Databáze českého amatérského divadla

Texty: RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001.

ŘÍŠE LOUTEK Praha
Založena 26. 9. 1920 jako DIVADÉLKO V ŘÍŠI LOUTEK s.r.o. v Sládkově ulici v Bubenči sochařem Vojtěchem Suchardou (1884-1968) a jeho ženou Annou, roz. Brichovou (1883-1944). V prosinci 1928 získává nový prostor v nově vybudovaném divadle v Ústřední městské knihovně na Starém Městě (kde je také 20. 5. 1929 založena mezinárodní loutkářská organizace UNIMA) již jako UMĚLECKÁ SCÉNA ŘL na spolkovém základě, jehož se stává průkopnickým příkladem pro další soubory. Spolek je likvidován r. 1953 a začleněn do Městského domu osvěty Praha. 1. 1. 1957 se stává po V. Suchardovi uměleckým vedoucím Bohumír Koubek. Rok poté se soubor přejmenovává na DIVADÉLKO ŘL. 1. 1. 1961 je převeden pod Městskou knihovnu. 1. 9. 1971 přejímá vedení Hana Zezulová (* 25. 6. 1949), již dočasně zastupuje Jan Novák (* 9. 12. 1940). 1. 1. 1976 je soubor převeden pod Kulturní dům hl. m. Prahy (od 1. 1. 1989 OKD v Praze 1), ten r. 1980 dosazuje Marii Šlemrovou, jež vede ŘL až do zrušení její samostatnosti r. 1985. Od 7. 10. 1991 je UMĚLECKÁ SCÉNA ŘL registrována jako občanské sdružení. 1993 magistrát pronajímá divadlo společnosti VIA Praga a jí provozovanému Národnímu divadlu marionet, kterému ŘL od r. 1991 poskytla svůj prostor a v jejímž Donu Giovanim někteří členové ŘL za úhradu hráli, takže nyní je zde ŘL v podnájmu. Osobností, které ŘL prošli, je samozřejmě mnoho a všechny je vyjmenovat nelze.
ŘL kromě svých téměř 200 titulů s více než 1500 představeními za 80 let svého trvání uspořádala i řadu výstav, odhalení pamětních desek apod. Soubor, čítající v inscenacích s rozdělenou interpretací kolem 20, ale také přes 30 lidí, později hraje ve 4-12 lidech. Do r. 1958 dominují marionety, po r. 1945 se objevují i maňásci (1946-54 maňásková skupina vedená Vláďou Šmejkalem), od r. 1958 prakticky všechny druhy loutek. Adresátem jsou převážně děti, v 70. a 80. letech pravidelně, byť ne příliš často dospělí. Až do začátku 50. let hrává ŘL 75-130 představení (nejvíce v 1. pol. 30. let a na přelomu let 40. a 50. - 1951/52 rekordních 154), od té doby do konce 80. let 60-100 (1972-75 jen 24, 23 a 35), od začátku 90. let opět přes 100 ročně. Zatímco v prvých 3 letech produkovala ŘL po 17 premiérách, v dalších 15 letech většinou 3-4, později průměrně 2, v 90. letech je to 1 premiéra ročně.
Na LCH se ŘL dostala poprvé až r. 1959 s Perníkovou chaloupkou, 1961 zde zahrála Pohádkový zákon, 1963 Bambi a 1967 neakční Jak se kotě naučilo mňoukat a solidního Medvídka Ťupínka - ale dlouho nebyla příliš úspěšná. Své velké období na LCH zažila ŘL na přelomu 60. a 70. let, kdy uspěla nejprve r. 1968 Johanem doktorem Faustem (vyčítána mu byla jistá akademičnost) a r. 1971 triumfovala Malým loutkovým varieté, které si zopakovala i na LCH 1974 (obojí se scénografií a režií Bohumíra Koubka), úspěšná byla i Krása nevídaná (1973). Následovala Pohádka o kozlíkovi (1976), po šesti a osmi letech nepříliš zdařilý Začarovaný les, resp. Zlatovláska, 1991 příjemná maňásková rakvičkárna Muž, který prodává rány holí a 1996 problematická dvojpohádka Červená Karkulka/O Kulihráškovi. ŘL vystupovala i na festivalech v Žilině, na Faustování, v polovině 60. let na Skupově Plzni a na několika zájezdech v cizině.
Říše loutek je typ "stálého" repertoárového provozního souboru, jehož existence a činnost se neodvíjí od naléhavé potřeby skupiny generačně si blízkých lidí a jehož život neprobíhá jako intenzivní hledání a tvorba, nýbrž určující je tradice kontinuity a spolkové příslušnosti; lidé do souboru přicházejí, odcházejí a spojujícím prvkem je instituce sama a vědomí tradice, projevující se do značné míry nejen ve způsobu práce, ale i v druhu divadla, který pěstuje, což je u ŘL umocněno nutností pravidelně hrát. Je však třeba říci, že se jí vždy dařilo nepodlehnout pouhému provozu a udržet si ambici umělecky tvořit.


