Databáze českého amatérského divadla

Texty: VSVD - 2005 - Výroční zpráva o činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY VOLNÉHO SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH DIVADELNÍKŮ ZA ROK 2005

Rok s rokem, přátelé, než se naděješ, nestačíš říct švec… Prostě jeden se diví jak ten svět letí – a my s ním. Loni v létě jsem se podíval oknem z kuchyně na vycházející slunce a najednou mě to zaskočilo - je to vlastně neuvěřitelné, o minulé valné hromadě jsme byli ve vesmíru kdesi daleko za tím ohnivým kotoučem, na odvrácené straně vesmíru - bože, ta dálka, kterou jsme s tou naší rodnou planetou obkroužili, abychom se od jedné valné hromady dostali k další.
Ale dost těchto témat, jsou někdy děsivá. Raději si číst, co píše Honza Volf, jenž neumí hrát golf ve svém Sluníčkovém vizitkáři: „Potkal jsem sluníčko a ono mě zahřálo. Potkal jsem ptáčka a on mi zazpíval. Potkal jsem vodu a ona mě zchladila. A pak jsem potkal člověka – a on mě nasral.“
Ano přátelé, každého z nás za uplynulý rok určitě mnohokrát. Ale rok se neúprosně s rokem sešel a naše malé společenství, co je ovšem stále na členské základně nemenší, než kdejaká ta strana politická, leč, žel bohu, VSVD poslance nemaje, do politiky pořád nic.
Minulá valná hromada nebyla volební – tak rada VSVD pracovala ve stejném složení od roku 2004, sešla se šestkrát, od loňského února třikrát. Kromě běžné agendy, která jí přísluší rokovala a mnoho diskusí vedla např. o novele statutu našich regionálních přehlídek činoherního divadla v Červeném Kostelci a v Miletíně. Dosud nás stresovalo nezvládnutelné množství premiér, časová a organizační omezení pořadatelů i ekonomická náročnost (peníze na přehlídky je nutno zajistit z celostátních nebo krajských grantů, protože Impuls má ve svém rozpočtu pouze náklady na administrativu a co je hlavní – platí naše tajemníky, divadelníkům, filmařům, výtvarníkům…). Taky některé nešvary, některé soubory např. na přehlídkách uváděly premiéry či považovaly účast za nezávazné rozšíření reprízovosti. Což nemá s posláním přehlídek nic společného. Proto novela zahrnula dvě hlavní zásady: stanovila nové termíny pro podávání přihlášek a zavedla statut výběrové komise. Ta do doby před ukončením výběru inscenací zhlédla všechna přihlášená představení (do 20. ledna pro přehlídku činoherního divadla v Červeném Kostelci a do 20. února pro přehlídku venkovských souborů v Miletíně) a teprve pak pořadatelům navrhla program soutěžních představení. Praxe ukázala, že se princip osvědčil. Nekupovali jsme zajíce v pytli, žádné představení nebylo třeba vyřazovat, včas jsme seštrykovali program a ti, co mají ještě rozděláno, mohou klidně počkat na příští zimu, až si inscenaci dopečou.
V průběhu roku také došlo k úpravě celostátních propozic. Z nich vyplynulo, že soubory usilující o účast na FEMADu Poděbrady či Divadelní Třebíči nemohou současně absolvovat soutěž o Šrámkův Písek či Krakonošův divadelní podzim. Musí si prostě vybrat, zda jsou černoši nebo japonci.
Devět členů Rady VSVD tedy zhlédlo 18 inscenací. Do Červeného Kostelce byly zařazeny všechny inscenace, které přicházely v úvahu – původně deset, ale odstoupil soubor Hoffkomedianten Kuks (rozhodl se pro Audimafor v Kostelci – tam může ovšem porota upozornit programovou radu FEMADu Poděbrady/Divadelní Třebíč). Program přehlídky v Miletíně je také předběžně připraven.
Ještě bych chtěl něco dodat k celostátním propozicím Krakonošova divadelního podzimu - není nám úplně jasné, kdo a jak nakonec rozhodl, že tato národní přehlídka vesnických souborů nebude součástí celostátních přehlídek. Nejde o to, že i my jsme se přimlouvali, aby KDP neměl postavení národní přehlídky z níž se nominuje na Jiráskův Hronov, praxe ukázala že venkovské soubory s takovými ambicemi využívají právě Třebíč. Ale máme zprávy, že se NIPOS nedohodl se spolupořadateli, SČDO a Vysočáky. Dobře, KDP nebude mít právo na nominaci na Jiráskův Hronov. Ale že tím všechny přehlídky, v této sezóně z nichž se postupovalo na KDP přijdou o ministerský grant (mizerných 10 tisíc, ostatní prý zaplatí krajské úřady-netušíme kolik a zda to bude stačit a zda na krajích nebudou spíš fandové fotbalu…). Tyto přehlídky tedy shlíženo z ministerských oken dopadli tedy hůř než jiné přehlídky, nepostupové, kde se scházejí třeba jen kamarádské soubory - ty ovšem mohou dostat třeba dvakrát až pětkrát víc (!). Což je situace skutečně absurdní, a to jsem té komise grantové čerstvým předsedou.
