Databáze českého amatérského divadla

Texty: Srbsko, Kruščice, Seznam českých ochotnických a dětských divadelních představení v Kruščici

Seznam českých ochotnických a dětských divadelních představení v Kruščici

Seznam divadelních inscenací je chronologický soupis všech divadelních představení provozovaných v Kruščici, o nichž se dochovaly zprávy, a to jak domácího souboru ochotnického (K–O), dětských představení žáků kruščické školy (K–D), tak i hostujících souborů ochotnických i dětských z Bele Crkve (BC–O/BC–D) a Fabiánu (F–O/F–D). Podnázvy divadelních her, které jsou v pramenech zaznamenány různě, uvádíme podle originálního znění. Podle originálních textových předloh citujeme i autory her, kteří často v pramenech nejsou uváděni, nebo jsou uváděni ve zkomolené podobě. Jména a příjmení herců uvádíme podle znění a v pořadí shodném s výchozími prameny.

1/K–O 1921/1922
Název: nezjištěn.
Režie: asi Václav Balát.
Datum a místo: nejspíše v zimním období 1921/1922, Kruščice.

2/K–O 1934/1935
Autor a název: nezjištěn – Vzkázání do Prahy. Jednoaktovka.
Režie: Karel Schovanec.
Datum a místo: 17. 3. 1935, Kruščice (oslava narozenin Tomáše Garrigue Masaryka).

3/BC–O 1936/1937
Autor a název: František Lašek-Luković – Žena muže – soudit může. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: Karel Schovanec.
Datum a místo: 6. 2. 1937, hostinec (Šimana Veselého ?) v Kruščici.

4/BC–D 1938/1939
Autor a název: Antonín Kozel – Jak Kašpárkem Vesna byla probuzena. Veselá pohádka o 3 dějstvích.
Režie: Karel Schovanec.
Datum a místo: 26. 2. 1939, hostinec Šimana Veselého v Kruščici.

5/K–O 1945/1946
Název: nezjištěn.
Datum a místo: 21. 10. 1945, Kruščice.
Režie: Karel Schovanec.

6/K–O 1945/1946
Název: nezjištěn.
Datum a místo: 25. 11. 1945, Kruščice.
Režie: Karel Schovanec.

7/BC–O 1945/1946
Autor a název: Ferdinand Oliva – Železná koruna. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: Karel Schovanec a Štefi Schovancová.
Datum a místo: 20. 1. 1946, Kruščice.

8/K–O 1945/1946
Autor a název: nezjištěn – Poslední setkání. Jednoaktovka z ruského partyzánského života.
Datum a místo: 16. 6. 1946, dvůr hostince Šimana Veselého v Kruščici (II. sjezd Krajského výboru pro Banát).

9/F–D 1945/1946
Autor a název: nezjištěno – Napálený lakomec.
Datum a místo: 16. 6. 1946, dvůr hostince Šimana Veselého v Kruščici (II. sjezd Krajského výboru pro Banát)

10/BC–O 1945/1946
Autor a název: Milan Fučík – Boj o Minu. Kratochvíle o 1 jednání.
Režie: Karel Schovanec.
Datum a místo: 16. 6. 1946, dvůr hostince Šimana Veselého v Kruščici (II. sjezd Krajského výboru pro Banát).
Poznámka: původní název hry je Spor o Minu.

11/K–D 1946/1947
Název: nezjištěn (D).
Datum a místo: 23. 12. 1946, Kruščice (vánoční besídka).

12/F–O
Autor a název: Josef Vaněk – Zmařené námluvy. Žert o 2 jednáních
Datum a místo: 19. 1. 1947, Kruščice.

13/K–O 1953/1954
Autor a název: Anna Ziegloserová – Hořká medicína. Veselohra o 3 jednáních.
Datum: před 13. 2. 1954, Kruščice.

