Databáze českého amatérského divadla

Texty: STREJČKOVÁ, Magdaléna: Přehlídka dětských recitátorů Olomouc, 3.–4. 4. 2014. Deník Dětské scény, č. 0., str. 27 - 28, 13.6.2014.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
OLOMOUC, 3.–4. DUBNA 2014

Dva dubnové jarní dny. Třetího a čtvrtého. Dům dětí a mládeže Olomouc. Dětské hlasy, rozmlouvání i soustředění. Korzující dospělí s kávou v ruce k probuzení. Nervozita mírná, očekávání mnohá. Začíná krajská recitační přehlídka. Prezence a rozdělení do kategorií. A pak už úvodní malý workshop. Třičtvrtěhodinová ranní dílna, která se osvědčila i v minulých letech – recitátoři se poznají, opadne nervozita, vytvoří se přátelské prostředí. Podařilo se. Děti se cítily dobře a poznaly někoho z lektorského sboru blíž - jako normálního člověka, který se s nimi dokáže uvolněně bavit i se zasmát. Celková atmosféra se nesla v kamarádském duchu, organizace nevázla, mnohé mladší děti i jejich doprovody pojaly tuto akci jako nevšední společenskou událost. Událost, při které šlo o přednes. Jaký byl ten letošní?
První kategorie měla „slušnou“ úroveň, porota chválila většinou dobrý výběr textů i celkovou atmosféru. 5 oceněných dětí a 5 dětí s čestným uznáním zvládlo technickou i obsahovou stránku textu. Mezi tradiční dětské chyby patřilo občasné kolovrátkování, u někoho nulový kontakt s divákem, někdy u vtipného textu chyběl humor, případně se objevila často diskutovaná nefunkční gesta. V textech byli zastoupeni tradiční autoři jako Jiří Žáček, Miloš Kratochvíl, Pavel Šrut, Michal Černík, Roald Dahl, Josef Čapek, Miloš Macourek.
Druhé kategorie se účastnilo 19 dětí. Lektorský sbor hodnotil kategorii jako průměrnou. Dramaturgická úroveň textů byla vcelku dobrá, děti většinou věděly, co přednášejí a proč. Texty měli účastníci dobře vystavěné, horší už to bylo s interpretací – převážně u básní. Těch byla asi jedna třetina. Chyby se opakovaly ve frázování a i temporytmus celkového projevu pokulhával. Často se objevovalo „kolovrátkování“, špatné a zbytečné důrazy i nadbytečná gesta.
K postupu do dalšího kola byli vybráni Viktorie Macháčková (Jiří Holub- Jak jsme vlastně přišli k Mstivý Soně) a Matěj Snášel (Iva Procházková- ryštofe, neblbni a slez dolů!), kteří dokázali vtáhnout posluchače do děje tak, že se pro celý sál jejich příběhy staly uvěřitelné a skutečné. A tak jim byly prominuty i občasné malé technické nedokonalosti.
I třetí kategorie měla průměrnou úroveň. Dramaturgický výběr textů byl problematický. Objevovaly se texty příliš dětské, tematicky nezajímavé, neodpovídající naturelu současných dětí. Naopak technická úroveň vypravěčů byla dobrá. Do národního kola vybrala porota interprety Roberta Volka (Sue Townsendová – Tajný deník Adriana Molea) a Jiřího Peškara (Eva Papoušková – Kosprd a Telecí), kteří dokázali svým zaujatým vyprávěním posluchače upoutat. Dalším pěti interpretům byla udělena čestná uznání.
Velmi vysoké úrovně se letos podařilo dosáhnout recitátorům ze 4. kategorie. Týkalo se to nejen adekvátního výběru textu, přiměřeného jejich věku, ale i celkové kultivovanosti projevu. Přednašeči byli i technicky dobře vybaveni. Objevilo se mezi nimi mnoho absolventů minulých ročníků. Většina se však pohybovala na stejné kvalitativní hladině, tedy bylo těžké vybrat ty, kteří by měli postoupit do celostátního kola. Vše se rozhodlo ve druhém kole.
Výjimečným projevem zaujali Hugo Hron ( Tomas Gunzig- Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět, Alexander Komlosi- Uvádí svého nejlepšího kamaráda/ presents his best friend) a Jan Peškar (Marian Palla- Jak jsem ohrozil firmu Sony, Karel Čapek - Vynálezce). Hugo Hron si vybral poutavé texty, na kterých ukázal široký rejstřík výrazových prostředků. Dotkl se hlubokým způsobem zásadních témat, která ve svém věku prožívá. A svým výkonem dokázal diváky vtáhnout do vlastní hry.
Jan Peškar zase oslnil svým citlivým a neotřelým přístupem. Všiml si a poodkryl další vrstvy textu, které se často recitují velmi povrchně. Humor, nadhled, gradace, radost, kontakt, osobitost. A bylo rozhodnuto. Výlet - Svitavy...
Lektorský sbor: Magdaléna Strejčková, Magda Ada Veselá, Zuzana Nováková, Zuzana Vodičková, Petra Němečková, Hana Kotyzová – Šprynarová, Ivana Němečková, Jana Turčanová, Vladislav Kracík.
Organizace: DDM a Dramacentrum Olomouc, Leoš Březina, Alena Palarčíková.
Magdaléna Strejčková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':