Tlumočil jsem své obavy novému řediteli odboru NRK, říkal jsem mu, že o ochotnickém divadelnictví mají rozhodovat odborné rady a ne jeden úředník na ministerstvu a čtyři lidi z Nápisu. Ministr svůj poradní orgán nemá! A taky že bychom se ve sdruženích mohli domluvit, že si vymyslíme vlastní celostátní systém - bez ministerských berliček a úřednického rozhodování. Kdo četl zpravodaj NIPOSu, Artaman č. 6/2005, který vyšel v listopadu, nedozvěděl se, že KDP jako postupová přehlídka končí, ale že o tom rozhodne Festivalový výbor JH (jak víme, ten se tím zatím nezabýval) Grantové řízení MK mělo uzávěrku 31. listopadu, a teprve poté MK údajně KDP do nominačních přehlídek nezařadilo. Pochybuji, že o tom pan ministr ví a na ministerstvu nepracuje jediný člověk, který by se odborně amatérským divadlem zabýval.
Náš systém postupových přehlídek na území bývalého východočeského kraje odpovídá potřebám oblasti - v Pardubickém kraji se na organizaci podílí oddělení kulturních služeb Krajské knihovny, např. na přehlídce venkovského divadla v Brněnci (nedostalo grant MK) a dětského divadla v Chrudimi, přispívá na účast svých souborů na loutkářské přehlídce v Hradci Králové, ale již nepodporuje krajskou loutkářskou přehlídku v Chrudimi. A finančně nepodpoří ani účast svých souborů na Audimaforu, přestože krajská přehlídka tohoto typu byla v Pardubickém kraji zrušena. Což je přesně obraz mé obavy z různorodosti přístupu různých krajských zastupitelstev.
V současné době máme v našich krajích tyto přehlídky, na nichž i VSVD, potažmo Impuls, spolupracuje. Činohra a hudební divadlo má krajskou přehlídku v Červeném Kostelci, Krajskou přehlídku divadelních ochotnických souborů Jizerské oblasti pořádá Divadelní spolek J.K. Tyl v Lomnici nad Popelkou, krajskou postupovou přehlídku divadelních ochotnických souborů v Pardubickém kraji pořádá Občanské sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí Venkovské divadelní soubory mají krajskou přehlídku „Miletínské divadelní jaro“ v Miletíně , "Sněhový Brněnec" pořádá Divadelní soubor E. Vojana Brněnci a Krajská knihovna v Pardubicích. Činoherní divadlo pro děti určenou souborům s věkovým průměrem nad 15 let pořádá Sdružení Adivadlo v Havlíčkově Brodu, ovšem soubory Královéhradeckého kraje se mohou představit s inscenacemi pro děti přehlídky činoherního divadla v Červeném Kostelci nebo v Miletíně, jejich poroty mají právo doporučení na celostátní přehlídku "RAKOVNICKÁ POPELKA".
Za krajské přehlídky experimentujícího a studentského divadla a divadla poesie je považován „Audimafor“ v Kostelci nad Orlicí, Modrý kocour v Turnově (spolu pro Středočeský a Liberecký kraj), pořadatelem je Turnovská Bohéma - Turnovské divadelní studio. Bohužel byla z místních organizačních důvodů zrušena přehlídka mladého divadla v České Třebové - Tyjátr na trati. A konečně loutkové divadlo - má svou regionální přehlídku v Hradci Králové, Turnovský drahokam (i pro Liberecký kraj), kde je pořadatelem Loutkářský soubor Na židli Turnov. Loutkářská přehlídka Pardubického kraje, jejímž pořadatelem je Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, nezískala finanční podporu ani ve svém kraji.
Přehlídka sólových recitátorů Královéhradeckého kraje pro Wolkrův Prostějov se pořádá v Jesličkách, pardubickou pořádá Krajská knihovna, odd. kulturních služeb. Přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Královéhradeckého kraje máme rovněž v Jesličkách, pardubickou garantuje tamní Krajská knihovna, stejné pořadatele mají i přehlídky dětských recitátorů.
Spolu s VSVD a SAK Impuls se na našich přehlídkách podíleli i místní pořadatelé - Jesličky, MěKS Č. Kostelec, Kulturní klub Rabštejn a DS Erben Miletín, kterým ze srdce děkujeme. VSVD a SAK Impuls se odborně i finančně podílel na přehlídkách Štronzo (pořádal MěKS a divadelní soubor TYL v Moravské Třebové) i na přehlídce O cenu M. Kopeckého v Libčanech (pořádal OÚ Libčany.

