jagoš, hrálo se 2x v Chatě, nápověda Josef Haupt
Hráli: Adolf Navrátil (Kabát), František Jagoš (otec Školastykus), Františka Mičínová (Káča), Květa Matušková (Dišperanda), Vincenc Matuška, Josef Dědič, Emilie Koukalová (Theofil), Vlastimil Ševčík (Sarka Farka), Boh. Navrátil, Josef Žila (kníže pekel), Josef Kryštof, Jar. Navrátil, Ladislav Ostrý a Ladislav Preisler
V okresní soutěži na Pernštejně obsadil soubor 2. místo
V této hře hrál poprvé Vlastimil Ševčík
S uvedením hry pomáhali p. Zelinka a p. Laštovička
 Pan Žila hrál knížete pekel, a když šel na představení, tak ho chlapi zavolali do šenku u Šťastných a opili ho tak, že jen bručel. Proto museli narychlo obléct dva kluky za čerty a ti ho podpírali na trůnu vidlemi, aby nespadl.

1953 Adolf Navrátil jako režisér se rozhodl pro hru J. K. Tyla PALIČOVA DCERA. Hrálo se 2x na Chatě a 1x v Dalečíně, výpravu zvládl perfektně František Jagoš, nápověda Josef Haupt
Hráli: Adolf Navrátil (palič), Františka Mičínová (pražská teta), Jar. Hofírková (Rozárka), Vlastimil Ševčík (Toník), M. Dědičová, E. Kryštofová (sestry Rozárky), M. Štouračová (sousedka), František Švancara, B. Špaček, František Jagoš (Kolínský), J. Dědič (Prokop)
V Dalečíně bylo výborné obecenstvo, bezvadně hráli i herci, zejména vynikli A. Navrátil, Fr. Mičínová a Jar. Hofírková.

1954 Veselohrou NA LETNÍM BYTĚ pokračuje další sezonu režisér Adolf Navrátil, byla hrána 2x v Chatě a 1x v Rožné (15. 5.), výprava František Jagoš, text M. Štouračová
Hráli: František Jagoš (profesor), Květa Janoušková (jeho žena), Ladislav Procházka (Kapička), M. Dědičová (jeho žena), Ela Pansová, Vlastimil Ševčík, Josef Žila, Adolf Navrátil

1955 30. 1. měla premiéru hra V. Štecha TŘETÍ ZVONĚNÍ, režie Adolf Navrátil, hrálo se 2x v Chatě, výprava František Jagoš, text M. Štouračová
Obsazení: Libuše Křenková (Kváčková), Adolf Navrátil (Sadílek), Žofie Navrátilová (jeho dcera), Ladislav Preisler (Pilz), Emilie Křenková, Josef Dědič (Kváček), Vlastimil Ševčík (Hudec), Josef Kryštof, Josefa Hamerská, František Jagoš (policajt)
Premiéry se zúčastnila okresní komise vedená Františkem Skorkovským, v soutěži vírští ochotníci získali 2. místo, výborný výkon podala Libuše Křenková

1957 Režisérka Františka Mičínová vybrala těžkou hru od Moliéra TARTUFFE, premiéra byla 10. 3., hrálo se už v kulturním domě (KD), nápověda Mar. Fojtlová
Obsazení: Františka Mičínová (Elmíra), Adolf Navrátil (Tartuffe), Jana Vilímová (Dorina), M. Navrátil, V. Chalupníková, František Mička (Orgon), Jaroslav Košťál (Valér), Zdena Kratochvílová (Mariana), M. Dědičová, Štěpánka Hauptová
Tartuffe je hra velmi náročná, protože je psaná ve verších, byla však zvládnuta skvěle a ochotníci dostali pochvalu v novinách
Jana Vilímová, Zdena Kratochvílová a Jaroslav Košťál hráli poprvé

1958 25. 1. měla premiéru hra GAZDINA ROBA od G. Preissové, režie Františka Mičínová, výprava Adolf Navrátil, text Josef Haupt
Herci: Jar. Juránková, Jos. Smolík, František Mička, Adolf Navrátil, V. Chalupníková, Jindřiška Navrátilová, Marie Smolíková, Ferdinand Řičánek, Hudová, Františka Mičínová

30. 3. je datum další premiéry, hru PAN MĚSÍČEK OBCHODNÍK od Ladislava Stroupežnického režírovala Františka Mičínová
Hráli: Josef Žila, Františka Mičínová, Mil. Navrátil

1959 PANÍ MARJÁNKA, MATKA PLUKU od J. K. Tyla měla premiéru 8. 3. 1959, režie Františka Mičínová, text: Štěpánka Hauptová, hrálo se 2x v KD
Herci: Josef Smolík (Sekáček), František Mička (otec Marjánky), M. Navrátil (baron), Jaroslav Košťál (des. Vojtěch), Vlastimil Ševčík (Kilián), Jan Kratochvíl, Boh. Pulgret, J. Hájek, J. Žila, Zdena Kratochvílová (Liduška), Františka Mičínová (Marjánka), Adolf Navrátil
Výborný výkon podali František Mička a Františka Mičínová

1960 Byla uvedena v KD hra MORÁLKA PANÍ DULSKÉ, režie Františka Mičínová
Hráli: J. Žila, Mil. Navrátil, V. Schilderová, V. Chalupníková, Z. Chvátalová, M. Dědičová, Františka Mičínová, Jana Vilímová, Štěpánka Hauptová

1961 Drdovy DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES měly premiéru 19. 3., režie Adolf Navrátil, text Štěpánka Hauptová, výprava František Jagoš
Hráli: Jana Vilímová (Plajznerka), Josef Smolík (kovář), Boh. Pulgret, J. Karásek, J. Chalupník, J. Žila, František Mička, Jana Bílková, Vlastimil Ševčík (Mates), E. Matušková, J. Košťál, V. Chalupníková, K. Dopita, M. Navrátil, Zdena Kratochvílová, M. Navrátilová, František Jagoš

Ještě jedna divadelní hra měla premiéru a tou byla LUCERNA A. Jiráska, režie Adolf Navrátil, výprava František Jagoš, text M. Štouračová, hrálo se 2x v KD a 1x v Křídlech
Hráli: Adolf Navrátil (vrchní), František Jagoš (vrchní), dr. Zarja Kavalcová (kněžna), Štěpánka Hauptová (babička), Jana Vilímová (Klásková), Karel Dopita (Klásek), J. Hájek (učitelský pomocník), J. Kryštof (Braha), Vladimír Hamřík (dráb), Vlastimil Ševčík (mlynář), František Švancara (sloužící), Mar. Sadílková (služebná), Sl. Navrátil a J. Chalupník (vodníci), V. Chalupníková (Hanička), Josef Smolík, František Mička a Stanislav Čermák (muzikanti), M. Šenkýř a Al. Skřipský (sedláci), Jiří Karásek (Franc)
Okresní komise ohodnotila jako nejlepší herecký výkon vodníka Ivana, hrál ho Sl. Navrátil a bylo to jeho první divadelní vystoupení

1962 Hrála se hra NÁHUBEK, režie Adolf Navrátil, výprava František Jagoš, hrálo se 2x v KD
Herci: S. Navrátil, MUDr. Zarja Kavalcová, Karel Dopita, Jana Vilímová, Vladimír Hamřík, Boh. Pulgret, František Švancara, Adolf Navrátil, Jiří Chalupník, Jiří Čermák (první vystoupení), František Jagoš, Jana Hamříková – Bílková, Vlastimil Ševčík, Jiří Karásek, Josef Kryštof, Emilie Pulgretová

1963 NAŠI FURIANTI byla hra, pro kterou se rozhodl režisér Adolf Navrátil, výprava František Jagoš, hudba Jan Bartoň
Hráli: Alois Štourač (mysl. voják), Boh. Pulgret (Habršperk), Jana Bílková, M. Šindlerová (Fialová), Al. Skřipský (policajt), Boh. Kryštof (radní), Jana Vilímová (Dubská), J. Chalupník (Bušek), V. Hamerská (Bušková), František Mička (stařeček), Vlastimil Ševčík (Dubský), Stanislav Čermák (Fiala), Vladimír Hamřík (Šumbal), Marta Hrešanová (Šumbalová), P. Chalupník (Václav), Marta Kopáčová (Verunka)

1964 Své režijní umění zkusil Josef Smolík, vybral hru ÚSMĚVY A KORDY OD Franka Tetenera
Obsazení: Jana Vilímová, Stanislav Čermák (magistr Můra), Rostislav Dvořák, Vlastimil Ševčík, Jiří Chalupník, Pavel Chalupník, František Šindler, Jar. Došková, Vlasta Vašková

