Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: NIPOS-ARTAMA, Daniel Razím: Hodnocení Wolkrova Prostějova 2012

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2012

Základní údaje
Název: Wolkrův Prostějov 2012
Podtitul: 55. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
Termín: 12. – 16. června 2012
Místo konání: Prostějov
Pořádá: z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb (nositel grantu MK z Programu podpory významných a mimořádných a kulturních akcí)
Spolupráce: Městské divadlo v Prostějově a společnost GAUDEAMUS o.p.s. při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.
Finanční přispění: Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, Magistrát města Prostějova
Záštita: hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík a primátor města Prostějova Miroslav Pišťák

I. Splnění odborného účelu akce

Program
Slavnostní zahájení
Slavnostní zahájení 55. ročníku WP bylo spojeno s předáním klíče od pomyslných bran města Prostějova. Kvůli deštivému počasí se konalo v městském divadle a připravený program s lampiónovým průvodem a divadelní produkcí musel být odvolán.

Recitace sólistů
U recitace sólistů došlo oproti minulým ročníkům k několika změnám.
1. Recitace byla rozdělena do čtyř dnů podle kategorií, takže každý den recitovala jedna kategorie, pouze recitátoři 2. kategorie museli být rozděleni do dvou dnů.
2. 1. a 3. kategorii recitátorů hodnotil jeden pětičlenný lektorský sbor, 2. kategorii recitátorů hodnotil druhý pětičlenný lektorský sbor.
3. Rozborový seminář recitátorů se konal po jednotlivých kategoriích vždy tentýž den.
4. Recitovalo se dopoledne tj. cca od 9.00 hodin.

Festivalu se zúčastnilo 64 recitátorů sólistů ve třech kategoriích (27/32/5 recitátorů) a 9 divadelních souborů s následujícím programem:

DS Pod Maskou – ZUŠ Františka Drdly, (Žďár nad Sázavou)
Žal Juliin

Triarius (Česká Třebová)
Orangutan v továrně

Poetický soubor divadla Vydýcháno (ZUŠ Libe¬rec)
Případ Charms

Divadlo Point (při GJW Prostějov)
Nahý Wolker

Divadlo Jesličky JT, (ZUŠ Střezina Hradec Králové)
P jako pivo

Bombičky na dvorečku (Prostějov)
Carpe diem

HOP-HOP (Ostrov)
Tak tohle je naše Leni?!

Děti veselé (ZUŠ Olomouc)
Kus bedny, aneb psí cesta

Kurátorky (Praha)
Drahý Theo (přednáška s ukázkami)


Inspirativní představení

Geisslers Hofcomoedianten Kuks
AMBROSIA

Doplňkový Program
U Kotěry na zahrádce
Na základě úspěšnosti v minulém ročníku WP bylo opět využito prostor zahrádky Národního domu, kde po skončení hlavního programu každý večer probíhaly koncerty různých kapel a neformální setkání účastníků i prostějovské veřejnosti. V rámci programu vystoupily tyto kapely: Hamleti (Praha), Meteor „z Prahy“ (Brno) a Gentlemens club (Hranice na Moravě). Pro nepřízeň počasí se 12. 6. nekonalo vystoupení kapely Sillage, a Zápas v improvizaci (Improliga) byl 14. 6. přesunut do přednáškového sálu Národního domu.

Vzdělávací program festivalu
V rámci letošního ročníku proběhly 4 semináře, které byly otevřeny na základě přihlášky všem – tzn. účinkujícím WP i ostatním zájemcům. Semináře letos probíhaly každý den od 12.30 do 15.30 a nekolidovaly s hlavním, ani doprovodným programem přehlídky.

POUŠTÍ A PRALESEM PRÓZY A POEZIE
Literárně-dramatická inspirační dílna s několika zastaveními na cestě k (sólové) interpretaci textu. Dílna by měla zájemcům o přednes nastínit možnosti, jak se pustit na pole přednesu bez obav a přitom s patřičnou zodpovědností, jak hledat vlastní cesty do textu, jak se v něm neztratit, jak na cestu textem posvítit i ostatním a jak se s textem dokázat třeba i rozloučit…
lektorka: Gabriela Sittová

LADĚNÍ TANCEM
Seminář určený pro zájemce o pohybové a taneční vyjádření, spojené s interpretací textu. Pohyb v naší dílně využijeme jako prostředek k vytváření vztahů mezi vnitřním a vnějším prostředím – ke komunikaci. Pokusíme se poznávat a objevovat propojení těla a mysli, vyjádření přirozenosti a radosti z pohybu, jeho sdělnost i niternost. Práci s pohybem, dynamikou, rytmizací a strukturovanou i kontaktní improvizací zaměříme především na využití v sólovém přednesu nebo inscenaci divadla poezie.
Motto: „Každý posun těla je cestou hledání i nalézání.“
lektorka: Lenka Jíšová

