Databáze českého amatérského divadla

Texty: Šrámkova Sobotka - program 58. Šrámkovy Sobotky (2014).

Program 58. Šrámkovy Sobotky (2014)
•sobota 28. června
•neděle 29. června
•pondělí 30. června
•úterý 1. července
•středa 2. července
•čtvrtek 3. července
•pátek 4. července
•sobota 5. července
festival
Jednotlivé opakující se cykly programových bodů naleznete pro větší přehlednost na zvláštních stránkách:

•Přednášky
•Autorská čtení
•Poslechy rozhlasových her
Seznam doprovodných akcí naleznete na stránce s doprovodným programem. Místa konání jednotlivých bodů programu a doprovodného programu lze snadno dohledat pomocí stránky Sobotka místopisná.

V případě změny programu anebo místa jeho konání z důvodu nepříznivého počasí budou diváci o novinkách včas informováni na webu www.sramkovasobotka.cz, v Městském informačním centru Sobotka, na zahradě Šrámkova domu, v sále městské spořitelny, popřípadě ve festivalovém zpravodaji Splav!.sobota 28. června
od 11:00 v Městském divadle
BARCAMP 2014: MATURITA – ZKOUŠKY DOSPĚLOSTI?
V době konání Šrámkovy Sobotky už bude po „svatém týdnu“ pěkně dlouho, ale instituce maturity tu s námi dál zůstane. Kde je její místo dnes? Jak sladit hodnocení studentů? Je lepší jednotná maturita? A mají k formě zkoušení co říci učitelé humanitních i přírodovědných oborů? Pojďme se nad tím společně zamyslet na druhém soboteckém BarCampu.
BarCamp je svobodná konference, jejíž základní ideou je zrušit hranice mezi pořadatelem konference a jejím účastníkem a bez profilovaného výběru přednášejících umožnit jakémukoli zájemci vystoupit se svým příspěvkem. BarCamp je obvykle tematicky zaměřen, a tak rovněž ten náš má svůj předmět: je jím MATURITA – z úhlů a pohledů, které zajímají účastníky nejen BarCampu, ale potažmo i Šrámkovy Sobotky.Vstup po registraci
19:00 sál spořitelny
ATENTÁT
Komponovaný večer k 100. výročí atentátu Gavrila Principa na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Poslech rozhlasových dokudramat Řidič vozu smrti (vzpomínky šoféra arcivévodova vozu) a Drina – tažení plné omylů (drama 1. rakouské prohry na srbské frontě na základě očitého svědectví českého novináře) bude doplněn přednáškou a besedou s autory dokumentů a historiky, kteří se zabývají první světovou válkou.Vstupné: 50 Kč
20:00 zahrada Šrámkova domu
AUTORSKÉ ČTENÍ SKUPINY FANTASÍA
Básnická skupina Fantasía jako první po roce 1989 vrátila termín „angažovanost“ do českého literárního prostředí a dosud je jedinou aktivní básnickou skupinou v Česku. Skupinu tvoří tři „mluvící delfíni“ (Adam Borzič, Petr Řehák, Kamil Bouška), z nichž každý rozvíjí svébytnou poetiku, po které přejde chuť k jídlu. Fantasía se z bezpečnostních a morálních důvodů rozhodla, že pro Šrámkovu Sobotku si nepřipraví společné vystoupení, ale představí básně jednotlivých autorů formou autorského čtení.Vstup volný
22:00 zahrada Šrámkova domu
PROČ?
Ve své době – v druhé půli 80. let – mimořádně závažný film, věnovaný negativním dopadům fotbalového chuligánství. Režisér Karel Smyczek sugestivně ukazuje, jak lidé spojení primitivním sportovním fanděním snadno podléhají agresivním choutkám a jak vzájemné hecování vede k tragickým činům, jichž by se jedinec sám o sobě nedopustil. Příběh je inspirován skutečným případem, kdy skupina většinou mladistvých vlajkonošů Sparty zdemolovala nejen vlakovou soupravu, v níž cestovali na fotbalový zápas, ale ohrožovali navíc spolucestující i osamělou průvodčí. Stále působivá výpověď si všímá i mravní devastace, při které dokonce i rodiče pachatelů odmítají přijmout svůj díl odpovědnosti.Film ČSSR, 1987. 86 minut.Hrají: Jiří Langmajer, Martin Dejdar, Jan Potměšil, Jiří Suchánek, Jan Kraus a další. Režie: Karel Smyczek.Vstupné: 50 Kč


neděle 29. června
10:00 sál spořitelny
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 58. ROČNÍKU ŠRÁMKOVY SOBOTKY
Manželé Jana (37) a Petr (40) Novákovi mají dvě děti – Jana (15) a Terezu (17). Petr je instalatér a Jana kuchařka. Pro rodinu oba trochu kradou. Nemají rádi cikány a Ukrajince, ale Vietnamec ve večerce na rohu jim nevadí. Rádi se dívají na televizi a nakupují. Co je dnes normální? Jste normální? A chcete být? Vyjasnit si to můžete na zahájení Šrámkovy Sobotky věnovanému naší průměrnosti.