 13. 1. zemřela dlouholetá herečka a režisérka paní Josefa Sadílková, provd. Halvová (nar. 23. 5. 1886), režírovala 25 her (1921-1937)

1966 První divadelní hra tohoto roku bylo JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ, které režíroval „strejda“, jak jsme důvěrně nazývali Adolfa Navrátila, výprava František Jagoš, text M. Štouračová
Hráli: Vladimír Hamřík, Alois Štourač, Eva Záviská, Jaroslav Havel, Boh. Pulgret, František Dostál, Boh. Havlíčková, František Jagoš, Jiří Čermák, Stanislav Čermák, Renata Hamříková

Protože předešlá hra byla odehrána brzy a byla chuť ještě na jednu divadelní hru, nacvičil se PIVOVAR V SOJKOVĚ, měl premiéru 16. 5., režie Adolf Navrátil, text M. Štouračová
Hráli: Jiří Čermák, Stanislav Čermák, Jiří Chalupník, B. Havlíčková, Oldřich Švonc ml., Vladimír Hamřík, Luboš Hamřík, František Dostál, Alois Štourač, Štěpánka Hauptová, Josef Žila, Rostislav Dvořák, Josef Ondra

1967 Od A. E. Longena se hrála hra se zpěvy C. K. POLNÍ MARŠÁLEK, režie Adolf Navrátil, hrálo se 2x ve Víru, 1x v Rovečném a 1x v Olešnici, hudba František Tůma, J. Bartoň, uč. Uhlíř, uč. Srstka, Sedlák
Herci: Vladimír Hamřík, J. Žila st. (maršálek), Jiří Čermák (nepravý maršálek), Stanislav Čermák (sluha), Jana Vilímová (oberstová), Vlastimil Ševčík (oberst), Jana Bílková, J. Žila ml. (důstojník), Milada Šenkýřová (Američanka), Baška Hamříková, Boh. Havlíčková (Stela), Petr Plevač a Rostislav Dvořák (důstojníci), František Dostál (hrabě Géza Tereš)
Nástupy některých herců byly z hlediště
Skvělý výkon podala B. Havlíčková

1968 Politického uvolnění využil režisér Adolf Navrátil a nacvičil drama od Puljanoviče NÁMOŘNÍKŮV SEN
Hráli: Vladimír Hamřík (rybář), Jar. Došková (dcera), Renata Hamříková (matka), Pavel Chalupník (Miroslav), Josef Kryštof (jeho otec), Vlastimil Ševčík (admirál), Jaroslav Havel (důstojník), B. Kryštof, Luboš Hamřík, Jiří Čermák, Marie Čermáková - Viktorinová, František Dostál, Vilém Zelinka, Anna Červinková, Ladislav Čermák
Úchvatný výkon podali: Jar. Došková (hrála poprvé), P. Chalupník a Vladimír Hamřík

1970 Hra se zpěvy PODSKALÁK byla vybrána režisérem Adolfem Navrátilem. Hudba František Tůma
Hráli: Josef Žila ml., Oldřich Švonc ml., Vladimír Hamřík, Jaroslav Havel, Jana Vilímová, Věra Kučerová, Milada Šenkýřová, František Dostál, Vlastimil Ševčík, Renata Hamříková, Baška Hamříková, Slávka Georgiovská, Květa Ševčíková, Eva Flídrová, Luboš Hamřík

1971 Nastudována byla jednoaktovka od A. P. Čechova MEDVĚD. Hra byla sehrána tehdy při oslavě VŘSR, režie ing. Vlastimil Ševčík
Herci: Jana Vilímová, Jiří Čermák, Vladimír Hamřík, Jiří Slezák, Zdeněk Ševčík
Malá Helenka Hájková po divadle plakala. Na dotaz, proč pláče, řekla: „Protože už se nehraje.“

Velmi zdařilá hra od J. Thomase CHARLEYOVA TETA byla další v tomto roce. Režie Vlastimil Ševčík, text: Květa Ševčíková, Eva Flídrová
Hráli: Vladimír Hamřík, Jana Vilímová, Jana Hájková (první vystoupení), Marie Čermáková, Jaroslav Havel, Jiří Čermák, Josef Žila, Luboš Hamřík, Josef Ondra, Věra Kučerová, Vlastimil Ševčík, Stanislav Čermák

1972 25. 3. byla sehrána zpěvohra K. Fořta Z ČESKÝCH MLÝNŮ. Tuto hru vybral jako vrchol svého díla režisér Adolf Navrátil, text M. Štouračová, hudba Adolf Srstka, J. Bartoň, Sedlák, Uhlíř, zpěvy nastudoval a hudbu řídil František Tůma, výprava Adolf Navrátil
Hráli: František Dostál (baron Zlámaný), Libor Pláteník (Karel), Vlastimil Ševčík (velkostatkář Zásmucký), Jana Vilímová (Filomena), Stanislav Čermák (krajánek Šafránek), Jiří Čermák (mládek Kolenatý), Marie Čermáková (Anička), Zdeněk Ševčík (vodník), Bohuslav Matuška (stárek Netrefa), Jaroslav Havel, Vladimír Hamřík (Karásek), Josef Ondra (sluha), Věra Kučerová (mlynářka), Luboš Hamřík (fořt), Ladislav Čermák (Žid Abeles)
Pěkný výkon podali Stanislav Čermák, Bohuslav Matuška (první vystoupení), František Dostál, Jana Vilímová a Jana Hájková
Hrálo se 2x a pro velký zájem, kdy lidé si neměli kam sednout, dokonce ani kde stát, se hra reprízovala ještě 16.4.

1974 První opereta ve Víru NA TÝ LOUCE ZELENÝ měla premiéru 23. 3. 1974 a hrála se ve Víru 4x, v Rovečném 1x, v Bolešíně 1x a 27. 4. na přehlídce v Radostíně nad Oslavou, jevištní technik Boh. Ondřej, hudba a zpěv František Tůma, text M. Štouračová, maskér Adolf Navrátil, Stanislav Navrátil, Jan Polách (Rovečné)
Obsazení: Jana Vilímová (Barbora), Jana Hájková (Alena Skalická), Marie Čermáková (Hančí), Květa Ševčíková (Lola Paličková), Jaroslav Havel (fořt Eisenkulka), Vladimír Hamřík (Skalický), František Dostál (Gustav Horowitz), Stanislav Čermák (prof. Bulfínek), Jiří Čermák (hajný Štětivec), Bohuslav Matuška (ing. Miláček), Josef Ondra, Zdeněk Ševčík, Slávka Georgiovská, Angelika Georgiovská, Alena Tomášková, Dagmar Švoncová, Jiří Šejnoha ml.,
Všichni hráli výborně a s chutí, vynikli Jana Hájková, Marie Čermáková, Jiří Čermák, Stanislav Čermák, Bohuslav Matuška
V místních novinách „Vysočina“ dne 9. 5. 1974 vyšel článek o přehlídce v Radostíně nad Oslavou. Mimo jiné psali: Představení vírských ochotníků bylo bezesporu to nejlepší, co jsme mohli v Radostíně vidět.

1975 Po úspěchu z r. 1974 se režisér Vlastimil Ševčík rozhodl pro operetu i v roce následujícím. Premiéra operety Karla Valdaufa NEJLÍP JE U NÁS se hrála 25. 4. Hrálo se 2x ve Víru, 1x v Bolešíně a 16. 5. se hrálo ve Velké Losenici (přehlídka), výprava Jiří Čermák, Josef Ondra, text M. Štouračová, jevištní technika B. Ondřej, hudba Štěpán Chalupník (Koroužné), zpěvy nacvičil Josef Kšica (Bystřice n. P.)
Hráli: Jana Bílková (Capicarka), J. Chalupník (pošťák), Bohuslav Matuška (Ruda), Jana Hájková (Hanka), Jiří Čermák (Havrda), Stanislav Čermák (Kanaďan Vondra), Květa Matušková (novinářka), Květa Růžičková (její dcera Pavla), Vladimír Hamřík (Vondra), Jaroslav Havel (řídící), Zdeněk Ševčík (hudebník), Jiří Šejnoha (Pacejka), Josef Ondra (hudebník), Marie Hamříková (Vondrová), Jaroslav Slezák (Honza), Alena Tomášková, Slávka Georgiovská
Ze zdravotních důvodů nemohla v Bolešíně hrát Květa Růžičková (roz. Ševčíková), za 1 zkoušku se její roli naučila Alena Tomášková, hrála a zpívala bezvadně
Poprvé v životě hrála operetu Marie Hamříková, také hrála a zpívala krásně

