Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kameničky, Chronologie vzniku opon a prospektů Selichar, Slavíček-B. Dvořák, Josef Dvořák, Gustav Macoun

Chronologie vzniku opon a prospektů Selichar, Slavíček-B. Dvořák, Josef Dvořák, Gustav Macoun

před 1904 pro hasičský sbor namaloval farář Jan Selichar spolu s učitelem Otakarem Svobodou a Josefem Řebíčkem, pozdějším starostou obce, kulisy a oponu. Rozbito. Opona zničena. (Kmošek)

1904 Farář Jan Selichar pořídil novou konstrukci jeviště, koupil plátno, barvy, štětce, kulisy a zadní oponu (prospekt . pozn.J.V.) mu maloval Slavíček a Dvořák (míněn je Slavíčkův druh a spolužák Baťka Dvořák. P..K). (Kmošek)
Z dopisu A. Slavíčka 1904:
Dekoraci jednu máme šťastně hotovu – farář je nenasyta; - chce ještě selskou světnici a jsem už dosti udřen; nerad bych se do toho pustil a zase nechceme s Baťkou (pozn. s malířem B. Dvořákem) těm lidem kaziti radost.
Viz Obrázky/Kameničky/dopis 11.jpg.

Oboustranně malovaná rozměrná plátna. Z jedné strany je panorama vesnice a krajiny, z druhé pohled do selské jizby.

Právo majetku si ponechal "aby na tomto novém hráli ochotníci". Přesto vznikly mezi hasiči a ochotníky později třenice. (Kmošek)
Ant. Slavíček vzpomíná 1909 (není citován název, s. 147-148) na žádost hasičů z Kameniček, aby jim dal oponu do opatrování. ”Napsal jsem, aby to přenechali ochotníkům, jelikož pro slavný hasičský sbor nemá ta věc významu.”
Viz Obrázky/Kameničky/dopis 44. jpg; dopis 55.jpg.

1908 spor o oponu (Prospekt) komentoval K. V. Rais (Kmošek)

1908 Josef Dvořák žádá Slavíčka o potvrzení majetku pro ochotníky. Slavíček: "...krajina ta byla určena pro divadelní ochotníky a jim tedy náleží.," (Kmošek)
Hasiči předali vybavení jeviště ochotníkům

1909 oponu maloval Josef Dvořák, který byl zároveň i hercem souboru..

1918 Josef Dvořák hrál v inscenaci Maryši Lízala.

1919 založeno bylo loutkové divadlo, Gustav Macoun pro ně vytvořil zmenšenou kopii Slavíčkova pozadí i postranních kulis.

1919 Dopis ředitele Průmyslového muzea v Chrudimi (podpis nečitelný) řídícímu učiteli, předsedovi SDO v Kameničkách o podmínkách prodeje opony a 4 kulis za 10.000 Kč. Ministerstvo školství a národní osvěty přijalo nesouhlas SDO Tyl, aby byly zhotoveny kopie pražskou Uměleckoprůmyslovou školou. Žádá prohlášení o přednostním právu nákupu, na jehož základě ministerstvo přislíbilo muzeu dotaci.
Potvrzení Průmyslového muzea v Chrudimi o nákupu Slavíčkových prací, jejich popis. 5000Kč v hotovosti, 5000 Kč po přijetí dotace od ministerstva. Viz Obrázky/Kameničky/dopis 99

1919 přes protest skupiny výtvarníků a Slavíčkových příbuzných se rozhodlo nové vedení spolku oponu prodat v souvislosti s budováním nové sokolovny. Cena 10 tisíc Kč. Slavíčkovy kulisy a prospekt odvezeny do průmyslového muzea v Chrudimi. (Kmošek)

Protest malíře Jos. Mařatky, M. Masarykové-Slavíčkové, malíře Jana Slavíčka aj. proti prodeji obrazů (prospektů). Viz Obrázky/Kameničky/dopis 33.jpg; dupl.dopis 88.jpg

1920 opona prodána.
PK této příležitosti vydalo vedení spolku Tyl následující deklaraci: "Prohlášení výboru divadelního spolku Tyl v Kameničkách, jímž vyhrazuje si průmyslové muzeum v Chrudimi přednostní právo zakoupiti akadem. malířem p. Antonínem Slavíčkem v r. 1904 malované divadelní rekvizity, totiž zadní oponu a 4 kulisy, za úhrnnou cenu 10.000 K, tj. deset tisíc korun, kteréhožto obnosu chce použíti spolek jednak k opatření náhradních kulis divadelních, jednak ke zřízení veřejné knihovny spolkové v Kameničkách, která nazvána bude Slavíčkova." , citována kopie dopisu z expozice Galerie Antonína Slavíčka v Kameničkách. Viz Obrázky/Kameničky/dopis 100

1912 - 1913 dekorace a opony Josefa Dvořáka pro obce Louka a Hlína, Hamry u Hlinska (Kmošek)

1919 Opona Josefa Dvořáka pro Kameničky

1925 Divadelní spolek Tyl se rozpustil.

Prospekt i kulisy jsou v majetku Regionálního muzea v Chrudimi.
Vystaveny spolu se 4 bočnými kulisami ve foyeru Komorního divadla v Hlinsku

2014 součást výstavy Východočeské galerie v Pardubicích „Antonín Slavíček – Kameničky“

Prameny:
KMOŠEK, Petr: Anička Dvořáková - Příběh umělecké rodiny z Kameniček, Helios 2010
Hesla Databáze českého amatérského divadla

Související Obrázky

Antonín Slavíček: Prospekt k dekoraci krajiny pro ochotnické jeviště
Hamry, o. Chrudim, kulisa Břízy, Josef Dvořák se spolupracovníky, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou,  s. 56
Kameničky, Anička Dvořáková, 2 portréty, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou,  s. 59
Kameničky, Divadelní spolek Tyl, opona Cesta ke vsi, Josef Dvořák, 1927  ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou,  s. 50
Kameničky, Josef Dvořák s dcerou Aničkou, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou,  s. 58
Kameničky, prospekt lesa, Josef Dvořák, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou,  s. 49
Kameničky, prospekt Náves, Josef Dvořák, ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou,  s. 50
Kameničky, text ex Kmošek, kap. VI. Za oponou, před oponou,  s. 64


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':