Databáze českého amatérského divadla

Texty: HULÁKOVÁ, Lenka: Mladá scéna 2013 - nabídka seminářů. AS 17.4.2013-Studentské.

Mladá scéna - nabídka seminářů

Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 19.–23. června 2013, Ústí nad Orlicí.

Přehlídka nabízí pět seminářů pro studenty a jeden pro pedagogy. Práce v seminářích bude zahájena ve středu 19. června ve 13 hodin, v dalších dnech budou semináře probíhat od 9 do 12.30 a skončí v neděli 23. června v 11 hodin. Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Lence Hulákové e-mailem na adresu hulakova@nipos-mk.cz, nejpozději do 19. května 2013.

Letošní utajené téma přehlídky je PROBUZENÍ a začíná se už tradičně výletem. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz související s přehlídkou pište a nebo volejte 604 433 485 begin_of_the_skype_highlighting 604 433 485 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting.

SEMINÁŘE
CO VŠECHNO JE „DIVADELNÍ“ HUDBA? (DH) – seminář začne ve čtvrtek
Lektor: MILOŠ ORSON ŠTĚDROŇ
Řeč je hudba. Chůze je hudba. Krajina je hudba. Obraz je hudba. Ticho je hudba. Architektura je zamrzlá hudba. A nejlepší hudba je ta, kterou ještě nikdo nenapsal. Můžete to být vy.
Jak se dá pracovat s textem a co všechno může skladatel zhudebnit? Budeme společně poslouchat, dívat se na krátká videa a hlavně to budeme zkoušet sami. Budeme hudbou text ilustrovat, půjdeme proti němu i obojí dohromady. Pro všechny, kdo hudbu rádi poslouchají i pro ty, co ji hrají nebo zpívají.
Skladatel Miloš ORSON Štědroň je absolventem skladby na brněnské JAMU, hudební vědy na filozofické fakultě MU v Brně, doktorát z oboru skladba získal v Praze na AMU. Vyučuje skladbu a hudební teorii na Pražské konzervatoři. Vytvořil desítky skladeb a hudeb pro divadla. Nejraději však tvoří vlastní autorské projekty, ke kterým si píše text i hudbu. Za tyto své autorské projekty byl jmenován festivalem Next Wave osobností roku 2012. Za své poslední autorské dílo, Divadlo Gočár, letos získal Cenu Alfréda Radoka za nejlepší hudbu. (Více na www.orson.cz.)

MAGIE MASKY (MM)
Lektoři: HANA GALETKOVÁ A TOMÁŠ VOLKMER
Co je to maska? Jak funguje? Jak s ní hrát? V čem spočívá její kouzlo? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v semináři Magie masky. Chceš-li si na chvíli změnit svou identitu, maska ti pomůže. Chceš-li být na chvíli jinou bytostí, maska ti to umožní. Chceš-li na chvíli nebýt ty, maska tě promění.
Dílna bude napůl výtvarná, napůl pohybová. V průběhu dílny si budeme sami vyrábět různé typy masek, se kterými budeme následně hrát. Jednoduchými výtvarnými postupy se naučíme vytvářet neutrální masky, abstraktní barevné masky a vyzkoušíme i masky z rozličných materiálů a kombinací s osobitým výtvarným názorem autora. Následně pak společně nahlédneme do tajemství divadla masek a jeho možností. Budou-li nám vznikat krátké herecké etudy s maskami, nebudeme se jim rozhodně bránit! Vytvořené masky si budou moci účastníci dílny odnést s sebou.
Hana Galetková, lektorka umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a zážitkových arteterapeutických dílen Terapie loutkou v THeatru ludem. Pedagožka na Slezské univerzitě v Opavě a Ostravské univerzitě v Ostravě. Absolvovala seminář masky Tatjany Brinkmanové z Art school v Utrechtu a seminář divadla Compagnie Philippe Genty.
Tomáš Volkmer, výtvarník, grafik a scénograf Divadla loutek Ostrava a také spolupracující lektor při umělecko-vzdělávacích programech v tomto divadle a zážitkových dílen terapie loutkou v THeatru ludem. Navrhoval a vytvářel masky do mnoha inscenací u nás i v zahraničí.