 Naposledy účinkovala nejstarší členka souboru paní Marie Štouračová, zemřela 13. 12. 1975, účinkovala v souboru od r. 1928

1977 Vojtěch Trapl je autorem hry se zpěvy VŠECHNO SE ROZHODNE NA SVATBĚ, režie Vlastimil Ševčík, výprava Jiří Čermák a Josef Ondra, text Věra Kučerová (provd. Šándorová), hudba Jan Hájek a Jaroslav Slezák, maskér Bohuslav Matuška, premiéra byla 16. 4., repríza 17. 4. A 21. 4. se hrálo v Novém Veselí na přehlídce
Herci: Marie Hamříková (Fafejtová), Stanislav Čermák (Fafejta), Jana Vilímová (Sychrová), Vladimír Hamřík (Sychra), Jana Hájková (Mařenka Sychrová), Bohuslav Matuška (Venda Fafejta), Jiří Čermák (Babor), Jaroslava Šudomová (Anička Baborová), Jaroslava Nečasová (kamarádka nevěsty), Jana Bílková (Cempírková), Jaroslav Slezák (bývalý ctitel nevěsty), Jan Hájek (muzikant), Josef Ondra (kamarád ženicha), Jiří Šejnoha (kamarád ženicha), Zdeněk Ševčík a Vladimír Vodička (kamarádi ženicha)
Hráli noví členové souboru Jaroslava Šudomová, Jaroslava Nečasová a Vladimír Vodička
V týdnu před premiérou odvezli do nemocnice Alenu Tomáškovou, měla hrát Aničku. Tuto roli nacvičila za 2 dny Jaroslava Šudomová (do té doby napovídala), byla to její první role a hrála dobře
Na okresní přehlídce v Novém Veselí obsadil soubor 2. místo. Předsedkyně komise Lubomíra Willigová neměla k většině herců připomínek a to byl úspěch

1978 Veselohra NAPOLEON Z DOUBKU od Jaromíra Sypala se hrála 18. 3., režie Vlastimil Ševčík, výprava Jiří Čermák, Josef Ondra, text Zdeňka Šudomová, maskér Bohuslav Matuška
Herci: Stanislav Čermák (otec Kocourek), Marie Hamříková (matka Kocourková), Jaroslava Šudomová (dcera Hana), Jaroslav Slezák (syn Pepa), Jiří Čermák (děda Kocourek), Jana Hájková (Jana, Pepovo děvče), Vladimír Hamřík (Pánek), Bohuslav Matuška (Tonda Švec), Jan Hájek (Vašek), Josef Ondra (Karel), Jaroslava Nečasová (Vlasta), Jana Bílková (Chvojková), Jana Vilímová (Králová)
Během nácviku jsme oslavili svatbu Jaroslavy Nečasové a Jaroslava Slezáka
Největší roli měl Stanislav Čermák a jeho výkon sklidil potlesk na otevřené scéně

1981 Po odmlce se hrála 28. 3. veselohra od Kaufmana TURECKÁ VĚŽ, režie Vlastimil Ševčík, výprava Jiří Čermák, Josef Ondra, choreografie Jaroslava Šudomová, Zdeňka Šudomová, Ludmila Vašková, text Zdeňka Šudomová, Zdeňka Ševčíková, Milena Ševčíková, maskér Bohuslav Matuška
Herci: Jaroslav Slezák (purkmistr), Zlatuše Navrátilová (jeho dcera), Jana Bílková a Ludmila Vašková (měšťanky), Bohuslav Matuška a Zdeněk Ševčík (konšelé), Vladimír Hamřík, Luboš Hamřík, Jiří Slezák (měšťani), Jiří Beneš (písař pronotárius), Josef Ondra (měšťan Kulka), Jiří Kučera (měšťan Vorel), Jiří Čermák (turecký vyslanec), Stanislav Čermák (pobočník), Jaroslava Šudomová (Magdalena), J. Karásek, J. Chalupník (strážci), J. Špaček, Petr Hamerský (sluhové), Jana Hájková ml., Ivana Nunvářová, Marcela Šudomová, Daniela Šejnohová, Dana Skoumalová, Lída Drlová (tanečnice)
Hrálo se pod Osvětovou besedou pro neshodu s místními Závody S. K. Neumanna
Pro nemoc nehrála Jana Vilímová, místo ní nastoupila Ludmila Vašková – poprvé a dobře
V této hře si odbylo svůj divadelní křest mnoho nových herců – Jiří Kučera, Jiří Slezák (při nácviku se stačil oženit), Jiří Beneš a Zlatka Navrátilová
26. 4. byla okresní přehlídka v Doubravníku, kde komise se členem Horáckého divadla v Jihlavě v čele hodnotila výkon jako dobrý
Pochvalu dostala Jaroslava Šudomová a Jiří Čermák, který byl vyhodnocen za nejlepší mužský herecký výkon a obdržel diplom

 Smutná zpráva přišla 26. 9., kdy náhle zemřel dlouholetý člen souboru, vynikající herec a režisér Adolf Navrátil. Do r. 1974 režíroval 34 her. Věnoval divadlu své srdce a svoji duši. Čest jeho památce!

1982 30. 9. se celý soubor zúčastnil natáčení filmu na hradě Pernštejně FÜGGER Z AUSBURGU
Hráli: Stanislav Čermák (klíčník), Jana Vilímová (porodní bába) – mluvené role
Ostatní byli jako hosté na Krakovském hradě v dobových kostýmech z 15. století, s nimi hráli a tančili členové baletního souboru Janáčkovy opery z Brna, na natáčení upomíná také fotografie souboru s hercem Jiřím Krytinářem
Natáčelo se až do 21.30 hod. a každý dostal honorář 150,- Kč. Pan Dubský, pracovník Barrandova, souboru poděkoval a řekl, že se mu soubor líbil a že je vidět, že něco umí

1983 Tento rok byl rokem 75. výročí činnosti ochotnického divadla ve Víru. Takové výročí se má oslavit „klasikou“ a po té také sáhl režisér Vlastimil Ševčík. 9. 4. měla premiéru nepřekonatelná LUCERNA od Aloise Jiráska. Výprava Jiří Čermák, choreografie Jaroslava Šudomová, text Zdeňka Šudomová, Marie Kučerová, maskér Bohuslav Matuška
Obsazení: JUDr. Hana Říhová (kněžna), Oldřich Kubík (dvořan), Bohuslav Matuška (vrchní), Jiří Kučera (mlynář), Marie Hamříková (babička), Jana Hájková (Hanička), Zdeněk Ševčík (učitelský mládenec), Vlastimil Ševčík (Braha), Jan Hájek, Zdeněk Kryštof (muzikanti), Stanislav Čermák (Klásek), Jana Vilímová (Klásková), Jiří Beneš (vodník Michal), Jiří Čermák (vodník Ivan), Josef Ondra (Franc), Vladimír Hamřík (mušketýr), Jiří Chalupník (sluha), Jana Bílková (komorná), Jiří Chalupník ml. a Jaroslav Chalupník (rychtáři), Pavel Matuška
V této hře se objevilo i několik nových tváří v čele s Hanou Říhovou, roz. Šikulovou a kněžnu zvládla mistrně.
Další nový člen byl Oldřich Kubík, zvládl dvojroli; poprvé hráli Zdeněk Kryštof, bratři Chalupníkovi a Pavel Matuška, hráli s chutí a líbili se.
Poprvé napovídala Marie Kučerová

1985 S tímto rokem se vrátil na scénu C. K. POLNÍ MARŠÁLEK, zpěvohra E. A. Longena. 6 herců si tuto hru zopakovala, ostatní ji hráli poprvé. Premiéra byla 23. 3. v KD, režie Vlastimil Ševčík, výprava Jiří Čermák, text Zdeňka Šudomová, Marie Kučerová, maskér Bohuslav Matuška, hudba Stanislav Zána - klavír, Rudolf Ondráček – housle, hráno 2x ve Víru, 1x v Doubravníku a 1x v Rovečném
Hráli: Vladimír Hamřík (Konrád z Hötzendorfu), Jiří Kučera (oberst Přecechtěl), Jana Vilímová (baronka Přecechtělová), Jaroslava Šudomová (Američanka), Jaroslav Slezák (setník Kovalovič), Marie Hamříková (Kovalovičová), Bohuslav Matuška (hrabě Géza Terösz), Zdeněk Ševčík (npr. Ebrle), Jan Hájek (por. Hofer), Oldřich Kubík (por. Nagel), Jiří Čermák (Šebestián Katzelmacher, c. k. setník v. v.), Vlastimil Ševčík (Ignác Papperstein, feldkurát), Jana Hájková (Stella), Jana Bílková (Barborka), Stanislav Čermák (Sepl, vojenský sluha), Magda Matušková (Gustýna Přecechtělová), Zdeněk Kryštof (sluha polního maršálka)
Hrálo se v Doubravníku a Rovečném, kde O. Kubíka zastoupil Josef Šudoma – hrál dobře (O. Kubík byl na vojenském cvičení)