14/K–O 1953/1954
Autor a název: Anna Ziegloserová – Hořká medicína. Veselohra o 3 jednáních.
Datum a místo: 13. 2. 1954, Bela Crkva (1. repríza).

15/K–O 1954/1955
Autor a název: Karel Piskoř – Tulácké dobrodružství. Fraška o 3 jednáních.
Režie: Františka Pagáčová.
Obsazení: Jan Hana (Vojtěch Šedivý, soukromník), Františka Votýpková (Alim, jeho žena), Kateřina Kuželková (Cecílie Trčková, její sestřenice), Martin Kuželka (JUDr. Plava), Alois Hoc (Alois Barták, továrník), Běta Irovičová (Matylda, jeho žena), Antonín Strnad (Rudolf, její syn), Bedřich Kuželka (Rorejš), Martin Kroutil (Vincek), Marie Kyská (Pepka, jeho žena), Václav Irovič (četník), Baruška Strnadová (Julča, služka u Šedivých).
Datum a místo: 9. 1. 1955, Kruščice.

16/K–O 1954/1955
Autor a název: Josef Štolba – Ach, ta láska. Veselohra o 3 jednáních.
Datum a místo: 11. 3. 1955, Kruščice.

17/K–D 1955/1956
Autor a název: nezjištěn – Neobyčejný sen.
Režie: Ludmila Marešová.
Obsazení: Jan Kisko, Stefanie Marešová, Fr. Marková, Anna Veselá, Marie Strnadová, Marie Kuželková, Aloisie Hubertová, Aloisie Ježková.
Datum a místo: 11. 2. 1956, Kruščice.

18/K–D 1955/1956
Autor a název: Vojtěška Baldessari Plumlovská – Honza na zakletém zámku. Pohádka o 4 dějstvích.
Režie: Ludmila Marešová
Obsazení (neúplné): Josef Veselý, Marie Havlovičová, Josef Čežek.
Datum a místo: 11. 2. 1956, Kruščice.

19/K–O 1955/1956
Autor a název: Alois Koldinský – Hraběnka z Podskalí. Lidová hra ve 4 jednáních.
Režie: Františka Pagáčová
Obsazení: Ludmila Marešová, Frýda Kuželka, Václav Strnad, Martin Kuželka, Martin Kroutil, Jan Hana, Běta Strnadová, Josef Houska, Marie Kysková
Datum a místo: 13. 2. 1956, Kruščice.

20/K–O 1955/1956
Autor a název: Josef Štolba – Ach, ta láska. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: Františka Pagáčová a Ludmila Marešová.
Obsazení: Josef Hoc, Běta Irovičová, Frýda Kuželka, Jan Hana, Ludmila Marešová.
Datum a místo: 2. 4. 1956, Kruščice (repríza představení z 11. 3. 1955 ?).

21/K–D 1955/1956
Autor a název: František Flos – Vzácný kolovrat. Hra pro děti o 3 jednáních se zpěvy a tanci.
Režie: Ludmila Marešová
Obsazení (patrně neúplné): Liduška Kuželková, Marie Marešová, Matěj Pagáč, Dorotka Marková, František Hana a Antonín Kuželka
Datum a místo: 21. 4. 1956, Kruščice.

22/K–O 1956/1957
Autor a název: Ferdinand Oliva – Železná koruna. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: režie: Františka Pagáčová a/nebo Ludmila Marešová.
Obsazení: Běta Strnadová, Jan Hana, Václav Kuželka, Nanynka Kuželková, Václav Kroutil, Baruška Irovičová, Marjánka Hanová, Jan Vokoun, Josef Kuželka, Václav Strnad, Marie Kroutilová, Kateřina Hubertová.
Datum a místo: 6. 1. 1957, v domě Franty Veselého v Kruščici.

23/F–O 1956/1957
Autor a název: Ferdinand Oliva – Pojď na mé srdce. Veselohra o 3 jednáních.
Datum a místo: 16. 2. 1957, Kruščice.

