Databáze českého amatérského divadla

Texty: Mžany, výpisy o divadle z kroniky obce

http://vychodoceskearchivy.cz/ebadatelna/zobrazeni-publikace-hradec/?adresar=CZ_225101010_967_x1&strana=58&nadpis=Pamětní kniha obce Mžany 1384 - 1937

Pamětní kniha obce Mžan, založená roku 1865 Autor: Krejčí Josef (1886),¨str. 30, 57, 58, 59

Přepis z digitalizovaných stránek kroniky provedl Jiří Valenta, září 2014

1. záznam, str. 30
1862 P. František Novotný co farář a posléze P. Jan Macháček co farář. Důstojný tento hodnostář církevní, výtečný kazatel hlavně obrací péči svou ku zvelebení chrámu Páně a povznesení školy Dohaličské. Při prvních pokusech divadelních ochotníků Mžanských, tedy podniku lid vzdělávajícího a ušlechťujícího, neobtěžoval sobě Důstojný p. farář radou a pomoci svou přispívati.

2. záznam, str. 57,58,59 ( datace neuvedena):
Neocenitelných zásluh zjednal sobě pan Václav Jahelka svými snahami o zařazení zdejšího spolku divadelních ochotníků.
Zdárně působící spolek tento jest jím do života vyvolán a on nejen učinlivostí svou ku rozkvětu jeho působil, nýbrž i hmotných nákladů nešetřil. On ve spojení s Karlem Myšákem routinovaným regiseurem ochotnického divadla v Hořicích odbývali potřebné zkoušky a cvičili herce, nelitujíce při tom ani času ani namáhání, Činím zde příležitostně též chvalnou zmínku o panu Myšákovi, který nezištně, jen z lásky ku věci, nehledě ani na čas ani na nepohodu mnohdy třikrát v týdnu do Mžan ke zkouškám docházíval.
Za prvních let odbývala se představení v mých hostinských místnostech č. d. 13. (Zapsal Josef Krejčí 1886.)
Za první kus zvolen „Loupežníci na Chlumu, jiné byly pak Bratr Honák, Dívka z Podskalí, Jan za chrta dán, Mlynář a jeho dítě a.t.d.
Namáhání těchto dvou mužů a celého společenstva vůbec potkalo se ale též se značným výsledkem, byl totiž hrubý příjem prvních tří představení 150 zlatých. Návštěva byla neobyčejně hojná a zúčastnilo se též velmi četně hospodářské úřednictvo z okolí.
Činně zúčastnila se nejen mládež zdejší, nýbrž i starší osoby. Co dovedný herec jmenován býti sluší Václav Tichý a chvalnou zmínku učiniti dlužno o pí Amalii Frydové, kteráž co rozená němkyně tak dalece jazyku našemu se přiučila, že plynně a aniž by německý její původ pozorován býti mohl na jevišti řečnila. Z mladších členů jmenuji Františka Orcta, Josefa Munzara, Josefa Duška, Václava Zámečníka, Václava Tobolku, Aloisii Jahelkovu, Annu Krejčovu, Františku Vackovu, Annu Munzarovu a jiné.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':