TVOŘENÍ A HRY S HLASEM A ŘEČÍ
Hlasový seminář nabízí účastníkům analýzu jejich mluvního projevu, praktická dechová, hlasová a artikulační cvičení, která vedou k lepší kvalitě hlasu a řeči, hlasové a mluvní etudy v prostoru, vnímání jednotlivých složek řeči při vzájemné komunikaci, seznámení s typy dramatického verše, s jejich formou a zvukovou realizací, prostřednictvím konkrétních textů dramatických autorů.
lektorka: Zdeňka Sajfertová

OD DOJMŮ K POJMŮM

Cílem semináře je pomoci jeho účastníkům pochopit, proč a jakým způsobem se hodnotí umělecký přednes a divadlo poezie. Poukáže na strukturní záležitosti – výběr, obsah a forma textu, výběr prostředků a realizace, které rozhodují o tom, zda je interpretace textu zajímavá, přesná a přesvědčivá. Seminář začne teoretickou přípravou (rozbor textů: vázaná poezie, volný verš, povídka), která posléze přejde v praktické rozbory vybraných textů, které budou součástí přehlídky recitátorů. Součástí semináře budou i pravidelné rozborové semináře poroty. Vzhledem k náplni a časové vytíženosti je seminář vhodný pro zdatné seminaristy.
S Radimem Šípem se budete věnovat především sólovým interpretacím, s Renatou Vordovou divadlům poezie.
Lektoři: Radim Šíp a Renata Vordová

Hlasové rozcvičky
Tradiční hlasové rozcvičky určené nejen recitátorům sólistům pod vedením Libora Vacka, Zdeňky Sajfertové a Jany Machalíkové probíhaly v promenoáru Městského divadla.

Rozborový seminář lektorského sboru s recitátory sólisty
V letošním roce probíhaly rozborové semináře sólistů ve stejném čase, jako ostatní semináře WP. 1. a 3. kategorii recitátorů hodnotil jeden pětičlenný lektorský sbor, 2. kategorii recitátorů hodnotil druhý pětičlenný lektorský sbor. Rozborový seminář recitátorů se konal po jednotlivých kategoriích vždy tentýž den. Časově i organizačně tento model všem zúčastněným vyhovoval.

Rozbor a diskuse o představeních divadel poezie
V letošním roce se stejně jako vloni podařilo diskuse o divadelních představeních vést ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře. Účastníci, diváci i lektorský sbor si s chutí vyměňovali cenné postřehy a názory, debaty proto byly opravdu přínosné a neměly jen charakter „hodnocení poroty“.

Lektoři recitátorů:
1. 3. kategorie:
Jakub Doubrava, Hana Kofránková, Libor Vacek, David Kroča, Nina Martínková
2. kategorie:
Ema Zámečníková, Jan Anderle, Jiřina Lhotská, Martina Longinová, Aleš Vrzák
Lektoři souborů:
Jiří Pokorný, Tomáš Volkmer, František Zborník, Jana Franková, Lenka Chytilová

Závěrečný večer
V závěrečném večeru účinkovali nejen laureáti či držitelé „zvláštních cen poroty“..
Režie závěrečného večera se letos ujala lektorka Martina Longinová, moderování Miroslav Ondra z Prostějova.
Ocenění obou částí festivalu, sólisté i divadla poezie, převzali diplomy a květiny z rukou představitelů města Prostějova a Olomouckého kraje.

Propagace, tiskoviny, publikace
Autorkou plakátu WP, ilustrací na pozvánce, účastnických listech, diplomů, vizitek byla Iva Utínková.

Redakce zpravodaje přehlídky
Festivalový zpravodaj „w.oči.55“ letos tvořil team lidí složený z redaktorů: Zuzana Burianová, Marie Nováková, Kateřina Koroupová a šéfredaktor i grafik Akram Staněk.
Fotodokumentaci pořídil Bob Pacholík.

Krajské přehlídky
Do celostátní přehlídky byli recitátoři nominováni a doporučeni ze 13 krajských postupových přehlídek WP 2012 (soubory byly z těchto přehlídek doporučeny).

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - Pražský kalich
31. března.–1. dubna, DDM Praha 8
Pořadatel: o. s. PŘESAH a DDM Praha 8
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 5, II. kategorie: 10, III. kategorie: 4, soubory: 0

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora - Ten verš si tiše říkám...
23.–24. března, GASK
Pořadatel: Městská knihovna Kutná Hora
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 9, II. kategorie: 9, III. kategorie: 0, soubory: 0

JIHOČESKÝ KRAJ
Třeboň - Třeboň poetická
16.–18. března, Divadlo J. K. Tyla
Pořadatel: Suchdolské Divadlo, o. s., Informační a kulturní středisko města Třeboně
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 3, II. kategorie: 9, III. kategorie: 0, soubory: 2

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Klatovy - Poezie na rynku
30. března –1. dubna, Divadlo Klatovy
Pořadatel: JOHAN, o. s.
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 10, II. kategorie: 10, III. kategorie: 4, soubory: 5