V roce 2005 se tedy uskutečnilo celkem 6 přehlídek (včetně Pohárku SČDO, který pomáháme realizovat pro SČDO). Pět přehlídek bylo postupových, tedy těch, jejichž celostátní úroveň pořádá NIPOS/ARTAMA z pověření MK ČR. Na těchto krajských přehlídkách bylo uvedeno celkem 97 představení a vystoupilo 940 účinkujících. Připočíst můžeme i Open Air program, Štronzo i Přehlídku o cenu Matěje Kopeckého – tj. dalších 120 představení a 726 účinkujících (tento počet samozřejmě výrazně ovlivňuje 105 představení Open air programu, ale nešť). Takže součet: celkem 9 přehlídek, na nich 217 představení či vystoupení, a celkem 1 666 účinkujících. Což ještě není všechno - na přehlídkách dětských recitátorů či o postup na Wolkrův Prostějov vystoupilo dalších 110 recitátorů. Budeme-li pedanti, sčítáme právě 1 776 (!) aktivně činných divadelníků a recitátorů, kteří na akcích pořádaných ve spolupráci s naším sdružením!
Ostatně, podrobné zprávy o všech přehlídkách a jejich výsledcích přinesl náš největší a nejčtenější bulletin Divadelní Hromada. Na listopadovém slavnostním „Cenění“ v Jesličkách, na němž se nás sešla téměř stovka, a tam jsme předali ocenění za mimořádné a inspirativní výkony v jednotlivých představeních, celkem to bylo 81 ocenění (opět z dílny Mária Alfieriho, tentokrát doplněných keramickou pečetí se znakem VSVD z dílny Dariny Čejkové). Předávání jsme doplnili jedním z nejúspěšnějších představení letošního Jiráskova Hronova, Vojnou s Turkem. Hrála jí Johanka Vaňousová ze Žamberka, které přejeme brzké uzdravení z vážného zranění při automobilové nehodě minulý týden…

