Databáze českého amatérského divadla

Texty: MICHÁLKOVÁ, Lucie: Malí herci hrají české pohádky anglicky. Učitelské noviny č. 30/2010.

Učitelské noviny č. 30/2010

Malí herci hrají české pohádky anglicky

O tom, ve kterém věku dítěte je nejefektivnější zahájení výuky cizího jazyka, se vedou časté diskuze. Myslím si, že neexistuje jednoznačná odpověď. Ve svém příspěvku se budu snažit popsat, jaké zkušenosti máme s počáteční výukou anglického jazyka v naší škole. ZŠ Soběšovice je vesnická málotřídní dvojtřídka s 1. – 5. ročníkem.
Již před šesti lety jsme začali využívat metodu výuky anglického jazyka napříč předměty od 1. ročníku. V matematice se žáci učili anglické názvy čísel, v prvouce názvy měsíců a fráze o počasí, ve výtvarné výchově názvy barev, v hudební výchově se učili anglické písničky, v tělesné výchově jsme vedli rozcvičky s anglickými pokyny.
Třetím rokem vyučujeme podle ŠVP ZŠ Soběšovice, podle kterého je anglický jazyk vyučován jako povinný jazyk v rámci dvou vyučovacích hodin týdně od 1. ročníku, od 3. ročníku pak v rámci tří vyučovacích hodin týdně. V 1. a 2. ročníku se žáci snaží porozumět mluvenému slovu, reagovat na pokyny, odpovídat na základní otázky, učí se jednoduché fráze, čtou některá slova, nepíší a neseznamují se s gramatikou. Od třetího ročníku čtou, píší a učí se gramatická pravidla.
Jako další metodu jsme začali používat propojení dramatické výchovy s výukou anglického jazyka. Každý rok nacvičujeme jedno divadelní představení, do kterého se snažíme zapojit všechny žáky 2. – 5. ročníku. Texty vytváříme přiměřené schopnostem žáků a při nácviku se dialogy mění a doplňují. Jedna obětavá maminka nám vždy ušije originální kostýmy, jiní rodiče pomáhají s rekvizitami. Žáci nejdříve své umění předvedou rodičům u nás v obci. Veřejným vystupováním se zbavují trémy při užívání cizího jazyka. Tím, že je učení spojeno s pohybem, že při učení zapojují všechny smysly, emoce i fantazii, zapamatují si děti jednotlivé fráze snadněji a trvaleji. Ve školním roce 2008/2009 jsme se s divadelní hrou „The tvelwe months” zúčastnili festivalu Divadlo jazyků v Praze v divadle Na Prádle, který organizovala ZŠ Marjánka ve spolupráci s Jazykovou školou Jeviště. Také jsme vystoupili v Ostravě na akci English Week pořádané jazykovou školou Fishnet. Ve školním roce 2009/2010 jsme nacvičili pohádku „Little Red Riding Hood“, se kterou jsme opět vystoupili v Ostravě na akci English Week.
Samozřejmě, že všichni žáci nezvládají anglický jazyk na stejné úrovni. Důležité ale je, že se naši žáci anglického jazyka nebojí a všichni se ho učí rádi. Úkolem počáteční výuky cizího jazyka je přece děti neodradit, ale motivovat je k dalšímu učení.
Lucie Michálková – ZŠ a MŠ Soběšovice
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':