Databáze českého amatérského divadla

Texty: ZÁVODSKÝ, Vít: Odešla brněnská teatroložka. Nekrolog - Alena Kalábová (1938-2011)

Nekrolog. Literární příloha /17. ročník/ buletinu KAM v Brně...55. roč., č. 11, listopad 2011.

Na prahu nynější divadelní sezony, po statečném zápasu s několika těžkými chorobami, zemřela v Brně ve věku 73 let teatroložka a všestranná kulturní pracovnice Mgr. Alena Kalábová.
Po maturitě na gymnáziu Křenová a následných vysokoškolských studiích jiných oborů se jakožto absolventka divadelní vědy (1971) na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykovy) věnovala řadu desetiletí především odborné péči o rozvoj amatérského divadla jižní Moravy; ta totiž zejména v dusné sedmé a poněkud uvolněnější osmé dekádě minulého století byla v celorepublikovém rámci zásluhou mnoha vyspělých souborů doslova líhní rozličných experimentálních jevištních aktivit. Iniciativní a obětavý přístup A. Kalábové k této oblasti (oficiálními institucemi a stranickými orgány podezíravě sledované) uplatnil se postupně ve významných funkcích, mj. vedoucí oddělení ZUČ na Městském kulturním středisku, ředitelky OKVS (spadal pod ni např. proslulý klub Horizont na Lesné) nebo předsedkyně Krajského poradního sboru pro amatérské divadlo a umělecký přednes. Teoreticky spolehlivě fundovaná i vlastními hereckými či literárními zkušenostmi vybavená, a tudíž respektovaná metodička svým resortům nikdy nešéfovala z kancelářských zákulisí: pilně se zúčastňovala četných, tehdy pravidelně pořádaných a pečlivě organizovaných místních, okresních, krajských, regionálních i národních přehlídek a postupových soutěží; ráda pracovala v jejich porotách (jednotlivé inscenace se zpravidla hodnotily veřejně vzápětí po odehraném představení), radila na různých kurzech a školeních, nezištně pomáhala konkrétním renomovaným i vznikajícím kolektivům. Stále znovu vyvstávající zapeklité situace dokázala řešit pohotově a vstřícně, s příznačným taktem, vtipem a ironií. Nejeden divadelník dnes už starší generace s uznáním vzpomene, že právě s jejím přispěním se v našem městě a v širokém okolí úspěšně prosazoval trend systematické spolupráce amatérských nadšenců s profesionálními dramaturgy, režiséry, herci, výtvarníky nebo hudebníky, který několik profilových souborů přivedl až k účasti i prestižním oceněním na Jiráskových Hronovech. A. Kalábová spolupracovala také s dabingem brněnského televizního studia nebo v posledním období na přednáškové činnosti Výboru národní kultury.
Rodina a nejbližší přátelé rozloučili se s Alenou Kalábovou podle jejího přání nikoli na pohřebním obřadu, nýbrž neokázalým vzpomínkovým setkáním pod portrétem, vytvořeným kamarádkou, akademickou malířkou Věrou Fridrichovou.
Vít Závodský

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':