Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: 10. Národní přehlídka seniorského divadla v Miletíně 2012, článek

10. Národní přehlídka seniorského divadla v Miletíně 2012

Milan Strotzer

V prodlouženém víkendu se ve dnech 23. – 25. listopadu 2012 uskutečnila 10. Národní přehlídka seniorského divadla v Miletíně na Královéhradecku. Byla příjemným setkáním 8 amatérských divadelních souborů, jejichž herecké soubory jsou složeny nejméně z 50 procent z divadelníků starších 55 let.

Přehlídku zahájil v pátek 23. 11. odpoledne místní divadelní spolek Erben Miletín s inscenací hry Jaroslava Koloděje Dědeček aneb Musíme tam všichni... zaobírající se komediální formou problematikou aktivního stárnutí a vztahy dětí, rodičů a prarodičů. Divadelní soubor Domu kultury z Krupky se představil se zdařilou inscenací náročné textové předlohy – hry Václava Havla Odcházení.

Sobotní přehlídkový program otevřelo Adivadlo z Havlíčkova Brodu svou inscenací hry Pauly Vogel Nejstarší řemeslo pojednávající o existenci služebnic lásky na sklonku života. Havlíčkobrodští přijeli do Miletína narychlo, aby zacelili programový výpadek, který nastal nechtěným odřeknutím účasti souboru Vojan z Libice nad Cidlinou z důvodů závažné zdravotní situace členky souboru. Libičtí měli dle původního programu uvést inscenaci hry Vladimíra Zajíce Poslední mise, která je věnována osudům sv. Vojtěcha, jedné z nejvýznamnějších postav slavníkovské Libice.

Sobotní program pokračoval autorským kabaretem Jiřího Cinkeise Mlč. A když mluvíš, nežvaň! v provedení souboru Kocábka Chocerady, jenž je kritickým pohledem na konání mocných a neuvadající blbost všeho druhu. Kuriózní a velice zábavnou podívanou zprostředkoval Ženský amatérský spolek z jihočeské Homole parafrází Foglarových Rychlých šípů, transformovaných režisérkou Stanislavou Kočvarovou do ryze dívčího prostředí a nazvanou Rychlé šipky. Vrcholem přehlídkového dne se stalo přestavení souboru Vojan z Hrádku nad Nisou, které uvedlo inscenaci hry Joa DiPietra Potichu to neumím, jsem vášnivej aneb Famílie. Hra řeší, v zpola komediální a zpola vážné poloze, otázky soužití generace prarodičů a vnoučat a oprávněnosti rozhodnout se pro vlastní životní cestu.

V neděli 25. 11. dopoledne vystoupil divadelní spolek Proměna o. s. REMEDIUM Praha s inscenací Voď vás Pánbů!, vytvořenou kolektivem souboru na motivy aktovek Ladislava Stroupežnického a filmu Otakara Vávry Cech panen kutnohorských. Desetičlennému hereckému kolektivu bude příští rok v součtu 777 let, byl tedy jednoznačně souborem s nejstarším věkovým průměrem a jako jediný bez výjimky seniorský. Látku, kterou si k inscenování zvolil, by sotva mohl zpracovat bez toho, aby nalezl nosný inscenační princip, umožňující značnou míru nadsázky. Dlužno podotknout, že na to šel chytře a připravil podívanou, která více než potěšila.

Závěr přehlídky patřil Divadlu Na tahu z Červeného Kostelce a jeho inscenaci hry Josefa Berana Aut, která se zaobírá tematikou soužití rodiny poznamenané postižením jedné z dcer autismem a právem autistické dívky žít co nejplnohodnotnější život navzdory svému handicapu.

Vždy po dvou odehraných představeních se konala tzv. Povídání o viděném. Tentokrát nikoliv formou obligátních rozborových a hodnotících seminářů, ale otevřené rozpravy členů hrajících divadelních souborů a lektorského sboru. Rozpravu zahájil vždy úvodní vstup některého z pověřených vystupujících souborů, který spočíval ve vyjádření toho, co bylo na představení zajímavé, ocenění hodné, co zaujalo v pozitivním smyslu slova, v druhé řadě pak byly pokládány otázky týkající se problematických stránek inscenace, neporozumění atp. K takto zahájené rozpravě se přidávali další divadelníci z auditoria tvořeného členy na přehlídce hrajících i nehrajících souborů. Až poté se ujímali slova členové lektorského týmu, který tvořili prof. PhDr. Jan Císař, CSc., prof. Mgr. František Laurin a PhDr. Milan Strotzer, který celou rozpravu moderoval. Takto zvolená forma Povídání o viděném způsobila bezprostřední zapojení četného auditoria a vstřícnou atmosféru, aniž by byly reflexe představení ochuzeny o odborné pojmenování pozitivních a sporných stránek inscenací.

O vstřícnou a pohodovou atmosféru celé přehlídky se postaralo město Miletín a kolektiv domácího divadelního souboru Erben v čele s Mgr. Radkem Fleglem, na němž ležela tíha organizace přehlídky. Soubor Erben vytvořil příjemné klima pro konání přehlídky, jak v tzv. Sousedském domě, kde se konala představení, tak v dalším městském objektu v těsném sousedství Sousedského domu, kde byl k dispozici příjemný prostor pro ona Povídání o viděném. Nechyběla přehledná programová brožura přehlídky a další informativní materiály určené účastníkům přehlídky. O každý ze zúčastněných souborů se staraly pečovatelky z řad miletínského divadelního kolektivu, které se rovněž postaraly o přivítání souborů, předání pozorností a uvedení jejich představení. Miletínští připravili i jakousi obrazovou znělku přehlídky, jejíž projekce uvozovala jednotlivá představení. Známou melodii doprovázející znělku si pobrukovalo publikum s každým dalším představením hlasitěji a hlasitěji.

Přehlídku zahájil a také zakončil starosta města Miletín Bc. Miroslav Nosek, který také předal při slavnostním zakončení přehlídky čestná uznání a diplomy, udělené lektorským sborem alias odbornou porotou za nejlepší předvedené výkony – viz Výsledková listina v příloze. Odborná porota využila svého práva doporučit inscenaci k účasti na Jiráskově Hronově, festivalu amatérského divadla 2013. Doporučila Divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou s inscenací hry Joea DiPietra Potichu to neumím, jsem vášnivej aneb Famílie.

10. Národní přehlídku seniorského divadla pořádal Divadelní soubor Erben o. s. Miletín s podporou města Miletín a ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha. Finančně přehlídku podpořily Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj, Město Miletín a šest sponzorů z místa a okolí.

Publikováno: Amatérská scéna 2012, č. 6, s.26-28, Divadelní HROMADA - podzim 2012, s. 42-43.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':