Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Impuls Hradec Králové - Historie

HistorieNa počátku roku 1990, po listopadových událostech, došlo k velkému rušení řady institucí a organizací také v oblasti kultury. Okresní a krajská kulturní střediska, která do té doby mimo jiné měla v péči také oblast zájmové umělecké činnosti, byla v celé republice rušena bez náhrady. Často k tomu přispěli i samotní pracovníci těchto středisek, někdy i ti, kteří do té doby nabídky jejich služeb rádi využívali. Ale i taková byla doba.

V Hradci Králové to naštěstí vzalo jiný směr. Několik "moudrých hlav" usoudilo, že stačí odpreparovat to nepotřebné a v nových podmínkách nepoužitelné a to dobré, že je dobré zachovat. Na konci října 1990 zaniklo Okresní kulturní středisko v Hradci Králové a na jeho činnost v oblasti neprofesionálního umění plynule navázalo od 1. 11. 1990 Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové, zřízené tehdy ještě ONV Hradec Králové, později přetransformovaný na Okresní úřad Hradec Králové, který po celou dobu své existence vytvářel pro jeho činnost dobré podmínky. Impuls byl ustaven původně jako zařízení, které bude zajišťovat činnost na vymezené období, tedy do doby, než ji převezmou do své péče občanské aktivity v jednotlivých oborech.

Na konci roku 1990 došlo i ke zrušení Krajského kulturního střediska v Hradci Králové a bylo rozhodnuto, že oblast zájmových uměleckých aktivit, včetně finanční dotace, bude pro rok 1991 převedena na Středisko amatérské kultury Impuls, aby bylo možné realizovat již naplánované přehlídky, soutěže a vzdělávací akce. Dodatkem ke zřizovací listině byla rozšířena působnost střediska z okresní na krajskou a do Impulsu byli převedeni i někteří pracovníci rušeného KKS. Po roce jim pracovní poměr skončil a Impuls byl znovu zařízením s okresní působností a rozpočtem pro činnost v hradeckém okrese.

Vyvstala otázka, co dál s krajskými soutěžemi. Pro udržení kontinuity v jednotlivých oborech a v návaznosti na postupové celostátní přehlídky a festivaly bylo jejich zachování nutné. Při okresních kulturních střediscích ve východních Čechách i při krajském kulturním středisku bylo soustředěno velké množství zájemců, kteří se účastnili soutěží přehlídek i výstav, využívali nabídek a možností vzdělávání v jednotlivých oborech, spolupracovali v odborných radách a dávali proto veřejně najevo svůj zájem o uchování podobného zařízení, které by se o oblast neprofesionálního umění i nadále staralo.

V té době a v souvislosti s tím došlo k ustavení prvního občanského sdružení Volného sdružení východočeských divadelníků (VSVD), které se na základě smlouvy podílelo na spolupráci při zajištění vybraných soutěží a přehlídek a na vydávání zpravodaje Divadelní hromada. Podílelo se i na finanční podpoře společně pořádaných akcí z grantů od různých přispěvatelů. Ani to však na zajištění krajských akcí nestačilo.

Usilovně se hledala možnost zafinancování a tím i zachování krajských akcí a nakonec se realizoval nápad požádat o spolupráci ostatní okresy Východočeského kraje a to hlavně při jejich finančním zajištění. Většina okresů měla pro tuto situaci pochopení a na základě smluv o spolupráci se podílela na úhradě nákladů účastníků ze svého okresu na krajských postupových přehlídkách. Některé okresy přispěly i na nájmy, dopravu nebo poroty a lektory. Některé naopak nepřispěly vůbec. Každý rok se uskutečnilo setkání pracovníků Impulsu a vedoucích odborů kultury jednotlivých okresů, kteří byli seznámeni se stavem jednotlivých oborů, s vyhlašovanými soutěžemi a byla dohodnuta se spolupráce na daný rok. Bylo to trochu komplikované, ale v té době jediná schůdná cesta jak činnost v rámci kraje zachovat. Dobrou zprávou bylo ustavení dalších občanských sdružení Východočeského volného sdružení pro amatérský film a video (VČVSAFV) v roce 1993 a v roce 1995 Volného sdružení východočeských fotografů (VSVF). Všechna sdružení spolupracovala při zajištění vybraných akcí a podílela se na základě uzavřených dohod i na spolufinancování akcí z peněz získaných z grantů.

Impuls od samého začátku neměl jisté, že "přežije" ještě další rok . Někdy to vypadalo maximálně na rok existence, někdy na dva. V polovině devadesátých let se v legislativě uvažovalo i o jeho převedení pod město, konkrétně pod Hradeckou kulturně vzdělávací společnost v Hradci Králové, kde by plnilo funkci "oddělení pro neprofesionální umělecké aktivity" s rozšířenou okresní působností, neboť se v zákoně uvažovalo o odebrání zřizovatelské funkce okresním úřadům. K realizaci těchto změn nakonec nedošlo a Impuls zůstal nadále jako příspěvková organizace okresního úřadu.

Na začátku nového tisíciletí, kdy se začala realizovat změna územně správního uspořádání a připravovalo se ustavení krajů, Impuls se znovu ocitl v ohrožení existence. Jako jediné zařízení v České republice tohoto zaměření při soupisu organizací stále vypadával z různých soupisů organizací u nichž se počítalo s převodem pod krajské úřady a znovu tu byla nejistota, jak to se střediskem dál bude. Naštěstí nakonec vše dobře dopadlo a od 1. 1. 2003 se Impuls stal jednou z jedenácti příspěvkových kulturních organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem a řízených jeho odborem kultury a památkové péče.

Základní účel a poslání jsou vymezeny zřizovací listinou Střediska amatérské kultury IMPULS Hradec Králové vydanou Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, s účinností od 1. dubna 2003.

Zdroj: http://www.impulshk.cz/

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.