Z oblasti tzv. vzdělávání a metodické pomoci musím jmenovat především úspěšnou Dílnu uměleckého přednesu, které se zúčastnilo 39 recitátorů. Konal se i seminář s názvem „Není malých rolí“ (byl součástí miletínské přehlídky) - po předloňském úspěchu semináře o jevištní situaci si jeho účastníci vyžádali pokračování a tak opět pod vedením Prof. Císaře a Saši Gregara se tentokrát frekventanti učili, jak pracovat s komparsem. Byla to pěkná švanda - situaci z Našich furiantů přímo na jevišti Sousedského domu ztvárňovalo na čtyřicet režisérů a herců, víc než v Národním. A na Jiráskově Hronovu se konal již po sedmé Fedotovův herecký seminář, tentokrát na téma - Žebrácká opera. Přijelo čtrnáct seminaristů, z toho osm podruhé. Klub dětského divadla měl druhý ročník. Byl určen pedagogům i dalším zájemcům o práci s dětským divadelním souborem. Zhruba patnáct frekventantů se zaměřilo na vlastní tvorbu, znovu a znovu se vraceli k rozborům textů a tvorbě scénářů. A Klub uzavřel svou roční práci "minifestiválkem" v divadle Jesličky, členové klubu si navzájem předvedli 8 inscenací (bylo u toho 70 účastníků). Lektorem je Luděk Richter a Klub pokračuje i v Novém školním roce.
Nabídli jsme tzv. „metodickou pomoc“ i přímo v souborech - návštěvami odborníků při tvorbě inscenací, při představeních, dělali rozbory ústní i písemné. Těch návštěv byly téměř dvě desítky při zkouškách, při představeních a na různých místních přehlídkách…
Divadelní Hromada - to je náš základní zdroj aktuálních informací a pilíř naší komunikace. Loni vyšla tři čísla, celkem o 192 stranách, v nákladu 370 ks. Podzimní vydání mělo samostatná přílohu, Regionální a celostátní kalendář všech divadelních akcí oboru a vyhlášení našich soutěží a přehlídek na rok 2006. Letos načínáme její 15. ročník jarním 46 číslem…

A jak jsme si vedli jako spolek: Stran financí vám zprávu podá Břeťa Lelek. Já jen, že to nebylo tak špatné – získali jsme řadu finančních prostředků prostřednictvím grantů, celkem 653 tisíc, s dalšími příjmy, např. z členských příspěvků jsme dosáhli téměř 680 tisíc Kč. Letos jsme z našich prostředků museli dofinancovat i provozní náklady SAK Impuls (o tom blíže Bředa) a všechny náklady si tak vyžádaly kolem 760 tisíc Kč - přesto nám na běžném účtu zůstává kolem 120 tisíc Kč. Největší náklady spolyká samozřejmě OAP, ale ten je pro nás plněním „obchodní“ zakázky a proto zcela sponzorsky pokryt městem Hradec Králové, Klicperovým divadlem, Státním fondem kultury( letos 50 tis.) a dokonce i Fondem T-mobile (60 tis.).
Mezi naše milé sponzory patří i dvě vydavatelství, jednak Gratis Ústí nad Orlicí, který nám dělá cenu Hromady a ostatních tiskovin, jednak Garamond Hradec Králové, který nám tiskne propagační materiály.
Na letošní rok jsme požádali o granty MK ČR (80 tis. na metodickou pomoc a Hromadu, 60 tis. Kč na postupové přehlídky), prostřednictvím Divadla Jesličky na dětské aktivity 60 tis. Kč, Magistrát města nám dal na Dětskou scénu a loutkářskou přehlídku 23 tisíc a na OAP 250 tis. Krajský úřad jsme požádali o 250 tisíc. Na OPA jsme získali ještě dalších 110 tisíc, od SFK (50 000), Fondu T mobile (60 tis.) a snad jako loni přispěje Klicperovo divadlo (50 tis.) Pardubická Krajská knihovna nám přispěje 7 tisíci na Krajskou loutkářskou přehlídku. Tedy hodnota vyžádaných grantů dělá celkem 890 tisíc Kč)
Pro rok 2006 jsme však přes úspěšné hospodaření museli volit jistá úsporná ekonomická opatření. Konečně, jsme vděčni za podporu Královéhradeckého kraje a SAK Impuls, ale tato podpora se ani do budoucna neobejde bez našich peněz, jejich získávání proto musí být naší ctižádostí. Rada VSVD proto schválila, že se nadále VSVD a SAK Impuls nebude podílet na finančním zajištění přehlídek místního významu, tedy např. na Štronzu (úspora 14 tis.), na přehlídce O cenu Matěje Kopeckého v Libčanech, kde budeme nadále spolupracovat dramaturgicky a finančně zajistíme pouze odborné lektory (úspora 12 tis.), na přehlídce Dospělí dětem v Havlíčkově Brodu, tam nebudeme hradit ani dopravu souborům z královéhradeckého kraje, protože se o postup na Popelku Rakovník mohou ucházet v Červeném Kostelci nebo Miletíně (úspora 10 tis.). Nebudeme se podílet ani na finančním zajištění dílny Sergeje Fedotova při JH (úspora 10 tis.).
Celkem tedy uspoříme cca 46 tis. Kč. Navíc si dovolíme valné hromadě navrhnout i úpravu členských příspěvků (platnost od roku 2007), pro jednotlivce na 250 Kč ročně, na 120 Kč pro studenty a důchodce a pro tzv. kolektivní členy na 750 Kč. Členský příspěvkem tak dosáhne ceny dvou vstupenek do multikina či jednoho obědu pro dva v normální restauraci, či pěti krabiček cigaret běžné značky.
Začali jsme rovněž s výměnou členských legitimací a revizí členské základny – viz pozdější zpráva o stavu členské základny. Jak se dozvíte podrobněji, je nás k 26. únoru 2996 celkem 145 individuálních členů a 15 členů kolektivních., které jsou reprezentovány vždy 3 členy souborů. Členská základna tedy vládne 188 legitimacemi. Ovšem mohlo by nás být víc – a je to na vás, milí přátelé, abyste se o rozmnožování postarali. Chceme tomu pomoci i vkusným propagačním letákem, který je tady k dispozici. Naberte si.

