Databáze českého amatérského divadla

Texty: VACHKOVÁ, Iva: Přehlídka dětských recitátorů Louny, 12.-13. 4. 2014. Deník Dětské scény, č. 0., str. 13 - 14, 13.6.2014.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
LOUNY, 12.–13. DUBNA 2014

Městská knihovna v Lounech ožila sobotu 12. 4. a v neděli 13. 4. dětskými recitátory. Po přehlídce Louny poeticky (s postupem na Wolkerův Prostějov) a páteční (11. 4.) přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů to byl už třetí přehlídkový maratón v Lounech. Organizační záležitosti zvládl tým Dagmar Kučerové na výbornou, a tak průběh víkendu nic nerušilo.
Sobota patřila recitátorům první a třetí kategorie. Dopoledne vystoupilo 12 nejmladších přednašečů. Společným rysem jejich vystoupení byla snaha o pečlivou výslovnost, která mnohdy vedla k zajímavým grimasám – ty však přednesu příliš nepomohly. Řada textů zradila recitátory svou nevalnou literární kvalitou. Připomeňme alespoň hříčku E. Maškovské Šlo house do Kejhous. Protože děti z první kategorie nepostupují na celostátní přehlídku, udělil lektorský sbor celkem čtyři ocenění. První z nich získala Terezie Vobrubová z Děčína za přirozený přednes tetu J. Havla O neposlušném koťátku. Velmi dobře dokázala navázat kontakt s posluchači a předala svůj vztah k textu a jeho obsahu. Druhé ocenění si odvezl Marek Hanzlík z Roudnice nad Labem za předání vtipného textu posluchačům. Příběh Jiřího Kahouna Jak kaprovi zvonilo v uších nabízí příběh malého medvídka, který se učí bruslit a nechce si připustit, že mu to nejde. Zaujetí příběhem bylo zřejmé a radost z vyprávění ostatním také. Dva recitátoři byli oceněni za kvalitní výběr textu pro přednes – byli to Jiří Buršík z Varnsdorfu za text Chudák Bonifác (Walter de la Mare, překlad Pavel Šrut) a Lucie Rosolová z Litoměřic za Kámen v botě Mileny Lukešové.
Odpolední třetí kategorie čítala 15 vystoupení. Zde se jako úskalí ukázala interpretace písňových textů (Z. Svěrák, V. Vysockij, P. Ulrych) a nevyváženost výběru textů z hlediska věku a úrovně dovedností recitátorů. Řada recitátorů také nedostatečně pracovala dynamikou a pauzou. Jednotlivé výkony byly poměrně dost vyrovnané. O přednes druhého textu bylo požádáno celkem 7 recitátorů, byla udělena 4 čestná uznání, 1 doporučení do širšího výběru do programu celostátní Dětské scény 2014 a dva postupy. Prokop Mikulášek z Ústí si odvezl ocenění za maximální soustředění na sdělení tématu (V. Vysockij - Píseň o kamarádovi, J. Seifert – Píseň o vločkách), Tereza Krollová z Děčína za přirozený projev (africká pohádka – Pavouk a moucha, V. Hrabě – Déšť), Michal Kubínek za osobní vztah k textu (I. A. Krylov – Kočka a slavík) a Roman Koky za radost z přednesu (Kupte něco pro štěstí! a M. Černík – Píseň o loupežníkovi). Do Svitav postupuje Klára Styblíková ze Žatce a Petro Sláma z Litvínova. Klára přednesla text J. Tuwima s pěkně vybudovanou charakteristikou telefonujících děvčat a výborně zvládla závěrečnou pointu. Řehořovy lži se jí však nepodařilo zcela vygradovat. Druhý text M. Macourka Sedmá hlava už měl některé větší slabiny – např. neustálenou charakteristiku jednotlivých dračích hlav či mírně přehnané líčení okolností. Petro na textu J. Žáčka Slavný den brouka Pytlíka ukázal své dobře propracované technické dovednosti a zaujetí textem, druhý text (J. de La Fontaine Vlk a jehně) má už jisté slabiny – artikulace v souhláskových švech je nepřesná, ležérní postoj zabránil přirozenému dechu a zároveň silná stylizace se ocitla na hranici dobrého vkusu, na což byl recitátor upozorněn. Doporučení do širšího výběru celostátní přehlídky si odvezla Nikola Gabčová z Mostu s texty V. Válkové Jmenuju se Bára a J. Žáčka Prasečí pohádka. Její výkon se silně přiblížil Kláře Styblíkové.
