Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chronologie ochotnických časopisů (do 2002)

Chronologie ochotnických časopisů

Vymezení: České divadelní časopisy zabývající se převážně amatérským divadlem, nebo disponující pravidelnou rubrikou věnovanou amatérskému divadlu. Uvádíme rozmezí let, kdy časopis vycházel. Návaznost titulů je vyznačena slovy předchází... resp. následuje... Zkratky na konci záznamu značí místa uložení časopisů. Časopisy věnované loutkářství uvádíme zvláště. Časopisy a zpravodaje místní a regionální neuvádíme.


1861-1866
DIVADELNÍ OCHOTNÍK
Repertorium pro milovníky soukromých divadel. Vyd. J. M. Boleslavský. Praha. Knižní sbírka doplněná informacemi.

1867-1871
ČESKÁ THALIA
List věnovaný dramatickému umění a společenské zábavě vůbec. 1868: List věnovaný divadlu, hudbě a společenské zábavě vůbec. Odp. red. a vyd. BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš. Praha, Mikuláš a Knapp. 2x měsíčně. KK (ÚČL) (1867-1868), kDÚ (1867, 1869-1871), NMd (1867-1868), NK. Přílohy: Divadelní hry 1868. České besedy 1871.

1872/73-1873/74.
BESEDNÍK.
Časopis věnovaný divadlu, hudbě a spol. zábavě. Red. BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš. Vyd. Schmiedleichner, Ferdinand. Nakl. Mikuláš a Knapp. 2x měsíčně; 1873/74: 1x měsíčně. NMd (1872/73), NK.

1874-1879
O

1880-1884
DIVADELNÍ LISTY
Obrázkový časopis pro poučení i zábavu. 1881,
č. 7: Orgán Matice divadelní v Praze; 1881: Ilustrovaný týdeník věnovaný zájmům divadelním; 1882: Ilustrovaný časopis...; 1884: Ilustrovaný časopis pro všechny obory divadelní a hudební. Red. a vyd. HOVORKA, Fr. L.; 1881: Maj., vyd. a red. HOVORKA, Fr. L.; 1882, č. 24: Red. a vyd. FRIČ, Celestin. Maj. Hovorka, Fr. L.; 1882, č. 27: Maj., red. a vyd. HOVORKA, Fr. L. 2x měsíčně; 1881: 3x měsíčně; 1881, č. 18: 1x týdně; 1882, č. 26: 3x měsíčně. Praha. Příloha: Rarášek. 1884. kDÚ, NMd, NK.

1885-1904
JEVIŠTĚ
List pro zájmy divadelní a spolky pěvecké i zábavní; 1888: ...zájmy divadla ochotnického a přátel jeho, českých besed a spolků zábavních. Red. FRIČ, J. V. Nakl. a vyd. Srp, Josef; 1885, č. 9: ...FRIČ. Hlavní spolupracovník FRIČ, Celestin ... 1885, č. 13: Red., nakl. a vyd. SRP, Josef v Karlíně; 1886: vyd. Srp, Josef M. 2x měsíčně; 1888, č. 7: 1x měsíčně. (Praha -) Karlín. KK (ÚČL) (1885-1886), kDÚ (1885-1888), NMd (1885-1887), NK.
Přílohy: Dva nejnovější svazky divadelního ochotníka. 1888-1889. Sólové výstupy a komické scény. 1891-1898. Besední divadlo. 1894-1898.

1887-1892.
ČESKÁ THALIA
Orgán Ústřední matice divadelní; 1887, č. 5: ...a Ústřední jednoty českého herectva; 1890: Listy pro dramatickou literaturu a umění. Maj., vyd. a odp. red. LADECKÝ, Jan; 1887, č. 11: Maj. a vyd. Ladecká, Marie. Odp. red. LADECKÝ, Jan; 1887, č. 19: Maj., vyd. a odp. red. LADECKÝ, Jan; 1888, č. 9: Maj. a vyd. a odp. red. LADECKÁ, Marie; 1889, č. 10: Maj., vyd. a odp. red. LADECKÝ, Jan. 2x měsíčně; 1889: 3x měsíčně. Praha. KK (ÚČL), kDÚ, NMd, NK. Přílohy: Věstník Ústřední jednoty českého herectva. 1887-1888. Insertní příloha České Thalie. 1889-1890.

1892/93 - 1894/95
BESEDNÍ LISTY PRO ZÁBAVY, DIVADLO A BESEDY,
List pro zájmy spolků ochotnických, zábavních a besed. Red. ŠMÍD, L. F. Vyd. a nakl. Knapp, M.; 1892/93, č. 10: Red. ŠLECHTA, J. E.; 1894/95, č. 1: Odp. red. ŠMÍD, L. F.; 1894/95, č. 9: Odp. red. ARCHLEB, Luděk; č. 18: Odp. red. BUDÁK, Ant. R.; č. 21: Hlav. spolupracovník ARCHLEB, Luděk. 2x měsíčně. NMd, NK. Příloha: Příloha k Besedním listům č... 1892/93. (Písničky, kuplety, sólové výstupy.) 1893/94-1894/95.

