Databáze českého amatérského divadla

Texty: Valašské Meziříčí, 50. MFP - Jaroslava Čajková: Jubilejný päťdesiaty Valmez (kráceno), 2014

50. ročník MFP nejlépe zhodnotila v odborném časopise NOC Bratislava „Javisko“ dlouholetá porotkyně a věrná spolupracovnice MFP, hlavní organizátorka Hviezdoslavova Kubína, odborná pracovnice Národného osvetového centra Bratislava Mgr. Jaroslava Čajková

Jubilejný päťdesiaty Valmez (kráceno)
50. ročník Medzinárodného festivalu poézie – súťaž amatérskych recitátorov z Českej a Slovenskej republiky. Organizáciu festivalu udržuje predovšetkým mesto a Kultúrne zariadenie mesta Valašského Meziříčí, osobitne jeho pracovníčka Hana Marková, vzornou starostlivosťou. Jubilejný festival nadviazal na históriu, ktorú tu budovali priamo vo Valašskom Meziříčí Jiří Broll, Jiří Potáč, Jiří Deml, Josef Fabián, Dana Pustová, Dagmar Oravová-Jaklová a i., z Prahy Vladimír Justl, Hana Kofránková, Libor Vacek, Aleš Vrzák, Jana Štefánková a zo Slovenska Ivan Kováč, Rudolf Lesňák, Ján Buzássy, Marcel Šustek aj autorka týchto riadkov. V živom odkaze neživých a v živých spomienkach na predchádzajúce roky sa vynárali a vystupovali ľudia, ročníky, recitátorské výkony, ktoré skvele spracoval do celovečerného programu Pavel Chalupa.
Medzinárodný festival poézie je predovšetkým súťažou v umeleckom prednese. Začínal sa ako krajská prehliadka, neskôr národná súťaž českých recitátorov a od 10. ročníka vo Valašskom Meziříčí pravidelne súťažia aj slovenskí recitátori, najprv v trojčlenných družstvách za bývalé štyri kraje, neskôr individuálne, prezentujúc svoj individuálny osobnostný výkon.
Tak to bolo aj tento rok, keď sa na prehliadke predstavilo 40 recitátorov, z toho 17 zo Slovenska. Celkovo však možno povedať, že napriek jubileu tento ročník mimoriadne súťažné výkony nepriniesol.
Najsilnejšie recitátorské zážitky však k jubileu „dodali“ recitátori – víťazi minulých ročníkov. To bol koncert pre labužníkov, najmä pre tých poslucháčov, ktorí si prednesy pamätali z minulosti a mohli ich porovnávať v časovom rozpätí, či už ľudskú zrelosť, nový pohľad alebo aj iné spracovanie výrazu. K nezabudnuteľným vystúpeniam rozhodne patrili prednesy Petra Horáka (V. Holan), Marty Vilhanovej (J. R. Dobrowolski), Veroniky Kuropatwovej aj čítania Libora Vacka a Aleša Vrzáka i vlastnej poézie Sone Parilákovej.
K faktom za 50 rokov trvania festivalu i spomienkam bude možné sa aj naďalej vracať vďaka pamätnicovej publikácii 50 let s poezií ve Valašských Athénách 1965 – 2014, ktorú so širším okruhom spolupracovníkov pripravili k jubileu Karel Prokeš a Pavel Stojar a vydalo Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí.
Krásne prostredie žerotínskeho zámku, priliehavý klubový priestor M-klubu i divadelnej sály, ale predovšetkým úprimná pozornosť všetkých pracovníkov Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí od riaditeľa až po posledného pracovníka robia toto podujatie príťažlivým a vzácnym pre všetkých, ktorí s umeleckým prednesom žijú.
Mgr. Jaroslava Čajková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':