1988 Rok 80. výročí trvání divadelního souboru a jako vhodná se zahrála hra J. K. Tyla PANÍ MARJÁNKA, MATKA PLUKU, premiéra byla 27. 2., režie Vlastimil Ševčík, výprava Jiří Čermák, Josef Slezák, text Zdeňka Ševčíková, Marie Kučerová, maskér Bohuslav Matuška
Herci: Jiří Kučera (zeman Zápolský), Jiří Čermák (Sekáček), Vladimír Hamřík (profous), Jana Hájková (paní Marjánka), Zdeněk Ševčík (des. Vojtěch), Vlastimil Ševčík (býv. učitel Vorlický), Bohuslav Matuška (hospodský Kvasnička), Eva Humpolíčková (Liduška), Stanislav Čermák (Kilián), Jan Hájek (Jelínek), Josef Slezák (Zajíček), Oldřich Kubík (Štěpán)
Poprvé hrála Eva Humpolíčková (provd. Šenkýřová) náročnou roli Lidušky a hrála výborně
4. 3. se hrálo v Rovečném, kde se soubor setkal s vřelým přijetím, Stanislav Čermák sklízel po každém výstupu potlesk na otevřené scéně

1990 14. 4. měla premiéru veselohra se zpěvy Antonína Kincla U NAŠÍ HÁJOVNY, režie Vlastimil Ševčík, výprava Jiří Čermák, Josef Slezák, text Zdeňka Šudomová, Marta Liangovská, hudba Dana Zemanová (roz. Řehůřková) a Rudolf Ondráček, maskér Bohuslav Matuška
Hráli: Jiří Kučera (nadlesní Doubek), Pavla Chalupníková (Sylva), Jiří Chalupník (lesní adjunkt), Zdeněk Ševčík (lesní inženýr), Bohuslav Matuška (ředitel), Jana Hájková (paní Radová), Jaroslava Šudomová (Rosemarie), Jiří Čermák (hajný Paseka), Marie Viktorinová (jeho žena), Dana Vašková (Vendulka Paseková)
Poprvé hrály Pavla Chalupníková a Dana Vašková, hrály dobře a také zapadly do souboru
Mimo Víru se hrálo také v Rovečném a Nedvězím
Hudbu zvládla výborně Dana Zemanová, která nacvičila i krásné a neznámé písničky

1992 Poprvé v historii se po 2 letech hra opakovala, neboť přišlo pozvání na festival do Němčic nad Hanou (okr. Prostějov). 23. 4. se hrálo v Jimramově, kde se divadlo hrálo po 30 letech. Po skončení představení prý lidé plakali radostí a štěstím
25. 4. se hrálo v Korouhvi, kde poslední 2 písně provázeli diváci skandovaným potleskem
2. 5. se soubor zúčastnil festivalu v Němčicích n. H. Ochotníci z Víru skončili na 2. místě za domácím souborem a Dana Vašková obdržela cenu za nejlepší ženský výkon navzdory tomu, že členka poroty, pí. Zbořilová z Brna měla ke hře výhrady a mimo jiné poukazovala na nevhodnost hry atd., porotu ale asi neovlivnila

1995 Po 27 letech se režisér Vlastimil Ševčík rozhodl pro drama autorů Kolibřík – Puljanovič NÁMOŘNÍKŮV SEN. Na zdárném uvedení premiéry 25. 3. se mimo režiséra podíleli výpravou Jiří Čermák, Josef Slezák, Josef Ondra, maskér Bohuslav Matuška, text Marta Liangovská, Marie Kučerová
Herci: Jiří Kučera (Ondřej Kubát), Marie Viktorinová (Magdalena Kubátová), Veronika Janďourková (Běta Dostálová), Ladislav Stalmach (Miroslav Kubát), Jiří Čermák (Franjo Uravič), MUDr. Andrea Rejdová (Dragomíra Uravičová), Petr Liangovský (Sáva Vukovič), Aleš Čermák (Václav Racek), Petr Janďourek (Stefano Gallinaro), Bohuslav Matuška (Willy Silberstein), Oldřich Kubík (Lajos Arpád), Jiří Beneš (adm. Dušan Lazarevič), Marcela Čermáková (Julieta), Jakub Rejda (4 roky!) (Mirko, syn Dragomíry), Josef Ondra (pošťák), Zdeněk Ševčík (závodčí stráže), Zdeněk Ševčík ml., Petr Růžička (námořníci)
I pro tuto hru bylo potřeba mladé herce, kteří by rádi hráli. Tady se projevila „neodbytnost“ Vlastimila Ševčíka, který pro soubor sehnal 9 mladých tváří: Veronika Janďourková, Ladislav Stalmach, MUDr. Andrea Rejdová, Petr Liangovský, Aleš Čermák, Petr Janďourek, Marcela Čermáková, Zdeněk Ševčík ml., Petr Růžička a nesmíme zapomenout ani na čtyřletého Jakuba Rejdu, který hrál tak krásně, že dojal všechny až k slzám.
Hrálo se ještě 1. 4. v Rovečném, 22. 4. v Korouhvi, 28. 4. ve Štěpánově n. S.

1996 V tomto roce soubor uspořádal tzv. DIVADELNÍ VEČER, kde se zavzpomínalo na historii divadla ve Víru, zahrály a zazpívaly se nejpěknější písničky a také se vyprávěly veselé příhody, které se při hraní divadel staly a dostalo se i na několik scének z operety U NAŠÍ HÁJOVNY.

 23. 9. Po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 62 let dlouholetý člen souboru, pan Vladimír Hamřík. Vzpomínáme.

Od 1. 1. 2001 hraje soubor pod OÚ Vír

2001 Po pětileté odmlce, kdy se hercům začalo stýskat po divadle, se znovu sešli a rozhodli se pro nácvik komedie J. Štolby NA LETNÍM BYTĚ. Veselohra měla premiéru 10. 3. Výprava Jana Vilímová, Jiří Čermák, Josef Ondra, maskér Bohuslav Matuška, text Marta Liangovská, Zdeňka Šudomová, režijní spolupráce Jana Vilímová, Marta Liangovská, Vlastimil Ševčík. O účesy se starala Jitka Hamříková
Hráli: Marie Viktorinová (Kapičková), Stanislav Čermák (Kapička), Andrea Rejdová – Stalmachová (Míny, dcera), Marcela Čermáková – Vázlerová (Týny, dcera), Jiří Čermák (Vostrý), Bohuslav Matuška (Havelka), Veronika Janďourková (Berta), Ladislav Stalmach (dr. Česal), Jana Vilímová (Česalova matka), Jiří Beneš (hostinský), Josef Ondra (pomocník)
Hra se líbila a byla diváky vřele přijata, výborně zahrál Stanislav Čermák a Jana Vilímová, která sklízela potlesky na otevřené scéně, ovšem i ostatní herci odvedli kus poctivé práce, za což jim patří dík. Jeden bývalý herec prohlásil, že to byl herecký koncert.
Hra NA LETNÍM BYTĚ byla uvedena také 16. 3. v Jimramově, 30. 3. v Korouhvi, 31. 3. opět ve Víru, 6. 4. v Rovečném, 7. 4. ve Štěpánově
Po repríze 11. 3. Ve Víru poděkovali členové divadelního souboru nejstaršímu žijícímu členovi, panu Ladislavu Preislerovi za jeho dlouholetou činnost a zazpívali jeho píseň „Na břehu Švarcavy“.

 Taktéž bylo poděkováno i nejstarší žijící režisérce a herečce, paní učitelce Františce Mičínové. To bylo naposledy, co se s ní členové souboru sešli – zemřela 1. 10. 2001. Nezapomeneme.

 Jana Vilímová se do souboru vrátilo po delší odmlce s takovou chutí a elánem a její herecký výkon byl fantastický, jako by tušila, že je to její labutí píseň. Opustila nás navždy 25. 6. 2001 v necelých 65 letech. Pro soubor to byla velká ztráta, všichni truchlili.