1894/95
J. K. TYL
Časopis věnovaný zájmům českého venkovského herectva; 1894/95, č. 12: ...českého herectva. Odp. red. a vyd. BUCEK, J. Nákl. Bucka, J., Hally, J., Kováře, B., Kašky, L., Šípka, Fr. 1x měsíčně. Pokračuje jako Tyl. Nmd.

1895/96
TYL
Předchází J. K. Tyl.
Časopis věnovaný zájmům českého herectva. Odp. red. a vyd. BUCEK, J. Nákladem vlastním.
1x měsíčně. NMd .

1896/97-1900
THALIE
Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. Odp. red. a vyd. TROUSIL, Valentin. Maj. Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. 2x měsíčně. 1897/98: List pro dramatickou literaturu a umění; 1900: List českých divadel ochotnických. Orgán a majetek Ústřední Matice divadelních ochotníků českoslovanských. Odp. red. LADECKÝ, Jan. Vyd. Faster, Otto; 1898/99: Odp. red. a vyd. LADECKÝ, Jan. 2x měsíčně; 1900: 1x měsíčně. Praha. Pokračuje jako Divadelní listy. NMd, NK.

1899/1900-1903/04
DIVADELNÍ LISTY
Předcházela Thalie.
Čtrnáctidenník pro dramatické umění a literaturu. Majetek nakladatelské společnosti; 1900/1901: Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků československých. Vyd. a red. FASTER, Otto. Maj. a vyd. Knapp, M. Red. FASTER, Otto. 2x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Přílohy: České ochotnictvo. Orgán Ústřední matice divadelních ochotníků českoslovanských. 1901/1903, č. 1, 3...18/19.

1901/02-1902/03
ČESKÉ OCHOTNICTVO
Příloha Divadelních listů.
Orgán Ústřední Matice divadelních ochotníků československých.

1901-1902
OCHOTNÍK
List moravsko-slezského ochotnictva, věnovaný zájmům divadelním. Red. PETŘÍČEK, J. Maj. a vyd. Jednota divadelních ochotníkův Tyl v Brně. 1x měsíčně. Brno.

1903-1914
DIVADLO
Rozhledy po světě divadelním. Revue pro otázky divadelní. Odp. red. a vyd. KAVKA, Bohuslav. Spolupracovníci HANUŠ, J. - TROUSIL, Val. - VOJTA, A.; 1910/11: ...Hlavní spolupracovník HILAR, Karel Hugo; 1910/11, č. 2: ...KAVKA, Bohuslav. 2x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Přílohy: Ochotnické divadlo. 1911/12. České ochotnictvo. 1912/13. Věstník divadelní centrály. 1913/14.

1903
DIVADELNÍ OCHOTNÍK
Časopis věnovaný zájmům divadelních ochotníků. Ústřední orgán Matice moravskoslezského ochotnictva. 1903, č. 2: ...ochotníků. Maj. vyd. a odp. red. KOČKA, Josef. Red. JAKOUBEK, O.; 1903, č. 3: ...KOČKA, Josef. Hlavní spolupracovník JAKOUBEK, O. 1x měsíčně. Praha. NK.

1910/11-1920
DIVADELNÍ SVĚT
Čtrnáctidenník věnovaný veškerým otázkám divadelním a sloužící zájmům Organisace českého herectva; 1911/12: Měsíčník...; 1910/11, č. 3: List sloužící zájmům organisace českého herectva. Řídí a odp. red. DOBROVOLNÝ, Adolf. Maj. Kavka, Bohuslav. Vyd. Král, Dom. 1910/11, č. 4: Vyd. Kavka, Bohuslav; 1911/12: Vyd. a odp. red. DOBROVOLNÝ, Adolf; 1913/14: Vyd. Organisace českého herectva v Praze. Odp. red. MUŠEK, Karel; 1920: Odp. red. LANGER, Stanislav; 1920, č. 4: Odp. red. MATYS, Vojta.
2x měsíčně; 1911/12: 1x měsíčně. Praha. kDÚ, NK (1910/11-1913/14, 1920). Přílohy: Divadelní svět. Insertní příloha. 1910/11. 1913 České ochotnictvo. Pokračuje jako Divadlo (Divadelní svět).

1911/12
OCHOTNICKÉ DIVADLO
Věstník divadelního ochotnictva českoslovanského ÚMDOČ. Samostatná příloha časopisu Divadlo. Red. KAVKA, Bohuslav. 2x měsíčně. Praha. NMd. Příloha: TÁBORSKÝ, V. Š.: Dějiny ochotnictva českoslovanského. Pokračuje jako České ochotnictvo.