LCH 1958
Umělecká sc. Říše loutek MDO ÚNV Praha:* HRAČKY NA CESTÁCH *
& Vojtěch Cinybulk, G Bohumír Koubek, pom. Marie Davidová, ... Jan Karpaš, B. Koubek, r Otto Rödl, K Růžena Dotřelová, Josef Pikner, Zdenka Görnerová, Jiří Turinský, Milena Chlapcová, Ivan Tůma, J. Dušek st. a ml., Marie Davidová, Jaroslav Mužík, E. Dušková L Marie Špačková, J. Novák, Čestmír David st. a ml., J. Dušek, Václav Barth, B. Koubek, Václav Froněk, E. Dušková, Vojtěch Hlásný, J. Špaček, Vlastimila Davidová, Jan Dotřel, Ivana Spoustová /marionety/4-/

Cena: Umělecká sc. Říše loutek MDO ÚNV Praha - 2. cena za inscenaci hry Vojtěcha Cinybulka Hračky na cestách dokonale marionetářsky provedenou a zvláště za citlivou režii této hry. Současně získává soubor pohár Ústřední rady odborů za nejlepší provedení současné hry.

LCH 1959
Umělecká sc. Říše loutek MDO ÚNV Praha: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
& Ludmila Tesařová, G Bohumír Koubek, asist. Jan Novák, ... B. Koubek, r Evžen Pavlovský, K Josef Pikner, Zdenka Görnerová, Marie Davidová, Růžena Dotřelová, Jiří Turinský, Václav Froněk, E. Dušková, Miloslava Freundlová, L Čestmír David, R. Dotřelová, Ivana Spoustová, J. Špaček, Vlastimila Davidová, Radmila Balousová, B. Koubek, Václav Barth, Miroslava Suchardová, t E. Pavlovský, Marie Špačková /marionety/

LCH 1961
Říše loutek LS MLK Praha: POHÁDKOVÝ ZÁKON
& Karel Mašek - Fa Presto, G Bohumír Koubek, as. Jan Novák, Jiřina Špačková, ... B. Koubek*), K Růžena Dotřelová, Zdenka Görnerová, Martin Žákovský, J. Novák, Marie a Vlastimila Davidová, Jiří Turinský,*) František Valena, J. Špačková, Ladislav Rak, E. Dušková L B. Koubek, Radana a Anna Podzemná, Eva Jurniklová, Bohumil Dotřel, J. Staněk, Milena Chlapcová, Marie Staňková, Václav Barth, Čestmír David st. a ml., Ivana Spoustová /marionety/

LCH 1963
Divadélko Říše loutek MLK Praha: BAMBI
& Gertruda Hahlbohmová, G Rudolf Zezula, pom. Marie Davidová, ... Bohumír Koubek, r František Xaver Thuri, K Milena Chlapcová, Martin Žákovský, Jiří Turinský, Zdenka Görnerová, Pavel Klos, Karel Štětina, J. Nováková, Vlastimila Davidová, Lenka Lehovcová, L B. Koubek, Čestmír David, K. Štětina, Hana Zezulová, Vladimír Marek, Eva Jurniklová, Zd. Görnerová, Bohumil Dotřel, Ivan Tůma, Ivana Spoustová /marionety, černé divadlo/

LCH 1967
Divadélko Říše loutek Praha: JAK SE KOTĚ NAUČILO MŇOUKAT
& Nina Gernětová, G Bohumír Koubek, as. Pavel Kos, r Mlhoš Kafka, K Jan Novák, Hana Zezulová, Zdeňka Görnetová, Míla Davidová, Růžena Dotřelová, L Zdeňka Ledvinková, Eva Jurniklová, Hana Dotřelová, Josef Dušek st., Z. Görnetová, Milena Chlapcová, E. Jurniklová /spodové/15´/

Divadélko Říše loutek Praha: MEDVÍDEK ŤUPÍNEK
& Jan Wilkowski, G Bohumír Koubek, as. Pavel Kos, r Mlhoš Kafka, K Čestmír David, Hana Dotřelová, Žofie Zezulová, Zdeňka Ledvinková, Vlad. Novák, Míla Davidová, Zdeňka Görnetová, L Jan Novák, Hana Zezulová, Milena Chlapcová, Růžena Dotřelová, Z. Görnetová, M. Davidová, Vladimír Novák /spodové/

LCH 1971
Divadélko Říše loutek MK Praha: MALÉ LOUTKOVÉ VARIETÉ ***
& Bohumír Koubek, r Vadim Petrov, K L František Valena, Vladislav Souček, Pavel Kos, Jan Novák, B. Koubek*, František Lichtág, Hana Zezulová, Hana a Růžena Dotřelová, Eva Lorencová, Vlastimila Žaludová /marionety/

ceny:
Říše loutek MK Praha za inscenaci Malé loutkové varieté B. Koubka (Cena ministerstva kultury SSR)
Říše loutek MK Praha za inscenaci Malé loutkové varieté (Cena České sekce UNIMA)
Říše loutek MK Praha - Cena diváka v kategorii dospělých: za inscenaci Malé loutkové varieté
Bohumír Koubek za mimořádný mluvičský výkon v roli šaška v Malém loutkovém varieté