Režie: Adam Rut.Vstup volný
13:00 zahrada Šrámkova domu
POETICKÉ ODPOLEDNE
Tradiční procházka po soboteckých prostranstvích s divadlem a recitací.
Účinkují: Studio Šrámkova domu, Dramatický kroužek ZŠ Železnická z Jičína a ZUŠ Třebechovice pod Orebem. Režie: Lada Blažejová.Vstup volný
14:30 Šolcův statek
PÍSNIČKY PRO HLAVY SÁDROVÝ
Usmějme se nasládle, smažme tura na sádle, pějme píseň o žrádle, neboť to se může. Velké „děkuji“ Karlu Krylovi, nesmrtelnému písničkáři české země. Pořad ke kulatému výročí narození i smrti Karla Kryla.
Účinkují: Adam Rut, Matěj Křístek a členové Dismanova rozhlasového dětského sboru.Vstup volný
17:00 kostel sv. Maří Magdaleny
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Miroslav Kejmar je uznávaným českým trumpetistou. Po nástupu do České filharmonie v roce 1970 se celkem záhy prosadil na post sólového trumpetisty (1972–2008). Desítky let patří k nejvýznamnějším českým sólistům známým nejen v Evropě, ale například i v Japonsku. Na svém repertoáru má řadu koncertů od barokní až po soudobou hudbu, jeho diskografie obsahuje zásadní díla trumpetové literatury zaznamenané i na nahrávkách předních světových gramofonových společností.
Aleš Bárta je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka po současnost. Jako sólista vystupuje s významnými symfonickými i komorními orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský komorní orchestr). Uvádí premiéry soudobé varhanní hudby (Jiří Teml, Otomar Kvěch, Juraj Filas, Otmar Mácha, Ilja Hurník). Od roku 1995 je sólistou Českého rozhlasu.Vstupné: 100 Kč
20:00 zahrada Šrámkova domu
RECITÁL JIŘÍHO SCHMITZERA
Jiří Schmitzer je na české hudební zahrádce prazvláštní zjev: ačkoliv všeobecně proslul především coby herec, v posledních letech čím dál více získává na popularitě i jako těžko zařaditelný, velmi osobitý písničkář, který se ve svých textech nezastaví před ničím. V republice snad není hudebního fandy, který by neznal jeho „songy“ jako Bynďa, Japonec, Máte na to? či Hrdlo prdlo… Nemusíte s ním souhlasit, téměř jistě vás ale vždy pobaví nebo naštve. Stačí si jen vybrat.Vstupné: 150 Kč
více informací


pondělí 30. června
09:00 sál spořitelny
VÝVOJ POJETÍ NORMY V TEORII JAZYKOVÉ KULTURY
V přednášce Mgr. Kamily Smejkalové, Ph.D., bude nastíněn vývoj pojetí jazykové normy, jak jej můžeme pozorovat v historii českého jazykovědného bádání a v teorii jazykové kultury: jak na normu pohlíželi jazykovědci dříve a nyní, co si pod tímto pojmem v různých obdobích představovali, kdo byl/je považován za normotvornou autoritu. S pojmem norma úzce souvisí i pojem správnost. Proto bude součástí přednášky i přehled různých pohledů na jazykovou správnost, srovnání obou pojmů, jejich vzájemné usouvztažnění (je to, co je noremní, zároveň správné?) a vsazení do rámce teorie jazykové kultury. Tématem přednášky bude také přehled pojetí normy/norem v některých současných jazykovědných teoriích (např. teorie jazykového managementu, koncept minimální intervence) a jejich srovnání s teorií jazykové kultury. Důležitou součástí tématu bude i norma z pohledu laické veřejnosti, tedy jak vnímají jazykovou normu laičtí uživatelé jazyka a jaké má jejich pojetí normy důsledky pro vnímání a používání jazykových prostředků. Kamila Smejkalová působí v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v.v.i.Vstup volný
14:00 na místě vyhrazeném pro doplňkové dílny
DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Opakování pravopisu.Vstup po registraci
14:00 Městské divadlo
AŤ VÁS BLECHY ŠTÍPOU CELOU NOC / HOU, HOU, HALILOU! / DOBRODRUŽSTVÍ PANA Q.
Tři představení. Dva dětské divadelní soubory. V jednom divadle. Přijďte se podívat, co si pro vás připravily děti ze Studia Šrámkova domu v Sobotce a ze souboru Černobílé pastelky ZUŠ Mladá Boleslav. Určitě neprohloupíte!