1912/13-1913/14
VĚSTNÍK DĚLNICKÉHO PĚVECTVA A OCHOTNICTVA
Maj. a vyd. Ortmann, Rudolf. Odp. red. MARŠÁK, Alois. 1x měsíčně. Praha. NK.

1912/13-1916/17
LIDOVÁ SCÉNA
Divadelní měsíčník; 1915/16, č. 3: List pro divadlo a hudbu; 1916/17: ...divadlo, hudbu a umělecké otázky. Maj, vyd. a odp. red. KLEIN, Robert. Řídí MICHAL, Bohumil. Vyd. Divadelní odbor krajského sboru vzdělávacího; 1915/16: ...Red. PIK, Luděk...; 1916/17: Maj. a vyd. Krajský sbor vzdělávací čs. sociální demokracie. Red. PIK, Luděk. Nepravidelně. Plzeň. kDÚ (1912/13), NMd (1913/14), NK (1915/16-1916/17).

1912/13
ČESKÉ OCHOTNICTVO
Předchází Ochotnické divadlo.
Příloha čas. Divadlo. Red. KAVKA, Bohuslav. Praha. kDÚ, NMd.

1913-1915
SCÉNA
Red. kruh, odp. red. a vyd. MRÁZEK, Karel; 1913/14 č. 1: Odp. red. ŠINDELÁŘ, K.; 1914/15, č. 2/3. Red. BOR, J. 2x měsíčně. Praha.

1915-1917 (?)
OCHOTNICKÉ DIVADLO
Organisační věstník ÚMDOČ. Odp. red. LUDVÍK, Břetislav. 10x ročně. Praha. kDÚ (1916).

1917-1919
ČESKÉ DIVADLO
Rozhledy po světě divadelním. Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva. Maj., odp. red. a vyd. TROUSIL, Valentin; 1918: Red. ENGELMÜLLER, Karel; 1919, č. 3: Řídí red. rada. Odp. red. KLÍR, Čeněk. Nakl. Ústřední Matice divadelního ochotnictva českoslovanského; 1918: Nakl. Matice divadelní; 1919: Maj., nakl. a vyd. Matice divadelní. 10x ročně. Praha. KK (ÚČL) (1917-1918), kDÚ, NMd, NK.
Pokračuje jako České divadlo.

1920-1922
JEVIŠTĚ
Divadelní týdeník. Řídí VODÁK, Jindřich a FISCHER, Otokar; 1921, č. 8: Red. VODÁK, Jindřich. Maj, vyd. a odp. red. BOROVÝ, František. 1x týdně. Praha. kDÚ, NMd, NK.

1920/21-1925/26
DIVADLO (DIVADELNÍ SVĚT)
Předchází Divadelní svět.
Nezávislý čtrnáctidenník věnovaný otázkám divadelním; 1924, č. 9/10: Nezávislý časopis... Vyd. Organisace českého herectva v Praze; 1920/21, č. 11: Vyd. Organisace českého herectva... Red. rada: MATYS, Vojta - MYZET, Rudolf - NOVÁK, Vojta - VRBSKÝ, Bedřich. Organisační část vede SVOBODA, Jan. Odp. red. LAICHTER, Prokop; 1920/21, č. 9: Odp. red. SVOBODA, Jan; 1920/21, č. 15: Odp. red. METELKA, Augustin; 1921/22: ...Red. rada: KRAJOVAN, František - NOVÁK, V. - VRCHLICKÁ, Eva...; 1921/22, č. 9: ...Red. rada: JARKOVSKÝ, J. - KOLÁR, K. - KRAJOVAN, Fr. - VRCHLICKÁ, Eva aj.; 1921/22, č. 14: ...Revuální část vede HONZL, Jindřich; 1921/22, č. 23: ...Revuální část vede MUŠEK, Karel; 1922/23, č. 19/20: Revuální část řídí SVOBODA, Milan. 2x měsíčně; 1924, č. 7/8: 1x měsíčně. Praha. kDÚ, NK. Pokračuje jako Divadlo.

1920/21-1936/37
DĚLNICKÉ DIVADLO
Orgán Svazu dělnického divadelního ochotnictva československého se sídlem v Praze. Zvl. příloha Dělnické osvěty, Věstníku dělnické akademie; 1930, č. 7/8: ...v Praze. (Sekce MSDD.) Maj. Svaz dělnického divadelního ochotnictva československého se sídlem v Praze. Vyd. Svaz DDOČ. Odp. red. LÖRSCH, K.; 1922: Vyd. a odp. LIŠKA, Ant., red. KOCOUREK, Fr.; 1924: ...LIŠKA, Fr. Red. PICHL, Jindřich; 1928, č. 2: Vyd. Liška, Ant. Odp. red. PICHL, Jindřich; 1929, č. 9: Vyd. Procházka, E.; 1930: Odp. red. FUČÍK, Julius.; 1930, č. 11: Odp. red. NĚMEC, F. 1x měsíčně; 1936/37: 2x měsíčně. Praha. KK (ÚČL), kDÚ, NMd (1920/21-1935), NK (1936/37). Přílohy: Knihovna Dělnického divadla. 1925.
Modrá bluza. Sinjaja bluza. 1927-1929.