LCH 1973
Divadélko Říše loutek MK Praha: KRÁSA NEVÍDANÁ
& Jevgenij Speranskij, G Hana Zezulová, ... Bohumír Koubek, r František Xaver Thuri, K Jiří Dušek, Jiřina Nováková, Vlasta Žaludová, Jan Novák, Eva Lorencová, Zdenka Pastyříková/Miroslava Šulcová, František a Slávka Valenovi*, Noemi Zárubová, Josef Ešpandr; Jana Brabencová, Lenka Štětinová, Regina Michalíková, Marie Kolářová, Alice Tlamichová, S. Valenová, Z. Pastyříková, M. Šulcová a další, L Čestmír David st. a ml., Růžena, Hana a Bohumil Dotřelovi, Karel Štětina*, Žofie Davidová, Milena Chlapcová, František Tábor, František Lichtág /tyčkové/

LCH 1974
Říše loutek LSc MK Praha: MALÉ LOUTKOVÉ VARIETÉ
& G ... Bohumír Koubek, r Vadim Petrov, J František Valena, Hana Zezulová, Jan Novák, Růžena a Hana Dotřelová, Pavel Kos, K Eva Lorencová, Vlastimila Žaludová, Jana Brabencová, S. Valenová, L Čestmír David, B. Koubek, V. Žaludová /marionety/

LCH 1976
Divadélko Říše loutek KD Praha: POHÁDKA O KOZLÍKOVI
& Samuil Jakovlevič Maršak, G Hana Zezulová, Jan Novák, ... Ivan Antoš, r M. Jíra, K Žofie Davidová, Růžena Dotřelová, František Valena, Josef Ešpandr, Marie Kolářová, Jana Brabencová, Zdenka Pastyříková L Čestmír David st. a ml., Milena Chlapcová, Hana Dotřelová*, J. Novák, Vladimír Novák /spodové/
Ceny:
Hana Dotřelová za vynikající hlasovou interpretaci postavy Kozlíka ve hře Pohádka o Kozlíkovi (Cena KOR)

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
AMATÉRSKÉ DIVADLO
Hana Dotřelová, Říše loutek Praha:
PŘÍPAD S RUSALKOU / DAMIÁN A BLECHA NA KONCI OCÁSKU

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
FINÁLE I. PŘEHLÍDKY INDIVIDUÁLNÍCH VÝSTUPŮ S LOUTKOU:
Hana Dotřelová, Říše loutek Praha: PŘÍPAD S RUSALKOU

UKÁZKY PRÁCE UČITELEK MŠ:
Hana Dotřelová,*) Říše loutek Praha: HRUBÍNOVY POHÁDKY

LCH 1978
Doplňkový program:
Hana Dotřelová, Říše loutek Praha: HRUBÍNOVY POHÁDKY

LCH 1982
Divadélko Říše loutek KD Praha: ZAČAROVANÝ LES
& Zdeněk Schmoranz, J. A. Novotný, G ... Bohumír Koubek, r František Xaver Thuri, K Žofie Janatová, Josef Ešpandr, Jiří a Barbora Tyllerovi, Jan Hatle, Vlastimila Žaludová, Jana Brabencová, L Hana a Bohumil Dotřelovi, Čestmír David, Magda Erössová, J. Brabencová, Eva Smějová, Yvona Kompertová, Miloš Veselý, František Tábor /marionety/

LCH 1984
Říše loutek KD Praha: ZLATOVLÁSKA
& Josef Kainar, G Jiří Filipi, ... Zdeněk Juřena, r Petr Růžička, K Eva Lorencová, Růžena Tefrová, Jan Hatle, Žofie Janatová, Josef Ešpandr, Josef Zajíc, Eva Smějová, Vladimír Hruška, Petr Boreš, Alice Tlamichová, K. Lachoutová, L Josef Pikner, E. Smějová, Vlastimila Žaludová, Čestmír David st. a ml., Růžena Dotřelová, M. Eröszová, A. Tlamichová, Bohumil Dotřel, František Tábor /marionety/LCH 1986
DOPLŇKOVÝ PROGRAM
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝSTUPY S LOUTKOU Z LET 1977-1985
Hana Dotřelová, Říše loutek Praha: HRUBÍNOVY POHÁDKY

LCH 1991
Divadélko Říše loutek OKD Praha:
MUŽ, KTERÝ PRODÁVÁ RÁNY HOLÍ
& J. Duranty, V. Kawon, G Hana Zezulová, ... Martina a Renata Lhotákovi, J Jan Novák, Ivana Pultarová, Marie Tvrdá, Miloš Veselý /maňásci/20´/10-D/

LCH 1996
Říše loutek Praha: ČERVENÁ KARKULKA / O KULIHRÁŠKOVI
& Jarmila Čermáková, G Hana Zezulová, ... Šárka Váchová, r Pavel Jurkovič, J Alice Nussbergerová, Klára Lichtágová, Vladimír Hruška, Martin a Zuzana Ešpandrovi, Jan Novák, Ivana Pultarová, Jan Veselý, Kristýna Zezulová /maňásci + herci/50´/4-6/
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':