Databáze českého amatérského divadla

Texty: KŘENKOVÁ, Jana: Krajská přehlídka dětských recitátorů Uherské Hradiště - 11. 4. 2012. Deník Dětské scény, č. 0., str. 26 - 27, 8.6.2012.

Krajská přehlídka dětských recitátorů Uherské Hradiště - 11. 4. 2012
Krajská přehlídka v Uherském Hradišti byla tradičně vzorně připravena organizátory DDM Šikula a díky vstřícnosti vedení hradišťského gymnázia se konala letos v jeho prostorách. Dvě paralelně pracující poroty měly rozděleny kategorie podle mladšího a staršího věku. 1. a 2. kategorii posuzovala porota ve složení: Marcela Kovaříková, Marta Reisnerová a Jana Křenková.
1. kategorie (6 chlapců 6 dívek)
Dramaturgie vsadila na osvědčené tituly: Kolářův Deník kocoura Modroočka, Nepilův Já, Baryk, Kahounovy Příběhy, texty Daisy Mrázkové, Magor dětem, nechyběl M. Kratochvíl, M. Černík a J. Žáček. Epický rýmovaný příběh dětem nedává moc možností k osobitému projevu. Škoda, že bystrým dětem nejsou nabídnuty nové, objevné tituly. Připomínky, které se každoročně opakují: nedostatečná pozornost věnovaná logickému frázování; ilustrování nejen popisným pohybem, ale i „líbivé“ ilustrování hlasem; nedocenění kontaktu s posluchačem jako základu přirozeného projevu. Poměr prózy a poezie byl 7 : 5. Ubylo tak „kolovrátkově odříkávaných básniček“, ale závěrečná intonační klišé nechyběla ani u prózy. Že by si bystré děti neoblíbily dobré verše? Celková úroveň byla však bezesporu velmi dobrá, i přes uvedené připomínky. Děti uspěly v nižších kolech, nabyly určitou sebedůvěru. Pět udělených diplomů za zdařilý výkon to dokazuje. Z nich jmenujme alespoň výborného Krištofa Švehlíka s Ukolébavkou D. Fischerové.
2. kategorie (7 chlapců 8 dívek)
Poměr poezie a prózy byl 6:9. Děti se s poezií setkávají méně ve škole, méně jako čtenáři, tedy i méně jako její interpreti. Pak i dobře zvolený text zanikne (L. J. Kern), nebo jeho kvality nevyzní naplno (J. Skácel). V přednesu prózy byli recitátoři jistější, ke sdělovanému příběhu měli vztah, i když dovednost předat sdělení byla spíše výjimkou. Připomínky lektorského sboru se týkaly opět frázování, rychlého tempa a tím i nezřetelné artikulace, zjevných náznaků „dětské manýry“ na úkor odvahy k osobitosti. Výkony devíti interpretů prózy byly dost vyrovnané. Lektoři nakonec udělili diplom Nikol Jakubcové za přednes sice nepříliš kvalitního textu, ale s vědomím závažnosti sdělení; dále Štěpánu Válkovi za odvážný pokus sdělit a pointovat Skácelovu prózu.
Do celostátního kola doporučujeme Adélu Zmrzlíkovou, která přednesla uvážlivě zvolený text D. Mrázkové Hloupý lev s citlivostí k jeho atmosféře a s porozuměním k obsahu. Její projev byl uměřený a soustředěný, recitátorka je s textem sžitá. Posluchači nabízí konkrétní smyslové představy, respektuje přitom stavbu celku, a vede k závěrečnému zamyšlení. Dalším postupujícím je Petr Kadah. Přirozeně a se zjevnou chutí přednesl dobře upravenou prózu Bít se či nebít? Hany Ozogowské v překladu O. Syrovátky. Výběr textu byl adekvátní věku a typu interpreta. V monologickém textu vypravoval s přirozenou intonací, kontaktem s posluchačem a zřetelným odlišením přímých řečí postav. Má jasný hlas, energii, s kterou dovede hospodařit, aby text gradoval a posluchač byl osloven.