24/K–D 1956/1957
Autor a název: Jan Dolina: Fedora. Pohádková hra o 3 dějstvích.
Režie: Ludmila Marešová.
Datum a místo: 24. 2. 1957, Kruščice.
Poznámka: původní název Lenivá Fedora.

25/K–O 1956/1957
Autor a název: Vilém Skoch – Naše babička. Komedie o 3 dějstvích.
Režie: Ludmila Marešová.
Obsazení: Václav Stehlík, Baruška Irovičová, Běta Strnadová, Nanyka Kuželková, Kateřina Janáčková, Václav Kuželka, Marie Havlovičová, Liduška Kuželková, Jan Hana, Josef Kroutil.
Datum a místo: 3. 4. 1957, Kruščice.

26/K–O 1956/1957
Autor a název: Rudolf Mařík – Manželská zeď. Veselohra ve 3 jednáních.
Datum a místo: jaro 1957, Kruščice.
Poznámka: originální název Manžel putička s podnázvem Manželská zeď.

27/K–O 1957/1958
Autor a název: Jiří Balda – Bobeček z ministerstva. Veselohra o 3 jednáních.
Datum a místo: asi před 12. 1. 1958, Kruščice.
Poznámka: originální název s podtitulem Není nad protekci.

28/K–O 1957/1958
Autor a název: František Balej – Nechoď tam, pojď radš k nám. Veselohra z venkovského života o 3 jednáních.
Režie: Fanynka Šmídová.
Obsazení: Běta Strnadová (Fanynka, švadlenka), Baruška Irovičová (Lojzička), Liduška Kuželková (Tonča), J. Čežek (pantáta Habr), Alois Hoc (vdovec Habr), Václav Strnad (Pepík Vymětal), Josef Houska (Vojta Král), Kateřina Janáčková (panímáma Pavlína), Václav Stehlík (Dominik Kos).
Datum a místo: 12. 1. 1958, Kruščice.

29/K–O 1957/1958
Autor a název: František Balej – Nechoď tam, pojď radš k nám. Veselohra z venkovského života o 3 jednáních.
Režie: Fanynka Šmídová.
Obsazení: patrně totožné s premiérou.
Datum a místo: 19. 1. 1958, Gaj (1. repríza).

30/K–O 1957/1958
Autor a název: František Balej – Nechoď tam, pojď radš k nám. Veselohra z venkovského života o 3 jednáních.
Režie: Fanynka Šmídová.
Obsazení: patrně totožné s premiérou.
Datum a místo: 26. 1. 1958, Bela Crkva (2. repríza).

31/BC–O 1957/1958
Autor a název: Václav Kliment Klicpera – Potopa světa. Veselohra o 2 dějstvích.
Datum a místo: 8. 2. 1958, Kruščice.

32/K–O 1958/1959
Autor a název: František Ferdinand Šamberk – Blázinec v prvním poschodí. Veselohra o 1 jednání.
Režie a nápověda: Alois Hlaváček, Fanynka Hlaváčková.
Obsazení: Josef Houska, Běta Strnadová, Jaroslav Šmíd, Kateřina Janáčková a Alois Hlaváček.
Datum a místo: 1. 1. 1959, Kruščice.

33/K–O 1958/1959
Autor a název: Jan Štrasser – Sluha pánem. Fraška o 1 jednání.
Režie: Alois Hlaváček.
Datum a místo: 18. 1. 1959, Kruščice.

34/K–O 1958/1959
Autor a název: T. A., přeložil Jan Emil Šlechta – Veselohra v kuchyni. Žert v 1 jednání.
Datum a místo: 18. 1. 1959, Kruščice.

35/BC–O 1958/1959
Autor a název: Josef Skružný a Břetislav Ludvík – Kometa Hanzelínova. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: Václav Mokráček.
Datum a místo: před 3. 2. 1959, Kruščice.

