Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 1990 - Historie založení

Zakládání Volného sdružení východočeských divadelníků

27. ledna 1990 byla svolána do Hradce Králové (dle usnesení Fóra amatérských divadelníků ze dne 13. - 14.1.1990) valná hromada východočeských divadelníků, účastnili se zástupci ze 75 východočeských souborů. Tato valná hromada se usnesla, že podobné valné hromady se uskuteční do 10. února 1990 ve všech okresech.

Východočeský akční výbor Fóra se prvně sešel již 17. února 1990, opět v Hradci Králové. Existuje podrobný zápis z jednání, který se mimo jiné pokouší formulovat vztah budoucí zájmové organizace v rovnoprávné symbióze se státní péčí (a to tak, jak bylo možné uskutečnit po vzniku Impulsu). Zvoleni byli i zástupci VSVD na jednání do Prahy (k ustavení očekávané zájmové organizace), zastupovali nás M. Dvořák, B. Dušta, A. Gregar, L. Honzová, P. Mohr, S. Pilař, E. Trtílek, J. Vykydalová, Z. Vylíčil, K. Šefrna, P. Labík, Z. Zahradník, E. Zámečníková, M. Císařová.

10. března 1990 založena nová zájmová amatérská organizace - Amatérská divadelní asociace (ADA).

31. března 1990 v kraji jednání k ustavení východočeské regionální rady ADA s požadavkem poměrně velké regionální samostatnosti. Rada byla složena třicetičlenná, ze zástupců všech okresů tehdejšího východočeského kraje. Stále jsme usilovali o úzké propojení s „terénem“. Pro větší operativnost byla z nejaktivnějších členů zvolena ještě tzv. správní rada: Martin Dvořák, Honza Dvořák, Honza Merta, Alena Exnarová, Saša Gregar, Zdeněk Zahradník, Ema Zámečníková a Mirka Císařová. Jedním ze závěrů tohoto jednání bylo i doporučení vydávat pro zachování vzájemné informovanosti v regionu divadelní zpravodaj. V dubnu 1990 vyšlo skutečně skromné nulté číslo pod názvem Hrom - ada (název inspirovalo spojení pojmů „valná hromada“ a zkratky „ADA“). V témže roce vyšlo při příležitosti konání Inspirace ještě další, první a pod tímto názvem také poslední číslo.

Vytváření regionální východočeské divadelní organizace (v rámci ADA) se plynule z půdy KKS přeneslo pod ochranná křídla IMPULSu (1990 vzniklo na místě bývalého Okresního kulturního střediska v Hradci Králové nové zařízení pro amatérskou kulturu IMPULS, postupně plnilo i funkce býv. KKS). Nespokojenost s propojením na ADA (která původně chtěla řešit celorepublikové otázky amatérského divadla) i jistý pocit záruky v Impuls za zády, vedly k vytvoření volného sdružení přátel – východočeských divadelníků, ochotných v případě nutnosti převzít některé nejnutnější funkce, aby se mohlo realizovat vše potřebné. O tom svědčí zápis z tehdejší ještě regionální rady ADA z 13. září 1990.

• 2. února 1991 vzniklo na půdě Impulsu Volné sdružení východočeských divadelníků. Na startovní čáře stálo 263 členů ze 75 východočeských souborů, z toho zástupci dvaceti souborů loutkářských, třináct členů z řad přátel a profesionálních spolupracovníků, kteří se později stáli prvními čestnými členy nového sdružení. To, že sdružení bylo vymezeno jako volné, bez jakékoliv „členské závislosti“, bez „svazujících“ stanov, mělo v té době hluboké psychologické kořeny.

Obnovilo se vydávání divadelního zpravodaje, který po založení VSVD a vzniku Impulsu změnil podobu i název. S novým názvem HROMADA vyšla v roce 1991 tři čísla. Zpravodaj měl svou redakční radu, byl zaregistrován a povolen Okresním úřadem, názvy rubrik vychrlil rovnou z hlavy Pepa Tejkl, nezaměnitelné výtvarné řešení vytvořil Mario Alfieri, pracovník Impulsu.

VSVD registrováno jako občanské sdružení 19. 8. 1992.

Zpracoval: Alexandr Gregar
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':