Hodnocení recitátorů 3. a 4. kategorie
Jiří Kučera, Steven Leacock: Návod k rozhovoru, 3.kategorie
Jiří Kučera se představil v próze nazvané Návod k rozhovoru, kterým je možno natrvalo vyléčit amatéra v kouzelnictví z jeho karetních triků. Amatérovi v textu se nedaří, a tak spěje k vlastnímu vyléčení. Lektoři ocenili výběr textu. Jiří Kučera využil příležitosti k vyjádření osobního vztahu k tématu, líbil se mu zejména jemný humor a dialog. Posluchače si získal živým vyprávěním, promyšlenou gradací a dobře připravenou pointou. K postupu Jiřího Kučeru doporučujeme pro volbu textu, pro zvládnutí vyprávěcího projevu se zachováním živé řeči, zejména v dialogických pasážích.
Zita Klimčíková, František Nepil: Než začne ptáček hnízdit, 3. kategorie
Zita Klimčíková je křehká dívenka a k sobě si dobře zvolila text Františka Nepila: Než začne ptáček hnízdit. Nepilova próza jí dala příležitost zamyslet se nad starostí, kterou má budoucí ptačí maminka a její široká rodina i s ptačím doktorem a jeho svitou. V Zitině podání bylo patrné, co autor sděluje a s čím přichází sama recitátorka, zejména svým vysvětlením toho shonu a těch starostí. Nezapomněla na humorné odlehčení v závěru svého vyprávění. Lektoři ocenili výběr textu, jeho lidskou (dívčí) interpretaci a smysl pro lehkost vyprávění a humorné vyznění pointy. Václav Kalus, Petr Nikl: Popletená pohádka, 4.kategorie
Václav Kalus si vybral obtížnější text. Popletená pohádka si od něho vyžádala nejen dobré zapamatování, ale zejména důsledné sledování významové linie. Chlapec se zhostil svého úkolu v plném nasazení. Vzrušivý tón jeho hlasu, prožitek vyprávění jsou pro posluchače nové, příjemné a komunikativní. Lektoři pochválili celkový přístup k přednesu. Byl to tedy šťastný výběr, nezalekl se soustředěné práce a využil osobního přístupu (přednesem se zaobírá několik let a dokázal vždy volit náročný úkol).
Dominik Skřička, František Nepil, 4. kategorie
Výběr Nepilova textu je spojen s osobním cítěním Dominika. Rozhodl se vypovědět o zázraku, jímž jsou lidské ruce. Osobně se angažuje pro Nepilovo zamyšlení a v duchu jeho poetiky koncipoval celek svého přednesu. Podařila se mu příprava pointy a věrohodně ji podal. Lektoři doporučují k postupu pro osobní, angažovaný přednes s dobrým technickým zázemím.
K širšímu výběru se rozhodla porota nabídnout dva recitátory. Jsou to Ondřej Hradil (3.kategorie) a Jan Suchánek (4.kategorie).Oba se svým výběrem a jeho realizací na krajské přehlídce prokázali,že by byli příjemným obohacením v celostátní přehlídce.
Ondřej Hradil, Henri Pourrat: Hlídka u mrtvého, 3. kategorie
Hlídku u mrtvého si Ondřej Hradil vybral podle svého založení a chápání humorných situací velkého života. Dobře vystihl oscilování vážnějšího obsahu a humorného podtextu i celého vyznění. Do širšího výběru doporučujeme pro chlapecký pohled, pro jeho uplatnění v přednesu. Ocenili jsme také nasazení a výrazný přednes.
Jan Suchánek, Ze života míče, 4.kategorie
Zajímavé (klukovské) téma zlákalo Jana k hlubšímu zamýšlení nad zrodem míče jako zdroje hry, která je vlastně metaforou a symbolem života. V Janově intepretaci vyznívá takto chápaná hra jako něco velikého, rozehrávajícího se v tajemných prostorách vesmíru. Lektoři ocenili volbu tématu (a vhodného textu) a hlavně se sympatií naslouchali postojům chlapce bez nadsázky emocí, s lehkostí i v zamyšlení.
Za lektorský sbor 1. a 2. kategorie zapsala Jana Křenková, hodnocení recitátorů 3. a 4. kategorie doplnila redakce
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.