Režie: Lada Blažejová.Vstup volný
16:00 Dům s pečovatelskou službou
BESEDA K ROZHLASOVÉ HŘE ŽENICH PRO MARCELU
Absurdní groteska Ivana Klímy rozehrává příběh muže, který je nejrůznějšími formami nátlaku nucen do nesmyslného sňatku. Zjevná narážka na sovětskou okupaci způsobila, že premiéra se místo v červenci 1969 uskutečnila až v roce 1990. Původní záznam byl smazán a hra se dochovala jen v monofonní autorově technické kopii.
Hrají: Karel Höger, Radoslav Brzobohatý, Jana Hlaváčová, Jiří Němeček, Vladimír Švec. Dramaturgie: Dalibor Chalupa. Režie: Jiří Horčička. Natočeno v roce 1969.
Host besedy: Přemysl Hnilička.Vstup volný
17:30 zahrada Šrámkova domu
AUTORSKÉ ČTENÍ MARKA TOMANA
Hlavní hrdina románu Frajer se na pražské Národní třídě setká 17. 11. 1989 za zvláštních okolností se svým bratrem. Historická událost prověří jejich dosavadní vztah, který se ocitá pod tlakem politických změn. Příběh vypráví o komplikovaných rodinných a milostných vazbách, o tom, co vlastně znamenala listopadová revoluce, i o tom, jak je těžké být doopravdy svobodný. Z roku 1989 se děj přelévá do 90. let s počátky podnikání. Zobrazuje problémy lidí, kteří se nedokázali s novým systémem vyrovnat. Nabízí alternativní scénáře úspěchu v polistopadové společnosti, to vše na pozadí proměňující se rodiny hlavního hrdiny. Příběh se uzavírá na festivalu Mighty Sounds v roce 2008, protože populární hudba je jednou z důležitých dobových příměsí textu. Těšit se můžeme i na úryvky z další autorovy připravované knihy.Vstup volný
19:30 Městské divadlo
MARŠO VORIJLA
Maršo vorijla! – Svobodně pojď dál! Čečenci si při pozdravu nepřejí dobrý den nebo mír, ale svobodu. Příběh dvou žen poznamenaných válkou v Čečensku založený na skutečných osudech zaznamenaných v mnohých literárních předlohách.
„Čečenské drama je postaveno na ruské imperiální zvůli a postsovětských přemetech podobně jako na Ukrajině nebo v Bělorusku, samozřejmě s nekonečně větším násilím. Má-li se srovnat naše utrpení s utrpením jiného lidu, srovnejte ho s Bosnou, obětí postkomunismu poznamenané přehnaným nacionalismem. S tím rozdílem, že Putin je mocnější než Miloševič a že NATO nás nepřijde zachránit.“
Divadlo Dagmar Karlovy Vary. 50 minut.Hrají: Jana a Hana Frankovy. Režijní a scénografický podklad: Hana Franková.Vstupné: 100 Kč
více informací
22:00 městský park
SPOLEČNOST MRTVÝCH BÁSNÍKŮ
Vzpomínkový pořad v podání Císařova nového divadla provází festival Šrámkova Sobotka už od roku 2007. Každý rok opustí tento svět někdo, komu říkáme básník – člověk s darem jazyka, myšlenky a citu. Diváci i účinkující se s umělcem rozloučí způsobem nejpatřičnějším – společnou vzpomínkou na jeho dílo.
Účinkují: Ondřej Šmejkal, Tereza Šmejkalová, Kateřina Veselovská a vy.Vstup volný


úterý 1. července
09:00 sál spořitelny
OTISKY LITERÁRNÍHO POVĚDOMÍ VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH LITERATURY
Učebnice literatury a čítanky ve 20. století výrazně utvářely širší představy o literatuře v českém prostoru. Přednáška Mgr. Andrey Králíkové v podobě malého průvodce po vybraných literárních učebnicích a čítankách uváží ze dvou úhlů pohledu, jaká stopa (schéma) uvažování o literatuře byla fixována v těchto textech. První oblast tázání bude zaměřena na výběr textů v jednotlivých učebních materiálech: Jak byli vybíráni jednotliví autoři a o čem takový výběr svědčí? Jak a za jakým účelem byly vybírány jednotlivé texty do čítanek? Co to znamená „reprezentativní text“ pro dílo v jednotlivých učebních textech, k čemu takový výběr odkazuje? Druhou oblastí, na niž se přednáška bude soustředit, je to, jak je v učebnicích předkládána vize o „stvořiteli textu“ – autorovi, básníkovi. Jak je v učebnicích modelován hlas, který z textů promlouvá? Je rozlišován vypravěč, lyrický subjekt a psychofyzická osobnost autora? Jak je to „děláno“? Mění se toto „modelování“ v závislosti na jednotlivých učebnicích?
