Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 2002 - Výroční zpráva o činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH DIVADELNÍKŮ ZA ROK 2002

Opět se schází rok s rokem - jak nepůvodní - loni jsem to psal podobně. Ale je to vlastně nesmysl, nescházejí se přec hory s horami, ale lidé s lidmi a o našem sdružení platí to stejně, konečně VSVD je právě o scházení se…

Takže rada naše sešla se od minulé Valné hromady třikrát - a rokovala o mnohém a pilně – přistoupili jsme např. k celonárodnímu oceňování Zlatým Tylem a předány byly první tři odznaky - do Luže Jarmě Daňkové, do Vysokého Mýta paní Nohejlové a taky Honzovi Mertovi, byly vyměněny členské legitimace VSVD a protože se obnovily smlouvy s profesionálními divadly (Klicperovo, Drak a Východočeské) můžeme na legitimace směle žádat slevy tamto ze vstupného. Zastupovali jsme VSVD na Jiráskově Hronovu ve festivalovém výboru, máme tam i post místopředsedy. Pepík Tejkl byl delegátem VSVD v porotě národní přehlídky Pohárek SČDO a Karla Dörrová v porotě národní přehlídky JEDNOAKTOVEK V Holicích.

A oslavy různé – a jedna zcela mimořádná - Prof. Císař oslavil sedmdesátiny a byl jmenován Generálním inspektorem českého divadla.

A protože VSVD je vlastně od divadla dělání, bylo toho za rok dosti – spolupořádali jsme Pohárek SČDO – 13 vystoupení, v Červeném Kostelci Amatérské činoherní divadlo – 11 představení, po dlouhé době v Kostelci nad Orlicí Audimafor – 10 představení – ( a odtud se Dům lásky DRED Náchod dostal přes Šrámkův Písek až do Jiráskova Hronova), regionální Loutkářská přehlídka v Jesličkách – 16 představení – a SLON svitavského „Cečka“ taky do Hronova, ale přes Chrudim. A loni tolik slavné DNO z Hradce Králové mělo vlastní den v Divadle Drak v rámci festivalu Divadlo evropských regionů,další vlastní den v Divadle Na zábradlí v rámci Next wave, oslnilo Bábkárskou Bánskou Bystricu a dostalo Cenu Divadelních novin a Sazky, prostě jsou v balíku.

Na Wolkrův Prostějov soutěžilo 5 souborů a regionální Dětská scéna měla 17 představení – potvrdila se trvale vysoká úroveň vedoucích Evy Sychrové, Olgy Strnadové, Emy Zámečníkové, Romany Hlubučkové, jejichž představení šla do Trutnova. Taky na přehlídce venkovského divadla jsme se podíleli, byla se čtyřmi soubory v Jaroměři, protože v Dolanech nemohli a příště bude v Miletíně, protože tam mohou. A Štronzo v Moravské Třebové krásné s čuníkem uzeným a Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě, ale tam už jen tak na okraj, protože se tato přehlídka víc a víc snoubí s krajem Vysočina, kde na to mají svoje názory…
Takže na naše konto 8 vesměs postupových regionálních přehlídek, na nichž sehráno 81 představení. A v sobotu 7. prosince na slavnostním cenění předáno 65 diplomů za různá umění.
Čas hrozně letí, loni již třetí OPEN Air Program při mezinárodním královéhradeckém festivalu v naší gesci. Uvedli jsme na padesát představení v deseti dnech, hrálo 37 souborů z celé republiky, amatéři, profesionálové, pro děti, i kabarety v nočních hodinách…
I vzdělávání pokračovalo zdárně a se zájmem: ukončena Scénografická dílna, která vypustila 12 absolventů (měli také na Open Air výstavu v Městské hudební síni – škoda, že trochu stranou zájmu publika), od září do prosince 4 víkendové lekce hlasové výchovy (26 frekventantů) a velký ohlas měl seminář o scénickém svícení v červnu v Hronově (s brněnským osvětlovacím guru, Vaškem Mullerem). Ve stejném termínu v roce 2003 budeme pokračovat. A na Jiráskově Hronově opět péčí Karly Dorrové seminář se Sergejem Fedotovem. Letos v lednu byl zahájen cyklus „Alternativa po staročesku“, takové setkávání s Markem Zákosteleckým (scénografem Divadla Drak) a Matějem Šefrnou (loutkářem, básníkem a hudebním skladatelem) - o tom, jak dělat divadlo „jinak“. A na podzim chystáme dlouhodobý seminář pro režiséry školního, tedy dětského a studentského divadla.

Státoprávní uspořádání nové se projevilo i na naší organizaci. Už jsme se dotkli Havlíčkova Brodu – kamarádi tam jako členové VSVD zůstávají, ale zbytek Vysočinska je pohlcuje po svém, na Pardubicku, přesněji v Ústí n. O. si přehlídka Zlom vaz vydobyla krajské postavení a přivinuje činohru z této oblasti pro postupy do Třebíče, podobně Liberecko má svou novou roli. Což ovšem nic nemění na tom, že členská základna naše zůstává stejná, přibyly dokonce dva kolektivní členové (soubory z Třebechovic a Meziměstí) a několik individuálních.

