Databáze českého amatérského divadla

Texty: Častrov, Mir. Houška: Historie Spolku divadelních ochotníků Vrchlický, 2000

Historie Spolku divadelních ochotníků Vrchlický Častrov
Ochotnické divadlo má v obci bohatou tradici, sahající až do konce 19. století. Již v roce 1888, k oslavě 40. výročí nastolení jeho veličenstva císaře rakousko - uherského Františka Josefa I., sehrála 1. prosince častrovská školní mládež v hostinci v pivovaře za vedení p. ř. uč. Jana Kašpara divadelní hru Františka Pravdy "Svatý Mikuláš". Čistý výnos 28 zlatých byl věnován na zřízení školního praporu. Školní prapor byl vysvěcen o následujících vánočních svátcích.
V červenci r. 1907 skupina místní mládeže za vedení Františka Knota sehrála divadelní představení hry "Honza v zakletém zámku". Hrálo se na improvizovaném jevišti v hostinci u Metzlů, které se po představení rozbouralo, a při hudbě, která vyhrávala i o přestávkách představení, se pokračovalo v taneční zábavě. Výtěžek 10 zl. 20 kr. věnovali pořadatelé na místní chudé. I v dalších letech to byla převážně mládež, Hasičský spolek a jiní, kteří hrávali divadla na provizorních jevištích v místních hostincích.
V roce 1920 byl v obci založen Spolek divadelních ochotníků "Vrchlický". Tento hrával často i několik her v roce v hostinci "Na Poště". Prvním představením uvedeným častrovskými ochotníky v režii Emanuela Snížka byla v r. 1920 hra "Bujná krev". V letech 1938- 39 bylo zřízeno stálé jeviště v Dolním hostinci u Kyselů, na kterém byla začátkem dubna 1940 sehrána první hra "Václav Hrobčický z Hrobčic", v režii Štěpána Pokorného.
V dalších letech v období válečném a poválečném byla ochotnická aktivita největší, hrávalo se i několik her v roce. Své místo na jevišti měly i hry sehrané místní školní mládeží a dále besídky k Svátku matek, 28. říjnu apod.
Činnost spolku byla přerušena v roce 1948, kdy byl tento rozhodnutím ONV v Kamenici nad Lipou zrušen. Ochotnické divadlo však v Častrově nezaniklo. Po krátké přestávce se v r. 1954 opět hraje pod hlavičkou Svazu mládeže, později pod Kulturním klubem JZD. Po stagnaci v letech 1969 - 74 a 1978 - 87 dochází v roce 1987 k otevření nového kulturního domu a obnovený ochotnický spolek uvádí opět každoročně jedno až dvě představení na prostorném jevišti tohoto krásného zařízení. Spolek divadelních ochotníků "Vrchlický" stál vždy v čele častrovské kultury, jeho herci sehráli velkou řadu divadelních představení a starali se i o zlepšení stavu obce.
/Z publikace Častrov historie a současnost, aut. Miroslav Houška, Jan Rukavička, 2000/
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':