Andrea Králíková působí v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.Vstup volný
11:00 sál spořitelny
AUTORSKÉ ČTENÍ DANY RAUNEROVÉ
Dana Raunerová je osobnost více talentů – tvorbu výtvarnou (malba, kresba, design, fotografie) prezentovala na více než čtyřiceti výstavách u nás i v zahraničí, literární texty (úvahové prózy a básně) publikovala časopisecky. V autorském čtení z Knížky o zvířatech (2012) a Knížky o zvířatech 2 (2013) představí svou tvorbu pro děti – básně se zvířecí tematikou, s vlastními ilustracemi. Říkadlová forma veršů jim zaručuje zvukovou harmonii, autorský postoj vyjadřuje humorný a láskyplný pohled na zvířata a přírodu v obraznosti dětem blízké antropomorfizací zvířecího světa. Vtipné verše pro chytré děti.Vstup volný
14:00 na místě vyhrazeném pro doplňkové dílny
DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Efektivní psaní a Ortoepická dílna nejen pro učitele.Vstup po registraci
14:00 Šolcův statek – Galerie Karla Samšiňáka
VERNISÁŽ VÝSTAVY JANY VACKOVÉ
Plzeňská rodačka Jana Vacková se zabývá velkým množstvím nejrůznějších forem výtvarného umění – užitou i volnou grafikou, obzvláště litografií, malbou, ilustrací a fusingovaným sklem. Věnuje se ilustrování dětských knih, knih pro dospělé a učebnic. Okrajově se zabývá i textilem, aradekorem a textilními kolážemi. Zúčastnila se mnoha samostatných i kolektivních výstav a její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí. Výstava je výběrem toho nejlepšího z jejího bohatého grafického díla.Vstup volný
16:00 Dům s pečovatelskou službou
BESEDA K ROZHLASOVÉ HŘE LIDOJEDI
Hororová komedie Petra Pýchy a Jaroslava Rudiše vypráví o tom, co všechno dokážou slušní lidé udělat pro peníze. Příběh odstartuje telefonát extravagantního podnikatele do cateringové agentury Mlsný Jack. Její provozovatelé neprožívají zrovna nejšťastnější chvíle svého podnikání, a tak po zprvu mechanickém přikývnutí začnou s realizací podnikatelova požadavku. A to i přesto, že jeho snem je ugrilovat člověčinu… Hra byla oceněna 2. cenou Prix Bohemia Radio 2012.
Hrají: Oldřich Kaiser, Tatiana Vilhelmová, Jan Dolanský, Václav Neužil, Oldřich Vlach, Kryštof Hádek a další. Dramaturgie: Martin Velíšek. Režie: Aleš Vrzák. Natočeno v roce 2011.
Hosté besedy: Petr Pýcha a Aleš Vrzák.Vstup volný
17:30 zahrada Šrámkova domu
AUTORSKÉ ČTENÍ LENKY SOBOTOVÉ
Hrdinové a hrdinky povídek Lenky Sobotové (* 1970) si nikdy nemohou být jisti, jestli patří k vítězům, nebo k poraženým. Jsou až nemístně lidští a život je, zdá se, vždycky dostihne. Nenápadný autorský humor, místy sarkastický, tu osobitě kontrastuje s hlubokým pochopením pro lidská trápení. Autorka si nepotrpí na předstírání, píše napřímo, a jakkoli jsou její příběhy promyšlené a významově mnohoznačné, není chladná literární konstruktérka, ale především vnímavá pozorovatelka vybavená přesným okem a srdcem. Vyjadřuje se jasně a nesmlouvavě, její styl je zkoncentrovaný a jazyk ovládá lehce a s bravurou. Nabízí originální průhledy do osudů lidí; vezme vás na návštěvu do domácností manželů i singles, do ateliérů i špitálů, do činžáků i chalup, do příběhů, při jejichž čtení se budete chvíli pobaveně usmívat, chvíli trnout.Vstup volný
20:00 zahrada Šrámkova domu
ZRNÍ
Kladenští Zrní jsou něco mezi Radiohead a Václavem Koubkem, mezi rychlým městem a mlžným lesem. Na české scéně jsou naprostým originálem. Zvuk kapely je evidentně ovlivněný rodným industriálním Kladnem, táhlými volnými poli i rychlými pohyby strojů. Jejich sdělení je velmi emotivní a naléhavé. Prochází od ponurých nočních ulic, plných zimy a strachu, až k naprosté euforii a fascinaci z maličkostí. Ze Zrní na podiu sálá ohromná chuť hrát a zvát do svého osobitého světa. Zpívají česky. Něžný artbrut. Dřevo, město, svaly, buchary. Zrní je hra, kladenskej uhelnej zen.Vstupné: 150 Kč
více informací


středa 2. července
09:00 sál spořitelny
JAZYKOVÁ NORMA, JEJÍ ASPEKTY, ZDROJE A PROMĚNY
Přednáška Mgr. Martina Beneše představí ucelený pohled na to, co je to jazyková norma a jak a kde „existuje“, ukáže, co je jejím zdrojem (odkud se bere) a proč je pro existenci jazyka a jeho užívání zásadně důležitá, a na obecné rovině nastíní mechanismus vývoje jazykových norem (které jsou samozřejmě proměnlivé). Uvažování o normě v sociálních souvislostech (norma je něco, co je sdíleno členy určitého řečového společenství) i v souvislostech psychologických (norma je něco, co je nutně uloženo v myslích jednotlivých osob) nám umožní na příkladech interakcí tazatelů s pracovníky jazykové poradny ukázat, že je třeba lišit různé, často zaměňované aspekty normy, zejména normu jako takovou, její popis (kodifikaci) a rozsah její znalosti u jednotlivých členů řečového společenství. Na příkladech nedávno provedených nebo aktuálně probíhajících jazykových změn pak přednáška nastíní, jaký je mechanismus změny nebo vývoje jazykových norem a co všechno se musí na sociální a psychologické rovině stát, abychom mohli říct, že došlo ke změně normy.