36/K–O 1958/1959
Autor a název: František Ferdinand Šamberk – Blázinec v prvním poschodí. Veselohra o 1 jednání.
Režie a nápověda: Alois Hlaváček, Fanynka Hlaváčková.
Obsazení: patrně totožné s premiérou.
Datum a místo: 3. 2. 1959, Bela Crkva (1. repríza).

37/K–O 1958/1959
Autor a název: Jan Štrasser – Sluha pánem. Fraška o 1 jednání.
Režie: Alois Hlaváček.
Datum a místo: 3. 2. 1959, Bela Crkva (1. repríza).

38/K–O 1958/1959
Název: nezjištěno.
Datum a místo: 8. 3. 1959, Kruščice (MDŽ).
Poznámka: jednalo se o reprízu některé z uvedených jednoaktovek z tohoto roku.

39/K–O 1958/1959
Autor a název: František Xaver Svoboda – Poslední muž. Veselohra o 3 dějstvích.
Obsazení: František Kuželka, Dorota Marková, Běta Strnadová, Alois Hoc, Marie Havlovičová, Josef Čežek, Josef Veselý, Liduška Kuželková, Kateřina Janáčková, Jan Votýpka.
Datum a místo: 12. 4. 1959, Kruščice (na počest 40. výročí KSJ).

40/K–O 1958/1959
Autor a název: František Xaver Svoboda – Poslední muž. Veselohra o 3 dějstvích.
Obsazení: patrně totožné s premiérou.
Datum a místo: 2. 5. 1959, škola ve Fabiánu.

41/BC–O 1959/1960
Autor a název: Josef Štolba – Staré hříchy. Veselohra o 3 jednáních.
Datum a místo: 3. 1. 1960, Kruščice.

42/K–O 1959/1960
Autor a název: Milan Fučík – Spor o Minu. Kratochvíle o 1 jednání.
Režie: Alois Hlaváček.
Obsazení (souhrnné, zahrnuje i následující 3 žerty): Jan Hana, Bětuška Strnadová, Kateřinka Janáčková, Dorotka Marková, Baruška Irovičová, Liduška Kuželková, Marie Havlovičová, Frída Kuželka, Josef Veselý, Alois Hoc, Josef Havlovič, Václav Stehlík.
Datum a místo: 10. 1. 1960, Kruščice.

43/K–O 1959/1960
Autor a název: nezjištěn – Zub. Menší fraška.
Režie: Alois Hlaváček.
Obsazení: viz předchozí záznam.
Datum a místo: 10. 1. 1960, Kruščice.

44/K–O 1959/1960
Autor a název: nezjištěn – Lavička. Menší fraška.
Režie: Alois Hlaváček.
Obsazení: viz předchozí záznam.
Datum a místo: 10. 1. 1960, Kruščice.

45/K–O 1959/1960
Autor a název: nezjištěn – Začneme od začátku. Menší fraška.
Režie: Alois Hlaváček.
Obsazení: viz předchozí záznam.
Datum a místo: 10. 1. 1960, Kruščice.

46/K–O 1959/1960
Autor a název: František Ferdinand Šamberk – Jedenácté přikázání. Veselohra o 3 jednáních.
Obsazení: Fridrich Kuželka, Alois Hoc, Běta Strnadová, Jan Žák, Josef Veselý, Martin Kuželka, Josef Havlovič, Dorota Marková, František Strnad, Baruška Irovičová, Antonín Kuželka, Adolf Král, Josef Hubert, Kateřina Janáčková.
Datum a místo: 27. 2. 1960, Kruščice.

47/K–O 1959/1960
Autor a název: František Ferdinand Šamberk – Jedenácté přikázání. Veselohra o 3 jednáních.
Obsazení: patrně stejné jako při premiéře.
Datum a místo: 5. 3. 1960, Bela Crkva (1. repríza).

48/K–O 1959/1960
Název: nezjištěn, některá z frašek hraných v této sezóně.
Datum a místo: 6. 3. 1960, Fabián.

