Databáze českého amatérského divadla

Texty: Praha-Braník, Repertoár SDO "Braník dětem", dle plakátů ve sbírce Národního muzea. Zprac. V. Šrámková, foto plakátů J. Němec, 2011

Braník dětem

1928 – leden - V. Sedláček: Jak se Honza oslem stal, režie L. Tatzauer
1928 – leden - W. Kintnerová: Kašpárek lékařem, režie Vojta Záhořík

1928 – březen - Honzíček z malované chaloupky, pohádka se zpěva a tanci, režie ??
1928 – březen - Jak se Kašpárek narodil, režie L. Tatzauer, v roli Kašpárka Vojta Merten (foto)

1928 – září - Karel Balák: Kašpárek a hloupý Honza, režie a scéna Jan Dlesk, v roli Kašpárka jh. Fr. Smažík.
------
1929 - leden - Kučerová-Fischerová: Štědrý večer, hrál SDO a 25 dětí obecné a měšťanské školy v Braníku.
1929 – únor - V. Sedláček: Honza a kocour Felix v boji s kouzelníkem, režie Jáša Kapitán
1929 – březen - V. Plumlovská: Jak Kašpárek a Honza jdou za štěstím, režie Bohuš Špaček, v. F. Lehovec.
1929 – březen - Bohumil Bouška: Kašpárek Honzovi dopomohl k nevěstě, režie Bohuš Špaček
1929 – duben - Josef Žemla: Jak Kašpárek s Honzou vysvobodili princeznu, režie Bohuš Špaček, též Kašpárek-

1929 – říjen - A. Santner: Kašpárek se Šmidrou chytili zloděje, režie Bohuš Špaček.
1929(?) – říjen - Frant. Zeman: Za Tatíčkem Presidentem do Prahy, pohádka s tanci, režie Bohuš Špaček.
1929 – listopad - Jan Schneider: Kašpárkova cesta do oblak, režie Bohuš Špaček.
1929 – prosinec - Rozmarné odpoledne (jednotlivé výstupy).
1929 – prosinec - J. Neuberg: Kašpárek malý nezbeda, chytil na severní točně medvěda, režie Boža Špaček.
1929 – prosinec - Karel Balák: Pohádka o vánočním stromku, režie Boža Špaček, v hl. roli Mařenky Jiřinka Bártová, žačka 3. třídy obecné školy.
----

1930 – leden - J. Žemla: Kašpárek na posvícení, režie Boža Špaček
1930 – leden - Karel Balák: Kašpárek mezi loupežníky, režie Boža Špaček.

SDO – 1930 – únor - K. Balák: Jak se Jirka králem stal, režie V. Vachuda, hloupý Honza - R. Rabach.
1930 – únor - Karel Balák: Jak Kašpárek rozesmál smutnou princeznu, režie Boža Špaček, též v roli Kašpárka.

SDO – 1930 – březen - J. Neuberg: Jak Kašpárek Blanické rytíře ze sna probudil, režie Boža Špaček, v roli Kašpárka B. Špaček. Slavnostní představení na počest 80. narozenin TGM.
SDO – 1930 – březen - Antonín Šíma: Perniková chaloupka, režie Václav Vachuda
1930 – březen - Karel Balák: Kašpárek vítězem nad čarodějnicí, režie Boža Špaček.
1930 – březen - Bohumil Bouška: Květ kapradí (Jak Kašpárek Honzu oženil), režie Bohuš Špaček, rej víl tančila M. Mesteková se sborem.
1930 – březen - Alois Rada: Tři zlatá jablka, režie V. Vachuda, v roli Honzy vystoupil Rud. Raboch.
SDO - 1930 – duben - Karel Balák: Jak Kašpárek strašil Kubu, režie V. Vachuda, Kašpárek K. Čedíková
1930 – duben - Josef Gruss: Jak Kašpárek o hladu vyhnal čerty ze hradu, režie Václav Vachuda, Kašpárek Boža Špaček, na rozloučenou s koncem dětské sezony.
1930 – květen - K. Balák: Kašpárek a Honza na dobrodružných cestách, režie Boža Špaček.