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny - Louny, poeticky!
9.–11. března, Městská knihovna
Pořadatel: Městská knihovna Louny
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 6, II. kategorie: 3, III. kategorie: 1, soubory: 0

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec - Na(ne)čisto Liberec
15.–17. března, Lidové sady - experimentální studio
Pořadatel: DS Odevšad o. s.
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 5, II. kategorie: 17, III. kategorie: 3, soubory: 4

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
16.–17. února, Divadlo Jesličky (sólisté)
30. března –1. dubna, Divadlo DRAK - Audima- for (soubory)
Pořadatel: Středisko amat. kultury IMPULS
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 13, II. kategorie: 15, III. kategorie: 1, soubory: 2

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice (sólisté)
1. března, Divadlo 29
Pořadatel: Krajská knihovna Pardubice
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 10, II. kategorie: 8, III. kategorie: 0

Svitavy, Svitavský Fanda (soubory)
23.–24. března
Pořadatel: Středisko kulturních služeb
Soubory: 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ a KRAJ VYSOČINA
Brno (ŠPÍL-BERG)
24.–25. Března (sólisté)
28. března –1. dubna, (soubory)
Pořadatel: SVČ Lužánky, ADV DIHA JAMU, o.s. Kšandy
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 12, II. kategorie: 18, III. kategorie: 0, soubory: 2

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov
22. a 24. března, DUHA - kulturní klub U hradeb
Pořadatel: Město Prostějov, odbor školství a kultury, oddělení DUHA
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 14, II. kategorie: 18, III. kategorie: 0, soubory: 6
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Karviná
31. března –1. dubna, Městský kulturní dům
Pořadatel: o. s. TeRaSa
Počet účastníků: recitátoři: I. kategorie: 10, II. kategorie: 18, III. kategorie: 2, soubory: 4

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
29. března
Pořadatel: ZUŠ Uherské Hradiště
Počet účastníků: sóloví recitátoři: I. kategorie: 12, II. kategorie: 6, III. kategorie: 0, Soubory: 0

II. Organizace
Stejně jako v loňském roce jsme využili prostory Městského divadla a kulturního klubu DUHA. Zázemí lektorských sborů pro recitaci bylo umístěno do Kyselova salónku a pro lektorský sbor divadel poezie bylo v klubovně na DUZE.

Program spoluvytvářela programová rada při NIPOS-ARTAMA Praha a oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb. Vlastní průběh přehlídky sólistů i divadel poezie zabezpečovali pracovníci oddělení DUHA včetně pořadatelského servisu, který zahrnoval ubytování účastníků, ekonomické zajištění, zadání, zpracování a výrobu propagačních tiskovin, informační servis po celou dobu přehlídky, činnost tajemnic a tajemníků porot, týmu hostesek a pomocných pořadatelů z řad studentů. Technickou stránku přehlídky realizovali zaměstnanci oddělení DUHA a Městského divadla v Prostějově.

Problém poněkud vzdáleného ubytování mnoha účastníků ve Vrahovicích stále přetrvává, je ale málo pravděpodobné, že bychom ho mohli v blízké době nějak vyřešit. Prostějov jiné ubytovací prostory nemá k dispozici.

Organizace 55. ročníku WP probíhala vzhledem k mnoha výše zmíněným změnám a úpravám koncepce festivalu ve velmi vstřícné atmosféře z obou stran. Poděkování proto patří prostějovským pořadatelům za jejich ochotu a snahu zajistit ve městě vše potřebné.

III. Finanční zabezpečení
Grant MK 260.000 Kč
Město Prostějov 289.641 Kč
Olomoucký kraj 150.000 Kč
Účastnické poplatky 46.300 Kč (včetně poplatků seminaristů)

IV. Závěr

Výsledky 55. ročníku přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie

RECITÁTOŘI SÓLISTÉ
1. kategorie
Zvláštní cena poroty
• Martin Řehák
• Vít Malota
• Kristýna Kolčavová
• Alžběta Oborníková
• Kryštof Krhovják
Laureát
• Barbora Mechúrová
• Eliška Raiterová
• Vít Marušák

2. kategorie
Zvláštní cena poroty
• Jakub Pazdera
• Bára Purmová
• Kamila Horáková
• Karel Vondrášek
Laureát
• Kryštof Bartoš
• Kateřina Císařová
• Magdaléna Denková

3. kategorie
Zvláštní cena poroty
• Jana Machalíková
Laureát
• Martin Pelikán

DIVADLA POEZIE

Cena diváka
• Divadlo Jesličky
Cena poroty s doporučením na Jiráskův Hronov
• Kurátorky
Cena poroty s doporučením na Jiráskův Hronov
• Divadlo Jesličky
• Divadlo Point

Zvláštní cena poroty
Markéta Aranyossyová ze souboru HOP-HOP Ostrov za herecký výkon v inscenaci Tak tohle je naše Leni?!Zpracoval Daniel Razím
NIPOS-ARTAMA, červenec 2012
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.