Databáze českého amatérského divadla

Texty: Pacov, Jednota divadelních ochotníků, repertoár 1859–1918

Seznam repertoáru Jednoty divadelních ochotníku v Pacově v letech 1859–1918.
V roce 2008 zpracovala Markéta Mohlová jako přílohu své bakalářské práce:
České ochotnické divadlo v Pacově v letech 1859–1918


1859
Theodor Flamm: Rekrutýrka v Kocourkove
Alexandr Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit

1860 – 1867
Carl August Görner: Vychovatel v čepci
Carl August Görner: Manžel bez ženy
Karel Sabina: Dedkuv kalmuk
Jan Neruda: Ženich z hladu
Gustav Heinrich Puttlitz: Damoklův meč
Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk
Jail Bond Premarey: Doktor Robin
Josef Jireček: Tajemné psaní
Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku
Jan Neruda: Prodaná láska
Doktor Žvanil

1868
13. dubna – Leopold Feldmann: Jen zdvořile
26. dubna – Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku
Od něho
Roderich Julius Benedix: První den po svatbě
26. června – Josef Kajetán Tyl: Muka chudé ženy
19. července – Hadrník parížský
9. srpna – Václav Kliment Klicpera: Rohovín Ctverrohý
23. srpna – Roderich Julius Benedix: Vezení
13. září – Josef Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo

1869
29. března – Václav Kliment Klicpera: Veselohra na mostě
Josef Kajetán Tyl: Muka chudé ženy
Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku
Vrahové ve městě
Alexandr Fredro: Pan Čapek
Carl August Görner: Převržená slánka
Jan Nepomuk Štěpánek: Octár

1870
Jan Nepomuk Štěpánek: Cech a Nemec
Friedrich Kaiser: Dareba
Rudolf Kneisl: Chudý písničkář

1873
Josef Wenzig: Gorila
Pan strýček
Eugéne Labiche: Tak se chytají vrány
František Pravda: Král Liliputánský

1874
Strobl Kisfaludi: Klín klínem - dvakrát
Daniel Ulrich: Eleonora - dvakrát
Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě
Karel Sabina: Maloměstské klepy
Gruber: Farář z Podlesí
Dvě postele v jednom pokoji
Emil Pohl: Pan farář a jeho podomek

1875
Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk
Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Nemec
Galejní otroci
Johann Nepomuk Nestroy: Rozpustilí kluci ve škole
František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí
Hugo Müller: Na nádraží
Louis Thiboust: Sklenice čaje
Marc Michel: Bengálský tygr
František Věnceslav Jeřábek: Služebník svého pána

1876
Josef Jiří Kolár: Tři faraonové
Karel Sabina: Inserát
3. září – Ladislav Kolovrat: Na rozcestí
Alexandr Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit
24. zárí – Gruber: Farář z Podlesí
30. zárí – Josef Štolba: Krejčí a švec
4. října – František Pravda: Král Liliputánský
13. listopadu – Charlotte Birch Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský
10. prosince – Roderich Julius Benedix: Nežné příbuzenstvo
26. prosince – Proces
Karel Simeon Macháček: Ženichové
Malé švadleny
Rebec: Dráteníci
Louis Thiboust: Sklenice čaje
Josef Jiří Kolár: Tři faraonové
Zlato a láska
Augustin Eugéne Scribe – Ernest Legouvé: Boj s dámami
21. května – Václav Kliment Klicpera: Loupež
3. června – Václav Kliment Klicpera: Loupež
29. srpna – Alexandr Fredro: Dámy a husaři
13. srpna – Gerardin: Pokuta ženy
Milošová – Körschnerová: Chtěla mít hrdinu
18. srpna – Václav Žížala Donovský: Božena Borotínská
1. listopadu – Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě
2. prosince – Ignaz Winzenz Friedrich Castelli: Sirotek a vrah
27. prosince – Roderich Julius Benedix: První den po svatbě
Karel Sabina(?): Dědkův kalmuk

1878
13. ledna – Statek Lhota
31. března – Pan režisér
Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý
22. dubna – Musí na venek
srpen – Daniel Ulrich: Eleonora
8. září – Kdo vítězí
8. prosince – Augustin Eugéne Scribe: Pst!
26. prosince – Kořenovský: Starý manžel

1879
25. března – Karel Tůma: Žertva na Balkáně
14. dubna – Carl August Görner: Manžel bez ženy
Ernest Blum: Marie, dcera pluku
6. listopadu – Salomon Hermann Mosenthal – Josef Mikuláš Boleslavský: Svatojánský dvur
Kytka

1880
4. ledna – Octave Feuillet: Akrobati
Ostrouhali
14. března – Jean Baptiste Poquelin Moliére: Lakomec
1881
2. ledna – Kazimír
23. ledna – Josef Štolba: Jenom ne písemně
Emanuel Züngl: Krevní msta
18. dubna – Josef Kajetán Tyl: Slepý mládenec
4. září – Karel Tůma: Žertva na Balkáně
13. listopadu – George Sandová: Vesničané
26. prosince – Josef Kajetán Tyl: České Amazonky