2002 Po zhlédnutí divadelní hry F. R. Čecha DÍVČÍ VÁLKA v televizi se soubor rozhodl pro nastudování právě této hry. Všichni se pustili s elánem do hraní a premiéra se uskutečnila 1. 3. Celkem se DÍVČÍ VÁLKA hrála 15x. Režie Vlastimil Ševčík, výprava Jiří Čermák, Josef Ondra, maskér Bohuslav Matuška, text Marta Liangovská, Zdeňka Šudomová
Obsazení: Bohuslav Matuška (Přemysl), Andrea Stalmachová / Radka Slezáková (Vlasta), Jiří Beneš (Bivoj), Jiří Čermák (Lumír), Ladislav Stalmach (Ctirad), Stanislav Čermák (Vojen), Aleš Čermák (Okov Rakev), Josef Ondra (Mnata), Radka Slezáková / Marie Viktorinová ml. (Častava), Marie Viktorinová st. (Kazi), Marcela Vázlerová (Šárka), Veronika Janďourková (Sázava), Jana Čermáková (Vltava)
S nácvikem se začalo již na podzim 2001, vč. generální zkoušky jich bylo 18. Hru vidělo celkem na 2300 diváků.
Kostýmy ušila Marie Sadílková, dobové boty a doplňky pak vyrobila společně s Jaroslavou Šudomovou.
Na představení v Rovečném bylo tolik diváků, že se do sálu nevešli a tak starosta dostal příslib, že představení bude zahráno ještě jednou, příští den před odjezdem na představení do Nyklovic.
Do 31. 3. Hrála Vlastu Andrea Stalmachová, pro pokročilé těhotenství (čekala dvojčata) musela hraní zanechat a na její místo nastoupila Radka Slezáková. Častavu pak hrála Marie Viktorinová ml., obě nové herečky hrály dobře.
Hra všude sklízela úspěch zásluhou dobrých výkonů, výborně hrál Aleš Čermák a bravurně roli zvládla Andrea Stalmachová
Na přehlídce v Němčicích se porotě hra nelíbila, prý je to estráda, asi pro kolegiální nevraživost k F. R. Čechovi.
Podmínkou pro vystoupení v Němčicích byl písemný souhlas autora, že jeho hru může hrát jiný soubor, tak se Ladislav Stalmach rozjel do Jindřichova Hradce, kde F. R. Čech vystupoval a povolení přivezl.

 13. 10. zemřel dlouholetý člen divadelního souboru, režisér a tahoun ing. Vlastimil Ševčík. Byla to velká ztráta.

2003 Po odchodu Vlastimila Ševčíka se vedení souboru ujal Bohuslav Matuška, a v režijní spolupráci s Jaroslavou Šudomovou se vrhli do nácviku dlouho chtěné Drdovy pohádky DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT.
Zkoušet se začalo v listopadu 2002, na jednu zkoušku přišel i Zdeněk Ševčík a přinesl materiály po otci s tím, že patří souboru, jako divadelní kronika, fotografie a různé dokumenty. Z rozhovoru vyplynulo, že by si rád znovu zahrál, po delší odmlce se mu stýskalo, ovšem to už se u něho projevovala vážná nemoc. S nadšením byl přijat a dostal roli Belfegora, pekelného guvernéra. S elánem se pustil do nácviku, že určitě i pookřál a byl velmi užitečný nejen dobrými radami, ale i velkou zásluhou o rekvizity.
Hra byla zdárně uvedena 7. 3. před 270 diváky, text sledovaly Marta Liangovská a Zdeňka Šudomová, zvukové efekty Ladislav Beneš
Osoby a obsazení: Stanislav Čermák (Trepifajksl/Mates), Marie Viktorinová st. (Plajznerka), Jiří Čermák (kovář), Radka Slezáková (kovářka), Veronika Janďourková (mlynářka), Bohuslav Matuška (dr. Ichturiel/farář), Jiří Beneš (kostelník), Ladislav Stalmach (Lupino), Tomáš Vilím (kovářský učeň Honza), Marcela Vázlerová (Mančinka), Jana Čermáková, Marie Viktorinová ml., Veronika Vilímová (vesnická děvčata), Aleš Čermák (Belzebub), Roman Jelínek (Solfernus), Zdeněk Ševčík (Belfegor), Josef Ondra (Marbulius)
Celkem se hrálo 16x před 2735 diváky
V Dalečíně a Bobrové se hrálo bez opony, přestávky se ohlašovaly
V Řečici hrál Tomáš Vilím se sádrou po koleno – následek fotbalu
Hra se všude líbila a diváci byli spokojení, zvlášť dětem se líbilo, že s nimi Mates konverzoval

2004 Kvalita souboru se pomalu zvyšovala a tak nebylo jednoduché vybrat vhodnou a dobrou divadelní hru. Divácký zájem byl a je o veselohry a tak v tomto roce výborně poradila paní Zdeňka Nykodýmová z Městského divadla v Brně, která má ve Víru chatu a se souborem spolupracuje. Přivezla záznam představení a bylo rozhodnuto: Georges Feydeau BROUK V HLAVĚ.
Režie Jaroslava Šudomová, text Marta Liangovská, Zdeňka Šudomová
Hráli: Bohuslav Matuška (Viktor Champboisy/Buton), Aleš Čermák (Kamil Champboisy), Andrea Stalmachová (Marcela Champboisy), Roman Jelínek (Romain Tournel), Stanislav Čermák (Carlos Homenides de Histangua), Radka Slezáková (Luisa Homenides de Histangua), Jiří Beneš (dr. Finache), Jiří Čermák (August Ferraillon), Marie Viktorinová st./Jana Bílková (Olympia), Oldřich Kubík (Štěpán), Veronika Vilímová (Yvetta, jeho žena), Jana Čermáková/Miluše Hájková (Evženie, pokojská), Marie Viktorinová ml., Jana Čermáková, Miluše Hájková (slečny v hotelu), Josef Ondra (Baptistin)
Hra měla velký úspěch všude, kde se hrála, celkem se jednalo o 19 představení a zhlédlo ji 2810 diváků.
Všichni hráli výborně, pozoruhodný výkon podali: Bohuslav Matuška, Aleš Čermák, Andrea Stalmachová, Radka Slezáková a Roman Jelínek
Velmi obětavě pomohla Marie Sadílková s dekoracemi, kostýmy a rekvizitami, patří jí velký dík za dřinu s otočnou postelí
Největším úspěchem bylo úplné vyprodání představení v Bystřici n. P., kde profesionální divadla mají problém s nízkou návštěvností. Správce KD řekl: „Za 25 let jsem viděl téměř všechna představení, ale tohle jsem nezažil.“

 Soubor postihla velmi smutná zpráva, že 22. 2. 2004 zemřel Zdeněk Ševčík. Nedočkal se premiéry, na kterou se tak těšil, dokonce se hrou v počátcích nácviku pomáhal, bohužel, osud to změnil.

2005 Pomyslná laťka po BROUKOVI byla nasazená hodně vysoko a tak nastal zase problém, co hrát dál. Stále se nezdálo nic vhodného, a tak se se zkouškami na podzim 2004 vůbec nezačalo a teprve v lednu na návrh Stanislava Čermáka, že by mohla být vhodná a rovnocenná k předešlým hrám Thomasova CHARLEYOVA TETA. Návrh byl přijat a 18. 1. se začalo intenzivně zkoušet, 4x v týdnu včetně nedělí. Celkem se jednalo o 31 zkoušek, generálka byla 10. 3. a odehrálo se 25 představení před 3244 diváky.
Jelikož Jaroslava Šudomová měla vážné zdravotní problémy, režie se ujal Bohuslav Matuška, text Marta Liangovská, Zdena Šudomová, kostýmy Marie Sadílková, Jaroslava Šudomová
Herci: Aleš Čermák (Jack Chesney), Stanislav Čermák (Francois Chesney), Roman Jelínek (Charles Wykeham), Veronika Vilímová (Kitty Verdunová), Radka Slezáková (Amy Spettiguová), Bohuslav Matuška (Spettigue), Jiří Čermák (Fancourt Babberley), Jana Čermáková (Ela Delahayová), Marie Viktorinová st. (Dona Lucia d´Alvadorez), Jiří Beneš (Brasset), Josef Ondra (Farmer)
V Bystřici n. P. bylo po zahájení předprodeje vstupenek odpolední představení brzy vyprodáno a soubor byl požádán ještě o večerní představení, jež se také uskutečnilo; hru tak shlédlo celkem 600 diváků v jediné obci, to byl rekord souboru
Na pozvání spolku Renata z Mladějova u Moravské Třebové zahrál soubor ještě 5. 8. pro účastníky vzpomínkových oslav k uctění památky padlých v 1. světové válce. Specifikou tamního představení byly slovní vstupy diváků a uniformovaných účastníků do děje hry a následné reakce herců. S touto situací se herci vypořádali velmi dobře. Rok před tím v Mladějově jiný soubor – méně zdatný – nebyl schopen situaci zvládnout a v polovině hry skončily.