Martin Beneš působí v Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v.v.i.Vstup volný
11:00 sál spořitelny
AUTORSKÉ ČTENÍ JANA TÁBORSKÉHO
Na počátku byla zvědavost. Kolik lidí asi zaujmou vybrané zajímavosti (nejen) o českém jazyce, formulované vždy jen na několika řádcích a vyvěšované pravidelně na Facebooku? Když se „Jazykové zajímavosti“ ujaly, zvědavost se přesunula jinam: Lze ve „facebookovém“ duchu napsat i knihu? Tak začal vznikat soubor jazykových sloupků s pracovním názvem „Jazykové jednohubky“. Vyjdou nejdříve na podzim, ale pár jich zazní na Šrámkově Sobotce už v červenci.Vstup volný
14:00 na místě vyhrazeném pro doplňkové dílny
DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Jazykovědné zajímavosti, Ortoepická dílna nejen pro učitele a Internetové zdroje o jazyce.Vstup po registraci
15:00 Městské divadlo
DNESKA JSME DÁL, ANEB DĚTI VELKOMĚSTA
Dětské divadelní studio Prahy 5 uvede tradiční divadelní koláž plnou veršů a písní v mírně politickém ladění… Rodiče, přátelé, diváci – vzpomínáte? Přijďte si zacinkat!
Hrají, zpívají a tančí: členové souboru KLAP.Vstupné dobrovolné
16:00 Dům s pečovatelskou službou
BESEDA K ROZHLASOVÉMU POŘADU OCCUPY PRAGUE
28. dubna roku 2012 vyrostlo v parku na Klárově, v centru Prahy, stanové městečko hnutí Occupy Prague. Několik desítek převážně mladých lidí umístilo na každý z přibližně desítky stanů jeden petiční list a tím se celý kemp stal petičním místem. Hnutí tak zorganizovalo první podobnou nenásilnou akci u nás. Pokračuje akce Occupy Prague dál? Jsou její účastníci naivní lidé plní ideálů, nebo reálná síla nespokojené skupiny? Rozhlasový dokument Dana Moravce pochopitelně nemůže zodpovědět všechny otázky, ale může poodhalit motivy a možnosti i nechat zaznít pro někoho možná neobvyklý hlas.
Připravil: Dan Moravec. Natočeno v roce 2012.
Host besedy: Dan Moravec.Vstup volný
17:30 zahrada Šrámkova domu
AUTORSKÉ ČTENÍ JANA TRACHTY
Jan Trachta (* 1977) pracuje pro mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic. Jako chirurg byl vyslán na sedm misí, převážně do oblastí ozbrojených konfliktů. Na základě těchto zážitků sepsal knihu Tichý dech – Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti. Jedná se o velmi osobní, s nadhledem a s humorem psanou výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického nadšení a postupně začal zjišťovat, že mnohdy za zbytečné utrpení lidí nemůže jen chudoba a nedostatečná technická vyspělost zemí, ale i obyčejná lidská zpupnost a arogance tamních lékařů a úředníků. Dramatické líčení náročných operací v africké džungli a v haitských ruinách se střídají s popisem exotických krajin a života jejich obyvatel i s líčením některých krvavých historických událostí nedávné doby.Vstup volný
19:30 Městské divadlo
TOMÁŠ SVOBODA: SRNKY
Petr se vymyká. Je zoufalý. Patrik se vymyká. Je zoufalý. Karel se vymyká. Je zoufalý. Aleš se vymyká. Je zoufalý. Souhra náhod svede všechny čtyři nešťastníky dohromady. Mohou vůbec dojít ke štěstí? Musel by přijít zázrak. Ale kdo říká, že se zázraky nedějí? Když se sejde dost zoufalství na jednom místě, i nejniternější přání se mohou plnit. Divadelní pohádka pro ty, kdo vyrostli. Hra získala 3. místo v dramatické soutěži Cen Alfréda Radoka v roce 2007.