1882
8. ledna – Josef Kajetán Tyl: České Amazonky
26. března – Roderich Julius Benedix: Patriarcha Jakub
Kořenovský: Obžinky
15. října – Louis Thiboust: Sklenice čaje
5. května – Ludwig Anzengruber: Sedlák křivopřísežník
26. prosince – Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník
František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání

1883
11. března – Franz von Schönthan: Hloupý kousek
18. března – Franz von Schönthan: Hloupý kousek
26. března – Kazimierz Zalewski: Před sňatkem
14. května – Gustav von Moser: Petr jako Pavel
26. července – Michael Balucki: Těžké ryby
2. září – Karel Pippich: Z ceské domácnosti
18. listopadu – Emil Erckmann – Louis Chatrian: Polský žid
26. prosince – Josef Emil Kramuele: Klášterní selka

1884
1. ledna – Josef Emil Kramuele: Klášterní selka
14. dubna – Gustav von Moser: Slavnost založení
29. června – Karel Simeon Machácek: Ženichové
17. srpna – František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27
14. září – Josef Jiří Stankovský: Hrajete v šachy?
5. května – František Věnceslav Jeřábek: Veselohra

1885
25. ledna – Emil Erckmann – Louis Chatrian: Tvrdohlavci
12. dubna – Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek
2. srpna – Franz von Schönthan: Jaromír Kvítek
23. srpna – Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek
Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová

1886
1. ledna – František Ferdinand Šamberk: Éra Kubánkova
27. července – Láska k vlasti
5. září – František Ruth: Sestrenka
26. září – František Adolf Šubert: Probuzenci
13. října – Láska k vlasti

1887
1. ledna – Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost
27. března – Josef Štolba: Vodní družstvo
11. dubna – Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost
30. května – Ladislav Stroupežnický: Noviny a karty
26. června – Jaroslav Vrchlický: V sudě Diogenově
Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová
Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catullova
4. září – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera
25. září – Jail Band Premarey: Doktor Robin
Roderich Julius Benedix: Svéhlavost
13. listopadu – Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze
František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí
20. listopadu – Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze
18. prosince – Josef Štolba: All right

1888
1. ledna – Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze
Ladislav Stroupežnický: V panském čeledníku
21. května – Josef Štolba: Maloměstští diplomati
15. července – František Turnovský: Staří blázni
2. září – Adolf L‘ Arronge: Doktor Kalous

1889
11. ledna – Gruber: Farář z Podlesí
8. dubna – Roderich Julius Benedix: Vězení
23. dubna – Josef Jiří Kolár: Mravenci
7. července – Václav Štech: Maloměstské tradice
Gustav Pfleger Moravský: Kapitola I., II. a III.
1. září – Václav Plaček: Společnice
3. listopadu – Na dušicky

1890
7. dubna – František Sokol Tůma: Farisejci
26. kvetna – František Ferdinand Šamberk: Ravuggiolo
19. října – Jan Vávra: Veselé panstvo
Božena Viková-Kunětická: Sběratelé starožitností

1891
4. dubna – Adam Asnyk: Jobovi přátelé
25. ledna – Jan Nepomuk Štěpánek: Čech a Němec
30. března – Kukla: Anatomové
29. září – Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic
26. prosince – Augustin Eugéne Sribe: Pst!
Kukla: Svatební noc

1892
20. března – Alois Jirásek: Kolébka
14. dubna – Tam na hoře
26. prosince – Jan Vávra: Pod krovem otcovým

1893
23. července – Gustav Kadelburg: Praha je Praha
1894
18. března – František Xaver Svoboda: Rozklad
Michael Balucki: Těžké ryby

1895
24. března – Adolf Abrahamowicz – Ryszard Ruszkowski: Manžel ze šetrnosti
15. dubna – Karel Šípek: Starší závazky
Karl Herrmann: Manželova prítelkyně
3. července – Karel Jonáš: Prababiččin kalendář
18. srpna – Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša
8. zárí – Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša
27. října – Antonín Lokay: Archa Noemova

1896
1. října – Josef Štolba: Křivé cesty
6. dubna – Franz von Schönthan: Dva šťastné dny
Gabriela Preissová: Gazdina roba
Louis Thiboust: Sklenice čaje
26. prosince – František Adolf Šubert: Velkostatkář

1897
7. července – Xaver Menhard Litomeřický: Romantické vrtochy
Jaroslav Hilbert: Hodinu manžely
Franz von Schönthan: Hloupý kousek
26. října – Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
26. prosince – Adolf L‘ Arronge: Doktor Kalous

1898
15. května – Gustav von Moser – Schönthan: Naše ženy
4. září – Vladimír Ivanovič Němirovic Dancenko: Štastný člověk

1899
16. dubna – Josef Štolba: Na letním bytě
72
23. května – Franz von Schönthan: Zlaté rybky
Václav Plaček: Společnice
5. listopadu – Jaroslav Vrchlický: Exulanti
26. prosince – Jan Vávra: Konkurzy pana notáře

