Databáze českého amatérského divadla

Texty: Jičín, Historie divadelnictví v Jičíně - 10. část - 1935, 1936

Hana Fajstauerová:

1935
Nový rok začal spolek fraškou Zapovězené ovoce, kterou sehrál na všeobecnou žádost pro obrovský úspěch na konci minulého roku. Nejoblíbenějšími herci byli A. Nesler a sl. Kabeláková.
Na valné schůzi 25. ledna byli čestnými členy zvoleni MUDr. Josef Mrňák a JUC. František Šulc. Dalšími dřívějšími čestnými členy byli: Alois Nesler, František Tichý, K. Tábořík, H. Hüttel a Fr. Filip, kteří byli doživotními členy výboru.
Předsedou spolku se stal poštovní tajemník Jaroslav Fric a místopředsedou inspektor pojišťovny Bohumil Suchánek.
Na březen zařadil spolek operetu o třech jednáních s názvem Dům u tří děvčátek. Vedle ochotníků v operetě, která nebyla častým žánrem spolku, účinkovala i hudba 22. p. pl. s dirigentem A. Melíškem, zpěvy nacvičila Marta Borčiská, tance Emil Pluhař, hru řídili A. Nesler a J. Fric. Na stránkách Jičínských zájmů, Krakonoše a Českého ráje byly především pochvalné posudky.
Na květen si spolek připravil v rámci soutěže Vojanova okrsku divadelní hru Děvče od Čerchova od Boženy Rajské–Smolíkové v režii Bohumila Suchánka. Hra se líbila a měla hojnou účast. Referát v Jičínských zájmech chválil režii, herecké výkony Josefa Mrňáka, paní Kábelové a Chotvašové, učitele Klimeše, ve kterém vyrůstal herec všestranných schopností, dále pana Frice a sl. Kabelkovou.
V srpnu sehrál spolek veselohru Mumraj na vejrovně v divadle Český ráj.
V září přišla na řadu veseloherní novinka Jana Grmely, repertoární hra Komorního divadla v Praze, s názvem Pudřenky. Režii vedla A. Chotvašová, scénu upravil Al. Nesler a hrálo se v divadle Český ráj. Herecké výkony byly velmi zdařilé, bohužel návštěvnost byla tentokrát velmi slabá.
Zcela odlišnou hrou tohoto roku bylo drama o 4 jednáních od Alexandra Bissona s názvem Bezejmenná. Vedle členů J. K. Tyl se představila v hlavní roli členka Městského divadla na Královských Vinohradech A. Langerová. Představení se odehrálo v Masarykově divadle před vyprodaným domem. A. Langerová coby Jaquelina sehrála skvěle úlohu nešťastné ženy a členové Tyla doplnili její výkon dokonalou souhrou svých úloh. Pochvalné stati se objevily jak v městské kronice, tak v dobovém tisku.
Konec roku byl opět v duchu silvestrovských zábav. Spolek Tyl v rámci svého večera sehrál frašku Není boxer jako boxer. Diváci nevycházeli ze smíchu. Nejvíce veselosti způsobili MUDr. J. Mrňák, paní Kábelová, p. Gärtner a Fr. Šulc. I představitelé méně vděčných úloh sklidili velké ovace. Po dlouhé době bylo opět vyprodáno.

---
V tomto roce se z Jičína odstěhovali manželé Tichých do Poličky. Poté, co Fr. Tichý zrušil konfekční a galanterní obchod v čp. 75 na Masarykově náměstí, se definitivně odstěhoval. Dlouholetý ochotník František Tichý byl významný představitel charakterních rolí.
Do Jičína přišel v roce 1898. Nejprve tu provozoval 17 let holičskou živnost. Konfekční obchod otevřel v roce 1909 a vedl jej až do roku 1925, celých 26 let. Jako holič byl vyhledávaný k líčení herců z povolání i ochotníků a pořádal také šestinedělní kurs divadelního líčení pro holiče. Všechen svůj volný čas věnoval divadlu. Hrál v Občanské čtenářské besedě, ve spolku Barák, v Mládeneckém spolku, Sokole, novoměstské Občanské besedě, Akademickém čtenářském spolku a v Tylu, jehož byl zakládajícím členem a býval jeho funkcionářem, režisérem, hercem a čestným členem. Dovedl zaujmout v charakterních rolích vážného repertoáru stejně jako třásat obecenstvo smíchem v rolích komických. Největšího ohlasu si zasloužil za figury v židovském žánru, zvláště mu seděly úlohy prostých a miloučkých stařečků. V divadelním líčení byl na slovo vzatým umělcem, vytvořil masky všech charakterů. Rovněž požádal kursy divadelního líčení. Ve své lásce k ochotnické činnosti pokračoval i v Poličce.
Zemřel následujícího roku 13. 2. 1936 ve věku 65 let.
----