Od minulé valné hromady jsme z vašeho pověření usilovali o vznik Koordinačního sdružení českých amatérských divadelních organizací s celorepublikovou působností. Námi byl vypracován statut (a název Thalia), akceptován SČDO, což je veliká ochotnická organizace), byla formulována smlouva o součinnosti podle sdružovacího zákona. Ale snaha naše a SČDO narazila na obstrukce ADA (rázu zcela formálního) a proto jsme tuto myšlenku zatím odložili, byť by společný postup vůči úřadům, Niposu a MK ČR. byl v této době velmi účinný. O tom si můžeme povídat v diskuzi.

Rada VSVD také rokovala o udělování Zlatého odznaku JKT. Od obnovení této tradice nabylo ocenění na vážnosti. Ale myslíme si, že je třeba přehodnotit a zpřesnit kritéria pro jeho udělování. Zlaté Tyly byly předávány na JH (Mirce Císařové, Emilce Dynterové a Rudolfovi Faltejskovi), ale byl to citový průšvih. Proto se přikláníme spíše k místnímu oceňování nebo na JH vlastními „ceremoniáři“. Pro letošní ocenění Zlatým Tylem ráda schválila nominaci Nadi Doležalové (představí Karla Dörrová), Břetislava Lelka (představí Jan Merta) a Karla Šefrny (představím já).
Rada VSVD se také jednomyslně připojila k návrhu Artamy Praha na udělení Ceny MK v roce 2006 PhDr. Slávce Šrámkové.
Pokoušeli jsme se také o vytvoření společného registru divadelních textů, ale ze souborů jsme nedosáhli žádné reakce. Rovněž jsme se pokoušeli reagovat na řadu podnětů k rozšíření vzdělávacích aktivit. Členové rady navrhovali např. uspořádat cyklus setkání s významnými divadelními osobnostmi, semináře k divadelnímu líčení, k hodnocení inscenací apod. Prostřednictvím Hromady jsme proto distribuovali anketní lístek s různými návrhy, ale z téměř 400 lístků se nám vrátily pouze čtyři. Rada proto doporučila oslovení opakovat a dát vám anketní listy při této valné hromadě či na dalších různých přehlídkách

