Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sudslava, Tomáš Zaplatílek, Restaurování divadelních kulis, 2013

Restaurování divadelních kulis v obci Sudslava
Autor: Tomáš Zaplatílek

SUDSLAVA: V průběhu roku 2013 proběhly restaurátorské práce Mgr. art. Veroniky Kopecké a jejího týmu na třech vytipovaných historických divadelních kulisách ze souboru ochotnického spolku v obci Sudslava, které představují motiv venkovského stavení, ručně malované skříně a travnatého popředí s kameny.

Restaurátorské práce byly částí hrazeny z finančních zdrojů občanského sdružení Genius loci Sudslava o.s. prezentující ojedinělý soubor historických divadelních kulis v prostorách bývalé fary v Sudslavě a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, jež poskytla grantový příspěvek na podporu expozice souboru divadelních kulis v obci Sudslava.
Odborný tým Mgr. art. Veroniky Kopecké vybral a zrestauroval, na půdě Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli, tři ze souboru 90 kusů divadelních kulis, na kterých průběžně pracoval od začátku podzimních měsíců letošního roku. Divadelní kulisy byly po zrestaurování umístěny v reprezentativním sále bývalé barokní fary z roku 1692 v Sudslavě a zájemcům z řad veřejnosti budou prezentovány po domluvě i během zimních měsíců. Občanské sdružení Genius loci Sudslava o.s. tak usiluje o znovuvzkříšení této památky na ochotnickou minulost v tradičním venkovském prostředí a uskutečňuje svůj projekt zabývající se zajímavou minulostí sudslavského ochotnického divadla, která se datuje rokem 1868.
Právě Genius loci Sudslava o.s. dnes navazuje na kulturní odkaz již neexistujících ochotnických spolků v obci a vytváří kulturní a osvětový program pro všechny, kdo mají chuť se zapojit a přispět k oživení společenského života. Pravidelně organizuje kulturní a společenské akce a zve umělce, herce a hudebníky k veřejné prezentaci.

http://www.mistnikultura.cz/restaurovani-divadelnich-kulis-v-obci-sudslava (25.11. 2013)

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':