1930 – říjen 5. - A. Santner: Kašpárek a Bystrozraký, Široký s ním, Dlouhý taky, režie Boža Špaček, zahájení sezony pro děti
1930 – říjen - A. Santner: Kašpárek se Šmidrou mezi Indiány jdou, režie B. Špaček
1930 – listopad - B. Schweigstill: Kašpárek si vzal na mušku princeznu Světlušku, režie V. Vachuda.
1930 – listopad - A. Santner: Kašpárek a Šmidra se rozhněvali, režie Boža Špaček.
SDO -1930 – listopad - A. Šíma: Sněženka sedm trpaslíků, režie Václav Vachuda.
1930 – listopad - F. J. Chlebec: Kašpárek pomohl k zániku - strašidlu v Braníku, režie Boža Špaček.
1930 – prosinec - V. Baldessari-Plumlovská: Honza v zakletém zámku, režie Fr. Švec.
1930 – prosinec - J. Demut: Kašpárek aeroplánem do nebe letí, potom s Mikulášem podělí děti, režie Boža Špaček.
SDO 1930 - Ant. Šíma: Obr a Paleček, režie V. Vachuda.
1930 – prosinec - J. Demut: Kašpárek ve skleněném zámku, režie Václav Vachuda, Kašpárek B. Špaček.
---

1931- leden - R. F. Vojíř: Čert a Káča, r. J. Kapitán, scéna Vachuda.
1931 – leden - J. Chlebec: Dobrý voják Kašpárek, r. Boža Špaček.
1931 – únor - Karel Balák: Honza a královna víl, režie a scéna Vašek Vachuda.
1931 – březen - V. Sedláček: Honza a jeho Andula, režie a scéna Vašek Vachuda, hráli J. Brandejs, M. Mašková, Vašek Vachuda, R. Pokorná, R. Švejdová, K. Posířil, K. Sahula , J. Ron, O. Svec, H. Švejdová, R. Kotyšan.
1931 – květen - V. Sedláček: Honza a Šmidra zkrotili zlou princeznu, r. K. Posířil, scéna bratři Šťástkové, kostýmy V. Sedláček, 2x.
1931 – září - Karel Balák: Na Kašpárka nikdo nevyzraje, režie a scéna Vašek Vachuda, dirgent Fr. Petrlík, Kašpárek B. Špaček, tance M. Mesteková.
1931 – prosinec - O. Svoboda, hudba K. Chmel: 3 zlaté vlasy děda Vševěda, režie J. Kapitán, scéna J. Kapitán - V. Švejdar.
------
1932 – leden - Karel Bok: Frantík Nezbeda (Poklad), režie Karel Posířil, scéna J. Poustecký.
1932 – únor - Rud. Mařík: Dobrodružství Pepíčka Nohejla, r. K. Poula, scéna Jar. Poustecký.
1932 – březen - V. Sedláček: Honza a zlý Djafar, r. V. Vachuda.
1932 – říjen - L. Tesařová: Kašpárek v rekordním času, s Honzou ženou čerta k ďasu, režie A. Strnad, Kašpárek B. Špaček.
1932 – listopad - K. Balák: Honza mezi čerty, režie A. Strnad, účinkovala Kašpárkova kapela.
----

1933 – únor - B. J. Kuchyňka, V. Záhořík: Hafíčku a Zrzáčku hledej českou písničku, režie A. Strnad, světlo J. Švejda, hrála populární Kašpárkova kapela.
1933 – únor - B. Jos. Kuchyňka, V. Záhořík: Hafíček a Zrzáček v Turecku, režie A. Strnad.
1933- březen - Ot. Šeller: Děti! Kašpárek a Piccardem na Měsíc letí!, r. Boža Špacek, též v roli Kašpárka, taneční vložky M. Mesteková, spoluúčinkovala Kašpárkova dětská kapela.
1933 – prosinec - Václav Sedláček: Honza a Šmidra, dva slavní kouzelníci aneb Začarovaný les, r. J. Kapitán, výprava J. Kramosil.
-----


1934 – únor – Ant. Santner: Kašpárek vzal strejdu strýčka až do Číny pro slavíčka, r. A. Strnad.
1934 – březen - A. Šíma: Obr a Paleček, r. J. Kapitán
1934 – březen - Kašpárek a Pepina Rejholcová, r. V. Vachuda

1934 – prosinec - K. Balák: Honza a královna vil, výpravná pohádka se zpěvy a tanci, r. R. Švejdová, V. Vachuda.
---
1937 – únor - Ant. Santner: Jak Honza světem chodil - hrad od duchů osvobodil, r. V. Vachuda, scéna J. Švejda.