Divadelní soubor TY-JÁ-TR/HROBESO Praha. 50 minut.Režie: Radek Šedivý.Vstupné: 100 Kč
více informací
22:00 zahrada Šrámkova domu
ANNEŠANTÉ
Plzeňská kapela Annešanté hraje leccos z českého i francouzského šansonu, blues a jazzu. Nejen. Svůj repertoir poskládala z písní vlastních i přejatých, češtinu a francouzštinu střídá třeba s japonštinou, Viana a Fikejzovou seznamuje s Britney Spears… A co že dělá na festivalu českého jazyka? Boří normy!Vstupné: 50 Kč
více informací


čtvrtek 3. července
09:00 sál spořitelny
VÝSLOVNOST ODSUD POCAĎ NEBOLI KE ZPŮSOBU EXISTENCE ZVUKOVÉ NORMY ČEŠTINY V RÁMCI ŘEČOVÉ REALITY
Obsah pojmu norma se v oblasti zvukové stránky češtiny jeví spíše jako umolousaný sirotek, jemuž připneme fiží a manžetové knoflíčky a necháme jej potloukat se v děravých teplákách s lampasem, než aby působil jako obecně uznávaný gentleman se zřejmým zadáním. Přednáška PhDr. Pavla Machače, Ph.D., vychází ze studia konkrétních řečových materiálů tzv. profesionálních (mediálních) mluvčích i ze spontánních projevů běžných uživatelů jazyka a všímá si zejména řečových redukcí různého stupně a jejich legitimity v kontextu daného typu projevu. Pozornost mimo jiné věnujeme nejednoznačné posluchačově schopnosti vnímat redukované výslovnostní formy v kontextu promluvy jako odchylné od forem plných a interpretovat je v souvislosti s mírou přijatelnosti zvukové stránky projevů veřejných mluvčích. Obecněji se dotkneme otázek týkajících se podoby, významu a smysluplnosti zachycené výslovnostní normy češtiny v konfrontaci s řečovou skutečností u „normotvorných“ mluvčích.
Pavel Machač působí v Ústavu obecné lingvistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.Vstup volný
13:00 Šolcův statek
POCTA PANU HRABALOVI
Při příležitosti letošního stého výročí od narození velkého vypravěče, básníka a pábitele Bohumila Hrabala se můžete těšit na komponovaný pořad, který pro vás z textů a vzpomínek tohoto autora připravil Jiří Hlobil. Přijďte si také najít svou „perličku na dně“.Vstup volný
14:00 na místě vyhrazeném pro doplňkové dílny
DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Rozhlasová dramaturgie, Ortoepická dílna nejen pro učitele a Internetové zdroje informací o jazyce.Vstup po registraci
16:00 Dům s pečovatelskou službou
BESEDA K ROZHLASOVÉ HŘE ZLOMATKA
Italský dramatik Mario Gelardi umístil svoje drama do stísněného prostoru neapolského bytu v době srpnových náboženských svátků. Jeho protagonisty jsou starostlivá matka a její syn Diego, který jí přizná svoji homosexuální orientaci. Matka to odmítne přijmout a rozhodne se, že ho vyléčí. Její svérázná terapie nepostrádající komické prvky se však zvrátí v tragédii.
Hrají: Johanna Tesařová, Martin Myšička, Jaroslav Plesl a Simona Babčáková. Překlad: Marina Feltlová. Dramaturgie: Hynek Pekárek. Režie: Hana Kofránková. Natočeno v roce 2007.
Hosté besedy: Hana Kofránková a Jiří Hromada.Vstup volný
17:30 zahrada Šrámkova domu
AUTORSKÉ ČTENÍ VILMY KADLEČKOVÉ
Vilma Kadlečková (*1971) je významnou autorkou české science fiction a fantasy literatury a přiznivkyní Československého fandomu. Její povídky se začaly objevovat ve fanzinech a v literárních soutěžích SF klubů v roce 1987 (zvítězila např. v soutěžích O nejlepší fantasy, O stříbřitělesklý halmochron, Huňáč zelený, Cena Karla Čapka). Od roku 2007 znovu publikuje, v současnosti sklízí úspěchy hlavně se svou rozsáhlou ságou Mycelium.Vstup volný
19:30 Městské divadlo
ANDRZEJ SARAMONOWICZ: TESTOSTERON
Sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná bolest. Muži o ženách a také sami o sobě v drsné komedii, která si ani na svatební hostině nebere servítky.