1921-1922
PROSCENIUM LIDOVÉHO DIVADLA
Odp. red. MENŠÍK, Richard. Vyd. a nakl. Koníček. 2x měsíčně. Praha.

1921-1922.
ČESKÉ DIVADLO
Předchází České divadlo.
Rozhledy po světě divadelním. Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého. Maj., vyd. a nakl. Matice divadelní; 1921: Vyd. Matice divadelní, nakl. Borový, F. Řídí red. kruh. Za red odp. RYDVAN, Jakub. 10x ročně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Pokračuje jako Čs. divadlo.

1923-1938
ČESKOSLOVENSKÉ DIVADLO
Předchází České divadlo.
Rozhledy po světě divadelním; 1926: Sborník otázek divadelních. Nezávislý půlměsíčník, orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva čsl.; 1927: Nezávislý ilustr. všedivadelní půlměsíčník (Orgán Ústřední Matice divadelního ochotnictva čsl.). Vyd. Matice divadelní, spolek pro péči o kulturní zájmy československého divadelnictví. Nakl. Borový, Fr.; 1926: Topič, Fr.; 1929: Neubert, A.; 1938: Růžička, Ot. S redakčním kruhem řídí RYDVAN, Jakub; 1926: Řídí red. kruh. Odp. red. RYDVAN, Jakub. 20x ročně; 1935: 1x měsíčně. Praha. Přílohy: Z jubilejního režisérského kursu ÚMDOČ. 1937. Pokračuje jako České divadlo. KK (ÚČL), kIPOS (1924, 1925, 1928, 1930, 1931, 1933-1938), kDÚ, NMd, NK.

1924-1933
DIVADELNÍ OCHOTNÍK
Orgán Ústřední jednoty dělnického divadelního ochotnictva československého v Plzni.; 1930: Měsíčník dělnického ochotnického divadla. Řídí red. kruh. Vyd. Folta, Václav, za red. odpovídá ČECHURA, Josef; 1925, č. 3: HEIN, Fr.; 1929, č. 5: BURIAN, Oldřich; 1931, č. 7/8: HEIN, Fr.; 1932, č. 5: SCHMIDT, Jan. 1x měsíčně. Plzeň. kART (1929-1933), kDÚ (1924-1928, 1931-1933), NMd, NK. Pokračuje jako Dělnické jeviště.

1925-1938.
BULLETIN DU COMITÉ INTERNATIONAL POUR LES THÉÂTRES POPULAIRES
Vyd. Comité international pour les Théâtres Populaires v Praze. NK - roč. 1-6, další Čer.

1926
ŠVEJDŮV DIVADELNÍ VĚSTNÍK
Nakladatelské zprávy. Vyd. nakladatelství Fr. Švejdy v Praze. Pořádá ŠVEJDA, Fr. 4x ročně. Praha. NK. Pokračuje jako Švejdův divadelní věstník.

1926/27-1928/29
DIVADLO
Předchází Divadlo (Divadelní svět).
Nezávislý divadelní časopis vydávaný organisací československého herectva; 1927/29: ...časopis vydávaný Svazem... Vyd. Organisace československého herectva. Red. rada. Odp. red. METELKA, Augustin; 1926/27, č. 9: Vyd. svaz...; 1927/28: Red. STÝBLO, Max B. Red. rada...; 1927/28, č. 9: ...Odp. red. STÝBLO, Max B. 1x měsíčně. Praha. kDÚ, NMd, NK. Příloha: Organisační část. 1927/29-1928/29.
Pokračuje jako Divadlo.

1927
MOŠNA
Divadelní list čsl. ochotnictva. Odp. red., vyd. a nakl. MÁGR, Václav Evžen. 1x měsíčně. Praha.

1928-1938 (?)
ŠVEJDŮV DIVADELNÍ VĚSTNÍK
Předcházel Švejdův divadelní věstník.
Nezávislý časopis ochotníků ČSR; 1932: Časopis věnovaný ochotnictvu ČSR; 1933: Nezávislý časopis ochotníků ČSR. Vyd. divadelní nakladatelství ...F. Švejdy ... Odp. red. ŠVEJDA, Fr.; 1930, č. 3: Řídí BALÁK, Karel. Odp. red. ...; 1935: Řídí ŠVEJDA, Fr.; 1937, č. 3: ... odp. red. ŠVEJDOVÁ, Marie. 4x ročně. Praha. kDÚ (1928-1937), NMd (1928-1931), NK (1928-1935).