1936
Předsedou byl Jaro Fric, poštovní úředník, jednatelem typograf Karel Marks a pokladníkem Josef Chaloupský, krejčí.
Tento rok zahájil spolek divadelní hrou Františka Langra s názvem Jízdní hlídka v Masarykově divadle. Režii měl Bohumil Suchánek, scénu upravil ing. arch. Čeněk Musil. Děj vypráví o legionářských bojích na magistrále. Hlavní role měli především členové Tyla, dále jednu roli obsadil Sokol Jičín, další spolek Svatopluk Čech z Podůlší, spolek Libuše z Robous a Kroužek divadelních ochotníků z Lhoty Hlásné. Obsáhlý posudek vyšel v Krakonoši 2. 2. 1936. „Hra působila mocným dojmem..… Byl to krásný večer posilující mravní hodnoty v člověku.“ (SOkA Jičín, Archiv města Jičína, Kniha města Jičína. 1935 – 1936, kniha 262, s. 18.)
V březnu se Tyl stal součástí velké umělecké události, kdy na paměť úmrtí Josefa Suka Hudební spolek připravil v Masarykově divadle hudební pohádku Radúz a Mahulena. Orchestr řídil Jan Patsch, režii měl prof. Jar. Mencl, scénu upravil ing. arch. Čeněk Musil a úlohy převzali právě členové Tyla. Ochotníci hráli divadlo a doprovázela je hudba. Tance předvedly členky Sokola za vedení Marie Netopilové. Divadlo bylo velmi kladně přijímáno veškerým regionálním tiskem, na druhou stranu, ale návštěva byla velmi slabá
Dne 30. května město oslavovalo narozeniny prezidenta republiky Edvarda Beneše. Čsl. obec legionářská a Čsl. domobrana uspořádaly Benátskou noc se závěrečnou scénou u rybníka. Velký ohňostroj, pohádkové osvětlení rybníka a vojenský koncert předcházel závěrečné scéně, která představovala významné momenty naší historie. Členové Tyla hráli ve scénách s názvem Příchod Čechů, Kníže Václav, Přemysl Otakar … Vítězné legie, Hold panu prezidentovi a armádě. Celé představení se odehrálo na divadelní scéně vybudované na pontonech na začátku koupaliště, kterou připravili vojíni. I přes nestálé počasí sledovalo celou akci 2000 platících a 1000 neplatících.
V květnu a červnu byla dvakrát odehrána v divadle Český ráj komedie od Viléma Wernera Lidé na kře, v režii MUDr. J. Mrňáka. Toto divadelní představení bylo dlouho považováno za umělecký počin jičínských ochotníků. Nový směr z 30. 5. a Krakonoš z 31. 5. přinesly kladné ohlasy, především na výborný výkon Fr. Šulce v hlavní roli profesora Junka.
V polovině října sehrál spolek v divadle Český ráj hru o 3 dějstvích Job od Jaroslava Hilberta za režie katechety profesora J. Beneše. „Hrálo se velmi dobře, jak to nyní je u členů Tyla pravidlem. Vynikli řed. Šulc, insp. Suchánek, taj. J. Fric, K. Marks a paní Drbová. Ale i všichni ostatní zasluhují uznání pro pěknou souhru celého představení, pozn. kron. (SOkA Jičín, Archiv města Jičína, Kronika města Jičína, 1935 – 1936, kniha 262, s. 108.)
Dne 24. listopadu sehráli ochotníci k poctě 25 leté ochotnické činnosti Bohumila Suchánka v Masarykově divadle komedii o 3 dějstvích Velké pokušení od K. Piskoře v režii J. Frice. I přes některé slabiny samotné hry udržel spolek Tyl zájem diváka až do konce, který se nejméně podařil. Úlohy byly představeny svědomitě a tvořily pěknou souhru. V jednotlivých postavách vynikli Suchánek, Drbová, Palcová ml., Kabelová, Knotková a další. Pochvalně se o hře zmiňoval „Nový směr“ z 27. listopadu. Katolický měsíčník Český ráj z 1. prosince představení odmítl „pro snůšku skepse a nesrovnalostí…a časté zneužívání jmen Pána Boha, Panny Marie apod.“
Na Silvestr si spolek připravil veselohru Ryba a host třetí den, kterou představil v divadle Český ráj při vyprodaném domě. Tato veselohra byla napsána pro Vlastu Buriana, který v úloze Boleslava Píďalky. Hlavní úlohy se velmi zdařile zhostil MUDr. Josef Mrňák.

Související Obrázky

Jičín, Tyl, Bezejmenná - plakát, 1935
Jičín, Tyl, Pohádka o Honzovi - plakát, 1935


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jičín, Tyl, Pohádka o Honzovi - plakát, 1935
Jičín, Tyl, Bezejmenná - plakát, 1935