Databáze českého amatérského divadla

Texty: Praha-Karlín, Divadlo a Život, Z historie... (Převzato z webu souboru - http://divadloazivot.wz.cz/, 20.1.2014)

Když se řekne Divadlo a Život...

Divadlo a Život je amatérský soubor s více než třicetiletou tradicí. Hraje pro děti i dospělé, a to především na scéně Karlínského spektra – Domu dětí a mládeže hl. m Prahy. V posledních letech je jeho druhou mateřskou scénou nově vybudovaný divadelním sál Základní školy na Lyčkově náměstí v Praze 8. Hraje rovněž i na dalších pražských scénách a na zájezdech.

Rozpětí repertoáru je poměrně široké - od „klasiky“ až po současné hry, někdy i z vlastního pera. Doménou souboru jsou díla komediálního charakteru, velmi často i se zpěvy (v minulosti to byly například inscenace některých her J. Voskovce a J. Wericha s písničkami J. Ježka), ovšem jeho členové se nevyhýbají ani jiným žánrům, například muzikálu pro děti, antickému dramatu, absurdní frašce, science fiction či obrozenecké veršované parodii na středověké rytírny.

Od roku 1998 pořádá pravidelně i přehlídky amatérských souborů – divadelní dílny Karlínské jeviště.
---

Z historie DaŽ (Milan Špale)

Jak to vzniklo…

Ochotnický soubor Divadlo a Život (DaŽ), zájmový útvar Karlínského spektra - Domu dětí a mládeže, vznikl pod křídly tohoto zařízení v roce 1974. Místo jeho zrození, které s jednou přestávkou bylo a dosud je jeho mateřskou scénou, po celou dobu ovlivňovalo nejen zaměření souboru, ale i jeho složení. Zejména v prvních letech se do něj ve velké míře hlásili ti, kteří přicházeli do Karlína pro další vědomosti, literaturu či radu - a našli zde i možnost uplatnění své další záliby, lásky k divadlu. Zasloužil se o to především jeho zakladatel a dlouhá léta i principál, dr. Vladimír Veselý, který v tomto zařízení pracoval.

Ještě předtím ovšem nebyly žádné dalekosáhlé plány vybudovat soubor se vším všudy, tedy především s pravidelnou činností a s nějakou promyšlenou dramaturgií. Byla tu parta vesměs mladých lidí a jejich úmysl občas pobavit sebe a své kamarády. Takže se na jedné vzdělávací akci po večerech ustavila pseudovědecká instituce s názvem D'Billova Akademie Života, jejíž jedna z pěti sekcí si dala za cíl nejen vytvořit kromě vědeckého pojednání i divadelní představení s vesměs improvizovaným obsahem.
Ale divadlo je zvláštní fenomén - leckoho dokáže pořádně chytit a často na celý život. Což se stalo i členům souboru DaŽ. A protože si rovněž diváci přáli zhlédnout v jejich podání něco víc, nacvičovalo a hrálo se dál. Jen název nového souboru se poněkud proměnil. Aby však ze starého názvu zbyla alespoň zkratka, bylo zvoleno kamuflážní jméno: Divadlo a Život. Postupem doby, vyplněné především neustálým bojem s nedostatkem volného času, vznikl stálý soubor s hereckou, střídavě také taneční a jeden čas dokonce i hudební složkou. A lidé si na nový název za těch víc než třicet let docela zvykli.

…a pokračovalo

V prvních letech činnosti pomáhali souboru DaŽ někteří profesionální režiséři - Jiří Beneš, Karel Žalud či Antonín Novotný, v současnosti se režie ujímají téměř výhradně členové souboru. V řadách členů souboru Divadlo a Život se za jeho třicet let existence vystřídalo více než dvě stovky spolupracovníků nejrůznějších profesí. Mezi nimi byli i takové pozdější známé osobnosti, jako například módní návrhářka Daniela Fleišarová, proděkan fakulty sociálních věd a někdejší předseda rady České televize PhDr. Jan Jirák či módní fotograf prestižních módních časopisů Vladimír Gdovín.

