Databáze českého amatérského divadla

Texty: VOBRUBOVÁ, Eliška: Přehlídka dětských recitátorů Liberec, 18. dubna 2015. Deník Dětské scény, č. 0., str. 14 - 15, 12.6.2015.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
LIBEREC, 18. DUBNA 2015

Krajská přehlídka dětských recitátorů ucházejících se o postup na svitavskou Dětskou scénu 2015 se uskutečnila v sobotu 18. dubna 2015 v již vyzkoušeném (a pro recitátory příhodném) libereckém Experimentálním studiu. Pořadatelem krajského kola byl liberecký Dům dětí a mládeže Větrník za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje a firmy Nika Chrastava, s. r. o.
Přehlídka byla zastoupena postupujícími recitátory ze všech okresů kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily). Probíhala za diváckého zájmu nejen samotných recitátorů a jejich dospělých průvodců (učitelů, rodinných příslušníků, přátel a zájemců o dětský přednes), ale samozřejmě a především lektorského sboru, který pracoval ve složení Václava Křesadlová, Jarek Hylebrant a Eliška Vobrubová. Dopoledne patřilo od 9,30 recitátorům I. a II. kategorie, v odpoledním programu od 12,30 vystoupili recitátoři III. a IV. kategorie. Dopolední i odpolední blok byl uzavřen krátkým programem pro děti (konal se v době závěrečné porady porot) a hodnotící seminář pro recitátory a jejich doprovody vedený členy lektorského sboru. Seminář probíhal v přátelské atmosféře a otevřené diskusi, v níž porota (lektorský sbor) s recitátory jejich vystoupení rozebrala, upozornila děti na rezervy a na to, co a jak lze zlepšit.
V první kategorii, jejíž účastníci dle propozic na národní přehlídku nepostupují, recitovalo dvanáct dětí. Cenu si zasloužila Tereza Farkašová z Jablonce nad Nisou za živý přednes básně Daniely Fischerové Lžička k dortu, Kristýna Kubínová ze Smržovky (okres Jablonec nad Nisou) za citlivý přednes básně Mileny Lukešové Kámen v botě a Vojtěch Matějička z Liberce za osobitý a s neskrývaným názorem přednesený úryvek z prózy Martiny Drijverové Sísa Kyselá. Čestné uznání obdržel Michal Sněhula ze Semil za s vnitřním zaujetím přednesenou báseň Jiřího Žáčka Jak šlo vejce na vandr.
I druhá kategorie byla plně reprezentována všemi z okresních kol postoupivšími recitátory. Postupem na národní přehlídku byl oceněn přednes básně Emanuela Frynty Samí známí v podání Haštala Orta z České Lípy – jednalo se o vcelku kultivovaný přednes, kterému by však pro sdělení autorovy poetiky a lepší vyznění pointy prospěl nadhled, humor a výraznější osobní postoj, aby přednes nepůsobil poněkud akademicky. Matylda Homolová z Liberce zaujala už v loňském roce a letos opět potvrdila, že je to vybavená a kontaktní recitátorka, jejíž přednes je výrazný a svébytný. Poměrně náročnou báseň Radka Malého Co šuměla mušle přednesla na krajské přehlídce s porozuměním přiměřeným svému věku, vnitřním zaujetím, adresně a osobitě (na národní přehlídce v loňském roce představila přednesem textu „Agáta s vlkodlakem“ od Egona Bondyho). Čestná uznání za svá vystoupení obdrželi: Barbora Sokolová z Turnova za citlivý přednes textu Františka Hrubína Zima, Adam Zoubek ze Semil, který je zároveň určen jako náhradník, a to za soustředěný a s humorem, nadhledem a jasným postojem přednesenou Šrutovu báseň Hrabě Drákula a Nováková z 3. C, Matěj Kuntoš z České Lípy za osobitou energii (zatím silnější než vybavenost) vloženou do přednesu Zimní písně pro děti a Písně sklenáře od J. Préverta a Kateřina Knížková z Jablonce nad Nisou za výrazný přednes básně Jiřího Schwertnera Medvídek Brumla.
Ve třetí kategorii se sešlo jedenáct dětí. Do celostátního kola postoupila Anna Červeňová z Liberce. Představila se přednesem prózy Dáši Bláhové Mléčná dráha a básně Déšť (Václav Hrabě), přičemž zdařilejší byla v druhém kole přednášená báseň. Nicméně Anna se představila jako citlivá a zaujatá recitátorka, i když drobné rezervy má (občasná nepřirozená intonace a drobné výslovnostní nedostatky – obé se projevilo v přednesu prózy). Dalším postupujícím reprezentantem Libereckého kraje bude na svitavské přehlídce Filip Sedláček z Jablonce nad Nisou (byl účastníkem národní přehlídky již v loňském roce též ve III. kategorii). Letos si pro přednes připravil úryvek z knihy – prózu Vojtěcha Steklače Pekelná třída a ďábelský víkend, kterou přednesl v prvním kole se zjevným potěšením, se