2006 Již od 18. 11. 2005 se začala zkoušet hra italských autorů Giulia Scarnicciho a Renza Tarabusiho OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNÍCH, do premiéry, vč. generálky celkem 30 zkoušek, premiéra byla 10. 2., hra se hrála 24x a vidělo ji 3260 diváků, režie Jaroslava Šudomová, text sledovaly Marta Liangovská, Zdeňka Ševčíková a Zdeňka Šudomová, kostýmy Marie Sadílková
Osoby: Bohuslav Matuška (Don Lotario Curratolo), Radka Slezáková (Simona), Andrea Stalmachová (teta Isolina), Aleš Čermák (Giacomo, řečený Gege, její snoubenec), Roman Jelínek (Remigio Caronia, snoubenec Simony), Jana Bílková (Eleonora Caroniová, jeho matka), Marie Viktorinová st. (Clelia, sousedka), Josef Ondra (Benedetto, hlídač), Ladislav Stalmach (prof. Gerolamo Lucciani), Jana Čermáková / Marie Viktorinová ml. / Marcela Vázlerová (Diana, jeho milenka), Stanislav Čermák (Aureliano Bossi de Cortes/Eduardo, jeho bratr), Jiří Čermák (strm. Esposito/Rolando Morlacchi), Jiří Beneš (advokát Pallota)
Tato hra byla velmi náročná na herce a na dokonalou znalost textu, ale byla zvládnuta dobře a byla přijata diváky s nadšením.
Poprvé se hrálo v zahraničí – na Slovensku, v družební obci regionu Bystřicko, ve Vranově nad Topľou. Soubor pobyl mezi přáteli na Slovensku 16. – 18. 6., byl vřele přijat a poznal skvělou pohostinnost tamních lidí, na kterou nelze zapomenout. Tento zájezd byl všem členům souboru velkou odměnou.

2007 Pro tuto sezonu padl los na hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha NEBE NA ZEMI. Zkoušet se začalo už 11. 12. 2006, Lehké nakonec nebylo ani obsazení jednotlivých rolí, neboť očekávaná dlouhá sezóna s více jak dvaceti představeními některé členy odradila, a tak se hledaly nové tváře. Premiéru naplánoval soubor na pátek 2. března před domácím publikem. Režie Jaroslava Šudomová, Bohuslav Matuška, text Marta Liangovská, Zdeňka Ševčíková, kostýmy a rekvizity Marie Sadílková, Jaroslava Šudomová, nácvik písně Helena Hájková
Obsazení: Roman Jelínek (Jupiter, olympský bůh), Marie Viktorinová ml. / Marie Čermáková (Juno, jeho žena), Josef Ondra (Merkur, bůh zlodějů), Jiří Beneš (Vittorio Bartolus, notář), Radka Slezáková / Marcela Vázlerová (Amaranta, jeho žena), Jiří Čermák (Caverna, velkostatkář), Marie Viktorinová st. (Catastrofa, jeho žena), Jiří Zbytovský (Camilio, jeho mladší bratr), Aleš Čermák (Horacio Darda, kněz Jupiterův), Stanislav Čermák (Scipio Calaber, kostelník), Bohuslav Matuška (rakvář), Jana Bílková / Jana Čermáková (sousedka)
Do souboru přibyli noví členové, Jiří Zbytovský a Marie Čermáková
Jana Čermáková narychlo nazkoušela za Jana Bílkovou roli sousedky a v několika představeních ji zaskakovala
Hru ozvláštnila závěrečná píseň „Nebe na zemi“ s hudbou Jaroslava Ježka, představení i díky tomu sklidilo velký úspěch, celkem se hrálo 23 představení

2008 V tomto roce byla vybrána klasická francouzská fraška SLAMĚNÝ KLOBOUK od Eugéna Labiche. Režie se ujala nejprve Jaroslava Šudomová, kterou po návratu z lázní vystřídal Bohuslav Matuška, text sledovala Marta Liangovská a Zdeňka Ševčíková, kostýmy a scéna Marie Sadílková, Jaroslava Šudomová, hudba Eliška Sysová, Tereza Buršíková
Obsazení: Roman Jelínek (Fadinard), Jiří Beneš (sluha Felix), Jiří Čermák (Vezinet), Aleš Čermák (Emil), Oksana Bílková (Luisa), Stanislav Čermák (Nonacourt), Ladislav Stalmach (Bobin), Radka Slezáková / Marie Čermáková (Helena), Marie Viktorinová ml. / Veronika Vilímová (Klára, modistka), Aleš Kozáček / Roman Jelínek ml. (Tardiveau), Marie Viktorinová st. (baronka de Champigny), Jiří Zbytovský (generál), Jana Čermáková / Irena Matějková (La Goulue), Josef Ondra (sluha u baronky), Bohuslav Matuška (Beauperthuis), Jana Bílková (teta Jiřina), Karolina Čermáková, Aneta Vázlerová (družičky)
Premiéra byla 7. 3. a následovalo dalších 25 představení
Soubor se znovu rozrostl o několik nových členů: Eliška Sysová, Tereza Buršíková, Oksana Bílková, Irena Matějková (Unčín), Aleš Kozáček (Rovečné) a hrály i děti stálých členů souboru Karolina Čermáková a Aneta Vázlerová

2009 Ochotníci se znovu vrátili k dílu Georgese Feydeaua a po předešlém úspěchu tentokrát zvolili hru TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU, režie Bohuslav Matuška, text Zdeňka Ševčíková, Zdeňka Šudomová, Marie Sadílková, hudba Eliška Sysová, kostýmy a scéna Marie Sadílková a Jaroslava Šudomová
Herci: Radka Slezáková - Skoumalová / Veronika Vilímová (Lucette Gautier), Veronika Janďourková / Marie Viktorinová st. (baronka Duvergerová), Marie Viktorinová ml. / Marie Čermáková (Viviane), Oksana Bílková / Irena Matějková (Marcelina), Jana Bílková (Nini), Aleš Čermák (Bouzin), Bohuslav Matuška (generál Irrigua), Roman Jelínek (Bois-d´Enghien), Stanislav Čermák (Chenneviette), Jiří Čermák (Fontanet), Ladislav Stalmach (Firmin), Roman Jelínek ml. (Antonio), Jiří Zbytovský (Jean), Josef Ondra (Emil), Eliška Sysová / Aneta Vázlerová (květinářka)
Premiéra byla 27. 3. a sezona byla „pokusně“ rozdělena na část jarní a podzimní, během níž bylo odehráno na 25 úspěšných představení
Příjemným překvapením byl výkon nejmladších herců – Romana Jelínka ml., Elišky Sysové a Anety Vázlerové

2010 I v tomto roce ochotníci připravují nové představení. Jedná se o u nás nepříliš známou hru mladého francouzského autora Patricka Haudecoeura VALČÍK TUČŇÁKŮ. Hra vychází z nejlepších tradic francouzské komedie, je plná absurdních postaviček, hudebních čísel a písní. Premiéra se chystá na 12. 3. a jako vždy je velký zájem i v okolních obcích, znovu je zamluveno asi 20 jarních termínů
Herci: Bohuslav Matuška (Morini), MUDr. Andrea Stalmachová (Clarissa, jeho žena), Radka Skoumalová / Marie Čermáková (Anabella, jeho dcera), Stanislav Čermák (hrabě Jean-Patrick de Lagardiere), Roman Jelínek (Florin Moselle), Aleš Čermák (Gusse), Oksana Bílková / Marie Viktorinová ml. / Marcela Vázlerová (Lorella, jeho sestra), Jiří Čermák (Kajetán, sloužící), Roman Jelínek ml. a Eliška Sysová (Paul a Paulette), Josef Ondra (Josefína, gorila)

Dětské divadlo

Dohledáno:
10. 12. 1911 Sbor učitelský nacvičil se školní mládeží výpravnou báchorku ZLATÝ PÁS o 3 jednáních od M. Woráčkové. Citace ze školní kroniky: Dne 10. prosince s úplným zdarem na jevišti odporu Národní jednoty v místnosti Fr. Vaška sehráno velmi pěkně představení toto. Návštěva byla velmi četná, místnost přeplněná, takže mnozí ani do ní se nedostali.