49/K–D 1960/1961
Autor a název: nezjištěn – Když maminka spí.
Režie: Fanynka Hlaváčková, Alois Hlaváček.
Datum a místo: 15. 1. 1961, škola v Kruščici.

50/K–D 1960/1961
Autor a název: nezjištěn – Osiřelo dítě.
Režie: Fanynka Hlaváčková, Alois Hlaváček.
Datum a místo: 15. 1. 1961, škola v Kruščici.

51/K–D 1960/1961
Autor a název: nezjištěn – Perníková chaloupka.
Režie: Fanynka Hlaváčková, Alois Hlaváček.
Datum a místo: 15. 1. 1961, škola v Kruščici.

52/K–D 1960/1961
Autor a název: nezjištěn – Strašidlo.
Režie: Fanynka Hlaváčková, Alois Hlaváček.
Datum a místo: 15. 1. 1961, škola v Kruščici.

53/K–O 1960/1961
Autor a název: František Vratislav – Kde jsou mé tolary. Veselohra o 3 jednáních.
Obsazení: Liduška Kuželková, Zdeňka Čežková, Marie Kuželková, Antonín Irovič, František Čežek, Václav Strnad, Antonín Kuželka, Josef Hubert.
Datum a místo: 12. 2. 1961, Kruščice.

54/K–O 1960/1961
Autor a název: František Ferdinand Šamberk – Jedenácté přikázání. Veselohra o 3 jednáních.
Datum a místo: 26. 3. 1961, Kruščice.
Poznámka: vzhledem k odchodu řady herců v tomto období se patrně jedná o nové nastudování.

55/K–O 1960/1961
Autor a název: František Ferdinand Šamberk – Jedenácté přikázání. Veselohra o 3 jednáních.
Obsazení:
Datum a místo: mezi 26. 3. a 22. 4. 1961, Bela Crkva (1. repríza).

56/K–O 1961/1962
Autor a název: Marie Slavíková (pseud. Viktor Franěk) – Postrach mužů. Lidová veselohra o 3 aktech.
Obsazení: Liduška Kuželková, Marie Kuželková, Marie Strnadová, Aloisie Čežková, Františka Marková, Václav Strnad, Ferdinand Hubert, František Čežek, Antonín Irovič, Antonín Čežek.
Datum a místo: 3. 12. 1961, Kruščice.

57/K–O 1962/1963
Autor a název: František Cimler – Rozmysli si, Mařenko, rozmysli. Veselá lidová hra o 3 dějstvích.
Datum a místo: nejspíše v zimním období 1962/1963.

58/K–O 1968/1969
Autor a název: Rudolf Kneisel – Pan Farář a jeho kostelník. Fraška o 5 jednáních.
Režie: Jan Marek.
Obsazení: Kateřina Irovičová, Františka Irovičová, Marie Kuželková, Běta Kuželková, Václav Irovič, Hana Tamšová, František Kuželka, Jaroslav Irovič, Josef Helebrant.
Datum a místo: 31. 12. 1968, Kruščice.

59/K–O 1968/1969
Autor a název: Rudolf Kneisel – Pan Farář a jeho kostelník. Fraška o 5 jednáních.
Režie: Jan Marek.
Obsazení: patrně stejné jako při premiéře.
Datum a místo: 11. 1. 1969, Bela Crkva (1. repríza).

60/K–O 1968/1969
Autor a název: Rudolf Kneisel – Pan Farář a jeho kostelník. Fraška o 5 jednáních.
Režie: Jan Marek.
Obsazení: patrně stejné jako při premiéře.
Datum a místo: po 11. 1. 1969, Fabián (2. repríza).

61/BC–O 1968/1969
Autor a název: Fráňa Francl – Život ženy jsou dvě lásky. Hra o 3 jednáních.
Režie a nápověda: Alois Hlaváček, Fanynka Hlaváčková.
Datum a místo: nejspíše v zimním období roku 1968/1969, Kruščice.

