Databáze českého amatérského divadla

Texty: PALARČÍKOVÁ, Alena, NĚMEČKOVÁ, Petra, VESELÁ, Magda: Krajská přehlídka dětských recitátorů Olomouc – 13. 4. 2012. Deník Dětské scény, č. 0., str. 23 - 24, 8.6.2012.

Krajská přehlídka dětských recitátorů Olomouc – 13. 45. 2012
Olomoucká recitační přehlídka byla tradičně páteční, tradičně v ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a měla i tradičně velice hezkou úroveň, což je dáno především účastí dětí ze čtyř LDO ZUŠek, kde se s dětmi pracuje systematicky a na výborné úrovni. Netradiční byl jen úvodní seminář pro děti, který jsme my, organizátoři, plánovali již dříve, a až letos se ho podařilo uskutečnit. Lektorování seminářů pro jednotlivé kategorie se věnovala Alena Palarčíková, Magda Veselá, Magda Strejčková, Zuzana Zapletalová a Jana Turčanová. Přestože šlo jen o hodinku strávenou společnými hrami a rozmlouváním, děti si novinku velice pochvalovaly a její vliv byl cítit i na uvolněné atmosféře při pozdějším vystupování.
V 1. kategorii se představila přibližně dvacítka recitátorů, kteří se během úvodních her hezky rozšoupli a předvedli jako originální šikulové. Při recitaci se většina z nich představila s kvalitními texty, objevilo se více vhodných úryvků z dětských knih než v minulých letech.
Ve 2. kategorii byla pěkná úroveň, i když hodně malých recitátorských talentů, které loni zaujaly, postoupilo letos do 3. kategorie. Jasným postupujícím, kterému se vystoupení vydařilo ve všech směrech byl Petr Schön. O dalším postupu se lektoři dlouho rozhodovali, aby nakonec vybrali Anežku Bilíkovou a jako náhradnici Kateřinu Zahradníčkovou, která se nakonec vzhledem k menšímu počtu postupujících z jiných krajů, z cesty na DS taky raduje.
3. kategorie se zúčastnilo dvacet dětí, úroveň byla velmi slušná, bylo zřejmé, že téměř u všech jde o šikovné a zkušené recitátory, kteří byli dobře technicky vybaveni. (Pět z nich se už v minulosti zúčastnilo celostátního kola Dětské scény.) Porota ocenila zajímavý dramaturgický výběr úryvků. Ve výběru textů převládal u dětí hledačský přístup. Často společně se svou vedoucí našly úryvek z knihy, který jim seděl přímo na tělo. Díky dobrému výběru pak mohly do přehlídky vnést osobité pojetí vybraného textu, což u 3. kategorie, která bývá často problematická právě ve výběru textu na míru recitátora, který není už dítětem, ale ještě není ani dospělým, není zcela obvyklé. Mnoho recitátorů si odvážně vybralo neotřelé, často i náročné texty s tím, že jsou si vědomi jejich náročnosti, ale je to pro ně výzva Tyto pokusy se nedají přehlédnout. Na druhou stranu tento přístup s sebou přinesl i problémy právě s obsahem úryvků, objevily se texty, které jako celek působily jako vytržené z kontextu a recitátor pak nemohl obsah textu dostatečně předat. Častý nedostatek, který se v této kategorii objevoval, bylo sekání a pauzování textu v místech, kde to nebylo logické. Porota upozornila i na často zbytečné čtení čárek, u kterých se významově pauza dělat nemusela. Velmi příjemným překvapením byla velká účast chlapců, z 20 recitátorů jich bylo 7. Jejich „mužská“ recitace byla jistě inspirativním přínosem. Do celostátního kola postoupil Hugo Hron, který zaujal vyrovnaností obou textů a přesvědčivým osobitým pojetím textů Roberta Fulghuma Ach jo a Ivana Vyskočila Zápas s držadlem. Druhou postupující je Alžběta Mankovecká, která si vybrala text od Radůzy Kaštan a text od Martina Jirouse z knihy Magor dětem.
V Olomouci se letos ve 4. kategorii opravdu dařilo. Už od rána byli všichni dobře naladěni, protože se podařilo uskutečnit přípravnou dílnu, ve které se interpreti stačili seznámit, uvolnit, pobavit i rozmluvit. Diváci pak zaujatě sledovali výstupy svých kolegů, které byly převážně humorné. Oproti minulým letům si recitátoři vybírali většinou kvalitní, dokonce i objevné texty, nejen ty „oprášené ze starých dramaťáckých složek“. Pro lektory bylo těžké vybrat pouze dva, kteří by mohli postoupit do celostátního kola. Nakonec se shodli na postupu Veroniky Kvapilové a Davida Marečka, kteří dokázali, že jsou nejen technicky vybaveni, ale že jsou i schopni posluchače zasáhnout. Bohužel se do tohoto výběru nevešla Tereza Havlíková, která by, stejně jako vybraní dva, dokázala reprezentovat Olomoucký kraj.
Alena Palarčíková, Petra Němečková, Magda Veselá

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':