1929-1931
VĚSTNÍK TYLOVY OBCE OCHOTNICKÉ
Vyd. Tylova obec ochotnická v Praze. Navazuje na čas. VĚSTNÍK PRAŽSKÉHO OKRSKU ÚMDOČ, 1923-24.

1929/30-1940/41
DIVADLO
Předchází Divadlo.
List Svazu československého herectva. 1937/38: Ilustrovaná divadelní revue; 1938/39, č. 7: ...Svazu českého.... Odp. red. STÝBLO, Max B. Red. rada...; 1930/31, č. 1/2: Beletristickou část řídí KVAPIL, Josef. Část organisační řídí a za red. odp. STÝBLO, Max B.; 1930/31, č. 8: Chefred. MUNCLINGER, Josef, red. části literární KVAPIL, J. M., odp. red. STÝBLO, Max B.; 1931/32: ...red. části literární a odp. red. KVAPIL, J. M.; 1931/32, č. 11/12: Red. rada...Odp. red. MAZAČ, A. V.; 1932/33: Red. STEJSKAL, Bohuš. Odp. red...; 1933/34, č. 17: Vyd. Svaz čs. herectva. Řídí red. kruh; 1938/39, č. 7: Vyd. Svaz českého herectva. Red. KVAPIL, J. M. s red. radou. 1x měsíčně. kIPOS (1929/30-1938/39), kDÚ, NMd (1929/30-1930/31, 1932/33-1933/34, 1937/38-1939/40), NK (1929/30-1934/35). Příloha: Organisační část. 1929/30-1932/33. Pokračuje jako Divadlo a hudba.

1931/23-1940/41
DIVADELNÍ VĚSTNÍK MÁJE
Vyd. a maj. Spolek spisovatelů - beletristů Máj. Odp. red. BRESKA, Alfons; 1931/32, č. 3: Odp. red. BRTNÍK, Václav. 5x ročně. Praha. kDÚ (1931/32-1936/37), NMd, NK (1931/32-1934/35).

1932-1935
OCHOTNICKÉ DIVADLO
Vyd. Tylova obec ochotnická v Praze.

1932/33-1935/36
DIVADELNÍ ZPRAVODAJ
Odborný časopis československých ochotníků. Maj. a vyd. Valla, A.; 1935/36, č. 3/4: Provazník, Ant. Odp. red. BUKOVANSKÝ, Richard. 6x ročně. Brno.

1933/34
REVUE DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
Odp. red. HORÁČEK, Joža. Vyd. a nakl. Dokládalová, Božena. 1x měsíčně. Brno.

1933/34-1939/40
ZA OPONOU
Časopis pro povznesení ochotnického divadelnictví; 1936/37, č. 5: Kulturně-praktický zpravodaj čs. ochotníka. Maj. a vyd. Nakladatelské družstvo Máje. Odp. red. RŮŽIČKA, Otakar; 1935/36: ZAJÍČEK, Karel; 1939/40: Red. ZAJÍČEK, Karel. 1x měsíčně. Praha. kDÚ (1933/34-1934/35, 1936/37), NMd (1939/40), NK (1933/34-1934/35). Příloha: Náš repertoár.

1934-1938
DĚLNICKÉ JEVIŠTĚ
Předchází Divadelní ochotník.
Měsíčník Ústřední jednoty dělnických divadelních ochotníků v Plzni. Řídí red. kruh. Odp. red. SCHMIDT, Jan. Vyd. Filip, Josef; 1935, č. 12: Maj. a vyd. za Svaz dělnických divadel v ČSR Kessl, Otta. 1x měsíčně. Plzeň. kDÚ (1934, 1935), NMd (1934), NM (1934-1935).

1935-1936
OCHOTNICKÝ REPERTOIR
Vyd. Masarykův lidovýchovný ústav (Svaz osvětový). Řídí CHALOUPKA, Adolf s red. kruhem. 8x ročně. Praha. kDÚ, NK. Pokračuje jako Divadelní repertoir.

1936/37-1938/39
DIVADELNÍ REVUE
Časopis čs. ochotníků. Maj. a odp. red. VALLA, Alois. Nakl. Toman, J.; 1936/37, č. 3: Maj., vyd. a odp. red. VALLA, Alois. 4x ročně; 1937/38: 6x ročně. Žďár.

