Databáze českého amatérského divadla

Texty: Velký Šenov, Ochotnické divadlo, Martina Mlčuchová, 2005

U příležitosti 60. výročí založení divadelního souboru ve Velkém Šenově Vás srdečně zveme na oslavy, které se konají 25. - 26. 11. 2005 v prostorách Domu mladých ve Velkém Šenově.
Program oslav: pátek 25. 11. - 17.00 hodin - premiéra pohádky "Kašpárkovy čertoviny", sobota 26. 11. - 14.00 hodin - Zábavné odpoledne pro děti, 19.00 hodin - Divadelní představení pro dospělé v podání div. souboru z Krupky, 20.30 hodin - Společenská zábava s živou hudbou.
Přestože se to nezdá, oslaví velkošenovský divadelní soubor v letošním roce své kulaté výročí. Dnešní vzpomínkou se ohlédneme zpět těmi několika desítkami let.
Vznik divadelní činnosti ve Velkém Šenově se datuje na 11. listopad roku 1945. Tehdy se sdružili osídlenci Velkého Šenova v ochotnický divadelní spolek. Těchto 14 lidí začalo s velkým elánem nacvičovat zpěvohru "U panského dvora" a pod režijním vedením p. Hovorky st. byla ještě téhož roku zpěvohra uvedena ve starém Hasičském domě, který stával v místech dnešního dětského hřiště u bytovek v Mikulášovické ulici.
Podle záznamů z kroniky souboru jsou známa jména těchto průkopníků české kultury v obci: p. Hovorka st., Hovorka ml., pp. Calaba, Polák, Kotraba, Pavlas, Samek, Douděra, pí. Samková, Peterová, Křelinová, sl. Hovorková, sl. Peterová.
K druhému představení se nedochovaly žádné zprávy, ale třetí představení pod názvem "Podhorský grunt" odehráli ochotníci již 17. 3. 1946 opět v režii R. Hovorky st. na jevišti hostince Střelnice. Tato velká tvůrčí aktivita svědčí o snaze osídlenců Velkého Šenova o vytvoření českého "domova" a rozšíření českého jazyka v nejsevernější výspě naší vlasti. První písemný doklad o činnosti divadelníků je letáček na představení "Podhorský grunt", který věnovala do kroniky tehdejší členka souboru pí. Kirchbergerová L. (rozená Hovorková, dcera tehdejšího režiséra).
Název divadelního souboru se v dalších letech několikrát změnil. Pro zajímavost uvádím např. r. 1945 - Ochotnický divadelní spolek, r. 1948 - Sokol Sparta V. Š. - divadelní odbor, r. 1949 - Dramatický odbor, r. 1962 - Osvětová beseda, r. 1969 - divadelní spolek SKP pod patronátem Měst. nár. výboru. Od roku 1991 soubor přijal za svůj název Divadelní soubor "VeŠ" Velký Šenov, který se udržel dodnes.
Přestože se rámec činností souboru po celá léta měnil a vyvíjel, myšlenka zůstává stejná - podílet se na kulturní činnosti města, přinášet radost a poučení nejen sami sobě, ale hlavně divákům, naší nejmladší generaci a v neposlední řadě také reprezentovat obec na různých divadelních přehlídkách a soutěžích. Předvést těm "z města", že i v nepříliš uspokojivých podmínkách malé obce se může dělat poctivé klasické divadlo podepřené velkým elánem a snahou přispět ke zvýšení kulturní vyspělosti našich nejmenších.
Na závěr můžeme jen s obdivem a mnohými díky vzpomenout na ty, kteří byli schopni zasít v tomto městě první zrnko dlouholeté tradice a snažit se, aby po nás zbylo rovněž dobré dílo.
Za divadelní soubor Martina Mlčuchová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':