smyslem pro humor, se zřejmým propojením s textem a s radostí, „svítí“, je kontaktní. V druhém kole přenesl báseň Jiřího Žáčka Prostopravdy, což nebylo tak zdařilé jako vystoupení v prvním kole, a po mém soudu je na vině text, který je spíše než básní zveršovaným soupisem jakýchsi proklamací. Čestné uznání obdržela Karolina Laščáková z Liberce (zároveň jmenována náhradníkem) – představila se živým a zaujatým (i když v krajském kole poněkud „přepáleným“) přednesem prózy Karla Čapka O úpadku doby a solidním vystoupením v druhém kole s básní Jiřího Žáčka Písnička o škaredých holkách. Druhé čestné uznání v této kategorii putovalo k Nikol Hanzlové z Turnova, a to zejména za Kouzelníkovu pomstu (Stephen Leacock), přednesenou živě, s energií, smyslem pro humor a pro situaci, se zaujetím a jasným postojem, vyjadřujícím recitátorčino ztotožnění s textem. O něco hůře se Nikol dařilo při přednesu úryvku z prózy Ludvíka Štěpána Pokoutník domácí z podřádů sklípkonošů, jemuž by prospělo především lepší členění textu a větší důraz na vypravěčství než „výrobu“ humoru.
Čtvrtá kategorie měla pouze devět recitátorů a všichni přednášeli v obou kolech. Na základě toho postoupila na národní DDS 2015 Eliška Danielová z Liberce s úryvkem z knihy Lidmily Kábrtové Koho vypijou lišky a básní Ivana Wernische Loutky, přičemž šlo v obou případech výrazný, přirozený a osobitý přednes, vnitřní zaujetí pro text a jeho sdělení, smysl pro gradaci a pro pointování. Postupující Josef Bartoň z Vysokého nad Jizerou (okres Semily) se v próze Stephena Leacocka Kterak si vypůjčiti sirku i básni N. A. Někrasova Zloděj projevil jako kultivovaný recitátor s pochopením pro poetiku obou rozdílných textů, zároveň ale by přednesu prózy prospěl větší nadhled a odbourání drobného sklonu k prohřeškům proti hlasové hygieně a v přednesu básně přesnější vypointování.(Josef Bartoň se na národní přehlídku vrací – v roce 2011 byl jejím účastníkem ve II. kategorii, v roce 2012 v kategorii III.) Čestné uznání v této kategorii obdržela Anna Mikezová z Liberce za kultivovaný (i když poněkud akademický) přednes prózy Johna Greena Papírová města a básně Dopis ženy (Čang Či v přebásnění Bohumila Mathesia). Druhé čestné uznání a jmenování do role náhradníka bylo přiděleno Ondřeji Vláškovi z Jablonce nad Nisou za osobitý přístup k básni J. Préverta Jak namalovat podobiznu ptáka a básni Miroslava Holuba Stručná úvaha o smíchu, ačkoli v obou případech by bylo žádoucí zlepšit temporytmus a zpřesnit pointování.
K dobré atmosféře přispěla sice drobná, ale účinná organizační vylepšení, a zejména pozorná organizační práce Anny a Kateřiny Sýbových při přípravě krajského kola i na akci samé. Kromě čestnými uznáními a postupy na národní Dětskou divadelní scénu 2015 oceněných byla všem dětem rozdána odměna v podobě účastnického listu a čokolády, všichni postupující recitátoři nadto obdrželi poukázky na nákup knihy dle vlastního výběru.
Pokud jde o obsahovou úroveň krajského kola, lze konstatovat, že se i letos vyskytovaly obvyklé jevy – sklony k ilustrativnosti (gestem i slovem), vnější přízvukování, vlnkování – zejména v I. a částečně i v II. kategorii, nepřirozená větná intonace, nedbalá výslovnost a současně hyperkorektní výslovnost slovesa být v přítomném čase, nepřízvukované jednoslabičné předložky a ne vždy přítomné osobní propojení s textem, takže k vyznění přednesu s dostatečným a adresným sdělením nemůže dojít dokonce ani při solidní vybavenosti přednašečů. Potěšitelné však je, že se ve všech okresech našeho kraje daří organizovat okresní kola, že všechny okresy jsou na krajském kole svými recitujícími dětmi zastoupeny. To skýtá naději, že zájem o dětskou recitaci, o komunikaci s publikem prostřednictvím uměleckého textu nezahyne. A tak závěrem zbývá jediné: Poděkovat všem, kteří se tomuto oboru s dětmi věnují, za jejich zájem a dosavadní práci, protože, ač to zní už skoro jako klišé, v době odosobněných moderních komunikačních technologií a jiných elektronických vynálezů není úplně snadné v dětech zájem o tento způsob sebevyjádření probudit.
A úplně na konec přání pro všechny postupující recitátory (a jejich dospělé průvodce): Příjemné a inspirativní setkání s ostatními dětmi republiky na národní přehlídce ve Svitavách.
Eliška Vobrubová

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.