1937-1948/49
DIVADELNÍ REPERTOIR
Předchází Ochotnický repertoir.
Vyd. Masarykův lidovýchovný ústav (Svaz osvětový); 1939, č. 4/5: Masarykův ústav pro národní výchovu (Ústředí české osvěty); 1940, č. 6: Ústav pro národní výchovu (Ústředí české osvěty); 1946/47: Masarykův lidovýchovný ústav. Řídí CHALOUPKA, Adolf s red. kruhem; 1947/48: ... se sborem recensentů; 1948/49: Řídí FLÉGL, Jindřich... 8x ročně. Praha. kDÚ (1937-1941), NMd (1947/48), NK(1937-1941, 1947/48-1948/49).

1937-1941 (?)
KATOLICKÉ JEVIŠTĚ
Rádce katolických divadelních ochotníků. Pořádá FILIP, Jan. Odp. red. BIRNBAUM, Jos. Vyd. Katolické jeviště. 2x měsíčně; 1938: nejméně 4x ročně. Brtnice.

1939-1941
ČESKÉ DIVADLO
Předchází Čs. divadlo.
Orgán ÚMDOČ. Nezávislý ilustrovaný pětitýdeník. 1940: Časopis ÚMDOČ. S red. kruhem řídí a za red. odpovídá RYDVAN, Jakub. Maj. a vyd. Matice divadelní; 1939, č. 2: ...a ÚMDOČ; 1940: Vyd. a nakl. ÚMDOČ. Nakl. divadelní nakladatelství a knihkupectví Růžička, Ot. 10x ročně. KK (ÚČL), kIPOS (1939-1940), kDÚ (1939, 1940). Pokračuje jako Lidové divadlo.

1941/42-1942/43
DIVADLO A HUDBA
Předchází Divadlo.
Spojený časopis Svazu českého herectva a Unie českých hudebníků z povolání. Odp. red. KVAPIL, J. M. Maj. a vyd. Svaz českého herectva a Unie českých hudebníků z povolání; 1921/42, č. 2: vyd. Českomoravský Kompas. 1x měsíčně. Praha. Pokračuje jako Divadlo. kDÚ, NK (1941).

1943-1948
DIVADLO
Předchází Divadlo a hudba.
List Svazu českého herectva; 1948, č. 5/6: List českého herectva. Ilustrovaná divadelní revue. Maj. Svaz českého herectva. Vyd. Českomoravský Kompas. Red. LÉBL, Julius a red. rada. Odp. red. MAZAČ, Ant.; 1943, č. 5: ...Red. KVAPIL, J. M. a red. rada. Odp. red. KVAPIL, J. M.; 1944, č. 3: Maj. a vyd. Svaz českého herectva...; 1948, č. 5/6: KVAPIL, J. M. Vyd. ROH - Svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby. 8x ročně; 1948: 10x ročně. Praha. kDÚ, NMd.

1945
LIDOVÉ DIVADLO
Předchází České divadlo.
Časopis Ústředního výboru českého divadelního ochotnictva. Vedoucí a odp. red. RYDVAN, Jakub. Nakl. ÚMDOČ v komisi nakl. O. Růžičky. kDÚ, NK. Pokračuje jako České lidové divadlo.

1946-1947.
ČESKOSLOVENSKÝ OCHOTNÍK
Orgán ústředního výboru československého ochotnictva. Č. 1-4. Odp. red.: TURZO-NOSICKÝ, Ivan, red. české části SOMMER, Václav, slovenské části BORSKÝ, Miloš. Bratislava. kART.

1946-1949
ČESKÉ LIDOVÉ DIVADLO
Předchází Lidové divadlo.
Časopis Ústřední Matice divadelního ochotnictva českého v Praze. Ved. a odp. red. RYDVAN, Jakub; 1948, č. 9/10: Za red. odp. GSÖLLHOFER, Jiří V.; 1949: Řídí JANSKÝ, Emanuel s red. kruhem. Nakl. ÚMDOČ, v komisi nakl. Ot. Růžičky; 1947, č. 2: Vyd. a nakl. ÚMDOČ. 10x ročně. Praha. KK (ÚČL), kIPOS (1946-1947), kDÚ, NMd (1947-1949), NK.

1947-1950
ZPRÁVY ÚMDOČ
Vyd. a nakl. Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého. Odp. zástupce RYDVAN, Jakub (SOMMER, Václav); 1948, č. 9/10: Odp. red. HUDEČEK, Josef; 1949: BUŘIL, Felix. Ved. red. HUDEČEK, Josef. 10x ročně; 1948: 12x ročně. Praha. NMd, NK (1950).

