Databáze českého amatérského divadla

Texty: Přibyslav, Ochotnické divadlo - 1857-1911

4.8.2. Ochotnické divadlo

V roce 1857 na prvním občanském maškarním plese v Přibyslavi zrodila se myšlenka, aby zde bylo založeno ochotnické divadlo. První hry začaly se hrát ještě toho roku v domě pí. Josefy Prostřední v čp. 45. na náměstí. Na zařízení divadla půjčil Augustin Bedřich Čepl 189 zl. 28 kr. Členové divadla pocházeli z předních přibyslavských rodin a jako první divadelní hry sehráli: „Doktora Fausta domácí čepička“, „Hadrník pařížský“, „Galejní otroci“, „Lakomec“ a další.
V počátcích divadla čítal ochotnický soubor 18 členů: Bedřich Rosendorfský, František Niklfeld, Jan Mervart, Antonín Vltavský, Hubert Rottmüller, František Dočekal, Jan Janáček, František Vostřebal, František Remeš, Jan Němec, Adolf Křesťan, Josef Pecháček, Antonie Bübelová-Rozsypalová, Barbora Čeplová, A. Dočekalová, A. Němcová, A. Pecháčková a Augustin B. Čepl.
Tehdejší ředitel divadla Augustin B. Čepl poskytl další půjčku 300 zl. na nákup nové garderoby, bibliotéky a dalších potřebných věcí. Po Augustinu B. Čeplovi řídil divadlo v letech 1863-1871 městský lékař Dr. Juren.
Dluh splácelo divadlo Augustinovi B. Čeplovi z výtěžků za představení, zbylou část věnovalo divadlo na dobročinné věci. Divadlo se později přestěhovalo do sálu pí. hostinské Vaňkové. Za ušetřené peníze si divadelní soubor mohl konečně dovolit koupit basu za 80 zl. Z důvodu malých prostor se musel divadelní soubor přestěhovat do hostince pana Melcra.
V roce 1871 po odchodu Dr. Jurena z Přibyslavi se ředitelem ochotnického divadla stává Jan Mervart a režisérem Antonín Sládek. Po skončení táboru na Žižkově poli kolem roku 1874 se ochotnické divadlo stává součástí Čtenářsko-zpěváckého spolku Beseda. Dne 28. září 1889 sehrálo ochotnické divadlo hru „Popelka na venkově“, jejíž výtěžek věnovalo na místní chudé, za výtěžek ze hry „Mlynář a jeho dítě“ odehrané 1. listopadu 1889 si divadlo pořídilo divadelní šatnu a konečně výdělek za hru „Sokyně“ z 16. listopadu 1890 věnují ochotníci postiženým občanům velkou povodní. Dne 25. října 1896 se na nově zřízeném jevišti, s nově malovanou oponou akademickým malířek Frankem z Prahy, hrála divadelní hra od J. K. Tyla „Paličova dcera“. Výtěžek z tohoto představení šel na pokrytí dluhu, který vznikl zvelebením jeviště a opony.
Divadelní představení bývala doplňována hudbou, která hrála před začátkem hry, o přestávkách a po skončení, kdy zpravidla následovala taneční zábava. Diváci měli možnost o přestávkách o hře diskutovat a potkávat své známé. Divadelní hry se tak stávaly vítaným zpestřením kulturního života v Přibyslavi. Dirigenti v těchto letech byli: Karel Čáslavský, J. Růzha nebo František Svoboda. Od roku 1902 je ředitelem divadla Antonín Nývlt, který však v roce 1903 rezignoval a nahradil ho JUDr. Antonín Semín.
Na návrh Františka Augustýna vznikl při Besedě 7. ledna 1906 samostatný divadelní odbor, v jehož výboru mělo být pět členů, kteří si ze svého středu volili režiséra. Sestavení tohoto odboru bylo uloženo MUDr. Františku Půžovi. Předseda Besedy byl zároveň předsedou divadelního výboru. Členem divadelního odboru mohl být kdokoli i bez členství v Besedě, což přilákalo spoustu nových členů, kteří by jinak na velké členské příspěvky v Besedě neměli. Nové složení ochotnického divadla z řad obyčejnějších lidí dalo v příštích letech podnět k úplnému osamostatnění ochotnického divadla od Besedy.
Do výboru divadelního odboru byli zvoleni: Ignát Pekárek, František Augustýn, Jindřich Smeykal, Karel Jelínek a Antonín Seidl. Za režiséra si výbor zvolil Ignáta Pekárka, druhým režisérem se stal Antonín Nývlt. V listopadu roku 1906 hrála se divadelní hra od Gogola „Revizor“. Divadelní odbor v té době čítá 28 členů.
Dne 14. října 1908 kvůli požáru v hotelu Klusáček přicházejí divadelní ochotníci o veškeré své vybavení. Prvním divadelním představením je po požáru zřejmě hra „Tažní ptáci“, režírovaná 26. prosince 1909 MUDr. Františkem Půžou.
Na přelomu let 1910-1911 byly odehrány divadelní hry „Zloděj“ od Štolby, „Tři faraoni“ od Kolára a „Otec“ od Jiráska. Dramatický odbor se v květnu roku 1911 odštěpil od Besedy a stává se samostatným spolkem s názvem Jednota divadelních ochotníků v Přibyslavi.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':