„To znamená, že ony s náma vyjebávají za to, že se špatně chováme,… my to vůbec nemůžeme ovlivnit, protože nám to poroučí nějakej zasranej hormón… a nakonec, když ony dostanou trochu toho testosteronu… tak se chovají stejně jak my?“
Divadlo Point Prostějov. 110 minut s přestávkou.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Vojtěch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra nebo David Kolba. Překlad a úprava: Tomáš Svoboda. Režie: Jakub Hyndrich.Vstupné: 100 Kč
více informací
22:00 zahrada Šrámkova domu
ČESKÉ STOLETÍ – JE TO JEN ROCK’N’ROLL (1976)
Předpremiéra další epizody cyklu pohledů Pavla Kosatíka a Roberta Sedláčka na klíčové body české historie posledního století. Tentokrát jde o okamžik, který nebývá v historickém kalendáriu uveden tučně. Přelom let 1976 a 1977, ospalá doba husákovské normalizace. Na základě zdánlivě odtažitého soudního procesu s hudební skupinou The Plastic People of the Universe dochází různorodá skupina intelektuálů k uvědomění potřeby jasně pojmenovat situaci a reagovat. Je silvestr, z obrazovky zpívá Josef Zíma, ale mezi zábavou se pracuje. Už zítra totiž vypukne to, čemu se začne říkat Charta 77.
Hrají: Marek Daniel (Václav Havel), David Matásek (Pavel Kohout), Tereza Hofová (Olga Havlová), František Němec (Jan Patočka), Jan Hájek (Ivan Martin Jirous) a další. Scénář: Pavel Kosatík, Robert Sedláček. Režie: Robert Sedláček. Česká televize, 2014. Cca 75 minut.Vstupné: 50 Kč
více informací


pátek 4. července
09:00 sál spořitelny
COMENIA SCRIPT – PSACÍ PÍSMO NEJEN PRO DĚTI
Autorka MgA. Radana Lencová, Ph.D., nás uvede do pozadí vzniku nového školního psacího písma, které je postavené na principu jednoduchosti a čitelnosti, je moderní a současné. Představí jeho charakteristiku a základní prvky metodiky psaní, včetně didaktických materiálů, které navrhla. Prezentace bude provázena autentickými ukázkami písma dětí, které se účastnily pokusného ověřování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letech 2010–2012, a dalšími ukázkami rukopisů, které souvisí s tématem současného rukopisného písma.
Účastníci si budou moci psaní písmem Comenia Script vyzkoušet.Vstup volný
13:00 Šolcův statek – Lapidárium
KURT GEBAUER – LAPIDÁRNĚ
Po loňské výstavě soch Olbrama Zoubka se v lapidáriu Šolcova statku objevuje dílo dalšího z nejvýraznějších českých sochařů – Kurta Gebauera (* 1941). Už od šedesátých let se etabloval na výtvarné scéně jako ironický autor svérázného rukopisu, v sedmdesátých a osmdesátých letech se distancující od tehdejšího oficiálního proudu výtvarného umění. Od roku 1992 je profesorem (dnes emeritním) na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Přestože je populární mezi širokou veřejností zejména pro své trpaslíky, jeho doménou nejsou jenom oni a figurální objekty obecně. Řada veřejných prostor v Čechách i zahraničí je osazena jeho exteriérovými instalacemi. Vítejte tedy i vy ve státě Gebauer a přijďte si posunout hranice svých norem.
Úvodní slovo pronese Kurt Gebauer, hudebně ho doprovodí Josef Žemlička (tenorsaxofon) a Bohouš Lédl (klavír).Vstup volný
17:30 zahrada Šrámkova domu
AUTORSKÉ ČTENÍ JITKY N. SRBOVÉ A OLGY STEHLÍKOVÉ
Poezie pražské básnířky Jitky Srbové (* 1976) je výsledkem dlouhodobého a neustávajícího tvůrčího vývoje. Od prvotiny Někdo se loudá po psím se autorka ve druhé sbírce Světlo vprostřed těla spoléhá na stejné pomůcky k přežití v extrémních podmínkách obyčejného žití: na svou bystrost, verbální obratnost, racionální úsudek – to všechno ale válcované senzitivitou a senzualitou. Jednoduše, v Jitčiných básních najdeš vášeň, rozum a cit v jednom.