Důležitá je pro nás dohoda mezi Impulsem, který se stal 1.1. 2003 krajským zařízením a Oddělením kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích, což je pandán k Impulsu v sousedním kraji. Dohoda obsahuje společný podíl organizační a finanční na přehlídkách pro soubory a jednotlivce obou krajů (regionální loutkářské, mladého netradičního divadla a divadla poezie a dětských souborů všeho druhu s postupy na Chrudim, Písek, Náchod, Prostějov a Trutnov. Jen činoherní přehlídky s postupy pro Třebíč nejsou zařazeny, každý kraj má své vlastní.
Rádi bychom také seznámili ctěnou valnou hromadu s návrhy Rady VSVD na ocenění Zlatým Tylem v roce 2003 – navrhujeme Josefa Mlejnka, nestora českého divadla pro děti, autora teoretických prací i her pro děti, režiséra a pedagoga z Vysokého Mýta, dále Antonína Lauterbacha z Chlumce nad Cidlinou, loni devadesátníka, zakladatele jednoho z nejstarších ochotnickýxch festivalů v Čechách, Klicperova Chlumce, herce, režiséra, dramatika a konečně Jiřího Kubinu z Červeného Kostelce, netřeba dokládat curiculum vitae…
Na cenu ministra kultury ČR rada znovu předkládá svůj loňský návrh, tedy jméno Alexandra Gregara.

A jak jsme si vedli finančně – dobře! Uslyšíte ve finanční zprávě Je ovšem třeba dodat, že kdo se stará, má – uspěli jsme s žádostmi o granty a např. Český literární fond nám přispěl 30 tisíc na Hromadu, Ministerstvo kultury nám na projekty vzdělávací a přehlídkové poskytlo 80 tisíc, město Hradec Králové 23 tisíce a k tomu nám ještě svěřilo 150 tisíc jako účelový grant na Open Air festival. Díky činnostem pro Impuls a dalším se nám běžný účet za rok zvýšil o 74 076, 16 Kč.
Na rok 2003 jsme si podali žádosti o granty na MK ČR: na metodickou pomoc a vydávání Hromady ve výši 70 000,- Kč, na regionální postupové přehlídky mladého divadla a loutky ve výši 55 000,- Kč, prostřednictvím DS Miletín na venkovskou přehlídku 20 000,- Kč prostřednictvím Divadla Jesličky na aktivity dětí a mládeže 75 000,- Kč, prostřednictvím Impulsu na Červený Kostelec 25 000,- Kč. Pozn. v grantové komisi ministerstva nahradila Honzu Mertu a zastupuje VSVD Naďa Gregarová a je tam dokonce předsedkyní…
Požádali jsme opět Nadaci ČLF o grant na Hromadu 30 000,- Kč a konečně město Hradec Králové již schválilo naše žádosti o granty na regionální kolo Dětské scény a regionální loutkářskou přehlídku, celkem za 23 tis. Kč, v rozpočtu města je opět 150 tis. Kč na Open Air program při mezinárodním divadelním festivalu v HK, které smluvně utratíme. V únoru vypisuje granty Krajský úřad a VSVD odešle žádosti na všechny celokrajské aktivity.

Pokud by snad v přehledu činnosti něco scházelo, omlouvám se za svou paměť. Všechno podstatné však najdete ve třech Hromadách, které jsme vydali - s úsilím vlastní redakční radě. Scházela se opět u nás doma, pekla se pizza, pilo červené a vedly se řeči. Nakonec jsme postoupili o dalších 181 stranu. Jménem chefredacteura Vám děkuji, kolegové spolupracovníci, Honzo Merto, Karlo Dorrová, Mirko Císařová, Pepíku Tejkle, Břeťo Lelku, Alenko Exnarová a moje milá Naďo, co to píšeš, přepisuješ, pečeš pizzu, vymýšlíš a sháníš vůbec Hromadu dohromady.

A na závěr ještě pár slov o naší Radě VSVD. Byť se zdá, že je to orgán nezvladatelný neb čítá přes dvacet hlav, sedm lidí se tak ještě prý domluví, projevila se jako orgán dělný a spravedlivý. Vždycky nás bylo více než sedm, co dím, více než patnáct vždycky a víc než rada to byl takový parlament či sněmovna – na rozdíl od našich politiků se tam však nikdo na nikoho nevytahoval, na místo prezidenta si zuby nebrousil, protože každý ví, že jakákoliv funkce jest úlohou převozníkovou z pohádky o Třech zlatých vlasech… Jen málokdo nemohl přijet na některé ze tří setkání, většinou jen kvůli chorobě nebo nesjízdnosti nebo kvůli divadlu.

Dnes končí roční volební období a dovolte mi, abych jako odstupující předseda odstupujícím členům Rady VSVD poděkoval. Zvlášť těm, kteří z nejrůznějších zdravotních a osobních důvodů nemohli už přijmout další kandidaturu – především Janě Albrechtové, která tak krásně psala stínové zápisy a teď se musí dlouhodobě kurýrovat, Martě Hermanové z Havlíčkova Brodu, kterou taky pozlobilo chození, Zině Rýgrové a Aleně Rodrové, které v Trutnově májí práce nadhlavu s dětskými scénami apod., a konečně Lubošovi Capouškovi a Monice Králové, kteří mají své důvody… Zato Vám pro dnešní volbu chceme nabídnout nové adepty členství v našem radním sboru, pana Miloslava Hybnera z Miletína, Jana Linharta z Náchoda, Milana Pergera z Kostelce nad Orlicí a Pavla Švorčíka z Úpice. Ostatní potvrdili svůj zájem zastupovat svá místa v radě a domnívám se, že je to tak dobře. Jsou na volebním lístku a budou předmětem Vaší volby.

Úplně na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem našim příznivcům a spolupracovníkům - pořadatelům přehlídek a představitelům obcí, kde se konají, sponzorům různým, porotcům a lektorům našich vzdělávacích školiček, Impulsu, bez jehož organizační spolupráce bychom byli poloviční, Krajskému úřadu, který nevylil impulzivní dítě s vaničkou zákona o krajích a konečně abych poděkoval své ženě Naďě, která o tom všem ví své.

Alexandr Gregar, předseda
15. února 2003
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':