62/F–O 1968/1969
Autor a název: Karel Balák – Když štěstí přijde. Lidová hra ze života o 3 jednáních.
Datum a místo: nejspíše v zimním období roku 1968/1969, Kruščice.

63/K–O 1968/1969
Autor a název: Emanuel Julius Petrus – Láska Aničky mlynářovic. Hra ze života o 3 jednáních.
Datum a místo: na jaře 1969, Kruščice.

64/K–O 1970/1971
Autor a název: Marie Slavíková (pseud. Viktor Franěk) – Postrach mužů. Lidová veselohra o 3 aktech.
Režie: Jan Marek.
Datum a místo: před 7. 3. 1971, Kruščice.

65/K–O 1971/1972
Autor a název: Rudolf Mařík – Když služebnictvo stávkuje. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: Jan Marek.
Obsazení: Matěj Hubert, Marie Veselá, Margita Hocová, Jan Strnad, Anna Irovičová, Josef Strnad, Vilém Janáček, Běta Irovičová, Václav Škornička, Anna Veselá.
Datum a místo: 13. 2. 1972, Kruščice.

66/K–O 1971/1972
Autor a název: Rudolf Mařík – Když služebnictvo stávkuje. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: Jan Marek.
Obsazení: patrně stejné jako při premiéře.
Datum a místo: 19. 2. 1972, Bela Crkva (1. repríza).

67/BC–O 1971/1972
Autor a název: Richard Branadl a Augustin Matiaske – Manžel v kleci. Veselohra o 3 jednáních.
Režie: Alois Hlaváček, Fanynka Hlaváčková.
Datum a místo: nejspíše v zimním období roku 1971/1972, Kruščice

68/K–D 2010/2011
Autor a název: Karel Čapek, adaptace Eva Sychrová – Pošťácká pohádka. Jednoaktovka pro dětské herce.
Režie: Markéta Světlíková.
Obsazení: Sanja Obradovićová, Marjan Kuželka, Josef Mareš, Matej Hana, Vojislav Hoc, Barbara Irovićová, Steva Irović , Andrej Hana, Petar Kuželka, Zlatko Vokoun, Ivana Flora; hudební doprovod Vesna Marešová (akordeon).
Datum a místo: 13. 6. 2011, Kruščice.
Poznámka: zveršováno podle stejnojmenné pohádky Karla Čapka.

69/K–D 2010/2011
Autor a název: Karel Čapek, adaptace Eva Sychrová – Pošťácká pohádka. Jednoaktovka pro dětské herce.
Režie: Markéta Světlíková.
Obsazení: stejné jako při premiéře.
Datum a místo: po 13. 6. 2011, Kruščice (1. repríza).

70/K–D 2011/2012
Autor a název: Karel Čapek, adaptace Eva Sychrová – Pošťácká pohádka. Jednoaktovka pro dětské herce.
Režie: Markéta Světlíková.
Obsazení: stejné jako při premiéře.
Datum a místo: 28. 8. 2011, Čermná nad Orlicí (2. repríza).

71/K–D 2011/2012
Autor a název: Karel Čapek, adaptace Eva Sychrová – Pošťácká pohádka. Jednoaktovka pro dětské herce.
Režie: Markéta Světlíková.
Obsazení: stejné jako při premiéře.
Datum a místo: 15. 10. 2011, Eibenthal (3. repríza).

72/K–D 2011/2012
Autor a název: Karel Čapek, adaptace Eva Sychrová – Pošťácká pohádka. Jednoaktovka pro dětské herce.
Režie: Markéta Světlíková.
Obsazení: stejná jako při premiéře.
Datum a místo: 16. 10. 2011, Gernik (4. repríza).

73/BC–D 2012/2013
Autor a název: Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně. Veselohra o 3 dějstvích.
Režie, úprava textu a hudební doprovod: Jan Jícha.
Obsazení:
Datum a místo: 12. 3. 2013, Kruščice (2. repríza).

Související Soubory

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':