Z počátku se soubor zaměřoval na kratší útvary vesměs komediálního žánru, které nejprve začal sestavovat do větších celků, zpočátku volnějších, později scénických montáží pomocí rámcového příběhu. Od roku 1978 inscenuje i celovečerní představení, a to jak pro děti i dospělé. Nevyhýbá se ani dalším žánrům, především z oboru hudebního divadla.

Často se vracel k některým svým starším inscenacím, a to nejen v novém obsazení, ale většinou i v poněkud pozměněném či obohaceném provedení. To bylo mimo jiné vynuceno okolnostmi zejména po roce 2000, kdy na čas ztratil své tradiční působiště v Karlínském spektru (a zároveň se musel vzdát své mladší části souboru, v níž měl vyrůstat jeho dorost) a několik let neměl pro tvorbu nových inscenací vhodné podmínky.

Přehlídky

S některými ze svých projektů se soubor zúčastňoval i nejrůznějších amatérských divadelních přehlídek a získal několik ocenění, s jednou inscenací byl pak navržen na národní přehlídku FEMAD v Třebíči. Shodou okolností to byla vůbec ta první, kterou po svém oficiálním vzniku inscenoval – aktovka Na služební cestě trojice ruských autorů Gindina, Rjatkina a Ryžova – a koncem devadesátých letech vrátil na scénu. Řadu cen získali členové souboru rovněľ za individuální herecké výkony, ale i za hudební stránku představení. Kromě přípravy a realizace představení se soubor (resp. jeho stejnojmenné občanské sdruľení) věnuje i organizování přehlídek.

Divadelní dílna nazvaná Karlínské jeviště vyla původně určena svým motivačním vyzněním především pro začínající soubory, které si netroufají zúčastnit se obvyklých postupových přehlídek..Karlínské jeviště si za sedm dosavadních ročníků získalo pevné místo v divadelním kalendáři, ohlas diváků a velký zájem i velmi renomovaných souborů z Prahy i blízkého či vzdálenějšího okolí na něm účinkovat, takže počet přihlášených souborů vysoko překračuje časové možnosti přehlídky.

Stejný zájem byl i o festival Zámecké jeviště, pořádaný v letech 2000 – 2003 vždy v červnu na nádvoří zámku v Brandýse nad Labem. Bohužel vedení radnice v tomto městě má s opraveným zámkem již trochu jiné, více komerční úmysly. Nicméně DaŽ se této myšlenky zcela nevzdává a v současné době hledá místo pro pořádání podobné letní akce.

Další akce

Na počátku devadesátých let soubor DaŽ uspořádal společně se souborem Natěsno (s nímž jej v tomto desetiletí spojovaly i další společné projekty) dokonce dvakrát letní „kočování“ po vzoru dřívějších hereckých společností, a to v roce 1992 s koňským potahem po jižních Čechách, o rok později s maringotkou po Čechách severních Týdenní putování od vesnice k vesnici, hraje se dvakrát denně, odpoledne pro děti, večer pro dospělé, představení, na které je nutné získat diváky průvodem po obci či blízkém kempu a dětském táboře. I když byly základní věci naplánovány (například kde hrát v případě nepříznivého počasí), a plakáty v obci visely už několik týdnů před příjezdem souboru, byla tyto akce plné improvizace a řešení nečekaných situací pro tehdejší generaci divadelníků velmi zajímavou zkušeností, kterou si ti současní rozhodně chtějí vyzkoušet také.

V současné době členové souboru DaŽ obnovili další tradici, tentokrát z osmdesátých let, a vrátili se k literárním pásmům, které připravovali jako „druhý program“ vedle realizace klasických divadelních her. Nyní nacvičili pásmo z veršů Christiana Morgensterna a připravují další.

nou z tradic, na níž však už navázat bezezbytku nelze, bylo účinkování v psychiatrické léčebně Bohnice. Soubor DaŽ (díky přátelství a spolupráci svého zakladatele s tehdejším vedoucím bohnické knihovny, k níž patřil i divadelní sál) na zdejší scéně hrál už v sedmdesátých letech jako první z amatérských souborů, v osmdesátých letech pak zcela pravidelně. Teprve dlouho poté zde spatřil světlo světa dnes už tak známý festival Mezi ploty, rozšířený i do jiných psychiatrických léčeben v České republice.

(šle)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':