1949/50-1970
DIVADLO
Orgán české divadelní a dramaturgické rady, divadelně propagační komise a československého národního střediska ITI; 1949/50, č. 5: ...komise; 1949/50, č. 6: ...komise a Ústředí lidové tvořivosti; 1949/50, č. 8: Orgán divadelní a dramaturgické rady, Divadelně propagační komise, Ústředí lidové tvořivosti, Loutkářského soustředění, Společnosti přátel tance a Artistické sekce Hudební artistické ústředny; 1951: ...dramaturgické rady. Řídí KOUŘIL, Miroslav s red. kruhem... Odp. red. HOLÍKOVÁ, Irena. Vyd. Divadelní ústředna nákladem Umění lidu; 1951: Ved. red. HONZL, Jindřich. Red. kruh... Red. SEMRÁD, Vl. - JOSKOVÁ, Z. ...; 1952: Vyd. Ministerstvo školství a osvěty ve vyd. podniku Čs. spisovatel. Řídí OPAVSKÝ, Jaroslav s red. kruhem. Red. POPP, O. - SEMRÁD, Vl.; 1953: ...spisovatel. Red. POPP, O. - ŠAFRÁNEK, O.; 1953, č. 5: Vyd. Čs. spisovatel. Red. POPP, O. - ŠAFRÁNEK, O.; 1954, č. 10: ...Red. ŠAFRÁNEK, O. - URBANOVÁ, Alena; 1954, č. 2: Vyd. ministerstvo kultury a Svaz čs. spisovatelů. Red. ...; 1954, č. 4: Ved. red. ŠAFRÁNEK, Ota. Red. URBANOVÁ, Alena; 1954, č. 11: ... red. DOUTLÍK, Miroslav; 1955: č. 2: ...DOUTLÍK, M. a VAŇKOVÁ, Ludmila; 1955, č. 7: ...Předseda red. rady ŠMERAL, Vladimír; 1956: Red. rada ... Šéfred. CACH, Vojtěch. Red. ... Tajemnice BALVÍNOVÁ, Eva; 1956, č. 2: ...VAŇKOVÁ, L. - SMRČEK, Ľubomír; 1956, č. 9: ...VAŇKOVÁ, L. - VOSTRÝ, Jaroslav - SMRČEK, Ľ.; 1957: Vyd. Ministerstvo školství a kultury a Svaz čs. spisovatelů. Šéfred. CACH, V. Red. VOSTRÝ, J. - VAŇKOVÁ, L. - SMRČEK, Ľ. Tajemnice ...; 1957, č. 4: Red. VOSTRÝ, J. - SMRČEK, Ľ. ...; 1957, č. 12: ...Red. VOSTRÝ, J. - HACH, Jaroslav - SMRČEK, Ľ. ... 1958: ...spisovatelů... Řídí CACH, V. (ved. red.), HACH, J. - VOSTRÝ, J. a red. rada; 1960: Vyd. ministerstvo školství a kultury a Svaz čs. divadelních umělců. Red. CACH, V. (ved. red.) - HACH, J. - VOSTRÝ, J. a red. rada (předseda DVOŘÁK, Antonín.)...; 1961: Ved. red. VOSTRÝ, J. Redaktoři CÍSAŘ, Jan - LUKEŠ, Milan - VOJTĚCH, Ivan. Red. rada...; 1962: Vyd. ... divadelních a filmových umělců; 1963, č. 7: Zást. ved. red. LUKEŠ, Milan; 1964, č. 2: Šéfred. VOSTRÝ, J. Zast. šéfred. LUKEŠ, Milan; 1964, č. 7: Ved. red. LUKEŠ, M.; 1965: Řídí LUKEŠ, Milan s red. kruhem; 1969, č. 6: Vyd. Svaz českých divadelních a rozhlasových umělců. 1x měsíčně; 10x ročně. Praha. kIPOS, kDÚ, NMd, NK. Přílohy: Československá dramaturgie. 1949/50. Zpravodajství Divadelní ústředny a Divadelní služby. 1950. Dramaturgická ročenka. 1956-1963.

1950
LIDOVÁ TVOŘIVOST
Příloha časopisu Osvětová práce. Odp. red. TROJAN, Josef. Vyd. osvětová skupina Mini-sterstva informací a osvěty. 1x měsíčně. Praha. Pokračuje jako Lidová tvořivost.

1950-1962
LIDOVÁ TVOŘIVOST
Předcházela Lidová tvořivost jako příloha časopisu Osvětová práce.
Časopis pro divadelní, pěvecké, hudební, taneční, recitační a loutkářské soubory lidové tvořivosti; 1952, č. 2: ...taneční a recitační soubory ...; 1952, č. 8: ...hudební, taneční soubory a výtvarné kroužky lidové tvořivosti, Časopis pro hudbu, zpěv a lidové výtvarnictví; 1958: Časopis pro hudbu, tanec a lidové výtvarnictví. Vyd. Ústředí lidové tvořivosti; 1952: Ministerstvo informací a osvěty ve vydavatelství Osvěta n. p.; 1953, č. 2: ... ve vydavatelství Orbis; 1953, č. 3: Vyd. Ministerstvo školství a osvěty ve vydavatelství Orbis. Šéfred. PITTHARD, Norbert, za red. odp. ved. red. BENEŠ, Jiří, red. kruh ...; 1952, č. 2. Řídí red. kruh, ved. red. BENEŠ, Jiří; 1955, č. 9: Řídí red. BARTOŠOVÁ, Milada s red. kruhem; 1959, č. 11: Řídí KUNA, Milan s red. kruhem; 1960, č. 4: Řídí ved. red. KUNA, Milan. Red. MITÁŠKOVÁ, Denisa. Red. kruh ... 12x měsíčně. Praha. KK (ÚČL) (1951-1952), kDÚ (1951-1953), NMd (1952-1953), NK (1951-1962). Příloha: Příloha časopisu Lidová tvořivost. 1953-1954.