Dohledáno:
30. 11. 1913 Sehráno dětské představení KRAKONOŠ v režii G. Sommera. Pohádka o 4 obrazech od B. Plumlovské. Divadlo sehráno velmi zdařile v místnosti Ant. Holého č. 21. Opakováno 2. 12. 1913. Celkový posudek byl velmi pochvalný, až lichotivý. Čistý výnos z divadla činil 76 Kč 35 hal.
Herci: Olga Fučíková, Emilie Havlová, Josef Navrátil, Antonín Šauer, Čeňka Navrátilová, František Herník, Jindřiška Šenkýřová, Marta Šťastná, Františka Nykodýmová, M. Navrátilová, Růžena Navrátilová, Marie Gregorová, Blažena Kadlecová, B. Sadílková, František Skoumal, František Matuška, František Šmerda, Žofie Navrátilová, Ludmila Halvová, František Čermák, František Navrátil, B. Hamerský, Josef Matuška

1921/22 Nesmíme však zapomenout ani na dětská divadelní představení. Ve školním roce 1920/21 zahráli žáci divadelní hru ČAROVNÝ PROUTEK v místnosti Albíny Navrátilové, č. p. 21, dnes u Záviských. V tomtéž roce a v téže místnosti byla nacvičena a sehrána hra se zpěvy ŠTĚDRÝ VEČER PO PĚTI LETECH

1922 Jak psáno ve školní kronice, sehráno divadlo JIŘÍKOVY HOUSLE, více neuvedeno.

1923/24 V tomto školním roce byla sehrána dokonce 3 divadelní představení. První hra byla JEDEN ZA DRUHÉHO, druhá hra měla název KNĚŽNA KAZI a 21. 12. 1924 byla uvedena třetí divadelní hra BLÁHA ŠVIK, NEŠŤASTNÝ ŠVEC od Františka Kňourka, vybralo se 415,95 K.

1925 24. 12. sehráli žáci 3. třídy divadelní představení BERÁNKU, OTŘES SE

1927 O Velikonocích sehrály školní děti pod vedením učitele Josefa Navrátila v rámci slavnosti Červeného kříže hry POKLAD a DVĚ MARIČKY.

1929 14. 4. sehrály děti divadelní hru VZKŘÍŠENÍ v rámci mírové slavnosti Červeného kříže

1931 17. 5. sehrály školní děti hru FRANTÍKOVY TRAMPOTY pod vedením učitele Jaroslava Laxera

1932 26. 12. se představily školní děti hrou VÁNOČNÍ ZEMĚ od Františka Weniga, hrálo se v Chatě

1933 S dětmi byla nacvičena a zahrána divadelní hra HONZA V ZAKLETÉM ZÁMKU od Plumlovské, premiéra byla 24. 6.

28. 10. byla zahrána divadelní hra, v které hrály děti i dospělí HVĚZDIČKA SVOBODY

1934 Na přání rodičovského sdružení sehrály děti 24. 6. hru BLÁHA ŠVIK, NEŠŤASTNÝ ŠVEC. O její nacvičení se postaral učitel Ferdinand Řičánek. Představení sklidilo nadšení a pochvalu obecenstva.

16. 12. sehrály děti vírské školy divadelní hru UZDRAVENÁ PRINCEZNA od Jar. Neumana.
Dětské divadlo po r. 1945

1946 V květnu obecná škola nacvičila divadelní hru Jaroslava Průchy MAMINČINO SRDCE. Představení se zúčastnila komise s inspicienty Jarošem a Šajnarem, která představení pochválila, režie Františka Mičínová, která hráli i hlavní roli, zpěvy nacvičil učitel František Záviský

1950 7. 5. žáci střední školy předvedli obecenstvu divadelní hru HESLO SANTA MARIA

1956 V prosinci byla zahrána pohádka H. Ch. Andersena SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, opakována byla v březnu 1957, režie Františka Mičínová
Hráli: Marie Dědičová (Sněhová královna), Miroslava Peterková (Gerda), Josef Nunvář (Kaj), Zdeněk Vavříček (obchodní rada), Luděk Jaroš (pohádkář), Květa Skoumalová (babička), Jana Hamříková (atamanka)
Celkem účinkovalo asi 60 dětí, divadelní kroužek získal v okresní soutěži 1. místo.

1957 70 dětí hrálo v POPELCE 8. 12., režie Františka Mičínová
Popelku hrála M. Košíková, její otec J. Čermák
Pro 30 holubiček ve hře ušila křídla paní Bartoňová

1958 Pohádku O ZAKLETÉ PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE zahrály děti místní školy 20. a 21. 12., režie Františka Mičínová
Hráli: Ladislav Juránek (princ), Eva Záviská (Zlatovláska), Štěpánka Hauptová, Zdena Kratochvílová, Josef Nunvář, Anna Skoumalová, Stanislava Hamříková, František Šindler, Františka Mičínová (čarodějnice), Zdeňka Krejčová, Ladislav Svoboda, D. Štouračová, H. Štouračová, J. Mičín
Františka Mičínová hrála čarodějnici tak dokonale, že bojácnější děti začaly plakat

1959 Pohádku M. Stehlíka PERNÍKOVÁ CHALOUPKA byla zahrána 13. 12., režie Františka Mičínová
Hráli: Jan Mičín (Jeníček), Marie Vodičková (Mařenka), Renata Hamříková, Josef Žila, František Šindler, Slávek Zána, J. Navrátil, V. Kučerová, V. Matušková, celkem hrálo 90 herců

1961 Pod vedením Františky Mičínové se hrály dvě pohádky: 5. 3. STŘÍBRNÁ STUDÁNKA
Hráli: Jan Mičín, Renata hamříková, H. Šikulová, H. Štouračová, M. Mičínová, M. Knapová, Zdena Chvátalová
9. 12. v druhé pohádce ČERT BELÍNEK
Hráli: Stanislav Čermák, Baška Hamříková, Zdena Krejčová, M. Mičínová, M. Mareček, Jan Mičín, Helena Štouračová, J. Haklová, M. Nunvářová, A. Sadílek, František Houdek

1962 POHÁDKA O HONZOVI A PRINCEZNĚ ZLATOVLÁSCE se hrála v dubnu, režie Františka Mičínová

1964 V prosinci režírovala Františka Mičínová pohádku SESTRY A RŮŽE

1971 Františka Mičínová režírovala i pohádku SNĚHURKA A 7 STATEČNÝCH MUŽÍČKŮ, která se hrála v březnu

1972 Františka Mičínová režírovala pohádku KAŠPÁRKOVY ČERTOVINY, hrála se v březnu
Hráli: Ivana Hájková, Zdena Júnová?, Zdeněk Ševčík, Eva Zemanová, Jiří Šejnoha

1980 Po 7 letech opět ožila dětská divadelní scéna hrou ČÁRY MÁRY FUK v režii Jaroslavy Šudomové a Dagmar Pavlíkové, text Olga Zmrzlá, hrálo se 19. 4.
Hráli: Jaroslav Preisler, Dana Vašková, Eva Švoncová, Romana Sýsová, Jiří Záviský, Eva Olivová, Miloslav Sys, Pavel Nunvář, J. Havlíčková, Marcela Havlíčková, Jiří Šudoma, Miluše Havlíková, Marek Hložek, Edita Bílková, Irena Čermáková, Marcela Žilová, Pavla Chalupníková, Ilona Havlíčková, Kamila Čermáková, Ludmila Švancarová, Alena Sysová, Soňa Navrátilová, Dita Havlová, Stanislav Hamerský, Dana Čípková, Robert Bílek, Miloslav Šenkýř, Eva Humpolíčková

1981 7. a 8. 3. děti zahrály pod vedením Jaroslavy Šudomové hru JAK DĚTI ZACHRÁNILY SVĚT od Jaromíra Sypala
Hráli: Petr Havlík (Honza), Dana Vašková (Kulihrášek), Ilona Chalupníková (princezna), Jaroslav Preisler (král), Eva Olivová, Marcela Havíčková, Miluše Havlíková, Jiří Šudoma, Iveta Šudomová, Ilona Štyndlová, Vladimír Kolář, Kristýna Havlíčková, Pavla Čípková, Dita Havlová, Kamila Čermáková

1982 ČERT A KÁČA byla pohádka, kterou zahrály děti 6. a 7. 3. pod vedením paní učitelky Dagmar Pavlíkové, na harmoniku hrál Slávek Zána
Hráli: Hana Chalupníková (Káča), Oldřich Švonc (Jíra), Jiří Zána (čert), Petr Šenkýř (pán), Jitka Štoudová (Luciper), Radek Ambrož, Soňa Navrátilová, Miluše Havlíková (chasníci), Lenka Šudomová, Blanka Černická, Eva Chalupníková, Hana Ondráčková, Marcela Žilová, Eliška Klujová, Zina Hazuchová, Pavla Chalupníková, Marcela Havlíčková, Dita Havlová, Ilona Kubášková, Romana Matušková, Jitka Štoudová, I. Hřebíčková, Alice Matušková, Petra Matušková, Lenka Chalupníková, Jana Havlová (chasa), Pavel Matuška, Tomáš Matuška, Pavel Roman, J. Navrátil, David Hamerský, Jaroslav Skoumal, Zdeněk Havel, Zdeněk Houdek, Radim Kolář

