Databáze českého amatérského divadla

Texty: Prostějov, KP WP 2015, Krajské kolo - recitátoři sólisté - výsledky. Klub DUHA.

Výsledky

Krajská přehlídka uměleckého přednesu s postupem na WP 2015
Datum konání: 20. 3. 2015

Místo: DUHA – Kulturní klub u hradeb

Počet účastníků: celkem 27 recitátorů
I. kategorie - 16 recitátorů
II. kategorie - 11 recitátorů

Porota: Radim Šíp – předseda
Jana Machalíková
Gabriela Sittová

Nominace na WP 2015
I.kategorie
•Karla Tomanová Daniil Charms: Brrrm, brrrm, brrrm!
Prostějov
•Ondřej Havlíček Lucie Trávníková: Možná…
Šumperk
•Hugo Hron Milorad Pavič/Stanislava Sýkorová: Pásek
Uničov
II.kategorie
•Martin Mokrý Michail Bulgakov: Syfilida ksvátku
Jeseník
•Adam Langer Jaroslav Rudiš: Konec punku v Helsinkách
Olomouc
•Vojtěch Hejtmánek Lawrence Ferlinghetti: Prádlo
Jeseník
•PŘÍMÝ POSTUP – LAUREÁT WP Z ROKU 2014
Lenka Benešová Naitó Džósó/Alfons Breska: Stříbrný svět
Dlouhá Loučka

Hodnocení poroty
I.kategorie
•Ondřej Havlíček (Šumperk - Lucie Trávníková: Možná...) - Ondřej byl doporučen k postupu jako nejlepší interpret v 1. kategorii, v níž svou interpretační výbavou výrazně předčil ostatní. Autorka textu Lucie Trávníčková je neznámá. Její text je nadán velikou obrazností, která se však rozpadá do jednotlivých částí, jež lze jen s velkým vypětím spojit. Ondřejovi bylo doporučeno zamyslet se ještě nad výstavbou textu (přemýšlet o škrtech a důrazech) tak, aby bylo jeho sdělení pro posluchače jasnější.
•Karla Tomanová (Prostějov - Daniil Charms: Brrrm, brrrm, brrrm) - Karla byla navržena na postup díky velice dobré výstavbě interpretace, která ctila jak text samotný, tak Charmsovu poetiku, tak také díky "choreografii" pohybů, jimiž svůj výkon doplnila. Porota ji doporučila jednu drobnou interpretační změnu týkající se interpretace pasáže s krávou
•Hugo Hron – (Uničov - Milorad Pavič/Stanislava Sýkorová: Pásek) - příjemným překvapením byl výkon Huga Hrona, který, přestože tento rok vystupoval poprvé v rámci Wokrova Prostějova, předvedl velice dobrou interpretační práci s textem. Text Pásek je složitě strukturovaný monolog, v němž se jen nejasně proplétá realita s monologickou fikcí. Hugovi bylo doporučeno, aby pečlivěji pracoval s jednotlivými plány textu tak, aby pro posluchače bylo více zřejmé, že se zdánlivý fiktivní monolog váže k reálné situaci jízdy autem, v němž jede celá rodina hrdiny textu, a že tento fiktivní monolog je inspirován děním v autě. Čímž by také lépe vyzněla poenta textu.
II. kategorie
•Adam Langer (Olomouc - Jaroslav Rudiš: Konec punku v Helsinkách) - Adam předvedl interpretačně nejvyrovnanější a nejdospělejší výkon. Ten se skládal jak z porozumění textu, tak vytváření nálady, tak - především - využití technických recitačních prostředků - výstavba vět, důrazy, intonace, temporytmus atp. Byla mu doporučena lepší výstavba konce textu.
•Vojtěch Hejtmánek (Jeseník - Lawrence Ferlinghetti: Prádlo) - Vojtěch si velmi dobře poradil s Ferlinghettiho textem. Byl schopen udržet beatnickou výstavbu veršů a i jednotný interpretační záměr. Až na konec, kde zjevně došlo k interpretační chybě (zavedení další osoby do monologické skladby), která vedla k mírnému rozpadu celého vyznění textu. Bylo mu dále doporučeno pracovat přesněji s anaforami a epiforami, které specifickým způsobem (bopově) rytmizují text.
•Martin Mokrý (Jeseník - M. Bulgakov: Syfilida k svátku) - Martin předvedl velice propracovaný text, především v dialogických pasážích. Bylo mu doporučeno na některých místech textu lepší práce s přechody od přímé k nepřímé řeči a naopak, aby interpretace některých pasážích neztrácela na dynamice. Dále byl upozorněn na skutečnost, že musí lépe pracovat s postupným nárůstem "unylosti" v řeči Ivana Ivanoviče, aby přesněji vyzněla závěrečná pointa.
Za lektorský sbor Radim Šíp

S účastníky byl po přehlídce uspořádán rozborový seminář s odbornou porotou. Všichni účastníci obdrželi účastnické listy. Ocenění recitátoři získali diplom, květinu a věcný dar.

MgA. Martina Drmolová

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':