Básně Olgy Stehlíkové (* 1977) z připravované sbírky Týdny vyvěrají z osobní reality. Básnířka zpracovává všední témata rodinná, obyčejné prožitky lidského života. Nemylme se však: není tu nic všedního v tom, jak ostře jednotlivé básně zachycují týdny osobních či odpozorovaných situací. Autorka se nespokojí s prostým subjektivním záznamem: jde za události, k jejich podstatě.Vstup volný
14:00 zahrada Šrámkova domu
MEZI LITERATUROU A DIVADLEM
Poprvé v úplnosti vychází edice literárněkritické, teatrologické, obecně estetické a publicistické práce Jana Grossmana (1925–1993), jedné z nejvýraznějších osobností české kultury a kritiky druhé poloviny 20. století. Soubor zahrnuje rané práce o literatuře, poválečnou publicistiku, programy a materiály psané pro divadla, stati brechtovské, o divadelním stylu, obecných otázkách herectví, divadelní úloze filmu a kritické referáty, o problematice tzv. malých divadel a inscenacích v Divadle Na zábradlí atp. Nakonec i sporadické literární i divadelní publikační příležitosti a texty polistopadové. Soubor nakladatelství Torst představí pořadatel Grossmanových textů Petr Šrámek.Vstup volný
19:30 sál spořitelny
VEČER DÍLEN
Závěrečné vystoupení účastníků studentských dílen Šrámkovy Sobotky 2014.Vstup volný
22:00 malý sál sokolovny
UČITELSKÁ DÍLNA
Závěrečné vystoupení účastníků učitelské dílny Šrámkovy Sobotky 2014.Vstup volný


sobota 5. července
10:00 zahrada Šrámkova domu
DĚTSKÁ DÍLNA
Závěrečné vystoupení účastníků dětské dílny Šrámkovy Sobotky 2014.Vstup volný
10:30 zahrada Šrámkova domu
KOCOUR V BOTÁCH
Jedna z nejznámějších a nejkrásnějších světových pohádek o kocourovi, který svou neobyčejnou výmluvností přivedl svého pána nejen ke krásnému zámku a bohaté nevěstě, ale také ke štěstí. Na motivy klasické francouzské pohádky zpracovala Jana Dvořáčková.
Účinkují: LD Maminy Jaroměř.Vstupné: 20 Kč
11:00 Městské divadlo
NEŠIŠLEJ!
Logopedické písničky pro odvážné děti a jejich rodiče. Autorské hudebně-divadelní představení vycházející ze stejnojmenné desky Amálky K. Třebické. Děti jsou během představení aktivně zapojené – zkusí si například hlasovou improvizaci či práci s dechem, dozvědí se nové věci ze světa hudby i ekologie a odnesou si i pár morálních ponaučení.
Účinkují: Amálka K. Třebická a Valéria Radzová.Vstupné: 50 Kč / děti 30 Kč
14:00 zahrada Šrámkova domu
TO BYL SOBOTECKÝ MUZIKANT
Koncert dechové hudby Jubilanka doplní vzpomínky na kapelníka a učitele Josefa Janků. Slovem provede Jaroslav Suchánek, vystoupí také řada dalších hostů (např. Miroslav Kejmar, Jan Kejmar, Vít Kořínek a další).Vstup volný
18:00 zahrada Šrámkova domu
HUDEBNÍ TEČKA FESTIVALU
K tanci a poslechu zahrají kapely OTK a PRAGUE CONSPIRACY.Vstupné: 120 Kč
OTK
OTK je česká kapela hrající směs alternativy, syrového rocku, a noiseu. Byla založena roku 1988 v Praze a ve svých začátcích byla personálně i koncertně spřízněná s Tata Bojs, s kterými pravidelně pořádají výroční koncerty. Během svého působení OTK vydali čtyři alba, řadu kompilací a také album remixů skladby Klan. V roce 2003 získali OTK za svou desku Sona a kuva cenu Akademie populární hudby Anděl v kategorii Alternativní scéna a následující album Okolo bylo tamtéž vyhlášeno Albem roku 2008. Každý nový počin kapely se od předchozího hudebně výrazně odlišuje, mezi jednotící prvky však patří charakteristický melancholický, místy křičený, jindy až recitující zpěv Ondřeje Ježka, melodická inovativnost, syrové kytary, vytříbený zvuk a hypnoticky repetitivní, leč instrumentálně zdatná rytmická sekce.více informací


PRAGUE CONSPIRACY
Prague Conspiracy patří k předním klubovým kapelám. Jejich doménou jsou živá vystoupení, která charakterizuje energický projev a opravdu nadupaná show světové úrovně, jimiž si získávají stále více fanoušků nejen v Čechách. Za svou poměrně krátkou existenci, kterou kapela datuje od podzimu roku 2011, stihla odehrát přes 200 koncertů. Na svém kontě mají několik domácích i zahraničních tour a úspěchy na menších i velkých festivalech (Mighty Sounds, Trutnov, Sázavafest ad.). Hudebně staví Prague Conspiracy na ostrých kytarových riffech, chytlavých melodiích a úderném rytmu. Skvělá sexy zpěvačka Aneta svým zpěvem i vizáží odlehčuje tvrdý rock ovlivněný punkem a zpřístupňuje kapelu širokému publiku. Z jejich repertoáru je slyšet vliv Blondie, The Sounds, Clash, Rancid, ale i AC/DC nebo Motörhead.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':