1983 Hra KOZA V MLÉČNÉ DRÁZE od Jiřího Toťa se zalíbila Jaroslavě Šudomové, a proto ji 2. 4. Spolu s dětmi předvedla rodičům a divákům v KD
Obsazení: Tomáš Matuška (kosmonaut), Pavla Chalupníková (koza), Edita Bílková (kosmonautka), Ivan Říha (pes), Miluše Havlíková (kočka), Hana Ondráčková (kocour), Jiří Šudoma (čaroděj Karambol), Radek Ambrož (robot Hedvika), Radim Kolář, Marcela Žilová, Petra Matušková, Lenka Šudomová, Irena Ondráčková, Hana Košíková, D. Havlíčková, Dana Valachová, Zina Hazuchová, Ilona Štoudová, Alice Matušková, Blanka Černická, Ilona Houdková, Lenka Chalupníková, Romana Matušková, Eva Chalupníková, Jana Havlová
Hrálo se 2x ve Víru, 2x v Rovečném, 1x v Bystřici n. P.

1985 Jaroslava Šudomová vybrala hru Bedřicha Zelenky ELCE PELCE DO PEKELCE, 9. 3. byla hrána ve Víru, na domácí scéně se hrála 2x, 27. 3. na Dolní Rožínce, 2. 4. v Rovečném, 24. 4. v Bystřici n. P.
Hráli: Tomáš Matuška (Honza Mydlil), Dana Valachová (Královna), Ivan Říha (Král), Lenka Šudomová (princezna), Dáša Pospíšilová (Elce), Zdeněk Ševčík (Pelce), Petr Liangovský (Belzebub), Marcel Kučera, Marek Matuška, Jiří Viktorin, Vít Skoumal, Lukáš Viktorin, Miloš Matuška, Jiří Liangovský

1986 CESTA KOLEM SVĚTA ZA 77 DNŮ od J. Mlejnka, režie Jaroslava Šudomová, hra se predvedla 29. 3. ve Víru, dále se hrála ve Štěpánově n. S., Rovečném, Bystřici n. P. a Žďáru n. S.
Hráli: Jiří Šudoma, Tomáš Matuška, Eliška Klujová, Alice Matušková, Edita Bílková, Dana Valachová a jiné děti z vírské ZŠ

1987 V tomto roce nacvičila Jaroslava Šudomová 2 pohádkové hry: nejprve od H. Ch. Andersena SNĚHOVÁ KRÁLOVNA a HODINY S KUKAČKOU od Sofie Prokofjevové
Obě hry se hrály v jednom představení a účinkovaly v něm děti z místní ZŠ

1988 5. 3. byla zahrána hra U NÁS V HOLOUBKOVĚ, režie Jaroslava Šudomová, hrálo se 2x ve Víru, 1x v Uherském Brodě, 1x v Bystřici n. P.
Hráli: Zdeněk Ševčík, František Navrátil, Marie Sadílková, David Matuška, Pavel Sadílek, Lenka Češková, Petra Kuchaříková, Jarmila Řehořová, Darina Štyndlová, Lucie Valachová, Petra Dudková, Slávek Matuška, Klára Havlíčková, Martin Dědič, Veronika Šauerová, Dagmar Pospíšilová, Jana Bělehradová, Irena a Hana Ondráčkovy, Dana Valachová, Jiří Šudoma, Lenka Šudomová, Blanka Černická, Pavel Matuška, Marcel Kučera, Marcela Čermáková, Jana Havlová

1989 BLEDĚMODRÝ PETR, tak se jmenovala hra, kterou žáci nacvičili a uvedli 18. 3. pod vedením Jaroslavy Šudomové
Hra byla uvedena k 80. výročí dětského divadla ve Víru
Hráli: David a Slávek Matuškovi, Jiří Šudoma, Lenka Šudomová, Irena Ondráčková, Blanka Černická, Veronika Sýsová, Petr Zána, Petra Kuchaříková, Lenka Češková, Eva Kučerová, Klára Havlíčková, Petra Klujová, Dagmar Dospíšilová, Hana Košíková, Marcela Čermáková, Dana a Lucie Valachovy, Lenka Žilová

1994 16. 4. na motivy knihy Hynka Jurmana „Pernštejnský tis“ vybrala a předvedla Jaroslava Šudomová tři příběhy KOBYLÍ SKÁLA, POKLAD V JASÍNKÁCH a HEJKAL NA AUŠPERKU, hrálo se 2x ve Víru, 2x v Rovečném, 2x v Bystřici n. P.
Hráli: Zdeňka Horká, Magda Sadílková, Petr Sadílek, Radek Mazač, Ivana Navrátilová, Lukáš Houdek, Lenka Žilová, Andrea Hamříková, Petr Kotlán, Lenka Janoušková, Marie Ondrová, Nela Hájková, Michaela Klusáková, Eva Štouračová, Marie Štouračová, Marie Zemanová, Vlasta Navrátilová, Luděk Navrátil, Ivana Švancarová, Filip Rejda, Vojtěch Klusák

1996 ŠKOLA TROCHU JINAK byla hra, kterou předvedly děti 27. 4. pod vedením učitelky Jaroslavy Šudomové, hudba Helena Hájková a Jaroslava Šudomová, mimo Víru divadlo zhlédli také v Sulkovci, Dalečíně, Pardubicích, 2x v Bystřici n. P. a na Dolní Rožínce
Hráli: Milena Slezáková (Honza), Michaela Klusáková (princezna), Nela Hájková (král), Lenka Fialová (bubeník), Eva Štouračová, Vojtěch Klusák, Lenka Janoušková (dvořané), Marie Zemanová (dvořan/maminka), Alena Kilingerová, Veronika Vilímová, Lucie Laštovičková, Magda Sadílková (princové), Sandra Satrapová (skřítek), Soňa Jančíková, Kateřina Matějová (tanečníci)
Na flétny hrály Marie Zemanová, Lucie Laštovičková, Veronika Vilímová, Magda Sadílková
Představení bylo složeno ze dvou částí – v první děti hrály na flétny, ve druhé sehrály představení O ČERNÉ SKÁLE od Vlastimila Ševčíka.

-----
Divadelní představení
V době před válkou působily v obci dva soubory – Vlnap (továrna) a Ingstav (stavba přehrady). Následně uvádím seznam pouze prvních divadelních představení, která se v obci sehrála.
Tabulka 1 Seznam divadelních her Rok Název divadelní hry Rok Název divadelní hry
1908
Třetí zvonění
1924
Paní revírníková a její tóny
1909
Štědrý večer
1924
Paní revírníková a její vnoučata
1910
Naši furianti
1924
Devět křížů nad Domašovem
1910
Maryša
1924
V nížině
1914
Zápas o nevěstu
1925
Pomněnky
1917
Gazdina roba
1925
Cikánčin svatební závoj
1919
Vesnický mučedník
1926
Kráska ze Šumavy
1921
Honba za ženichem
1926
Z českých mlýnů
1922
Maryša
1927
Tulácká krev
1922
Kříž u potoka
1927
Chudý písničkář
1923
Potkalo ji štěstí
1927
Láska si nedá poroučet
1923
Debora
1927
Vesnický mučedník
1923
Poklad
1928
Myslivecká latina
1924
Zuzančin pan kaprál

Z uvedeného seznamu lze vidět, že byl ochotnický sbor se svými hrami úspěšný a velice aktivní. V dnešní době se hraje pouze jedno divadelní představení ročně. Přesto má veliký úspěch nejen mezi rodáky Víru, ale také v okolních vesnicích, kde sbor vystupuje. Z posledních deseti let lze uvést představení Dívčí válka (pro velký úspěch se muselo v Rovečném hrát dva dny po sobě), dále pak Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert z roku 2003, v roce 2004 to bylo představení Brouk v hlavě, v roce 2005 Charleyova teta, v roce 2006 Otcové se rodí ve skříních, roku 2007 to byla hra Nebe na zemi, v roce 2008 fraška Slaměný klobouk, roku 2009 hra Taková ženská na krku, 2010 Valčík tučňáků, minulý rok Doba kamenná a letos Hrátky s čertem.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':