Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Nový Bor, Dospělí dětem 2011, propozice

DOSPĚLÍ DĚTEM 2011 NOVÝ BOR

29. ROČNÍK KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA PRO DĚTI
27. – 29. května 2011, Nový Bor

PROPOZICE

Přehlídku pořádají z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a Libereckého kraje, NIPOS-ARTAMA Praha, město Nový Bor, Kultura Nový Bor, s.r.o. ve spolupráci s divadelním spolkem NOPOĎ Nový Bor.
Hlavním organizátorem je Kultura Nový Bor, s.r.o..

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Přehlídka DOSPĚLÍ DĚTEM je koncipována jako krajská soutěžní přehlídka s postupem na Popelku Rakovník a současně jako dílna divadla pro děti. Zúčastnit se mohou amatérské divadelní soubory dospělých s inscenacemi pro děti. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznávání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.

Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.
V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace. Podle možností budou realizovány tematické semináře.

II. VYMEZENÍ ÚČASTI DIVADELNÍCH SOUBORŮ A JEJICH INSCENACÍ
Pro uvedené programové části platí, že do programu nemohou být zařazeny inscenace vycházející z textové předlohy, která je průkazným brakem. Ve většině případů se toto ustanovení týká divadelních realizací tzv. moderních pohádek (odvozenin klasických pohádek), pro něž je charakteristické svévolné nakládání s pohádkovými motivy a jejich kombinování bez toho, že by toto počínání přinášelo novou kvalitu a výsledek nepopíral nejvlastnější smysl pohádky jako slovesného druhu, jeho archetypálnost a v něm obsažené vzorce chování a jednání. Toto omezení se netýká skutečných moderních pohádek reprezentovaných u nás jmény např. Josefa Čapka, Jana Wericha apod.
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti.
Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.
Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu praktické režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky, která umožní realizaci výběru inscenací pro národní přehlídku POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

S přihláškou ( evidenčním listem ) je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:
• osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;
• textovou předlohu inscenace;
• slovo o souboru do programové brožury;
• slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;
• fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

Uzávěrka doručení přihlášek je 25. 3. 2011.

Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.

III. ROZHODNUTÍ O PROGRAMU POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY
Program přehlídky stanoví programová rada postupové přehlídky. Přednostně budou zařazeny inscenace z Libereckého a Ústeckého kraje z ostatních krajů na základě pořadí přihlášek doručených k termínu.

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.
Novoborská přehlídka počítá s nejvýše osmi inscenacemi, z toho maximálně se sedmi v soutěžním programu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
DOSPĚLÍ DĚTEM se uskuteční v Městském divadle Nový Bor.
Se soubory zařazenými do programu přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Novém Boru (Za smlouvu je též považován řádně vyplněný evidenční list). Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit (hradíme cestovné a ubytování).
Soutěžní představení bude hodnotit odborná porota. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a budou vyhlášena případná doporučení do užšího výběru nejlepších inscenací k účasti na NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO DIVADLA PRO DĚTI POPELKA 2011 Rakovník.
Odborná porota postupové přehlídky Dospělí dětem 2011 má právo doporučit k výběru neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí na POPELKU 2011.

Zdeněk Rejna
ředitel přehlídky
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.