Rada VSVD se měla vyjádřit k Organizačnímu řádu JH a podepsat ho jako účastník managementu JH. Podepsat by ovšem znamenalo petrifikovat situaci z roku 2004 a nerespektovat změny, které od té doby na jednání odborných rad Artamy proběhly. Předložený Organizační řád obsahuje již překonané formulace i věcně je nesprávný, navíc byl antidatován. VSVD proto zaslalo na NIPOS Arama své připomínky již 19. září loňského roku, ale nedostalo žádnou odezvu. Konzultovali jsme své připomínky s SČDO a tato organizace se k nim přiklonila. Proto předseda VSVD dokument nepodepsal a bez podpisu vrátil jeho zpracovatelům. Situaci prošetří náš zástupce ve Festivalovém výboru JH, Jiří Pošepný.
Rada se rovněž vyjádřila k návrhu poděbradských pořadatelů FEMADu, kteří navrhují organizovat Festival „Druhá šance“. Rada VSVD návrh nepodpořila, znamenal by totiž umožnit souborům ze třetích a dalších míst postupových přehlídek jinou cestu na JH. Taková přehlídka by byla nesystémová a vznikla by jakási nová kategorie souborů – těch méně úspěšných – což je proti zdravému rozumu. Ostatně, že porotu by tvořili členové vystupujících souborů, je už vůbec z rodu since fiction. V Poděbradech si ovšem mohou pořádat co chtějí, je tam hezké divadlo, ale již dávno nejsou ani nemohou být „salónem odmítnutých“, je jiná kulturní i politická situace, než v dobách, kdy tato idea byla progresivním činem bojujícím o svobodu umělecké tvorby.

Na minulé Valné Hromadě jsme udělili čestné členství Prof. Františku Laurinovi, Máriovi Alfierimu, výtvarníkovi Impulsu, a také tehdejšímu nám milému ministrovi kultury a kamarádovi, Pavlu Dostálovi. Jak hrál svou nejtěžší roli všichni víme. V červenci jsme ho s Naďou a dalšími přáteli naposled pozdravili v Národním divadle, z jehož jeviště se vydal na svou cestu poslední. Také nás před několika týdny opustil navždycky další přítel a vynikající člověk, loutkář tělem, srdcem a vírou, oplývající umem předávat své životní zkušenosti mladým, bývalý ředitel Draku a docent DAMU, Jan Dvořák. Myslím, že „Čest jejich památce“ v tuto chvíli neznamená ani trochu otřepanou frázi. A prosím proto za ně za oba o minutu ticha.

Ale abychom nekončili smutně. Ještě jeden z bonmotů Honzy Volfa – „Sluníčko vše prosvětlí a hodně smutných věcí lidem vysvětlí.“
Dnešní valná hromada, jak v úvodu řečeno – je volební. Znamená to tedy, že všichni členové rady právě teď odstupují. I já, jako ještě několik minut platný předseda VSVD. Proto všem děkuji za krásnou spolupráci a účast na schůzích, kdy omlouvala pouze nemoc nebo účinkování v divadle. Stejně pak patří poděkování všem členům redakční rady Hromady, spolupracujícímu SAK Impuls, jeho paní ředitelce, a především mé milé Naděnce, která tak dokonale prolnula svou práci profesionální s nadšení a odpovědností dobrovolné členky sdružení, že občas ani nevím, s kým spím. Zda-li se sektorem veřejným nebo neziskovým soukromým. Pro jistotu děkuji i všem našim milým sponzorům a Královéhradeckému kraji, který ví, že zájmová činnost je součástí a kořením společnosti, že by bez ní bylo smutno.
Podařilo se nám moc věcí, např. jsme splnili všechna usnesení loňské valné hromady. A přidali i něco navíc. Sic nedošlo na dotažení koordinačního sdružení a taky na novelu statutu ZO JKT. Ale to bohužel není jen naše starost. Rád bych tedy popřál příští Radě VSVD a příštímu předsedovi a dalším činovníkům, které si rada vyvolí, aby pro amatérské divadlo v těchto našich končinách pracovali s vervou a do roztrhání těla, jak to maminka vždycky chtěla. A nenechte se otrávit, radost je dar.


Alexandr Gregar, předseda VSVD
25. února 2006
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':