1955-1963
OCHOTNICKÉ DIVADLO
Vyd. Ministerstvo kultury v nakl. Orbis; 1956,
č. 7: Vyd. nakl. Orbis; 1957, č. 4: Vyd. ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis. Řídí red. kruh. Ved. red. BENEŠ, Jiří; 1960: Red. BENEŠ, Jiří a DOLANSKÁ-SCHERLOVÁ, Slávka. Red. kruh...; 1961, č. 9: Ved. red. BENEŠ, Jiří. Red. kruh...; 1962: Red. BENEŠ, Jiří - VEDRAL, Jaroslav. Red. kruh...; 1963, č. 4: ...VEDRAL, J. - BOŠEK, Pavel. Red. kruh... 1x měs. Praha. KK (ÚČL), kART, kDÚ, NMd, NK.
Příloha: Texty různých her. 1961-1962. Pokračuje jako Amatérská scéna.

1963-1970 (?)
REPERTOÁR MALÉ SCÉNY
Vyd. Ministerstvo školství a kultury v nakl. Orbis. Red. BENEŠ, Jiří - VEDRAL, Jaroslav; 1963, č. 3: VEDRAL, Jaroslav - BOŠEK, Pavel. 1x měsíčně. Praha. NMd, NK.

1964-1974
DIVADELNÍ VÝCHOVA
Red. MACHKOVÁ, Eva. Praha, ÚDLUT, od roku 1972 ÚKVČ. Pokračuje jako Tvořivá dramatika.

1964 - dosud
AMATÉRSKÁ SCÉNA, 1964 - dosud.
Předchází Ochotnické divadlo.
Měsíčník. 1964: Ved. red. BENEŠ, Jiří, red. VEDRAL, Jaroslav - BOŠEK, Pavel. Vyd. MŠK v nakl. Orbis; 1967: Vyd. MKI v nakl. Orbis; 1969: Vyd. MK v nakl. Orbis; 1978: Ved. red. MAREK, Zdeněk, red. BOŠEK, Pavel; 1979: Red. BOŠEK, Pavel - KABÍČEK, Jaroslav; 1981: Red. KABÍČEK, Jaroslav - GRIMMOVÁ, Michaela; 1983: Ved. red. VILÍMEC, Ladislav; 1988: Ved. red. CACH, Tomáš, red. MARKVART, Ivo; 1990: Ved. red. ROLEČKOVÁ, Eva; 1992: Ved. red. KMOCHOVÁ, Věra; 1993: red. HRDINOVÁ, Radmila - KUČEROVÁ, Daniela; 1994: Vyd. IPOS v nakl. Nezávislý novinář; 1995: Vyd. IPOS. Ved. red. LÁZŇOVSKÁ, Lenka, red. STROTZER, Milan. 1x za 2 měsíce. kDÚ, kART, KK (ÚČL), NK.

1970 - dosud
INFORMÁTOR
Občasník SČDO, 3-4x ročně, Informace o akcích. Red.: DOLEŽAL, Josef.

1989
SEŠITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Praha, PKS.

1990 - dosud
TVOŘIVÁ DRAMATIKA
Předchází Divadelní výchova.
Odborný časopis zaměřený na všechny oblasti dramatické výchovy včetně divadla hraného dětmi, dětského přednesu až po dramatikou výchovu na všech typech škol. Přináší zkušenosti z praxe, teoretické a metodické články, reflexi podstatných událostí a publikací u nás i ve světě. Vyd. Praha, IPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Red. PROVAZNÍK, Jaroslav.

1991
POETICKÉ FORUM
Informační bulletin pro amatérský umělecký přednes. Nepravidelně. Praha, ARTAMA-10+2 s.

1991 - dosud
d´ARTAMAn
Informační bulletin pro amatérské divadlo. Vyd. IPOS-ARTAMA. Red. STROTZER, Milan. Od 1993 jako příloha Amatérské scény.

1992- dosud
DIVADELNÍ HROMADA
Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

1995 - dosud
ČTVRTLETNÍK DOBRÉ DIVADLO DĚTEM
Vyd. Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, Praha. Red. RICHTER, Luděk.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':