----
Plakáty bez datace/vročení
A. Santner: Jak Kašpárek na cestách chytil Hastrmana, režie Bohuš Špaček, též jako Kašpárek
----

po 1945
----
1947 – březen - K. Balák: Kašpárkovo nejkrásnější vítězství, r. Václav Vachuda.
1947 – březen - Antonín Jenne: Hluchý král, režie M. Šebesta, scéna V. Vachuda, Honza V. Vachuda, Kašpárek A, Šůra, Škrhola S. Žížala.
1947 – září - V. Baldessari-Plumlovská: Honza v zakletém zámku, r. Černý, v. Vachuda
1947 – listopad - Jonny: Dobrý princ, režie S. Žížala.
---

1948
1948 – leden - Karel Balák: A Kašpárek zase vyhrál, režie Ant. Černý, výprava J. Větrovec, světla J. Douda.
1948 – únor - Hafíček a Zrzáček v začarovaném zámku, r. S. Žížala, scéna J. Větrovec.
----
1949 - 27. 3. - Miloš Veselý: Kašpárek to myslí vždycky dobře, režie Bu - Ži, scéna Vetrovec, světla Jelínek

----
VŠ110410

Praha-Braník,

Braník dětem – Nírodní muzeum, Divadelní odd.: sbírka plakátů - inventární čísla:

DNM P-6-A-275 C 20222; DNM P-6-A-275 C 20373; DNM P-6-A-275 C 20229; DNM P-6-A-275 C 20313; DNM P-6-A-275 C 20285; DNM P-6-A-275 C 20333; DNM P-6-A-275 C 20308; DNM P-6-A-275 C 20241; DNM P-6-A-275 C 20331; DNM P-6-A-275 C 20109; DNM P-6-A-275 C 20310; DNM P-6-A-275 C 20166; DNM P-6-A-275 C 20354; DNM P-6-A-275 C 20197; DNM P-6-A-275 C 20339; DNM P-6-A-275 C 20305; DNM P-6-A-275 C 20370; DNM P-6-A-275 C 20234; DNM P-6-A-275 C 20294; DNM P-6-A-275 C 20302; DNM P-6-A-275 C 20366; DNM P-6-A-275 C 20276; DNM P-6-A-275 C 20357; DNM P-6-A-275 C 20361; DNM P-6-A-275 C 20375; DNM P-6-A-275 C 20319; DNM P-6-A-275 C 20289; DNM P-6-A-275 C 20325; DNM P-6-A-275 C 20371; DNM P-6-A-275 C 20317; DNM P-6-A-275 C 20158; DNM P-6-A-275 C 20219; DNM P-6-A-275 C 20298;DNM P-6-A-275 C 20364; DNM P-6-A-275 C 20316; DNM P-6-A-275 C 20323; DNM P-6-A-275 C 20280; DNM P-6-A-275 C 20199; DNM P-6-A-275 C 20362; DNM P-6-A-275 C 20295; DNM P-6-A-275 C 20292; DNM P-6-A-276-b C 20482; DNM P-6-A-276-a C 20441; DNM P-6-A-276-d C 20551; DNM P-6-A-276-d C 20547; DNM P-6-A-276-b C 20451; DNM P-6-A-276-a C 20425; DNM P-6-A-276-c C 20506; DNM P-6-A-276-b C 20455; DNM P-6-A-276-a C 20381; DNM P-6-A-276-b C 20447; DNM P-6-A-276-c C 20504; DNM P-6-A-276-c C 20502; DNM P-6-A-276-a C 20401; DNM P-6-A-276-a C 20389; DNM P-6-A-276-a C 20414; DNM P-6-A-276-c C 20538; DNM P-6-A-277-c C 20825; DNM P-6-A-276-d C 20582; DNM P-6-A-276-d C 20579; DNM P-6-A-276-d C 20551; DNM P-6-A-276-f C 20650; DNM P-6-A-276-g C 20693; DNM P-6-A-276-d C 20555; DNM P-6-A-276-b C 20459; DNM P-6-A-276-b C 20485; DNM P-6-A-276-a C 1771;po 1945
DNM P-6-A-277-c C 20781; DNM P-6-A-277-c C 20829; DNM P-6-A-277-c C 20785; DNM P-6-A-277-c C 20801;
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':