OD NÁPADU KE SCÉNÁŘI (PS)
kreativní dílna pro mladé autory
Lektor: MARTIN KOLÁŘ
Rádi píšete? Vidíte kolem sebe spoustu námětů? Máte nápad a nevíte jak na něj? Píšete povídku, ale rozpadá se vám pod rukama a konec v nedohlednu? Výborně, tahle dílna je pro vás. Zaměříme se na hledání a rozvíjení námětů, stavbu příběhů a tvorbu scénářů všeho druhu. Jak začít a jak skončit? Jak napsat námět, scénosled, filmovou povídku, filmový scénář nebo dobrý dialog? Co je důležité a co ne? Základní pojmy a rady všeho druhu. Budeme psát krátké texty dle nejrůznějších zadání, vzájemně se inspirovat, půjčovat si, doplňovat se, radit si a škrtat zbytečnosti. Okamžitá zpětná vazba, dobrý pocit, text ve zpravodaji, divácké reakce… Notebooky s sebou!
Martin Kolář je absolventem rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na divadelní fakultě JAMU. Píše povídky, divadelní a rozhlasové hry, scénáře plenérových akcí, básně a říkadla. Je autorem, hercem a režisérem jihlavského nezávislého divadelního studia De Facto Mimo.

Za hlasem (HL)
Lektorka: EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ
Hlas je zpráva o strachu i o vítězství, o zdraví i nepohodě. O tom, kým jsme. Je to zpráva o nás. Pracovat s hlasem znamená poznávat sám sebe, nacházet nové cesty k sobě – dá se říct i „probouzet se“ – měnit své osobní vzorce tak, abychom se cítili dobře. Aby se nám mluvilo a vůbec „bylo“ – líp. Být už probuzený a vstupovat do nového dne je většinou moc hezké. Budit někoho (nebo něco v někom – nebo něco v sobě) žádá energii a také notný díl odvahy. Občas se přitom kňourá a hází polštářem: Udělat ten krok od buzení k probuzení (od spaní k pohybu) chce – vůli. S probouzením vlastního hlasu a řeči je to stejné: Energie, odvaha, vůle, dobrý záměr, pravý čas a dobrá nálada – investice.
Pustíme se cestou zkoumání svých pohybových a mluvních návyků a stereotypů. Zkusíme si různé možnosti zapojování těla, mysli a emocí. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný (a má odvahu) udělat něco pro svůj osobní rozvoj.
Eva Spoustová-Málková vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové, věnovala se především dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), nyní pedagog DAMU (předmět jevištní mluva). Učí se od těch, které učí.

3D IMPRO (3D)
Lektor: LÁĎA KARDA
Pojďme si osvojit základní principy improvizace, abychom nadále mohli rozvíjet své nově nabyté dovednosti v otevřeném prostoru. V improvizaci je vaším hlavním partnerem váš kolega, se kterým právě hrajete na jevišti, ale nám přibude nový – prostor, ve kterém se nacházíme. Pojďme se naučit hrát s venkovním prostorem jako s rovnocenným partnerem. Budeme zkoušet improvizovat v parcích, ve městě, mezi lidmi i v útrobách budov. Každý prostor nabízí milion nových situací. Pojďte si vyzkoušet 3D impro!
Láďa Karda vystudoval tvorbu písňového textu a scénáře na konzervatoři Jaroslava Ježka. Improvizaci se věnuje osm let a trénuje dva pražské improvizační týmy. Je členem skupiny Just!Impro, se kterou pravidelně hrají ve Švandově divadle a v Černé labuti. Dále je členem experimentující skupiny pro dlouhé formy improvizace – Longformy. Je také polovinou autorského divadelního dua ToŤ a členem divadelně-hudební skupiny Cílená nejistota.

HERECKO-SITUAČNÍ (HS pro pedagogy)
Lektor: PETR HAŠEK
Praktické zkoumání základních principů divadla. Snaha o vlastní pojmenování věcí základních a zcela samozřejmých k uskutečnění divadla. Vzájemné živé komunikování o divadle, které bude začínat, probíhat i končit hrou. Taková je základní situace! Petr Hašek, umělecký vedoucí a režisér Geisslers Hofcomoedianten, absolvent režie na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Kromě divadelní režie a dramaturgie (doposud spolupracoval mimo svého domovského souboru s Malým vinohradským divadlem, Divadlem Minor, Divadlem Lampion, Divadlem DRAK, Divadlem Letí, Masks on Stage, českobudějovickou Loutkohrou atd.) se také věnuje práci televizního editora, scenáristy a režiséra. Byl lektorem řady hereckých kurzů doma i v zahraničí.

V jednání je také seminář pohybový, který by se otevřel v případě naplnění všech výše uvedených seminářů.

Kontakt: Lenka Huláková, tel.: 201 507 974 begin_of_the_skype_highlighting 201 507 974 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, mobil: 604 433 485 begin_of_the_skype_highlighting 604 433 485 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: hulakova@nipos-mk.cz

Lenka Huláková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':