1900
18. března – Václav Štech: Třetí zvonění
26. května – Franz von Schönthan: Jaromír Kvítek
5. srpna – František Xaver Svoboda: Směry života
Svatoň a Milena

1901
srpen – Karel Ježek: Čest hasičstvu
Václav Hladík: Nový život
Božena Viková Kunetická: Přítěž

1902
31. března – Václav Štech: Ohnivá země
12. října – Gabriela Preissová: Její pastorkyňa
26. prosince – Franz von Schönthan – Gustav Kadelburg: U bílého koníčka

1903
13. dubna – Václav Hladík: Závrať
9. srpna – František Xaver Svoboda: Mlsáníčko
František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek
Josef Šmaha: Dcera
Horymir Hora Vynarovský: Krejčí kavalír

1904
Karel Želenský: Tažní ptáci
26. prosince – Jan Ladecký: Bez lásky

1905
6. ledna – Tereza Kepková Novotná: Vykoupení
2. dubna – Božena Viková Kunětická: Cop
24. dubna – František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání
24. června – Jaroslav Kvapil: Oblaka
František Adolf Šubert: Drama čtyř chudých stěn
26. prosince – Alois Jirásek: Lucerna

1906
6. dubna – František Xaver Svoboda: Poupě
Božena Viková Kunětická: Sběratelka starožitností
27. prosince – Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

1907
3. brezna – Karl Herrmann: Dobrodinci
7. dubna – Jindřich Autengruber: Jeho dítě
30. května – František Xaver Svoboda: Fialka
4. srpna – Josef Šmaha: Zlato
Emanuel Bozděch: Z doby kotillonův
20. října – Rudolf Lothar: Sláva
17. listopadu – Karel Balák: Terna

1908
22. března – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera
20. dubna – Václav Štech: Deskový statek
17. května – Alois Jirásek: Samota
červen – Ilja Alexandrovič Salov: Darmojedka
Oscar Wilde: Ideální manžel
červenec – Jean Baptiste Poquelin Moliére: Tartuffe
říjen – Oscar Walther – Léo Stein: Obětní beránek
listopad – Josef Štolba: Mořská panna
26. prosince – Holger Drachmann: Byl jednou jeden král

1909
21. března – Helena Malířová: Bratrství
12. dubna – Madelaine Lucette Ryleyová: Schovanka
Jaroslav Vrchlický: V sudě Diogenově
11. června – Jirí Ščerbinský: Kdo je vinen?
21. srpna – Václav Plaček: Tajemství úspěchu
22. srpna – Alois Jirásek: Lucerna
31. ríjna – Václav Štech: Maloměstské tradice
Karel Horký: Srážka vlaků
28. listopadu – Alois Jirásek: Otec
26. prosince – František Xaver Svoboda: Čekanky

1910
6. ledna – Jaroslav Hilbert: Vina
7. února – Kurt Kraatz: Automobilista
6. března – Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí
28. března – Karel Rožek: Dobrodinečkové
19. cervna – František Adolf Šubert: Žne
25. září – Gabriela Preissová: Gazdina roba
23. října – Božena Viková Kunětická: Holčicka
Jaroslav Vrchlický: Závěť lukavického pána
Jaroslav Kvapil: Přítmí
27. listopadu – Jaroslav Kvapil: Bludička
26. prosince – Jaroslav Rudolff: Na kožlanském klepáči

1911
6. ledna – Max Halbe: Mládí
17. dubna – Josef Štolba: Ach, ta láska
14. května – Alois Jirásek: Vojnarka
15. října – Sophus Michaelis: Revoluční svatba
26. prosince – Oscar Wilde: Na čem záleží

1912
17. března – Sommersset – Manghann: Paní Dott
8. dubna – Božena Viková Kunětická: Dospělé deti
16. června: Kávová společnost
15. srpna – Ludek Archleb: Osudný manévr
8. září – František Matějovský: Martin Luba
1. prosince – Arthur Schnitzler: Milkování
26. prosince – Jaroslav Vrchlický: Soud lásky

1913
2. února – Arthur Schnitzler: Anatol
1. března – Emil Tréval: Válka bohů
24. března – Hermann Bahr: Děti
19. července – Jaroslav Vrchlický: Pomsta Catulova
31. srpna – Karl Laufs – Wilhelm Jacoby: Nevěřící Tomáš
21. září – Božena Viková Kunětická: Holčicka
8. prosince – Ferenc Molnár: Ďábel
26. prosince – Alois Jirásek: Kolébka

1914
8. brezna – Paul Gavault – Robert Charvey: Slečna Josefínka, moje žínka
13. dubna – Hermann Bahr: Pavouk

1916
28. dubna – Josef Štolba: Její systém
18. června – Ernst von Wollzogen: Bílý kvítek

1918
20. lendna – Josef Skružný: Láska si nedá poroučet
17. března – Henri Bernstein: Jacques
1. dubna – Josef Štolba: Zlatá rybka
15. května – Karel Jonáš: Oplancia

Seznam repertoáru Jednoty divadelních ochotníku v Pacově v letech 1859–1918.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':