V neděli dopoledne se představilo 14 recitátorů druhé kategorie. Jejich přednes provázely především nedostatky v artikulaci, práci s pauzou a někdy i s uvěřitelností projevu. Některé texty byly tak náročné, že je recitátoři nedokázali přesvědčivě interpretovat. Lektorský sbor udělil 4 čestná uznání a dva recitátory poslal do Svitav. Čestné uznání za přirozený recitační projev si odvezl Petr Pham z Postoloprt za text T. Janovice Pohádka dvou dcer o pěti prstech. Jeho text však nenabízel příliš velkou interpretační možnost v příslušné kategorii. Kryštof Kanive z Děčína získal ocenění za zaujetí textem F. Nepila Já, Baryk, a má vlaštovka. Příliš dlouhý text vedl hlavně v závěru k mírným artikulačním potížím. Čestné uznání za výběr textu si odvezla Markéta Charouzková z Ústí nad Labem. Přednesla text Sergeje Michalkova Pojďme se trkat, v němž se jí ne zcela podařilo dodržet charakteristiky jednotlivých zvířátek, která kozlík vyzývá ke hře na trkanou. Poslední ocenění získala Betty Violet Fialová z Mostu, a to za výbornou práci s pauzou v textu Čiň čert dobře…, i když samotný výběr textu nebyl také příliš zdařilý. Do Svitav postoupili Martin Nedvěd z Mostu a Laura Mašková z Chomutova. Martin v textu J. Žáčka O medvědovi, který znal nejlepší odpověď dokázal zaujmout publikum svým smyslem pro vyprávění, udržením napětí a dobře zamířenou pointou. Drobné nedostatky se objevily v artikulaci souhlásek a v jednom okamžiku v přímé řeči medvěda. Silnou Lauřinou stránkou je energie a přirozené navazování kontaktu. Představila text J. Havla Svět na chodníku, který svým přednesem podstatně vyzdvihla.
Čtrnácti recitátorům nejstarší kategorie patřilo nedělní odpoledne. Charakterizovaly je nešvary v technice projevu (povolený postoj, nedbalá artikulace, příliš mnoho mimiky, mnoho důrazů na špatných místech apod.) a někteří zapomněli, že i příchod a odchod jsou součástí jejich vystoupení. Osm recitátorů vystoupilo s druhým textem, ty však byly výrazně méně rozpracovány než ty první a méně se také dbalo na žánrové určení textu. Nakonec lektorský sbor udělil tři čestná uznání a pouze jeden postup na národní přehlídku. Za radost z přednesu si odvezla ocenění Pavlína Zakouřilová z Postoloprt (J. Werich – Chlap, děs a vnuk, pes a hrob, L. Ferlinghetti – Svět je báječné místo), která nabídla opravdu gejzír energie. Josef Šišulák z Varnsdorfu zaujal lektory citem pro humornou nadsázku v textech R. Křesťana Snažení a Záhádky P. Nikla. Dušan Sárička z Litvínova si odvezl čestné uznání za odvahu poprat se s rozsáhlým textem I. Vyskočila Masák. Jediným postupujícím se stal Tomáš Hart z Lovosic, který se představil texty J. Durella – O mé rodině a jiné zvířeně a A. Rimbauda Román. Přesvědčil posluchače, že je dobře technicky vybaven, má smysl pro humor. Mírně problematický se ukázal závěr tohoto textu, kdy pointa nevyzněla příliš přesvědčivě. I na
druhém textu zbývá ještě dopracovat závěrečnou část. Bezprostřednost recitátora společně s dobrou technikou však tyto nedostatky ve výsledném zážitku překryla.
V pozdních odpoledních hodinách se lektorský sbor ve složení Vlasta Gregorová, Jana Hrbková, Eva Venclíková a Iva Vachková rozloučil s účastníky i organizátory a všichni zamířili ke svým domovům. Příjemnou atmosféru dvoudenní přehlídky dokreslily i sluneční paprsky v oknech kongresového sálu knihovny a vstřícnost všech domácích.
Iva Vachková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':