Databáze českého amatérského divadla

Texty: DRTINA, Michal: 61. Loutkářská Chrudim 2012, propozice.

61. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
29. června - 5. července 2012, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim
prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a občanské sdružení Společnost amatérské divadlo a svět.I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
61. Loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.


III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací
a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek.

Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.

Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:

• pořadatel musí do konce listopadu 2011 informovat odpovědného pracovníka
NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
• všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady
NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
• postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace;
• členem odborných porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
• navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.


IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.

Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 61. loutkářské Chrudimi 18. dubna 2012
na adresu:

NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
e-mail: drtina@nipos-mk.cz

tyto požadované podklady:

1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
2. zvláštní zprávu obsahující:
a. název přehlídky, která inscenaci doporučila;
b. informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti - jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
c. doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
d. jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci a pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.
Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011

Kontaktní adresa:
NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, mobil: 606 644 294,
e-mail: drtina@nipos-mk.cz, web: www.artama.czKRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2012


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha 37. festival pražských amatérských loutkářů
30. 3.–1. 4. 2012
Divadlo Karla Hackera, Praha-Kobylisy, Klapkova 26,
tel.: 284 681 103, 284 684 238, e-mail: info@divadlokh.cz
Kontakt: JUDr. Petr Slunečko, Za Sadem 213,182 00 Praha 8 - Březiněves,
tel.: 283 910 024 (byt), 732 926 612


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha - 8. pražský Tajtrlík
23.–25. 3. 2012
Divadlo Frydolín, Praha-Hostivař
Kontakt: Petra Šikýřová, Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15
tel.: 602 974 854, e-mail: petardab@seznam.cz


JIHOČESKÝ KRAJ
47. Skupovy Strakonice
22.–24. 3. 2012
Kontakt: Eva Dresslerová, Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice,
tel.: 383 311 530, 383 311 537, 724 022 641, Dana Skoupilová, tel.: 602 106 130,
e-mail: meks@strakonice.cz


PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plzeň - 8. pimprlení
31. 3.–1. 4. 2012
Divadlo Dialog, Plzeň
Kontakt: Občanské sdružení JOHAN, Jana Wertigová, DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň,
tel.: 775 131 309, e-mail: johan.c@seznam.cz


ÚSTECKÝ KRAJ
Louny - regionální loutkářská přehlídka
31. 3.–1. 4. 2012
Kontakt: Stanislav Drobný, Stálé divadlo v Lounech, Štefánikova 1894, 440 01 Louny,
tel.: 777 108 000 nebo Jiří Dragoun, tel.: 602 743 649
e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz, www.loutkové-divadlo.cz


LIBERECKÝ KRAJ
XXII. turnovský drahokam
16. 3.–18. 3. 2012
Městské divadlo Turnov, Trávnice 670
Kontakt: Petr Záruba, Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov,
tel.: 481 357 270, 481 325 306 (byt), 732 617 134
e-mail: (jen v nutném případě) divadlo.nazidli@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové - postupová přehlídka loutkářských souborů a dětských loutkářských souborů
13.–15. 4. 2012
Divadlo DRAK
Kontakt: Naďa Gregarová, IMPULS, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622, 773 133 743, fax: 495 546 560
e-mail: gregarova@vsvd.cz, web: www.vsvd.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim
24.–25. 3. 2012
Divadlo Karla Pippicha
Kontakt: Libor Štumpf, Slovenská 398, 537 05 Chrudim,
tel.: 602 933 649, e-mail: lstumpf@seznam.cz, www.chrudimka.cz/ahoj


KRAJ VYSOČINA, JIHOMORAVSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ
Třebíč - 46. třebíčské loutkářské jaro
31. 3–1. 4. 2012
Kontakt: Miroslava Čermáková, Městské kulturní středisko, Masarykovo náměstí 1323, 674 01 Třebíč,
tel.: 568 610 030, 777 746 997, 604 154 807, e-mail: m.cermakova@mkstrebic.cz


MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Opava - Opavská rolnička
30. 3.–1. 4. 2012
Kontakt: Jana Vondálová, Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava,
tel.: 553 615 609, 604 558 428, e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':