Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mladé Buky, Divadlo v Mladých Bukách, Kapitoly z historie II - http://www.mestysmladebuky.cz/clanky/kapitoly-z-historie-ii-208.html

Divadlo v Mladých Bukách
Po válce přišlo do Mladých Buků několik černílováků. Tehdejší správce pily v čp. 35 (dnes požární zbrojnice)) Jaroslav Kultík přišel s návrhem, abychom v Mladých Bukách sehráli divadelní představení. K tomu byla vybrána úspěšná veselohra černílovských ochotníků – „Městská rada na námluvách“. Obstarali jsme divadelní knihy a obsadili roce. Protože většina účinkujících pracovala ve zdejší textilní továrně, dostali jsme povolení zkoušet divadlo v závodní jídelně. Jak zkoušky úspěšně pokračovaly, bylo stanoveno datum představení a byly dány do tisku plakáty. Divadlo bylo odehráno na jevišti sálu restaurace U Kubů (dnes U Luboše). Protože se nezachoval plakát, leze dnes určit datum sehrání, ani všechny osoby a obsazení. V každém případě to bylo první české divadlo v naší obci a velmi úspěšné.
Organizaci dalších divadelních představení a celého kulturní života v obci převzala tehdy ustavená Místní rada osvětová (od roku 1961 Místní osvětová beseda). Další představení byla v roce 1947 – opereta „Z českých mlýnů“ a činohra „Ulice zpívá“. Dne 27. října 1948 bylo sehráno divadelní představení „Šest zamilovaných“. Od roku 1950 zajíždělo do Mladých Buků Oblastní divadlo z Trutnova. Sehrálo zde mnoho divadelních her, a to jak v sále U Kubů, tak později v sále ZK ROH Lenka. Naposledy zde hostovalo v roce 1956 s divadelní hrou „Bylo to v dešti“.
Další divadelní představení ochotníků Místní osvětové besedy:
v roce 1958 – Kristina, Poslední muž a Dámy a husaři
v roce 1959 – Otec svého syna, Samota a Dům doktorů
v roce 1960 – Na rozcestí, Třetí přání a Dům doktorů.
Místní ochotníci hostovali i v okolních obcích, např. v Hertvíkovicích, ve Svobodě n.Ú., v Žacléři a v Radvanicích. Rokem 1960 byla činnosti divadelního souboru Místní Osvětové besedy ukončena.
V letech 1952-53 vybudoval závod Lenka v domě čp. 310 (dnes restaurace U Kubečka) sál s malým jevištěm. Ochotnická divadelní kroužek při ZK ROH závodu Lenka zde na den 28. února 1953 připravil své první divadelní představení „Zvíkovský rarášek“. Jenže v ranních hodinách dne 27. února vznikl v nově vybudovaném ZK ROH požár, který silně poškodil vnitřní zařízení. Kolektiv pracovníků závodu se okamžitě pustil do odstraňování škod a díky obětavé práci se dne 28. února chystané představení mohlo uskutečnit.
V ZK ROH Lenka bylo divadelním kroužkem sehráno ještě mnoho dalších her. Dne 27. listopadu 1954 „Maloměstské klepny“, v roce 1956 „Šeříkový sad“. U dalších představení chybí přesnější údaje. Mezi ně patří např. „Kalhoty“, „Děvčata z ….“, „Adam a Eva“, „Zdravý a nemocný“. Z mnoha divadelních her se zachovaly fotografie a tak bylo totožnost účinkujících (až na ojedinělé případy) zjištěna. Rovněž divadelní kroužek při ZK ROH se svými hrami hostoval v okolních obcích – Volanov, Libeč, Chvaleč a další.
Divadelní soubor působil také při ZV ROH Texlen 02 Kalná Voda. Z jeho činnosti je známa divadelní hra „Sto dukátů za Juana“. Z této hry se zachovaly i fotografie.

Sestaveno podle zápisů v kronice, dochovaných fotografických snímků apod. Přehled nemusí být úplný. Václav Jedlička.

Uveřejněno v Mladobuckých listech 1/2001
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':