Databáze českého amatérského divadla

Texty: Webové stránky Divadelního spolku Klicpera Sadská, 2004

Webové stránky Divadelního spolku Klicpera Sadská


HISTORIE DIVADELNÍ ČINNOSTI V SADSKÉ
DS Klicpera Sadská patří k nejstarším ochotnickým spolkům ve středočeském kraji. Jeho bohatá a plodná činnost potvrzuje dlouhou tradici ochotnického divadla v Sadské, tradici která svůj počátek klade na začátek devatenáctého století-od roku 1815, kdy vzniká v Sadské tzv. "Ochotnická družina" začínající provozovat činnost divadelnímu prospěchu a blahu obecnému.
Tolik citace z dějin českého divadla, které byly sebrané a knižně vydané v roce 1926 panem J. Vondráčkem.
Dochovaný plakát z divadelní hry "Don César de Bacáno" z 3. 4. 1870 je dodnes přilepen na víku dřevěné truhly, která je uchována v muzeu v Sadské. Chronologický přehled sehraných divadelních her je neúplný, protože řada plakátů a dokumentů se ztratila a také proto, že činnost divadelníků byla ovlivňována dočasnými pomlkami, které byly způsobovány světovými i jinými událostmi.
Přesto se podařilo sestavit mozaiku divadelních her od roku 1872 - 1903 a 1925 - 1938. V roce 1959 se podařilo obnovit činnost spolku. Nový začátek obnášel mnoho těžkostí a nepochopení tehdejšího MNV, tato činnost trvala pouze 4. roky, ale přesto za tuto poměrně krátkou dobu vzniklo 16 divadelních her, i s reprízami 41 představení. Mezi nejznáměší hrz patří Sylva, Půlnoční mše, Kamenný řád, Zbloudilý syn, Třetí přání, Vtipná vdova, Zkoušky čerta Belínka.
Hrálo se na scéně v hostinci "U Dvořáků" , kde měl soubor i zkušební klubovnu a místnost uskladnění divadelního materiálu. Někdy se hrálo i na pódiu místní sokolovny, pohostinsky v Třebestovicích, Zvěřínku a Bobnicích. Někteří divadelníci procovali v divadelním kroužku při Základní škole v Sadské. Z tohoto období tj. z let 1956 - 1958 patří hry Zmoudření ševce Fanfrnocha, Král Lávra, Princezna se zlatou hvězdou na čele.
V roce 1962 se nevyhnula stavebním adaptacím hospoda "U radnice" alias "U Dvořáků" a tímto faktem zmizela stálá scéna sadského souboru na dlouhých 12 let.
VŽDYCKY SE DÁ ZAČÍT ZNOVU
Až v roce 1974 díky adaptované budově místního kina a pochopení MNV v Sadské se podařilo vzkřísit divadelníky. V témže roce se stává zřizovatelem divadelních ochotníků OB (osvětová beseda) v Sadské. DS dostává do vínku novou klubovnu v areálu kina. Toto vše zavázalo od začátku celý kolektiv k systematické práci. S. Pospíšil a M. Jirásek to byly dva hromosvody, na které spadla převeliká odpovědnost - uvést do pohybu DS po 12 letech nuceného půstu.
Poslední den v měsíci květnu ožilo naše městečko Sadská překvapivou událostí. Na nárožích se objevily plakáty hlásající, že bude sehráno divadelní představení "Hrátky s čertem" od J. Drdy.
Soubor i nadále aktivně pracoval a pracuje, nastudoval spousty divadelních her, které nelze všechny vypsat. Mezi nejznámější patří Věno slečny Laury, Strakonický dudák, Sůl na zlato, Ženichové, Lesní panna, Dům na nebesích, Hloupý Honza, Slovanské nebe, Dalskabáty, Dva muži v šachu, Malé příhody letní, Jelen v laguně.
V roce 1975 se Sadští ochotníci poprvé představili na 3. okresní přehlídce vesnických a zemědělských divadelních souborů - Tatce 1975, se hrou Muž na talíři v režii A. Řeháka ml., M. Jiráska, kde soubor získal cenu za nejlepší inscenaci přehlídky a V. Honcová byla oceněna cenou za nejlepší ženský herecký výkon za roli hostinské. Na 1. okresní divadelní přehlídce amatérských souborů v Nymburce cenu za nejlepší mužský herecký výkon pro I. Bensche za roli hostinského v tytéž hře. Od roku 1976 se okresní přehlídka konala v Sadské, které se domácí ochotníci pravidelně účastnili a získávali vavříny.
1976 "Věno slečny Laury" - J. Jansta - cena za mužský herecký výkon
1977 "Domácí víno" - V. Honcová - cena za ženský herecký výkon
1978 "Strakonický dudáků - celkové 1. místo
1979 "Sonatina pro páva" - celkové 1. místo
1979 "Sůl nad zlato" - vítězná inscenace her pro děti a mládež
1980 "Ženichové"
1981 "Únos v Neapoli" - I. Bensch cena za mužský herecký výkon
1982 "Lesní panna" - J. Jansta cena za mužský herecký výkon
1983 "Malá noční inventura"
1984 "Dům na nebesích" - J. Jansta cena za mužský herecký výkon
1985 "Maribel a podivná rodina"
1986 "Dušičky aneb setkání v sádře" - P. Procházka cena za mužský herecký výkon & A. Uhlířová cena za ženský herecký výkon
1989 "Ženich pro čertici"
Účast a ocenění DS Klicpera na krajských přehlídkách od roku 1975 - 1989
1978 ŽLEBY "Strakonický dudák" - cena pro celý kolektiv DS Klicpera
1979 RAKOVNÍK "Sůl nad zlato" - cena mladého talentu: J. Drobný & dívka: A. Bednářová
1980 ŽLEBY "Sonatína pro páva" - Z. Ulrych cena mužský herecký výkon
1984 LIBICE NAD CIDLINOU "Malá noční inventura" - J. Jansta cena za mužský herecký výkon & cena za scénografii
1987 LIBICE NAD CIDLINOU "Dušičky aneb setkání v sádře"
Vyznamenání členů DS Klicpera při SKZ v Sadské
Odznak ZLATÝ TYL, udělilo Ministerstvo kultury, na návrh Ústavu pro kulturně výchovnou činnost v Praze, jako nejvyšší ocenění práce při organizování a účasti na amatérské divadelní tvorbě, následujícím členům dramatického souboru Klicpera při SKZ v Sadské.
V roce 1978 - Haně Němečkové, Jaroslavu Janstovi, Ivanu Benschovi
V roce 1989 - Miroslavu Jiráskovi, Josefu Němečkovi, Adolfu Řehákovi ml.

OD ROKU 1999 OPĚT PŘEHLÍDKA V SADSKÉ
Regionální přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou "KLICPEROVY DIVADELNÍ DNY V SADSKÉ"
1999 - "Dva muži v šachu", režie A. Řehák - nejlepší inscenace; A.Řehák cena za režii; P.Procházka cena za nejlepší mužský herecký výkon; nominace na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou
2000 - "Malé příhody letní", režie Z. Piskáček - J. Slavíček a F. Černý cena za nejlepší mužský herecký výkon
2001 - "Jelen v laguně", režie Z. Piskáček - nejlepší inscenace; Z. Piskáček cena za režii; Z. Piskáček cena za nejlepší mužský herecký výkon; doporučení na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou
2002 - Bez účasti domácího souboru
Z. Piskáček, principál divadelního souboru / září 2002 /
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':