Databáze českého amatérského divadla

Texty: ZÁMEČNÍKOVÁ, Ema, MARTÍNKOVÁ, Nina a CIHLOVÁ, Hana: Krajská přehlídka dětských recitátorů Pardubice - 4.-5. a 8.-9. 4. 2013. Deník Dětské scény, č. 0., str. 20, 7.6.2013.

Krajsk á přehlídk a dětsk ých recitátorů
Pardubice 4.–5. a 8.–9. 4. 2013

1. kategorie
Z okresů postoupilo 18 dětí, zúčastnilo se 17. Úroveň byla dobrá, tedy ani ne špatná a také ne vynikající. Většina dětí byla k přednesu dobře motivovaná, i když jim výkon v některých případech kazil výběr textu. Například u veršovaných textů od Michala Černíka a Jiřího Žáčka je svedl rytmus a rým k „vlnkování“, nepřirozenému skandování či k nelogickému pokládání větného důrazu, což je odvádělo od sdělení obsahu, hlavní myšlenky.
Děti v této kategorii jsou roztomilé samy o sobě, výhodou je bezprostřednost, živelnost, radost z přednášení. Texty, zejména ty delší, prozaické, jim mnohdy byly blízké obsahem, příběhem, ale ne formální náročností jazykového stylu autora. Občas se stalo, že nezvládly frázování delších vět, na které nestačily dechem; nedostatečně oddělovaly situace členěné do odstavců; neporadily si s řečí vypravěče a přímými řečmi většího počtu postav. Ale jen občas.
Anežka Vargová se výborně zhostila textu Aleny Vostré Jak se princezna vdala. S temperamentem, výbornou představou, humorem, odstíněním situací s jednotlivými postavami. Hana Kočová udržela veršovaný text Ljuby Štíplové Perníková pohádka v rovině přirozeného odlehčeného vyprávění, bez samoúčelných vlnek. Nikola Šmahel přednášel text Michala Černíka Jak Honza vyzrál nad čertem s vtipem, nadhledem a rozmyslem. Představoval si dobře jednotlivé situace, čemuž odpovídala i temporytmická stavba.
Teprve sedmiletá Agáta Dušková zvolila text Martiny Drijverové Holčička a vodníci.
Vyprávění poměrně náročné předlohy si užívala od začátku do konce s lehkostí a výborným kontaktem s publikem. Všichni jmenovaní recitátoři byli oceněni diplomem, dalších šest dětí pak získalo čestná uznání.
Bylo to hezké a obohacující úterní dubnové dopoledne v Domě hudby v Pardubicích.
Nina Martínková

2. – 4. kategorie
Všichni účastníci se shodli, že úroveň přehlídky byla letos dobrá. Někdy natolik, že kdyby např. lektorský sbor mohl nominovat na národní přehlídku ve 3. kategorii 3 recitátory, tak by se tak stalo. Co zapříčinilo tento výsledek? Samozřejmě, v prvé řadě výběr. Převažovaly texty, které děti motivovaly, bavily, vyvolávaly jejich představy a splňovaly přednesovou náročnost. Mnohé děti využily nabídku textu, promlouvaly k divákům uvolněně, se zjevným potěšením z vystupování, které sice občas „ujelo“ poněkud do přehánění, či tlačení na hlas, ale v podstatě lze konstatovat, že jsme se téměř nepotkali s vystoupením pod úroveň krajské přehlídky.
Opět se potvrdilo, že se velmi vyplatí při přípravě věnovat dostatečný prostor rozboru. Pokud si dítě uvědomí, jak je text utvořen, kde jsou vrcholy, jak je utvořen příběh, jaké postavy – zkrátka “o čem to je, jak je to napsané a o čem budu vyprávět“ – jeho vystoupení působí promyšleně, přirozeně a sdělně. Je zajímavé, že se občas problémy s výstavbou přednesového výkonu projevily i u velmi šikovných a připravených recitátorů.
Další nedostatek, který se táhl jako červená nit všemi kategoriemi, je čárkování – při každé čárce klesání hlasem. Při rozborech s recitátory a doprovodem se ukázalo, jak málo se otázka frázování při studiu textu řeší.
Přehlídka se konala již tradičně v malém sálku Domu hudby. Každá kategorie měla svůj den, což bohužel není na každé recitační přehlídce, alespoň dle mých zkušeností. Organizátorka Hana Cihlová opět dokázala navodit příjemnou a klidnou atmosféru, všem, zejména dětem, bylo na přehlídce dobře. Hlavní program, přehlídku dětského přednesu, rámovaly ranní mluvní rozcvička a odpolední diskuse s lektory. O seminář byl zájem, příliš se neprojevoval jinde obvyklý úprk po vyhodnocení. Příjemně zapůsobily i hudební vstupy žáků hudebního oboru pardubických „zušek“. Obsazení lektorského týmu se mi zdálo přínosné jak pro děti, tak pro jejich doprovod. To považuji za důležité – nic tak neodradí recitátory a jejich pedagogy od přednesu, jako nechápavá, nepoučená, neodborná a zájem o problematiku dětského přednesu neprojevující porota.
Myslím, že určitě v každém z nás zůstaly na setkání s přednesem v Pardubicích ty nekrásnější vzpomínky.
Ema Zámečníková


Výsledková listina přehlídky:

II. kategorie
Na celostátní přehlídku do Svitav postupují Jakub Baťa(ZUŠ Chrudim) a Natálie Finsterlová (ZŠ Jevíčko)
Další ocenění získali: Martin Pittner(Dramatická školička Svitavy),Petr Kavička (ZŠ Pardubice – Polabiny I.) a EliškaTRruhlářová (ZŠ Ústecká Česká Třebová)
O čestná uznání se podělili: Alžběta Veselá (ZŠ Sloupnice), Jan Sebránek (ZŠ Pardubice – Polabiny I.) a Kryštof Chadima (I. ZŠ Litomyšl)

III. kategorie
Na celostátní přehlídku postupují Michal Busta(ZUŠ Chrudim) a Viktorie Štochlová (ZŠ Sloupnice) - s textem I. M. Jirouse: Ptala se Františky Marta
Další ocenění získali: Vladimíra Pithartová (ZUŠ Chrudim) – náhradník pro postup a Anna Nováková (ZŠ Závodu míru Pardubice)
Čestné uznání: Anna Kubizňáková (ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto) - za přednes textu I. Hurníka: O spravedlivém panu soudci a Natálie Chocholoušová (ZUŠ Lonkova ul. Pardubice) – za přednes textu E. Leara: Sovák a Micinka

IV.kategorie
Na celostátní přehlídku postupují Kamila Kolářová (ZUŠ Lonkova ul. Pardubice) – s textem L. Rostena: Pan Kaplan má stále třídu rád a Barbora Lohniská (ZUŠ Lonkova ul. Pardubice) – s textem R. Belingerové: Babička
Další ocenění získali: Vilém Branda (ZŠ Závodu míru Pardubice), Anna Ročňová (ZUŠ Chrudim) a Matěj Nárožný (Dramatická školička Svitavy)
Čestné uznání: Lucie Krausová (ZŠ Javornického Vysoké Mýto) - za přednes textu M. Drijverové: Evžen a Zdeňka Maurerová (ZŠ Jevíčko) – za přednes textu S. Komendy: Zmýlená neplatí

V porotě střídavě zasedali: Mgr. Emílie Zámečníková, Mgr. Jana Trojanová, Mgr. Nina Martínková, Josef Vrána, Petr Kouba
Doplnila Hana Cihlová

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':